דמי שתיקה

דמי שתיקה מהווים סוגיה מורכבת מבחינה משפטית שנעה על התפר בין פעילות לגיטימית לבין עבירה על החוק. מה ההבדל בין תשלום פיצוי במסגרת הסכם פשרה לבין דמי שתיקה של נפגעי עבירות מין? במאמר זה נסביר מהם דמי שתיקה ונפרט את היתרונות בתהליך המשא ומתן והתשלום, הסיכונים הכרוכים בתהליך, ההבדל בין תשלום פיצוי לגיטימי במסגרת הסכם פשרה לבין דמי שתיקה שמהווים עבירה פלילית.

 

מהם דמי שתיקה?

דמי שתיקה הם סכום כסף או טובות הנאה הניתנים לאדם כדי שיתחייב להימנע מגילוי מידע מפליל או מביך הנמצא בבעלותו. תשלום דמי שתיקה עשוי למנוע פגיעות בשמו הטוב של המשלם ואף לסייע לו להימנע מחקירה פלילית. מתן דמי שתיקה מטעם אנשי עסקים, פוליטיקאים, עורכי דין ודמויות ציבוריות נפוץ בכל רחבי העולם. פרט לקשיים המוסריים שמעוררת סוגיה זו, בנסיבות מסוימות מתן דמי שתיקה עלול לעלות כדי עבירה פלילית.

דוגמה, תשלום של דמי שתיקה לעד, כדי שימנע ממסירת מידע מפליל הנמצא ברשותו לרשויות אכיפת החוק מהווה שיבוש הליכי חקירה.

 

פשרה לגיטימית או עבירה על החוק?

אף על פי שנהוג לראות בדמי שתיקה פרקטיקה לא מוסרית ואף בלתי חוקית, בפועל, במקרים רבים מתן דמי שתיקה לא מהווה עבירה פלילית. במגוון מצבים, ניתן לקיים הליכי משא ומתן בין צד שנפגע מביצוע עבירה לבין הצד הפוגע ולסיים את הליכי המשא ומתן בפשרה כספית ובהסכם סודיות שמהווה פשרה לגיטימית.

בבחירה אם לשלם דמי שתיקה או לא, הצד הפוגע נוהג לשקול את "ערך המטרד", זאת אומרת אם הנזק שייגרם על ידי חשיפת המידע עולה על ערכם של דמי השתיקה.

לדוגמה, מקרה בו טיפלנו במהלכו איש ציבור מפורסם נחשד בביצוע עבירות הטרדה מינית, עבירה שמהווה גם עבירה פלילית וגם עילה לתביעה כספית. במקרה זה קיבל המטריד מכתב התראה לפני נקיטת הליך משפטי ובו התאפשר לו לנהל משא ומתן לפני הגשת תביעה כספית ולפצות את הנפגע.

במסגרת הליכי המשא ומתן, שקל הפוגע את "ערך המטרד" שיגרם לו במידה שתוגש תביעה לבית המשפט בגין הטרדה מינית, למשל, פגיעה בשמו הטוב, פרסום בכלי התקשורת, פגיעה בתא המשפחתי ועוד.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

יתרונות וחסרונות תשלום דמי שתיקה

על אף התדמית הציבורית השלילית שלהם, כאשר צדדים מתנהלים בניהם לפני נקיטת הליכים משפטיים ומגיעים לפשרה, יש לכך יתרונות רבים, ניגע בכמה יתרונות ונצרף לבסוף טבלה מסכמת של יתרונות וחסרונות:

 

1. הימנעות מניהול הליך משפטי

במקרים רבים, בוחרים אנשים לשלם דמי שתיקה אף על פי שהם משוכנעים שהמידע שהצד השני מעוניין לפרסם הוא שגוי. הסיבה לכך ברורה – פרסום המידע עלול להוביל לפתיחה של הליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים. הליכים משפטיים כרוכים בעלויות כספיות גבוהות, שכר טרחת עורכי דין, אובדן ימי עבודה ונזקים חמורים לשם הטוב ולמקום העבודה.

לדוגמה, אישה פונה לגבר וטוענת בפניו כי היא מעוניינת להתלונן במשטרה על פגיעה מינית מצדו שלא הייתה ולא נבראה. תשלום דמי השתיקה מצד שמעון ימנע את פתיחתו של הליך פלילי נגדו, שיגרום לו עוגמת נפש רבה, יצריך ממנו לשכור את שירותיו של עורך דין ויפגע קשות בשמו הטוב ואף בחיי המשפחה שלו.

מצד שני, קיים סיכון משמעותי בתשלום דמי שתיקה במקרה שבו המשלם לא ביצע כל עבירה פלילית מכיוון שהתשלום עלול להוות הודאה בעבירה פלילית ולהוביל להפללה. זה המקום לציין, שאי אפשר לכלול בהסכם פשרה או הסכם שתיקה סעיף שבו מתחייב המתלונן לא להגיש תלונה במשטרה, מכיוון שמדובר בסעיף לא חוקי שלא ניתן לאכוף אותו בבית המשפט.

יחד עם זאת, ישנם ניסוחים ומנגנונים משפטיים שונים שיכולים להבטיח "שקט תעשייתי" לשני הצדדים במסגרת החתימה על הסכם השתיקה.

 

2. פיצוי כספי מהיר

במקרים מסוימים, מהווים דמי השתיקה תחליף לניהול הליך משפטי. כידוע, ניהול הליך משפטי הוא תהליך ארוך, מורכב ויקר במיוחד. לכן, להסדר במסגרת משא ומתן יש מגוון יתרונות מעשיים על פני פתיחה בהליך משפטי. ראשית, הגעה להסדר פרטני בין הצדדים תהיה מהירה בהרבה מניהול הליך משפטי, כך שהצד הטוען לפגיעה יקבל פיצוי כספי מהיר בהרבה.

שנית, הגעה להסדר תשלום פיצוי תסייע במניעת הוצאות יקרות הכרוכות בניהול הליך משפטי, כמו שכירת עורך דין. שלישית, יש בהגעה להסדרי פשרה ערך מוסדי רב, בשל העובדה שהם חוסכים עלויות דיוניות לבתי המשפט.

 

3. סגירת מעגל

כפי שציינו לעיל, תשלום דמי שתיקה עשוי להוות הגעה לפשרה לגיטימית בין שני צדדים המצויים בסכסוך. לכן, במקרים מסוימים, תשלום דמי שתיקה מסייעת לצדדים ליצור סגירת מעגל, שלא היו יכולים להגיע אליה אלמלא הסדר הפשרה. במקום לנהל הליך תקשורתי או משפטי אמוציונאלי, יוכלו הצדדים להסדיר את הסכסוך שנתגלע ביניהם בדלת אמותיהם, ולהיפרד כידידים.

 

טבלה המסכמת יתרונות וחסרונות מרכזיים בתשלום דמי שתיקה

יתרונות חסרונות
הימנעות מהליך משפטי במסגרת הסכם פשרה מתחייב הצד הפוגע לשלם לצד הנפגע פיצוי כספי ובתמורה לכך, הצד הנפגע מתחייב להימנע מהגשת תביעה ולנקיטת הליכים משפטיים.

ניהול הליך משפטי לא נעים לשני הצדדים, גם לצד המותקף שיצטרך להעיד ולהיחקר על הדוכן ובוודאי שלצד התוקף.

תשלום גבוה לעיתים נדרש הצד הפוגע לשלם במסגרת הפשרה סכום כספי גבוה יחסית. בניהול הליך משפטי קיים סיכוי שבית משפט יפסוק לו פיצוי נמוך יותר – אך בשכלול "ערך המטרד", עלויות המשפט, הטרחה והשנים הארוכות עד לקבלת החלטה, שווה לפוגע לשלם פיצוי גבוה.
פיצוי כספי מהיר הנפגע מקבל פיצוי כספי מהיר ולא נדרש לנהל הליכים משפטיים שיארכו שנים רבות. אפשרות להפרה גם הסכמי שתיקה ניתן להפר. לכן חשוב לנהל משא ומתן יעיל ותקיף שיכלול בתוכו סעיפים המגנים על הצדדים ומדרבנים אותם שלא להפר את ההסכם.
עלויות נמוכות כשאין צורך לנהל הליך משפטי, העלויות נמוכות יותר והן כוללות בדרך כלל שכר טרחת עורך דין פלילי והוצאות נלוות כגון בדיקת פוליגרף, חוקר פרטי וכדומה. הודאה בעבירה חתימה על הסכם שתיקה יכולה להוות הודאה בביצוע עבירה פלילית. כשאנו מייצגים את הצד שנטען שפגע – אנו דואגים לכלול בהסכם כללים מהם עולה שהוא חף מפשע.
וודאות במסגרת הסכם הפשרה הצדדים מסכימים על ויתור טענות, פיצוי ומנגנונים משפטיים נוספים שמבטיחים סוג של וודאות לגבי מה שיתרחש ולא יתרחש בעתיד. תלונה במשטרה לא ניתן למנוע ממתלונן ששולמו לו דמי שתיקה להתלונן במשטרה. תמיד קיים סיכוי שהמתלונן יקבל כסף ויגש לתחנה להתלונן.
סודיות ברוב המקרים הסכמי פשרה או הסכמי שתיקה חסויים.
סגירת מעגל הפיצוי המהיר והיעיל מהווה סגירת מעגל לקורבן ולפעמים גם למשלם הפיצוי.

 

מקרים בהם משולמים דמי שתיקה

כפי שתיארנו, במקרים רבים, משולמים דמי שתיקה על ידי אנשי ציבור, כגון אנשי עסקים, פוליטיקאים, עורכי דין, בכירים במשק ואפילו אנשים פרטיים שרוצים להימנע מניהול הליכים ארוכים וקשים. בפסקאות הבאות נתן את הדעת לקשת מקרים נפוצה במיוחד שבמסגרתם משולמים דמי שתיקה לעתים קרובות. עם מקרים אלה ניתן למנות טענות להטרדה מינית ולעבירות מין שונות וכן טענות להתנהגות לא מוסרית.

 

טענות להטרדה מינית

מרבית ההסכמים הכספיים בנושא הטרדות מיניות אינם מתפרסמים מכיוון שהצד המשלם דורש בתמורה לתשלום את סודיות ההסכם, אך אני יכול להבטיח לכם שהסכמי שתיקה שלאחר ביצוע הטרדה מינית הם הסכמים נפוצים מאוד שנותנים לשני הצדדים יתרונות רבים. מרבית הפשרות מנוסחות כך שהאדם שהואשם בהטרדה ישלם פיצוי מבלי להודות באשמה, בתמורה להתחייבות מצד המתלוננת לשמור על סודיות ולהימנע מהגשת תביעה.

להליך זה יתרונות רבים: ראשית, המתלוננת אינה צריכה להתלונן במשטרה או להעיד בבית המשפט, על כל הקשיים הנפשיים הנלווים לכך. שנית, כפי שתיארנו לעיל, הגעה להסכם פשרה תוביל לכך שהמתלוננת תקבל פיצויים תוך זמן קצר יותר. גם עבור הצד שמשלם את דמי השתיקה מדובר בהסדר משתלם, שכן נחסכת הפגיעה בשם הטוב הנלווית לניהול הליך פלילי.

 

טענות לעבירות מין

הרציונאלים העומדים בבסיס הגעה להסכם כספי בגין טענות להטרדה מינית עומדים ביתר שאת בכל הנוגע לטענות לעבירות מין: גם הסכמים מסוג זה מובילים לחיסכון בהוצאות משפטיות, חוסכים את הצורך בהגעה לתחנת משטרה, חקירה נגדית בבית המשפט והקשיים הנפשיים שכרוכים בכך.

וכמובן, ששני הצדדים נמנעים מההשלכות השליליות של הליך משפטי על שמם הטוב. לא פחות חשוב, נפגעי תקיפה מינית רבים רוצים "לסגור מעגל", לקבל פיצוי מהיר ולהמשיך בחייהם מבלי להתעמת עם התוקף שלהם בחדר החקירות או בבית המשפט. כך אנו מייצגים במספר תיקים של ביצוע עבירות מין בהם נחתמו הסכמי פשרה חסויים, גם בתיקים החמורים ביותר דוגמת מעשה סדום או מעשה מגונה.

 

טענות להתנהגות לא מוסרית

עד כה התמקדנו בטענות להתנהגות בלתי חוקית כמו פגיעה מינית. ואולם, חלק נכבד מהמקרים שבהם משולמים דמי שתיקה עוסק בטענות להתנהגות בלתי מוסרית שאינה עולה כדי עבירה על החוק. עם מקרים אלה ניתן למנות טענות להתעמרות בעובדים, טענות להתנהגות לא ראויה במגזרים וציבורים מסוימים, טענות לבגידה או ניהול רומן מחוץ לנישואין ועוד.

אמנם, מקרים אלה אינם עוסקים בעבירה על החוק, כך שסכנת ההליך הפלילי אינה מרחפת מעל ראשו של הצד המשלם את דמי השתיקה. ואולם, החשש לפגיעה בשם הטוב במידה שהמידע ייחשף מהווה תמריץ להגיע לפשרה גם במצבים אלה.

 

הקו הדק בין דמי שתיקה לסחיטה באיומים

עבירת הסחיטה באיומים קבועה בסעיף 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לפי סעיף זה, סחיטה באיומים היא איום בעל פה, בהתנהגות או בכתב, לפגוע שלא כדין בגורמים הבאים: בגוף; בגוף של צד שלישי; בחירות; ברכוש; בפרנסה; בשם הטוב; בצנעת הפרט, כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשות.

בנוסף, לפי סעיף זה איום בפרסום או בהימנעות מפרסום המטיל אימה על אדם כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשות עולה כדי סחיטה באיומים. העונש המקסימלי הקבוע בחוק על סחיטה באיומים הוא שבע שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

במידה שהאדם שכלפיו הופנה האיום נכנע ועשה את המעשה אשר התבקש לעשות תחת האיום, יזנק עונשו המקסימלי של המאיים לתשע שנות מאסר בפועל. יש להיזהר שלא לנהל הליכי משא ומתן המהווים עבירה פלילית או תשלום דמי לא יחרץ, העשויים להוות סוג של תשלום שוחד.

יש קווי דמיון בין דרישת דמי שתיקה לבין סחיטה באיומים וצריך להיזהר מאוד שלא לחצות את הקו הדק שבין הסכם פשרה לגיטימי לבין סחיטה באיומים של הקורבן כלפי התוקף, או עבירת הדחת עד של התוקף כלפי הקורבן. ואולם, במרבית המקרים ישנו שוני מהותי בין שתי הסיטואציות.

לדוגמה, בחוק למניעת הטרדה מינית, נקבע כי אדם אשר הוטרד מינית רשאי לתבוע פיצוי בסך 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק. במשפט הנזיקי בפרט ובמשפט האזרחי בכלל, נהוג לנסות לשים סוף למחלוקת עוד בטרם הפנייה לבית המשפט. לעתים, מסתיימת המחלוקת בפשרה כספית מחוץ לכותלי בית המשפט.

ברי אפוא כי מקרים אלה אינם עולים כדי סחיטה באיומים. מנגד, מקרה בו אדם פונה לאדם בטענה שיש בידיו מידע לפיו הוא ניהל רומן מחוץ לנישואין, ואם לא ישלם לו סכום כסף מסוים יפרסם את המידע, עשוי בהחלט להיחשב לסחיטה באיומים פלילית, שכן הוא מקיים את כלל יסודותיה של העבירה. זקוקים לייצוג בהליכי משא ומתן מול מי שפגע בכם או להתגונן מפני טענות לפגיעה? אני מזמין אתכם ליצור קשר ולהתייעץ איתנו.

 

דמי שתיקה

4.7 מתוך 5 - (8 הצבעות)
שאלות ותשובות
דמי שתיקה משולמים על ידי אדם שנטען כלפיו שפגע באדם אחר. התשלום מתבצע במסגרת הסכם פשרה שבו מבטיח הנפגע שלא לנקוט הליך משפטי בתמורה לתשלום.
תלוי. בחלק גדול מהמקרים כן ובחלק אחר הדבר יכול להוות סחיטה באיומים או הדחת עד. אנו מתמחים בהליכי משא ומתן לפיצוי בגין חשדות לעבירות מין ומנוסים בצליחת אתגרים משפטיים כאלו באופן חוקי לחלוטין.
לא ניתן למנוע ממתלונן להגיש תלונה במשטרה, גם אם שילמת לו "דמי שתיקה". יש מנגנונים חוזיים שיכולים להבטיח שקט תעשייתי.
כן. צריך להיזהר ולהקפיד בניסוח ההסכם.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא דמי שתיקה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!