משך חקירת חשוד

כחלק מרפורמה בזכויות חשודים, הכנסת תיקנה בשנת 2019 את חוק סדר הדין הפלילי כך שמשך תקופת החקירה הפלילית תוגבל באופן שמתמרץ את רשויות החקירה והתביעה להגיע למיצוי מהיר של שלב החקירה והחלטה על העמדה לדין. תיקון זה בא לצמצם את עינוי הדין שנגרם כתוצאה ממשך החקירה הארוכה, אמור לסייע בשמירה על זכויות חשודים ומניעת פגיעה בהם בטרם ניתנה הרשעה.

 

כיצד ההליך הפלילי עובד?

ההליך הפלילי הינו מערכת מורכבת של הליכים שונים מול רשויות החקירה והתביעה אשר תחילתם בתלונה או חשד הנחקרים במשטרה וסופם עשוי להיות בבית המשפט. יחד עם הצורך להגעה לחקר האמת ועשיית צדק, אחד הרציונליים המרכזיים בסדר הדין הפלילי הוא שמירה על זכויות חשודים. כחלק מהגנה זו, המחוקק מצא לנכון להגביל את משך הזמן עד להגשת כתב אישום.

כאשר הליך החקירה נמשך זמן אורך מהמצופה, נפגעים אינטרסים ציבוריים חשובים כגון הציפייה למיצוי מהיר של ההליך הפלילי, פגיעה ראייתית הנגרמת כתוצאה מחלוף הזמן, ייאוש אצל נפגע העבירה שאזר אומץ והתלונן וכן פגיעה באמון הציבור במערכת המשפט וברשויות החקירה.

יחסה של המדינה אל זכויות חשודים אשר נחשבים בגדר זכאים עד שתוכח אשמתם, הינה אבן בוחן לזכויות האדם בה. תחימת משך זמן החקירה והטלת מגבלות שונות על רשויות התביעה כגון חובת אישור יועמ"ש במקרה של איחור, מחזקות את זכויות החשודים ואת זכויות האדם במדינה.

 

מהן הגבלות משך זמן החקירה עד להגשת כתב אישום?

סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי קובע זמנים המגבילים את משך החקירה:

  • בעבירות מסוג חטא, המוגדרות כעבירות שנושאות עונש שאינו עולה על שלושה חודשים, יש להגיש כתב אישום בתוך שנה.
  • בעבירות מסוג עוון, שתקופת המאסר בהן אינה עולה על שלוש שנים מגבלת הזמן עומדת על שנתיים.
  • בעבירות מסוג פשע שדינן עד 7 שנים ניתן להגיש את כתב האישום עד 3 שנים מרגע סיום החקירה.
  • בעבירות שעונשן בין 7 ל-20 שנה מגבלת הזמן עומדת על 4 שנים.
  • בעבירות חמורות מאלה ובעבירה של המתה באחריות מופחתת משך זמן ההעמדה לדין לא יוגבל עד לתום תקופת ההתיישנות של העבירה.

 

חריג לכל המפורט לעיל הוא במצב בו החשוד בעבירה הינו קטין. במצב זה, מגבלת הזמן עומדת על שנה אחת בלבד לכל סוג עבירה. במידה וישנה חריגה מפרק זמן זה אישור להגשת כתב אישום יכול להינתן רק מאת היועצת המשפטית לממשלה.

 

כיצד מחושב זמן החקירה?

למרות הגדרות לעיל, לרשות החוקרת עומדות מספר אופציות להאריך את משך החקירה בהתקיים נסיבות מסויימות לדוגמה:

אם החשוד או נפגע העבירה נמצאים מחוץ לישראל או שלא ניתן לאתרם; בזמן המתנה לקבלת חוות דעת מגורם מקצועי כדוגמת פסיכיאטר בלעדיהם לא ניתן להשלים את החקירה; המתנה לקבלת חוות דעת מגורם מבחן לנוער; חסינות של החשוד לדוגמה, חבר כנסת אשר לא ניתן לחקור ללא קבלת אישורים מיוחדים; היות חשוד או עד מרכזי במצב רפואי או נפשי אשר לא מאפשר לחקור אותם; המתנה לסיוע משפטי ממדינה אחרת לצורך ביצוע החקירה.

כלומר, בעוד החוק קובע כללים ברורים למשך זמן החקירה, לרשות החוקרת עומדות מספר "נסיבות מקלות" אשר מאפשרות לה שהות במהלך החקירה כתוצאה מנסיבות אשר נראות על פניהן אובייקטיביות ושאינן תלויות בה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

הארכות שונות למשך החקירה

למשטרה סמכות להאריך את משכי החקירות בהתאם לשיקול דעת הקצין הממונה בדמות ראש אגף חקירות מחוזי, מפקד מפלג חקירות ארצי או קצין אח"מ בלהב. סמכות זו ניתנת למפקד בדרגת סגן ניצב ומעלה.

הארכה זו יכולה להתרחש עד למגבלה של שנה בעבירות מסוג עוון ועבירות פשע שעונשן פחות מ-7 שנות מאסר. בעבירות חמורות מאלה, הארכה יכולה להינתן עד לפרק זמן של שנתיים. אף תקופה זו נתונה להארכה נוספת ברשות קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה לתקופה של שנה.

בחקירות קטינים ניתן להאריך את משך החקירה בשלושה חודשים נוספים בלבד וזאת באישור קצין הנוער המחוזי. קמין בדרגת ניצב משנה ומעלה רשאי להאריך את משך החקירה של קטין לתקופה של שלושה חודשים נוספים פרט לאלו של קצין הנוער. חשוב לציין שהארכות אלה אינן ניתנות סתם כך אלא שהן צריכות להיות מנומקות ומוצדקות ואינן פרי גחמה או רשלנות של הרשות החוקרת.

כך לדוגמה, על הקצין המאשר הארכה ראשונה לנמק ולהראות כיצד העבירה לא ניתנת למיצוי חקירה ללא תקופת ההארכה בין היתר לאור מורכבות העבירה, נסיבות ביצועה או היקף החומרים הרב שנאסף המצדיק מתן משך זמן נוסף לעיבוד והפקת תובנות ממנו. נימוקים אלו צריכים לעמוד גם ביחס להארכה הנוספת באישור ניצב משנה.

 

אישור יועמ"ש להגשת כתב אישום באיחור

במדינת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה הוא (או היא) ראש רשות התביעה כלומר, מוסמך על הגשת כתבי אישום וממונה על פרקליט המדינה. מתוקף תפקידו, היועמ"ש מנחה את רשויות התביעה בנהלי העמדה לדין שונים וקובע את סטנדרט העבודה של התביעה.

פרט לתפקידו זה, היועמ"ש מוסמך לפי החוק להעניק אישור להגשת כתב האישום באיחור ביחס לפרקי הזמן שדנו בהם בתחילת המאמר. אישור זה נכנס לסםר החוקים רק לאחרונה ונראה כי בתי המשפט ייחסו לו חשיבות ופירשו את החוק כפשוטו.

כך לדוגמה, בתיק פלילי שעסק בטענות להפרת חוק הפרטיות כנגד חברת רמי לוי תקשורת ובכירים בה, מחק בית המשפט את כתב האישום וזאת נוכח איחור בן יומיים של רשויות התביעה בהגשת כתב האישום שלא נתקבל בו אישור היועץ המשפטי לממשלה. למעשה, חיקוק ופרשנות זו מעמידים את אישור היועמ"ש במקרה של חריגה כמרכיב הכרחי בהליך ההעמדה לדין אשר היעדר אישום שכזה כמוהו כפגם המצדיק בטלות של הגשת כתב האישום.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא משך חקירת חשוד?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה