חובת דיווח

חובת דיווח למשטרת ישראל חלה על כל אדם שגילה על קיומה של עבירה פלילית המחייבת דיווח. אילו עבירות מחייבות דיווח מיידי למשטרה? ומה דינו של מי שהחליט לא לדווח? עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

חוק חובת דיווח

החוק בישראל קובע כללים ברורים לעניין חובת הדיווח של כל אזרח הנחשף לביצוע עבירה פלילית מסוימת. אי דיווח למשטרה במקרה של עבירה החייבת דיווח – מהווה עבירה פלילית עצמאית שדינה מאסר שנע בין 3 ל-6 חודשי מאסר בפועל. החובה לדווח על עבירה פלילית קבועה בסעיף 368ד לחוק העונשין וכוללת מספר עבירות פליליות שנפרט אותן כעת.

 

על מי חלה חובת דיווח?

אלו הגורמים שחייבים בחובת דיווח:

 1. אחראי על קטין: הורה, בן משפחה, מורה, עובד סוציאלי וכדומה.
 2. אחראי על חסר ישע.
 3. בעל מקצוע: רופא, אחות, מורה, יועצת בית הספר, עו"ס, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג, מנהל בית הספר וכדומה.
 4. כל אדם שחשב שנעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי אחראי עליו.

 

מי לא חייבת בחובת דיווח? קטין לא מחויב לדווח על עבירות שהוא עד להן ובוצעו בקטין אחר.

 

באילו עבירות חובה לדווח למשטרה?

חובת דיווח על פגיעה בקטינים וחסרי ישע

בכל מקרה שבו אדם חושב שנעברה עבירה בקטין על ידי האחראי עליו (הורה, מורה, מטפל וכדומה), עליו לדווח מיד לעובד סוציאלי או למשטרה. בין יתר העבירות שמחייבות דיווח מיידי למשטרה הן:

 1. תקיפת קטין או חסר ישע על ידי אחראי.
 2. התעללות בקטין או חסר ישע.
 3. עבירות מין בקטין או בחסר ישע.
 4. עבירת מין בתוך המשפחה.
 5. כל עבירת חמורה שנעברה כלפי קטין או חסר ישע.

 

על פניו, שכן ששומע הורה מכה את אחד מילדיו מחויב לדווח על כך מידית למשטרה וניתן לומר באופן חד משמעי שקיימת חובת דיווח בכל עבירת אלימות, התעללות או עבירת מין שבוצעה כנגד קטין. ומה קורה אם אתם חוששים לדווח למשטרת ישראל? ניתן להעביר דיווח גם לעובד סוציאלי מטעם העירייה או המועצה המקומית והוא מחויב להעביר דיווח מפורט למשטרה.

בעקבות הוראות החוק פורסם חוזר מנכ"ל משרד החינוך המבהיר לאנשי הצוות החינוכי את חובת הדיווח וחשיבותה.

 

 

אני חייב בחיסיון כלפי הקטין, האם עלי לדווח?

ברוב המקרים כן. לרוב, חובת הדיווח גוברת על חובות חיסיון למיניהן, כך שכל אדם שנתקל בביצוע עבירה כלפי קטין, חייב להעביר דיווח מידי – גם אם מדובר באיש מקצוע שחייב בשמירת חיסיון כלפי הקטין דוגמת פסיכולוג של הקטין, רופא או יועצת בית הספר. אם נתקלתם בקטין במהלך עבודתכם ועלה חשד שהוא סובל מהתעללות, הזנחה, פגיעה מינית או אלימות – פנה לייעוץ עם עורך דין פלילי על מנת להבין את היקף חובת הדיווח שלכם.

 

האם ניתן להימנע מדיווח אם העניין טופל בדרך אחרת?

חד משמעית לא! למשל, אם צוות בית ספר חושד שקטין חווה אלימות בבית, עליו לדווח באופן מידי למשטרה או לעובדת סוציאלית, הזמנת הקטין ליועצת בית הספר, קיום פגישות עם פסיכולוגית חינוכית או עובדת סוציאלית הן פעולות מבורכות – אך הן לא מסירות את חובת הדיווח. בעבר טיפלתי במקרה בו התעורר חשד לתקיפת קטין על ידי אביו – צוות בית הספר נרתם לסייע והאב אף השתתף בטיפול הורי במסגרת הרווחה.

על מנת שלא לפגוע באב שחזר למסלול חיים תקין – החליטו בבית הספר וברווחה שלא לדווח למשטרה. בפועל, אנשי המקצוע הפרו את חובת הדיווח שלהם ומנהל בית הספר, המורים, יועצת בית הספר והעובדות הסוציאליות בעירייה נחקרו תחת אזהרה והוגשו נגדם כתבי אישום לבית המשפט.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

חובת דיווח על פגיעה מינית

נכון לשנת 2020, אין חובת דיווח בישראל על פגיעה מינית שכבר התרחשה כלפי בגירים. חשוב לשים לב שלא מדובר בפגיעה מינית שעתידה להתבצע אלא בפגיעה מינית שכבר בוצעה. כך שאם אדם בגיר התוודה בפניכם שהוא נפגע מינית, אין לכם חובה לדווח על כך למשטרת ישראל.

החובה לדווח על עבירת מין היא אך ורק אם העבירה בוצעה כלפי קטין, קטינה או חסרי ישע למיניהם כגון זקנים ובעלי מוגבלויות. אם קם חשד שעבירת מין עתידה להתבצע בעתיד, קמה חובה לכל אדם לדווח על מנת למנוע את ביצוע הפשע.

 

חובת דיווח אלימות במשפחה

למרבה הפלא, אין חובת דיווח בישראל על אלימות במשפחה כלפי בגירים שכבר בוצעה. החוק למניעת אלימות במשפחה מחייב גורמים רבים ליידע את הקורבן כי יש לו זכות לפנות משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים או למרכז טיפול ומניעת אלמ"ב. מי הגורמים החייבים ביידוע הקורבן?

 1. אנשי רפואה: רופא, אחות, פסיכולוג, קרמינולוג קליני.
 2. עובדי חינוך: מורה, מנהל בית ספר, יועצת, מדריך.
 3. אנשי מקצוע: שוטר, עורך דין, איש דת, יועץ מכל סוג.

 

ביקורת רבה מועברת על כך שהחוק לא מחייב את אותם גורמים לדווח למשטרה, אלא רק ליידע את הקורבן בדבר זכויותיו להגיש תלונה במשטרה ולקבל עזרה. כמובן, אם אדם יודע שעתידה להתבצע עבירת אלימות במשפחה, עליו למנוע את העבירה לפי החוק מכוח החובה למנוע ביצוע פשע עתידי – ברוב המקרים, דיווח למשטרה הוא הדרך היעילה ביותר והמוסרית למניעת עבירות פליליות בעתיד.

 

חובת דיווח לאגף רישוי כלי ירייה

על פי חוק כלי היריה, גורם מטפל שסבור שמטופל עלול לסכן את הציבור אם יישא נשק בשל מצבו הרפואי, חייב לדווח על כך. את הדיווח חייב המטפל להעביר למנהל משרד הבריאות ואף לצה"ל, ואלו מעבירים דיווחים למשטרת ישראל.

אם למטופל רישיון נשק קיים, סבר להניח שהרישיון יבוטל בהמלצת המשטרה. חובת הדיווח קמה לא רק במטופלים שמחזיקים נשק בפועל, אלא גם בכאלו שהרופא חושב שיסכנו את הציבור בעתיד אם יקבלו רישיון נשק לידיהם.

 

חובת דיווח על איום בהתאבדות

נכון להיום, אין חובת דיווח על איום בהתאבדות של בגיר. יחד עם זאת, הציפיה המוסרית היא לדווח לכוחות ההצלה אם נודע לנו על אדם שמתכוון לשים קץ לחייו.

 

החובה הכללית למנוע פשע ועבירת "אי מניעת פשע"

בשונה מחובות הדיווח בדבר עבירות שכבר בוצעו, מה עלינו לעשות לעניין עבירה שעתידה להתבצע? כאן החוק מחייב את האזרח "לנקוט בכל האמצעים הסבירים" על מנת למנוע את ביצוע הפשע שעתיד להתרחש. הדרך הסבירה ביותר, היא באמצעות דיווח למשטרת ישראל או לכוחות ההצלה האחרים, או אף מתן סיוע אקטיבי לקורבן. לשם כך חוקק חוק לא תעמוד על דם רעך שקובע מפורשות:

"חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו."

עוד קובע החוק שדיווח לרשויות ההצלה מהווה סיוע לכל דבר ועניין:

"המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט עזרה לענין חוק זה; בסעיף זה, "רשויות" – משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות."

אם ידעת שעבירת פשע עומדת להתבצע ולא דיווחת על כך, אתה צפוי לחקירה במשטרה ואף קיים סיכון לקבלת כתב אישום. חשוב לשים לב, חובות הדיווח לעניין קטינים חלה גם אם אנו סבורים שבוצעה עבירה כלפי קטין או חסר ישע. מנגד, החובה למנוע פשע חלה רק אם אנחנו יודעים שהפשע עומד להתרחש – מדובר ברף גבוה בהרבה על מנת לא להכביד על הציבור.

 

מדוע נמנעים מלדווח?

מה גורם לאזרחים לחשוש מלדווח על עבירות פליליות אליהם הם מודעים? ישנן מספר סברות מרכזיות:

 1. רצון שלא לקחת צד בהליך המשפטי.
 2. רצון שלא לקחת צד בסכסוך בין הצדדים.
 3. בושה או חוסר בטחון.
 4. אדישות או חוסר אכפתיות.
 5. אי ידיעת החוק.

 

לדוגמה, מקרה של אלימות במשפחה במסגרתו בעל אלים מכה את אשתו – ברוב המקרים, השכנים עדים לנעשה ומצופה מהם על ידי המחוקק לדווח על כך למשטרה. אך המציאות מלמדת, ששכנים חוששים להתעמת עם הבעל האלים, מפחדים מהתנכלויות בהמשך ולא רוצים להתעמת עם העבריין. מנגד, ברוב המקרים, הישראלי היפה מחליט לעשות מעשה ומדווח למשטרה על התקיפה ובכך קוטע את מעגל האלימות.

4.6 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חובת דיווח?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!