חקירת אישי ציבור בכירים

בשנים האחרונות אנחנו שומעים מדי מספר חודשים הודעה של המשטרה על פתיחה בחקירה כנגד איש ציבור. החל מחבר כנסת, דרך מספר שרים בכירים שנחקרו ממש לא מזמן, ועד ראש הממשלה עצמו, שנחקר והוגש כנגדו כתב אישום המתנהל ממש בימים אלה. מה זה אומר חקירת אישי ציבור? מה ההגדרה לאישיות ציבורית? ממי צריך לקבל אישור לפתוח בחקירה? ומתי חלה החסינות? כל הפרטים ממש כאן.

 

מיהו אישיות ציבורית בכירה?

המקור החוקי – כשמדברים על חקירת אישי ציבור, ראוי כמובן לענות על השאלה המתבקשת, מי נחשב כאיש ציבור? החוק קבע, במספר רב של מקומות כי חקירה כנגד מספר אנשים, תיפתח רק בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

סעיף 25 (א) לחוק יסוד הממשלה, סעיף 12 (א) לחוק יסוד השפיטה, סעיף 25(א) לחוק הדיינים, ועוד מספר סעיפי חוק המצויים בחוקים הרלוונטיים, דורשים את הכסמת היועץ ביחד לפתיחת חקירה כנגד ראש ממשלה, שופט, דיין, קאדי, או 'אדי מד'הב.

 

אז מה היא ההגדרה לאישיות ציבורית בכירה?

מדובר על אדם שנמצא במעמד ציבורי חשוב בשל משרתו, תפקידו הציבורי או מעמדו החברתי. הנחיית המשטרה בעניין מביאה מספר דוגמאות לכך, כגון: נבחרי ציבור במגזר הציבורי, שרים וחברי כנס, אנשי דת בכירים, ראשי רשויות מקומיות וסגניהם, בעלי תפקידים בכירים במשק, כגון יושב ראש התאחדויות ובורסות, ראשי וועדים.

וכמובן, ממלאי משרות בכירות בשירות הציבורי, החל משופטים, רשמים וקאדים, ועד קציני צבא בכירים, מנהלי חברות ותאגידים סטטוריים. כמובן שסגל דיפלומטי נכלל גם בהגדרה זו.

 

מה זה אומר חסינות? ומאיפה הוא הגיע?

המחוקק החליט כי יש להעניק לחברי הכנסת ולשרים, למרות שאינם חברי כנסת, חסינות מפני מספר דברים. בין השאר יש להם חסינות מפני מעצר, מפני חיפוש והעמדה לדין, כל זאת כל עוד חסינותם לא הוסרה. הסרת החסינות של חבר כנסת דורשת הליך מיוחד. חוק חסינות חברי הכנסת, מפרט בדיוק מי כלול בחוק, ומה הסייגים לחסינות.

 

מה זה אומר סייגים לחסינות ומה זה חסינות אישי ציבור?

במקרים של חיפוש, מעצרה, חקירה והעמדה לדין, האם תחול חסינות? החוק קובע כי ישנם מקרים, שהחסינות של חברי הכנסת לא תחול. מדובר במקרה של תפיסת בעל החסינות בשעת מעשה, ממש כשהוא מבצע את העבירה, כל עוד יש שימוש בכוח בעת עשיית המעשה. חיפושים יכולים להתקיים רק במסגרת בדיקת מרס או לצורך פיקוח על דולרים.

ישנה החרגה מיוחדת, שמופיעה בסעיף 15 לחוק יסוד נשיא המדינה. החרגה זו קובעת כי אם נשיא המדינה נדרש למסור עדות, הוא ימסור אותו במקום ובזמן שייקבעו על דעתו. חסינות אנשי הציבור, כוללת גם שרים, סגני שרים, וחברי כנסת, כפי שנאמר כבר לעיל, בסעיף 2ב לחוק חסינות חברי הכנסת.

 

פתיחה בחקירה נגד איש ציבור

כאמור בחוק לעיל, כל פתיחה בחקירה כנגד איש ציבור, וזה יכול להיות ראש ממשלה, או שר לשעבר, דורשת את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. אישור זה ניתן באמצעות ראש האגף לחקירות ולמודיעין. כך גם בחקירה כנגד בעל סמכות שיפוטית, שופט, דיין, קאדי ושוטר. יש לציין כי במקרה של פתיחה בחקירה כנגד סמכות שיפוטית, יש צורך גם בעדכון של מנהל בתי המשפט, בנוסף לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה, שניתנת דרכה.

 

האם יש חובת דיווח? צריכים לקבל אישור ממישהו?

אם ליחידה החוקרת נודע בדרך כלשהי  שיש חשוד שעומד לבצע ביצוע עבירה, עליו לדווח באופן מיידי לראש אגף החקירות ולראש ועליו לעדכן גם את מנהל בתי המשפט. בעצם כל חשד, או תלונה שהגיעה לחווה, ויש בה חשד לביצוע עבירה על ידי אישיות ציבורית בכירה, יש לדווח עליה לראש יחידת החקירות ולראש אגף החקירות והמודיעין.

