אי הרשעה | ביטול הרשעה

סיום הליך הפלילי ללא הרשעה

הרשעה בפלילים היא אות קלון המוצמד לאדם על ידי המדינה על מנת לסמן אותו כמי שהפר את הכללים. להרשעה פלילית השלכות רבות, בין היתר, אי יכולת לעסוק במקצועות מסוימים, להתקבל לאיגודים מקצועיים ולעבוד במקצועות הדורשים היתר כמו גם השלכה על תדמיתו של האדם ושמו הטוב בציבור. בחלק מן המקרים ניתן להודות בביצוע מעשה ולסיים את ההליך ללא הרשעה וללא הכתם של המשפט הפלילי. עורך דין פלילי אלעד שאול אלבז מסביר כיצד לסיים הליך בלי הרשעה.

אי הרשעה בפלילים


אי הרשעה בפלילים

ברירת המחדל כאשר אדם מודה בביצוע עבירה, היא הרשעה בהליך פלילי והצמדת אות קלון לנאשם. כאשר הנאשם הוא עבריין חוזר בעל רישום פלילי קודם, הרשעה נוספת לא מעלה ולא מורידה בעניינו. אולם כשמדובר בנאשם נורמטיבי אשר מסתבך לראשונה בפלילים שאלת ההרשעה או אי הרשעה היא שאלה מהותית והרת גורל.

בעניינם של נאשמים שהסתבכו בפעם הראשונה עם החוק ואין לחובתם הרשעות קודמות, ישנו הליך חריג במיוחד לפיו יסתיים ההליך הפלילי בקביעת בית המשפט שלמרות שהנאשם ביצע עבירה פלילית הוא לא יוכתם בהרשעה פלילית וכתוצאה מכך הוא יוכל להמשיך בחייו כמעט ללא השפעה. לעניין זה ניתן לקרוא את המאמרים המסבירים את השלכותיו של הרישום הפלילי ואת האופן בו ניתן למחוק רישום פלילי:

בקצרה נציין, כי מי שהורשע יהפוך להיות בעל עבר פלילי, לא יוכל להוציא תדפיס רישום פלילי נקי (המכונה גם תעודת יושר), וכתוצאה מכך לא יוכל לעבוד במקומות עבודה מסוימים כגון מוסדות ציבור, משרדי ממשלה, כוחות הביטחון, תעשיות מיוחדות ובאיגודים מקצועיים כגון לשכת עורכי הדין, מועצת רואי החשבון, משרד הבריאות וכדומה. כמו כן, יתקשה אותו אדם להיבחר כנבחר ציבור, לא יוכל לקבל ויזה למדינות מסוימות ולא יוכל לשאת נשק או לנהוג באוטובוס או במונית.

   בתמונה: תדפיס רישום פלילי ובו תיק פלילי מתנהל בבית המשפט. אם יורשע הנאשם יהפוך התיק לרישום פלילי של ממש.

סיום הליך בלי רישום פלילי

 

איך מסיימים תיק ללא הרשעה?

לעתים מוגש כתב אישום נגד אדם נורמטיבי לחלוטין, בן טובים, אשר לא הסתבך בפלילים. לאחר לימוד חומר הראיות נוכח הסנגור לגלות שישנן מספיק ראיות על מנת להרשיע את הנאשם ולהטיל עליו עונש. במצב דברים כזה, יכול עורך הדין הפלילי לטעון במסגרת משא ומתן עם התביעה או בפני בית המשפט, שישנו אינטרס ציבורי חשוב לסיום ההליך בלי הרשעה תוך הסתפקות בענישה חינוכית כגון צו לפיקוח שירות המבחן או עבודות לתועלת הציבור (של"צ) והימנעות מהכתמת שמו של הנאשם, מה שעלול לגרום נזקים חמורים לנאשם ולבני משפחתו.

אי הרשעה בעבירות סמים

עורך דין פלילי מומחה לסיום תיקים באי הרשעה יכול לנהל משא ומתן עם התביעה עוד לפני הגשת כתב האישום, במהלך שלב השימוע הפלילי, ובו להפציר בפרקליטות או בתביעה המשטרתית להימנע מהגשת כתב אישום ולהסתפק באזהרה או בענישה חינוכית מחוץ לבית המשפט. במידה והדבר לא צולח והוגש כתב אישום, ניתן לנהל משא ומתן עם התביעה במסגרתה יודה הנאשם בעובדות כתב אישום מתוקן, והצדדים יסכימו לבקש מבית המשפט לא להרשיע את הנאשם בפלילים. במקרים אחרים, כאשר התביעה מתעקשת על הרשעת הנאשם, ניתן להודות בכתב האישום ולאפשר לבית המשפט להרשיע את הנאשם, ומיד לאחר מכן לבקש לשלוח את הנאשם לתסקיר שירות מבחן כדי לבחון אפשרות להורות על ביטול הרשעה בפלילים.

