מאמרים

קטינים – רקע כללי וחקיקה רלוונטית

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

בפירמת עורכי הדין שאול-רן ושות’, עורכי דין פליליים המתמחים בהגנה על זכויות קטינים במסגרת ההליך הפלילי. 

קיימת חשיבות מכרעת לליווי קטין ומשפחתו על ידי עורך דין פלילי מנוסה הבקיא בחקיקה הרלוונטית ובייצוג קטינים – בשלב הייעוץ לפני חקירה, בהליכי המעצר ובבית המשפט אל מול רשויות התביעה.

קטינים - רקע כללי וחקיקה רלוונטית

חקיקה רלוונטית

חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש”ך-1960 – מקנה לבית משפט השלום, בשבתו כבית משפט לנוער, סמכות לתת הוראות לגבי טיפול בקטינים נזקקים.

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל”א-1971 – מייחד את נושא הנוער ומיושם בעיקר בבתי משפט המתמחים בנושא זה. חוק זה נותן לבית המשפט כלים שיקומיים לצד ענישתיים.

החוק רלוונטי לקטין מתחת לגיל 18, כפי שמוגדר בסעיף 1 לחוק זה: 

“מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, ולענין חשוד ונאשם לרבות בגיר שביום הגשת כתב האישום נגדו לא מלאו לו שמונה עשרה שנה.”

חוקים נוספים משלימים חוקים אלו לדוגמא חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד -1984 – לפיו עניינו של קטין יידון בדלתיים סגורות, עוד קובע חוק זה כי במידה שקטין מוחזק במעצר או נידון למאסר הוא יוחזק בנפרד מבגירים וכן לעניין עונש מאסר של קטין, יכול שיוטל רק על קטין שמלאו לו 14 שנים ביום מתן גזר הדין.

הגנות על קטינים במסגרת החוק

חוקים אלו פטרנליסטים וחוקקו, כאמור, על מנת לייחד עניינם של קטינים, לכן מתייחסים החוקים לדרכי טיפול נוסף לדרכי הענישה הקבועות בהם – כך לדוגמה, חלה חובה על תובע או חוקר להודיע להורה של הקטין או קרובו על הדיון שעתיד להתקיים בבית משפט בעניינו של קטין אלא אם כן לא ניתן לאתרם במאמץ סביר, זאת בכפוף לחריגים לפיהם אם הקטין הביע התנגדות מנימוק סביר להזמנת ההורה או הקרוב או לחילופין, אם הזמנתם עולה כדי פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.

חובת נוכחות הורה או קרוב בחקירתו של קטין, אין לבצע מעצר יזום בשעות הלילה, אלא אם הדבר דרוש לחקירה ולא ניתן לעשות זאת ביום. אין לבצע מעצר של קטין בבית הספר, אלא במקרים מיוחדים וחריגים. 

ככלל, ראוי לנקוט אמצעים שלא ימשכו תשומת לב במעצר קטין. ככלל אין לכבול קטין בעת מעצרו. לעומת זאת, יש נוהל משטרתי חדש לגבי כבילה שבכל זאת מאפשר לכבול קטין מגיל 12 במקרים חריגים וכו’.

עורך דין פלילי לייצוג קטינים ונוער בהליכים פליליים

במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים, המייצגים באופן שוטף קטינים ונוער בהליכים פליליים בבתי המשפט לנוער. 

משרדנו ייצג בפרשיות שזכו לתהודה תקשורתית, הכל תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ולחימה בלתי מתפשרת על זכויות לקוחותינו. 

זקוק לעורך דין פלילי בתל אביב? משרדינו מייצג לקוחות בכל רחבי הארץ! צרו קשר לייעוץ ראשוני 24/7

חייג עכשיו