בהקשר הזה יש לציין לגבי חיפוש בבית, כי מעצר או חקירה של חברי כנסת ונבחרי ציבור בדרג המוניציפלי, עליהם להגיע מראש לידיעת פרקליט המדינה או פרקליט המחוז הרלוונטי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

גביית עדות מאיש ציבור

אחד הנושאים המורכבים בהתייחסות המשטרה להליך הפרוצדורלי, הוא גביית העדות מאיש ציבור. במקרה הזה נדרש שראש יחידת החקירות יפנה לראש אגף לחקירות ולמודיעין, ולאחר מכן ידווח על כך למפכ"ל. אם מדובר בחבר כנסת חשוד, ראש אח"מ (אגף חקירות) יעדכן גם את יו"ר הכנסת על החקירה, ולאחר מכן יוציא אישור בכתב שיועבר לראש יחידת חקירות על הכוונה לזמן לחקירה את אחד מחברי הכנסת.

 

גניזת תלונה נגד איש ציבור

העילות הבאות, המפורטות גם בפקודת המשטרה, פקודת מטא"ר 14.01.01, "הטיפול בתלונה ובתיק חקירה", קובעות את העילות לסגירת תיקי חקירה מסוג חטא ועוון:

  • חוסר אשמה
  • חוסר ראיות.
  • נסיבות העניין אינן מתאימות.

 

אצל מי הסמכות להחליט על גניזת חומר חקירה בלא חקירה?

סמכות כזו רק בידי ראש יחידה ארצית, ולאחר אישור של הפרקליטות שבוצעה עבירה מסוג פשע. רכז היחידה יזין לאחר מכן כפל"א נילון וללא חקירה. כמובן שיש צורך לעדכן את המתלונן, ויש לו את הזכות לערער על החלטה כזאת. בסוף, כפי שאף נפסק בבג"ץ 2534/97 יהב נ' פרקליטת המדינה, על התובע לבחון האם האינטרס הציבורי הכולל תוך בהגשת כתב האישום.

 

תכל'ס, למה חקירת אישי ציבור בכירים כל כך מיוחדת?

בסוף, בשל  ההשלכות המשמעותיות שיש מפתיחת חקירה פלילית כנגד ממלא תפקיד ציבורי, הפסיקה קבעה, בעיקר ביחס לבכירים שבהם, כי יש לנקוט ב"זהירות מיוחדת" בהערכת התשתית העובדתית". כפי שנקבע בדנג"ץ 7516/03 נמרודי נ' היועץ המשפטי לממשלה: "פתיחתה של חקירה פלילית או משמעתית כנגד ממלא תפקיד ציבורי, וכנגד איש חקירות במשטרה בכלל זה, היא צעד רב משמעות ורב השלכות ביחס למערכת התפקודית שעליה הוא נמנה ולגביו באופן אישי…

השלכות ניהולה של חקירה כאמור על המערכת הציבורית ועל היחיד מחייבות זהירות רבה בהפעלת שיקול הדעת של הגורם המוסמך להחליט על פתיחת חקירה". אמנם הפסיקה הבינה שיש בכך פגיעה בערך השוויון המהותי, ולכן גם הודכש כי הרף הראייתי עדיין נשאר אחיד, קיום ראיות מספיקות לבסס סיכוי סביר להרשעה.

 

יש עוד חששות ביחס לאנשי ציבור?

יש כאלה שסוברים שיש גם חשש מתלונת שווא, שמטרתה לפגוע בנילון, בשל מעמדו הבכיר, כך נזכר בבג"ץ 3993/01 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה. התוצאה של כל הנאמר לעיל היא שיש דרישה ל"בדיקה יסודית ומקיפה", של הגורמים המכריעים, לפני האישור על פתיחה בחקירה. בדיקה זו כן משרתת את עקרון הקפדנות, אך גם שומרת על השוויון ועקרונות שלטון החוק, החלים על כולם.

 

לסיכום

חקירת אנשי ציבור והעמדתם לדין היא עניין רציני. היא נוגעת לשלושה יסודות חשובים: השוויון בפני החוק, ההכרה בהשלכות הייחודיות שיש לפתיחת חקירה פלילית כנגד גורם ציבורי, ולבסוף, השמירה על זכויות הנאשם והחשוד, גם הזכות לשוויון שעומדת לו כמובן. כל אלה מצדיקים את מילותיו של השופט חשין ברע"פ 8600/03 מדינת ישראל נ' שרון:

"רק שוטה שבעולם לא יבין ולא ידע כי בעניינו של ראש הממשלה חייב הוא בעל הסמכות – ובדין חייב הוא – להיזהר ביתר. השלכות הרוחב הנדרשות מאליהם עם העמדתו של ראש הממשלה לדין עלולות להיות כה מרחיקות לכן, כה מסעירות, כה גורפות, שידו של בעל הסמכות תרעד עד שיחליט לחתום על כתב אישום נגד ראש הממשלה"

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חקירת אישי ציבור בכירים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!