בתמונה: גמר דין בתיקי סמים של לקוחות המשרד אשר הסתיימו ללא הרשעה בפלילים הודות למשא ומתן מוצלח ותיקון כתב האישום.

תיק פלילי בלי הרשעה

סיום תיק פלילי בלי הרשעה


השיקולים לאי הרשעת נאשם

כאמור, אי הרשעה היא החריג לכלל ואילו הכלל הוא הרשעה בפלילים והכתמת הנאשם באות קלון. בבואו לבחון את שאלת אי ההרשעה של נאשם אשר הודה בכתב אישום, בוחן בית המשפט מגוון רחב של שיקולים שתכליתם העיקרית היא לבדוק האם הנזק שייגרם לנאשם מעצם הרשעתו הוא גדול יותר מהתועלת שתצמח לחברה מההרשעה בפלילים.

ברוב המקרים יפנה בית המשפט את הנאשם לתסקיר (חוות דעת) אצל שירות המבחן, גוף של משרד הרווחה אשר פוגש את הנאשם, משוחח אתו ומוסר חוות דעת לבית המשפט בדבר אופיו של הנאשם, מסוכנותו, מידת החרטה שלו וכן ממליץ על עונש הולם בנסיבות העניין. בשלב זה חשוב לשוחח עם עורך דין פלילי המייצג אתכם בתיק על מנת להבין את הצפוי לכם במסגרת התסקיר של שירות המבחן.

על מנת לאפשר אי הרשעה בפלילים, על בית המשפט להשתכנע ראשית; שההרשעה תגרור פגיעה חמורה בנאשם, ושנית; סוג העבירה הוא כזה המאפשר לסיים את ההליך גם ללא הרשעה. זאת אומרת, שאי הרשעה אפשרית בעבירות מסוימות שהן אינן חמורות כך שאי הרשעת הנאשם לא תפגע באינטרס הציבור במידה רבה מדי.

בסופו של דבר יבחן בית המשפט, באמצעות שירות המבחן או בהפעלת שיקול דעת עצמאי, את סוג העבירה, עברו של הנאשם, האם מדובר בעבירה חד פעמית או בדפוס התנהגות, נסיבות חייו של הנאשם (גיל, מצב כלכלי, לימודים, שירות צבאי ועוד), השפעת ההרשעה על חייו של הנאשם ומידת הנזק שעשויה להיגרם לו, וגם את יחסו של הנאשם לעבירה (האם הוא מתבייש במעשיו או לא). תפקידו של עורך הדין בעניין זה הוא להציג לבית המשפט את מלוא הנתונים ולשכנע אותו שהאיזון הראוי בין אינטרס הציבור לאינטרס הנאשם מחייב את אי הרשעת הנאשם בפלילים.

בתמונה: לקוח המשרד הודה בהחזקת סמים לשימוש עצמי ולא הורשע. נשלח לתסקיר לבחינת אי הרשעתו.


תסקיר לעניין אי הרשעה

 

ביטול הרשעה

אף אם בית המשפט מצא שנאשם אשם והחליט להרשיע אותו בפלילים, סעיף 192 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 קובע שניתן לבטל את הרשעתו של הנאשם במילים אלו:

"הרשיע בית המשפט את הנאשם ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשע, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור".

ביטול הרשעה פלילית

כאשר מדובר בהליך של ביטול הרשעה שכבר התבצעה, לתסקיר שירות המבחן חשיבות עליונה. על התסקיר להצביע על מכלול נסיבות חייו של הנאשם, על הנאשם להביע חרטה על המעשה ולהסביר כיצד הרשעתו עשויה לפגוע בחייו באופן לא מידתי. גם כאן, עורך דין פלילי מומחה בביטול הרשעה יכול לסייע לנאשם להתכונן לפגישתו עם שירות המבחן, להביע את עמדתו בצורה נכונה ולקדם את סיכוייו לביטול הרשעתו בפלילי.

 

פנה לעורך דין פלילי

עורך דין אי הרשעהמשרד עורך דין פלילי אלעד שאול אלבז מייצג נאשמים וחשודים נורמטיביים ונעדרי עבר פלילי שזו הסתבכותם הראשונה עם החוק. למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים פליליים ובהשגת עסקאות טיעון והסדרים מקלים וביניהם אי הרשעה בפלילים, ביטול הרשעה, סגירת תיקי חקירה ואי העמדה לדין מכוח שימוע פלילי מכוח סעיף 60א. 

עורך דין פלילי אלעד שאול אלבז, יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, התמחה בפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) וכיום מהווה סנגור פלילי, במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים המייצגים את לקוחות המשרד ומעניקים יעוץ וטיפול משפטי מן השורה הראשונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בדיסקרטיות מוחלטת.


צור איתנו קשר או השאר פרטים:

דואל עורך דין אלעד שאול אלבז בגוגל פייסבוק חייג

נייד: 0522333730:Tel