רצח מדרגה ראשונה

בשנים האחרונות התחוללה רפורמה בעבירות ההמתה. חוק העונשין יצר מדרג חדש של עבירות המתה, החל מגרימת מוות ברשלנות שהיא עבירת ההמתה הקלה ביותר ועד לעבירת הרצח מדרגה ראשונה, הנקראת גם רצח בנסיבות מחמירות, הנחשבת לעבירה החמורה ביותר. מתי רצח ייחשב לרצח בנסיבות מחמירות? מה העונש הצפוי למי שיורשע ברצח זה? כל זאת ועוד – להלן.

 

מה זה רצח מדרגה ראשונה?

רצח מדרגה ראשונה הינו רצח בנסיבות מחמירות. חוק העונשין קובע כי יהיו מקרי רצח "רגילים" ולעומתם יהיו מעשי רצח בנסיבות מחמירות שייחשבו לרצח מדרגה ראשונה. כדי להבין את ההבדל שבין שתי עבירות אלו, יש להכיר תחילה את עבירת הרצח.

 

עבירת הרצח

עבירת הרצח הבסיסית קבועה בסעיף 300 (א) לחוק העונשין. הסעיף מורה, בתמציתיות ובקצרה, בזו הלשון:

"הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם, דינו – מאסר עולם"

אם כן, רצח מוגדר כגרימה למותו של אדם בכוונה או באדישות. בעבר, אגב, אדישות לא הספיקה כדי להרשיע אדם ברצח. כך, רוצחים שהכו את קורבנותיהם אך הפרקליטות לא הצליחה להוכיח כי הם אכן התכוונו לרצוח את הקורבן ותכננו רצח זה, לא היו מורשעים בעבירת רצח. כיום, לאחר הרפורמה בעבירות ההמתה, מעשה שכזה יוכר בקלות ברצח שכן מדובר, לכל הפחות, בגרימת מוות באדישות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

העונש על עבירת הרצח

כפי שעולה בבירור מהסעיף, העונש על עבירת הרצח הבסיסית הוא מאסר עולם. עם זאת, מדובר בעונש המקסימום על העבירה בעוד שבפועל, העונש יכול להיות קל יותר באופן משמעותי. ככל שמדובר ברצח מדרגה שנייה, ייתכן בהחלט כי בית המשפט יגזור על העבריין עונש קל יותר ממאסר עולם.

 

עבירת הרצח בנסיבות מחמירות

עבירת הרצח בנסיבות מחמירות, הלא הוא רצח מדרגה ראשונה, קבועה בסעיף 301 א (א). הסעיף מורה בזו הלשון:

"הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם באחת מהנסיבות המפורטות להלן, דינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד"

אם כן, רצח מדרגה ראשונה הוא רצח "רגיל", שנעשה "באחת מהנסיבות המפורטות להלן". הנסיבות המפורטות להלן הן:

 1. הרצח נעשה לאחר תכנון;
 2. הרוצח גיבש בליבו את ההחלטה לרצוח מבעוד מועד לאחר ששקל את הדבר;
 3. הרצח נעשה כדי לחפות על עבירה אחרת, שעונשה 7 שנות מאסר לפחות;
 4. הנרצח היה עד במשפט פלילי והרצח נעשה כדי למנוע ממנו להעיד במשפט;
 5. הרצח נעשה מתוך מניע גזעני;
 6. הרצח נעשה כדי להעניש את הנרצח או להטיל מורא על הסובבים אותו;
 7. הנרצח הוא בן זוגו של הרוצח, שסבל מהתעללות נפשית או פיזית מצד בן הזוג הרוצח;
 8. הנרצח הוא קטין שטרם הגיע לגיל 14;
 9. הנרצח הוא קטין והרוצח הוא מי שאחראי כל הקטין;
 10. הרצח הוא מעשה טרור;
 11. הרצח בוצע במסגרת פעילותו של ארגון פשיעה לשם קידום מטרות הארגון;
 12. "המעשה נעשה באכזריות מיוחדת או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן".

 

מדובר ברשימה ארוכה ומשמעותית של נסיבות בהן רצח ייחשב לרצח מדרגה ראשונה. רובם של הסעיפים עוסקים בנסיבות קונקרטיות, דוגמת רצח שנעשה על ידי ארגון פשיעה או ארגון טרור, רצח שנעשה במטרה לחפות על עבירה אחרת וכדומה. אולם ישנן גם נסיבות כלליות יותר, דוגמת רצח באכזריות מיוחדת, לאחר תכנון או לאחר שיקול דעת מצד הרוצח.

חשוב להדגיש כי לא פשוט להוכיח מה היה המניע של הרצח או אילו הכנות קדמו לו. בשל כך, פעמים רבות, על אף שהרצח היה במובהק רצח בנסיבות מחמירות, הנאשם יורשע ברצח מדרגה שנייה בלבד. הפרקליטות לא תצליח להרשיע אותו ברצח מדרגה ראשונה ותעדיף להרשיע אותו באחת מעבירות ההמתה הקלות יותר.

 

רצח מדרגה ראשונה – עונש

כזכור, העונש על רצח מדרגה שנייה הוא לכל היותר מאסר עולם, אולם בפועל העונשים יכולים להיות קלים יותר. לעומת זאת, כאשר מדובר ברצח מדרגה ראשונה, העונש יהיה "מאסר עולם ועונש זה בלבד". ככל שאדם הורשע בעבירת רצח מדרגה ראשונה, לא יהיה לבית המשפט מנוס אלא לגזור עליו מאסר עולם.

