חקירת אישי ציבור בכירים

בשנים האחרונות אנחנו שומעים מדי מספר חודשים הודעה של המשטרה על פתיחה בחקירה כנגד איש ציבור. החל מחבר כנסת, דרך מספר שרים בכירים שנחקרו ממש לא מזמן, ועד ראש הממשלה עצמו, שנחקר והוגש כנגדו כתב אישום המתנהל ממש בימים אלה. מה זה אומר חקירת אישי ציבור? מה ההגדרה לאישיות ציבורית? ממי צריך לקבל אישור לפתוח בחקירה? ומתי חלה החסינות? כל הפרטים ממש כאן.

 

מיהו אישיות ציבורית בכירה?

המקור החוקי – כשמדברים על חקירת אישי ציבור, ראוי כמובן לענות על השאלה המתבקשת, מי נחשב כאיש ציבור? החוק קבע, במספר רב של מקומות כי חקירה כנגד מספר אנשים, תיפתח רק בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

סעיף 25 (א) לחוק יסוד הממשלה, סעיף 12 (א) לחוק יסוד השפיטה, סעיף 25(א) לחוק הדיינים, ועוד מספר סעיפי חוק המצויים בחוקים הרלוונטיים, דורשים את הכסמת היועץ ביחד לפתיחת חקירה כנגד ראש ממשלה, שופט, דיין, קאדי, או 'אדי מד'הב.

 

אז מה היא ההגדרה לאישיות ציבורית בכירה?

מדובר על אדם שנמצא במעמד ציבורי חשוב בשל משרתו, תפקידו הציבורי או מעמדו החברתי. הנחיית המשטרה בעניין מביאה מספר דוגמאות לכך, כגון: נבחרי ציבור במגזר הציבורי, שרים וחברי כנס, אנשי דת בכירים, ראשי רשויות מקומיות וסגניהם, בעלי תפקידים בכירים במשק, כגון יושב ראש התאחדויות ובורסות, ראשי וועדים.

וכמובן, ממלאי משרות בכירות בשירות הציבורי, החל משופטים, רשמים וקאדים, ועד קציני צבא בכירים, מנהלי חברות ותאגידים סטטוריים. כמובן שסגל דיפלומטי נכלל גם בהגדרה זו.

 

מה זה אומר חסינות? ומאיפה הוא הגיע?

המחוקק החליט כי יש להעניק לחברי הכנסת ולשרים, למרות שאינם חברי כנסת, חסינות מפני מספר דברים. בין השאר יש להם חסינות מפני מעצר, מפני חיפוש והעמדה לדין, כל זאת כל עוד חסינותם לא הוסרה. הסרת החסינות של חבר כנסת דורשת הליך מיוחד. חוק חסינות חברי הכנסת, מפרט בדיוק מי כלול בחוק, ומה הסייגים לחסינות.

 

מה זה אומר סייגים לחסינות ומה זה חסינות אישי ציבור?

במקרים של חיפוש, מעצרה, חקירה והעמדה לדין, האם תחול חסינות? החוק קובע כי ישנם מקרים, שהחסינות של חברי הכנסת לא תחול. מדובר במקרה של תפיסת בעל החסינות בשעת מעשה, ממש כשהוא מבצע את העבירה, כל עוד יש שימוש בכוח בעת עשיית המעשה. חיפושים יכולים להתקיים רק במסגרת בדיקת מרס או לצורך פיקוח על דולרים.

ישנה החרגה מיוחדת, שמופיעה בסעיף 15 לחוק יסוד נשיא המדינה. החרגה זו קובעת כי אם נשיא המדינה נדרש למסור עדות, הוא ימסור אותו במקום ובזמן שייקבעו על דעתו. חסינות אנשי הציבור, כוללת גם שרים, סגני שרים, וחברי כנסת, כפי שנאמר כבר לעיל, בסעיף 2ב לחוק חסינות חברי הכנסת.

 

פתיחה בחקירה נגד איש ציבור

כאמור בחוק לעיל, כל פתיחה בחקירה כנגד איש ציבור, וזה יכול להיות ראש ממשלה, או שר לשעבר, דורשת את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. אישור זה ניתן באמצעות ראש האגף לחקירות ולמודיעין. כך גם בחקירה כנגד בעל סמכות שיפוטית, שופט, דיין, קאדי ושוטר. יש לציין כי במקרה של פתיחה בחקירה כנגד סמכות שיפוטית, יש צורך גם בעדכון של מנהל בתי המשפט, בנוסף לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה, שניתנת דרכה.

 

האם יש חובת דיווח? צריכים לקבל אישור ממישהו?

אם ליחידה החוקרת נודע בדרך כלשהי  שיש חשוד שעומד לבצע ביצוע עבירה, עליו לדווח באופן מיידי לראש אגף החקירות ולראש ועליו לעדכן גם את מנהל בתי המשפט. בעצם כל חשד, או תלונה שהגיעה לחווה, ויש בה חשד לביצוע עבירה על ידי אישיות ציבורית בכירה, יש לדווח עליה לראש יחידת החקירות ולראש אגף החקירות והמודיעין.

בהקשר הזה יש לציין לגבי חיפוש בבית, כי מעצר או חקירה של חברי כנסת ונבחרי ציבור בדרג המוניציפלי, עליהם להגיע מראש לידיעת פרקליט המדינה או פרקליט המחוז הרלוונטי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

גביית עדות מאיש ציבור

אחד הנושאים המורכבים בהתייחסות המשטרה להליך הפרוצדורלי, הוא גביית העדות מאיש ציבור. במקרה הזה נדרש שראש יחידת החקירות יפנה לראש אגף לחקירות ולמודיעין, ולאחר מכן ידווח על כך למפכ"ל. אם מדובר בחבר כנסת חשוד, ראש אח"מ (אגף חקירות) יעדכן גם את יו"ר הכנסת על החקירה, ולאחר מכן יוציא אישור בכתב שיועבר לראש יחידת חקירות על הכוונה לזמן לחקירה את אחד מחברי הכנסת.

 

גניזת תלונה נגד איש ציבור

העילות הבאות, המפורטות גם בפקודת המשטרה, פקודת מטא"ר 14.01.01, "הטיפול בתלונה ובתיק חקירה", קובעות את העילות לסגירת תיקי חקירה מסוג חטא ועוון:

  • חוסר אשמה
  • חוסר ראיות.
  • נסיבות העניין אינן מתאימות.

 

אצל מי הסמכות להחליט על גניזת חומר חקירה בלא חקירה?

סמכות כזו רק בידי ראש יחידה ארצית, ולאחר אישור של הפרקליטות שבוצעה עבירה מסוג פשע. רכז היחידה יזין לאחר מכן כפל"א נילון וללא חקירה. כמובן שיש צורך לעדכן את המתלונן, ויש לו את הזכות לערער על החלטה כזאת. בסוף, כפי שאף נפסק בבג"ץ 2534/97 יהב נ' פרקליטת המדינה, על התובע לבחון האם האינטרס הציבורי הכולל תוך בהגשת כתב האישום.

 

תכל'ס, למה חקירת אישי ציבור בכירים כל כך מיוחדת?

בסוף, בשל  ההשלכות המשמעותיות שיש מפתיחת חקירה פלילית כנגד ממלא תפקיד ציבורי, הפסיקה קבעה, בעיקר ביחס לבכירים שבהם, כי יש לנקוט ב"זהירות מיוחדת" בהערכת התשתית העובדתית". כפי שנקבע בדנג"ץ 7516/03 נמרודי נ' היועץ המשפטי לממשלה: "פתיחתה של חקירה פלילית או משמעתית כנגד ממלא תפקיד ציבורי, וכנגד איש חקירות במשטרה בכלל זה, היא צעד רב משמעות ורב השלכות ביחס למערכת התפקודית שעליה הוא נמנה ולגביו באופן אישי…

השלכות ניהולה של חקירה כאמור על המערכת הציבורית ועל היחיד מחייבות זהירות רבה בהפעלת שיקול הדעת של הגורם המוסמך להחליט על פתיחת חקירה". אמנם הפסיקה הבינה שיש בכך פגיעה בערך השוויון המהותי, ולכן גם הודכש כי הרף הראייתי עדיין נשאר אחיד, קיום ראיות מספיקות לבסס סיכוי סביר להרשעה.

 

יש עוד חששות ביחס לאנשי ציבור?

יש כאלה שסוברים שיש גם חשש מתלונת שווא, שמטרתה לפגוע בנילון, בשל מעמדו הבכיר, כך נזכר בבג"ץ 3993/01 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה. התוצאה של כל הנאמר לעיל היא שיש דרישה ל"בדיקה יסודית ומקיפה", של הגורמים המכריעים, לפני האישור על פתיחה בחקירה. בדיקה זו כן משרתת את עקרון הקפדנות, אך גם שומרת על השוויון ועקרונות שלטון החוק, החלים על כולם.

 

לסיכום

חקירת אנשי ציבור והעמדתם לדין היא עניין רציני. היא נוגעת לשלושה יסודות חשובים: השוויון בפני החוק, ההכרה בהשלכות הייחודיות שיש לפתיחת חקירה פלילית כנגד גורם ציבורי, ולבסוף, השמירה על זכויות הנאשם והחשוד, גם הזכות לשוויון שעומדת לו כמובן. כל אלה מצדיקים את מילותיו של השופט חשין ברע"פ 8600/03 מדינת ישראל נ' שרון:

"רק שוטה שבעולם לא יבין ולא ידע כי בעניינו של ראש הממשלה חייב הוא בעל הסמכות – ובדין חייב הוא – להיזהר ביתר. השלכות הרוחב הנדרשות מאליהם עם העמדתו של ראש הממשלה לדין עלולות להיות כה מרחיקות לכן, כה מסעירות, כה גורפות, שידו של בעל הסמכות תרעד עד שיחליט לחתום על כתב אישום נגד ראש הממשלה"

5 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חקירת אישי ציבור בכירים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
חקירה באזהרה
הליכים ושירותים
חקירה באזהרה

חקירה באזהרה מכונה גם חקירה תחת אזהרה. חקירה באזהרה מגיעה בעקבות תלונה שהוגשה במשטרה על ידי מתלונן כנגד מי שהוא טוען שביצע כלפיו עבירה. מה

קרא עוד »
הזמנה לסור למשטרה
הליכים ושירותים
הזמנה לסור למשטרה

כאנשים נורמטיביים אנחנו מאמינים שכף רגלינו לא תדרוך בתחנות משטרה, המקום בו שוהים עבריינים ופושעים. זו מחשבה מוטעית ולא מציאותית, בכל יום מוזמנים מאות אזרחים

קרא עוד »
היעדר אשמה פלילית
הליכים ושירותים
היעדר אשמה פלילית

היעדר אשמה פלילית היא אחת העילות לסגירת תיק פלילי. עילה זו היא העילה האולטימטיבית מבחינתו של החשוד, שכן היא מצביעה על חוסר אשמה מצדו בביצוע

קרא עוד »
היעדר עניין לציבור
הליכים ושירותים
היעדר עניין לציבור

היעדר עניין לציבור הינה עילה לסגירת תיק פלילי, ולעיתים אף להימנעות מפתיחה בחקירה מלכתחילה. מתי ניתן לסגור תיק או לא לפתוח בחקירה עקב היעדר עניין

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה