רצח מדרגה ראשונה

בשנים האחרונות התחוללה רפורמה בעבירות ההמתה. חוק העונשין יצר מדרג חדש של עבירות המתה, החל מגרימת מוות ברשלנות שהיא עבירת ההמתה הקלה ביותר ועד לעבירת הרצח מדרגה ראשונה, הנקראת גם רצח בנסיבות מחמירות, הנחשבת לעבירה החמורה ביותר. מתי רצח ייחשב לרצח בנסיבות מחמירות? מה העונש הצפוי למי שיורשע ברצח זה? כל זאת ועוד – להלן.

 

מה זה רצח מדרגה ראשונה?

רצח מדרגה ראשונה הינו רצח בנסיבות מחמירות. חוק העונשין קובע כי יהיו מקרי רצח "רגילים" ולעומתם יהיו מעשי רצח בנסיבות מחמירות שייחשבו לרצח מדרגה ראשונה. כדי להבין את ההבדל שבין שתי עבירות אלו, יש להכיר תחילה את עבירת הרצח.

 

עבירת הרצח

עבירת הרצח הבסיסית קבועה בסעיף 300 (א) לחוק העונשין. הסעיף מורה, בתמציתיות ובקצרה, בזו הלשון:

"הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם, דינו – מאסר עולם"

אם כן, רצח מוגדר כגרימה למותו של אדם בכוונה או באדישות. בעבר, אגב, אדישות לא הספיקה כדי להרשיע אדם ברצח. כך, רוצחים שהכו את קורבנותיהם אך הפרקליטות לא הצליחה להוכיח כי הם אכן התכוונו לרצוח את הקורבן ותכננו רצח זה, לא היו מורשעים בעבירת רצח. כיום, לאחר הרפורמה בעבירות ההמתה, מעשה שכזה יוכר בקלות ברצח שכן מדובר, לכל הפחות, בגרימת מוות באדישות.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

העונש על עבירת הרצח

כפי שעולה בבירור מהסעיף, העונש על עבירת הרצח הבסיסית הוא מאסר עולם. עם זאת, מדובר בעונש המקסימום על העבירה בעוד שבפועל, העונש יכול להיות קל יותר באופן משמעותי. ככל שמדובר ברצח מדרגה שנייה, ייתכן בהחלט כי בית המשפט יגזור על העבריין עונש קל יותר ממאסר עולם.

 

עבירת הרצח בנסיבות מחמירות

עבירת הרצח בנסיבות מחמירות, הלא הוא רצח מדרגה ראשונה, קבועה בסעיף 301 א (א). הסעיף מורה בזו הלשון:

"הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם באחת מהנסיבות המפורטות להלן, דינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד"

אם כן, רצח מדרגה ראשונה הוא רצח "רגיל", שנעשה "באחת מהנסיבות המפורטות להלן". הנסיבות המפורטות להלן הן:

 1. הרצח נעשה לאחר תכנון;
 2. הרוצח גיבש בליבו את ההחלטה לרצוח מבעוד מועד לאחר ששקל את הדבר;
 3. הרצח נעשה כדי לחפות על עבירה אחרת, שעונשה 7 שנות מאסר לפחות;
 4. הנרצח היה עד במשפט פלילי והרצח נעשה כדי למנוע ממנו להעיד במשפט;
 5. הרצח נעשה מתוך מניע גזעני;
 6. הרצח נעשה כדי להעניש את הנרצח או להטיל מורא על הסובבים אותו;
 7. הנרצח הוא בן זוגו של הרוצח, שסבל מהתעללות נפשית או פיזית מצד בן הזוג הרוצח;
 8. הנרצח הוא קטין שטרם הגיע לגיל 14;
 9. הנרצח הוא קטין והרוצח הוא מי שאחראי כל הקטין;
 10. הרצח הוא מעשה טרור;
 11. הרצח בוצע במסגרת פעילותו של ארגון פשיעה לשם קידום מטרות הארגון;
 12. "המעשה נעשה באכזריות מיוחדת או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן".

 

מדובר ברשימה ארוכה ומשמעותית של נסיבות בהן רצח ייחשב לרצח מדרגה ראשונה. רובם של הסעיפים עוסקים בנסיבות קונקרטיות, דוגמת רצח שנעשה על ידי ארגון פשיעה או ארגון טרור, רצח שנעשה במטרה לחפות על עבירה אחרת וכדומה. אולם ישנן גם נסיבות כלליות יותר, דוגמת רצח באכזריות מיוחדת, לאחר תכנון או לאחר שיקול דעת מצד הרוצח.

חשוב להדגיש כי לא פשוט להוכיח מה היה המניע של הרצח או אילו הכנות קדמו לו. בשל כך, פעמים רבות, על אף שהרצח היה במובהק רצח בנסיבות מחמירות, הנאשם יורשע ברצח מדרגה שנייה בלבד. הפרקליטות לא תצליח להרשיע אותו ברצח מדרגה ראשונה ותעדיף להרשיע אותו באחת מעבירות ההמתה הקלות יותר.

 

רצח מדרגה ראשונה – עונש

כזכור, העונש על רצח מדרגה שנייה הוא לכל היותר מאסר עולם, אולם בפועל העונשים יכולים להיות קלים יותר. לעומת זאת, כאשר מדובר ברצח מדרגה ראשונה, העונש יהיה "מאסר עולם ועונש זה בלבד". ככל שאדם הורשע בעבירת רצח מדרגה ראשונה, לא יהיה לבית המשפט מנוס אלא לגזור עליו מאסר עולם.

 

רצח מדרגה ראשונה – קיצור העונש

האם ניתן לקצר את עונשו של מי שביצע רצח מדרגה ראשונה? כפי שכתבתי, ככל שאדם הורשע ברצח מדרגה ראשונה, בית המשפט בהכרח יגזור עליו מאסר עולם. אולם יש לזכור שביצוע רצח בנסיבות מחמירות אינו שקול להרשעה ברצח בנסיבות מחמירות, ואף גזר דין של מאסר עולם אינו מחייב מאסר עולם בפועל. למה כוונתי? אסביר.

ראשית, ייתכנו בהחלט מצבים בהם אדם ביצע בפועל רצח בנסיבות מחמירות. הרצח נעשה ממניע גזעני, כחלק מפעולותיו של ארגון פשיעה, תוך תכנון מקדים ושיקול דעת וכדומה. למרות שהרצח בוצע בנסיבות מחמירות, התביעה לא תצליח להוכיח זאת. התביעה תוכיח כי אותו אדם אכן גרם למותו של אדם אחר אך תתקשה להביא ראיות מספיקות להוכחת הנסיבות שקדמו לרצח.

במצב שכזה, אותו אדם יורשע בעבירת המתה, אך לא ברצח בנסיבות מחמירות. ייתכן שהאדם יורשע ברצח או בהמתה בקלות דעת ויוטל עליו עונש מאסר משמעותי. אולם לא יוטל עליו בהכרח עונש מאסר עולם, כפי שהיה מוטל עליו אילו הורשע ברצח מדרגה ראשונה.

שנית, גם לאחר שנגזר דינו של אדם למאסר, ניתן לערער על העונש. עורך דינו של האדם יגיש ערעור על גזר הדין וייתכן בהחלט כי בערכאה הגבוהה יותר יומתק עונשו. אף במקרים בהם לא יזכה הנאשם להקלה בעונשו, ייתכן בהחלט שהוא יישב במאסר תקופה קצרה יותר מזו שנקבעה לו מראש.

כידוע, ניתן לנכות שליש מעונשו של האסיר על התנהגות טובה בזמן המאסר. ככל שהאסיר ינהג באופן זה בשנותיו בכלא, עונש מאסר העולם שהוטל עליו יתקצר בשליש מהזמן.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי רצח? חוששים מהרשעה ברצח מדרגה ראשונה? פנו אלינו למשרד עו"ד אלעד שאול. עו"ד אלעד שאול ושאר צוות המשרד ישמחו לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי. עו"ד אלעד שאול הינו עו"ד מקצועי ומנוסה המתמחה בתחום הפלילי, ואף עבד בעברו בפרקליטות המדינה כך שהוא מכיר את הליכי התביעה מבפנים. צרו קשר עם צוות המשרד לקביעת ייעוץ ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

דרגו את המאמר
שאלות ותשובות
רצח מדרגה ראשונה הינו רצח בנסיבות מחמירות. העונש על רצח מדרגה ראשונה הוא מאסר עולם, ומאסר עולם בלבד. ככל שאדם הורשע ברצח בנסיבות מחמירות, לא ניתן יהיה להטיל עליו עונש מקל יותר ממאסר עולם.
רצח ייחשב לרצח מדרגה ראשונה כאשר הנסיבות בהן נעשה הרצח מצדיקות זאת. החוק מונה רשימה של נסיבות ההופכות רצח לרצח בנסיבות מחמירות. חלק מאותן נסיבות קשורות לנסיבות שהובילו לרצח, דוגמת פעילות של ארגון פשיעה, פעילות טרור או פעילות עונשית. נסיבות אחרות קשורות לגמירת דעתו של הרוצח לפני ביצוע המעשה – כאשר קדמו לרצח תכנון ושיקול דעת, הרצח ייחשב לרצח מדרגה ראשונה. לבסוף, גם מעשה רצח אכזרי הכולל התעללות משמעותית ייחשב לרצח בנסיבות מחמירות.
ההבדל בין רצח מדרגה ראשונה לבין רצח מדרגה שנייה הוא בנסיבות שהובילו לרצח. גרימת מוות בכוונה או באדישות תיחשב לרצח. כאשר לפעולה זו תתלווה אחת מהנסיבות שציינתי בתשובה הקודמת, הרצח יוגדר כרצח בנסיבות מחמירות. בעוד שהעונש על רצח הוא לכל היותר מאסר עולם, ברצח בנסיבות מחמירות העונש יוכל להיות מאסר עולם בלבד, לא למעלה מכך ולא למטה מכך.
רצח רגיל או רצח בנסיבות מחמירות, מוגדר כגרימת מוות בכוונה או באדישות. לעומת זאת, המתה בקלות דעת מוגדרת כגרימת מוות תוך נטילת סיכון בלתי סביר. עובר העבירה סבר כי מעשיו הפזיזים לא יגרמו למוות, אך בפועל הם גרמו למוות. למעשה, עבירת ההמתה בקלות דעת יוצרת, לראשונה, הבחנה חוקית מגודרת בין המתה באדישות לבין המתה בפזיזות.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא רצח מדרגה ראשונה?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!