 

רצח מדרגה ראשונה – קיצור העונש

האם ניתן לקצר את עונשו של מי שביצע רצח מדרגה ראשונה? כפי שכתבתי, ככל שאדם הורשע ברצח מדרגה ראשונה, בית המשפט בהכרח יגזור עליו מאסר עולם. אולם יש לזכור שביצוע רצח בנסיבות מחמירות אינו שקול להרשעה ברצח בנסיבות מחמירות, ואף גזר דין של מאסר עולם אינו מחייב מאסר עולם בפועל. למה כוונתי? אסביר.

ראשית, ייתכנו בהחלט מצבים בהם אדם ביצע בפועל רצח בנסיבות מחמירות. הרצח נעשה ממניע גזעני, כחלק מפעולותיו של ארגון פשיעה, תוך תכנון מקדים ושיקול דעת וכדומה. למרות שהרצח בוצע בנסיבות מחמירות, התביעה לא תצליח להוכיח זאת. התביעה תוכיח כי אותו אדם אכן גרם למותו של אדם אחר אך תתקשה להביא ראיות מספיקות להוכחת הנסיבות שקדמו לרצח.

במצב שכזה, אותו אדם יורשע בעבירת המתה, אך לא ברצח בנסיבות מחמירות. ייתכן שהאדם יורשע ברצח או בהמתה בקלות דעת ויוטל עליו עונש מאסר משמעותי. אולם לא יוטל עליו בהכרח עונש מאסר עולם, כפי שהיה מוטל עליו אילו הורשע ברצח מדרגה ראשונה.

שנית, גם לאחר שנגזר דינו של אדם למאסר, ניתן לערער על העונש. עורך דינו של האדם יגיש ערעור על גזר הדין וייתכן בהחלט כי בערכאה הגבוהה יותר יומתק עונשו. אף במקרים בהם לא יזכה הנאשם להקלה בעונשו, ייתכן בהחלט שהוא יישב במאסר תקופה קצרה יותר מזו שנקבעה לו מראש.

כידוע, ניתן לנכות שליש מעונשו של האסיר על התנהגות טובה בזמן המאסר. ככל שהאסיר ינהג באופן זה בשנותיו בכלא, עונש מאסר העולם שהוטל עליו יתקצר בשליש מהזמן.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי רצח? חוששים מהרשעה ברצח מדרגה ראשונה? פנו אלינו למשרד עו"ד אלעד שאול. עו"ד אלעד שאול ושאר צוות המשרד ישמחו לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי. עו"ד אלעד שאול הינו עו"ד מקצועי ומנוסה המתמחה בתחום הפלילי, ואף עבד בעברו בפרקליטות המדינה כך שהוא מכיר את הליכי התביעה מבפנים. צרו קשר עם צוות המשרד לקביעת ייעוץ ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

דרגו את המאמר
שאלות ותשובות
רצח מדרגה ראשונה הינו רצח בנסיבות מחמירות. העונש על רצח מדרגה ראשונה הוא מאסר עולם, ומאסר עולם בלבד. ככל שאדם הורשע ברצח בנסיבות מחמירות, לא ניתן יהיה להטיל עליו עונש מקל יותר ממאסר עולם.
רצח ייחשב לרצח מדרגה ראשונה כאשר הנסיבות בהן נעשה הרצח מצדיקות זאת. החוק מונה רשימה של נסיבות ההופכות רצח לרצח בנסיבות מחמירות. חלק מאותן נסיבות קשורות לנסיבות שהובילו לרצח, דוגמת פעילות של ארגון פשיעה, פעילות טרור או פעילות עונשית. נסיבות אחרות קשורות לגמירת דעתו של הרוצח לפני ביצוע המעשה – כאשר קדמו לרצח תכנון ושיקול דעת, הרצח ייחשב לרצח מדרגה ראשונה. לבסוף, גם מעשה רצח אכזרי הכולל התעללות משמעותית ייחשב לרצח בנסיבות מחמירות.
ההבדל בין רצח מדרגה ראשונה לבין רצח מדרגה שנייה הוא בנסיבות שהובילו לרצח. גרימת מוות בכוונה או באדישות תיחשב לרצח. כאשר לפעולה זו תתלווה אחת מהנסיבות שציינתי בתשובה הקודמת, הרצח יוגדר כרצח בנסיבות מחמירות. בעוד שהעונש על רצח הוא לכל היותר מאסר עולם, ברצח בנסיבות מחמירות העונש יוכל להיות מאסר עולם בלבד, לא למעלה מכך ולא למטה מכך.
רצח רגיל או רצח בנסיבות מחמירות, מוגדר כגרימת מוות בכוונה או באדישות. לעומת זאת, המתה בקלות דעת מוגדרת כגרימת מוות תוך נטילת סיכון בלתי סביר. עובר העבירה סבר כי מעשיו הפזיזים לא יגרמו למוות, אך בפועל הם גרמו למוות. למעשה, עבירת ההמתה בקלות דעת יוצרת, לראשונה, הבחנה חוקית מגודרת בין המתה באדישות לבין המתה בפזיזות.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא רצח מדרגה ראשונה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה