ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות בין היתר עדויות, תמונות, צילומי וידאו, מסמכים, מידע, תמונות, חפצים, ראיות פורנזיות וכל דבר שמסייע בחקירה ובמשפט. עובדות במשפט הפלילי ניתן להוכיח באמצעות ראיות ישירות או ראיות נסיבתיות. הראיות הנסיבתיות הן שכיחות יותר מראיות ישירות, וכשאין בנמצא ראיות ישירות הראיות הנסיבתיות מקבלות חשיבות גבוהה. עו"ד אלעד שאול מסביר.

ראיה ישירה

ראיה ישירה היא ראיה של מי שמעיד על מעשה פלילי שהוא ראה. דוגמא לראיה ישירה היא כאשר העד מעיד שראה במו עיניו עבירה פלילית כמו תקיפה או גניבה וכולי. גם צילום של מצלמה שמראה אדם שמבצע עבירה פלילית הוא ראיה ישירה. ראיות אלו חזקות יחסית ובית המשפט יכול לבסס עליהן הרשעה פלילית ללא קושי מיוחד.

ראיה נסיבתית

ראיה נסיבתית מוכיחה עובדה שמתוכה אפשר להסיק מסקנה שמתיישבת עם ההיגיון הישר. ראיה נסיבתית היא לא ראיה שמוכיחה בצורה ישירה את אשמתו של הנאשם בביצוע המעשה הפלילי, אלא מוכיחה רק עובדה שמלמדת כאפשרות יחידה, שהנאשם אכן אשם בביצוע העבירה. ראיה נסיבתית דורשת תהליך של הסקת מסקנה כדי שניתן יהיה לקבוע ממצא לפיה, וזאת לעומת ראיה ישירה שלא דורשת הליך של הסקת מסקנה.

 

דוגמאות לראיות נסיבתיות

ראיה נסיבתית יכולה להיות עדות ראיה לגבי אדם שיצא ממקום מסוים כשהוא מחזיק סכין ועליה סימני דם. במקרה כזה ניתן להסיק שאותו אדם שנצפה עם הסכין – ביצע פשע שקשור בפציעה או ניסיון רצח של אדם אחר. מעדותו של עד הראייה צריך להסיק מסקנות ולא ניתן לקבוע חד משמעית שמחזיק הסכין ביצע פשע.

ראיה נסיבתית היא גם ראיה פורנזית כמו DNA של מי שהיה בזירה וגם טביעת אצבע על סכין. ראיות לגבי זיהוי פלילי של עד מומחה הן ראיות נסיבתיות. לדוגמא, מומחה לזיהוי פלילי מתחום הבליסטיקה של כלי ירי ועוד.

 

ההבדל בין ראיה ישירה ולראיה נסיבתית

מראיה ישירה ניתן להסיק רק מסקנה אחת והיא התוצאה החד משמעית של הראיה (לדוגמה: אדם מצולם יורה באדם אחר, ניתן לקבוע שהאדם ירה באדם האחר על סמך הצילום).

מראיה נסיבתית ניתן להסיק מסקנה מרשיעה בסבירות כזו או אחרת, ולחילופין ניתן גם להגיע למסקנה שאינה מרשיעה (לדוגמה: מציאת דגימת זרע על גופה של מתלוננת בעבירת אונס אפשר להסביר בכך שהיה מגע מיני בהסכמה).

בדרך כלל בתיקים פליליים ישנן כמה ראיות נסיבתיות שמצטברות ויכולות לתמוך ביחד במסקנה שהנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום. ככל שיש יותר ראיות נסיבתיות הן יכולות לבסס מסקנה מרשיעה בוודאות גדולה יותר.

לדוגמא: אבק שריפה על בגדיו של חשוד שנתפס ליד זירת רצח, וטביעת אצבעות על אקדח, יש בהם כדי לחזק את העובדה שהוא ביצע את הירי.

הראיה הישירה מועדפת על פני ראיה נסיבתית לצורך הוכחת עובדות, שכן ראיה נסיבתית עלולה לגרום לטעות בהסקת מסקנות.

טיפ זהב

אם הוצגה לכם ראייה בחקירת משטרה שמסבכת אתכם בביצוע העבירה אל תודו ואל תאשרו את תוכנה. אם תודו, יהיה קשה מאוד לפסול את הראיה בהמשך הדרך. אז איך להגיב לראייה מסבכת בחקירה? יש כמה דרכים, המרכזית היא בהכחשה כללית בסגנון "לא ביצעתי כל עבירה" או "אני חף מפשע" מבלי להתייחס ישירות לראייה שהוצגה לך. דרך מורכבת יותר, היא לספק הסבר חלופי לראייה שמוצגת לכם או לטעון שהראייה "לא אותנטית". יש לפנות לייעוץ משפטי ספציפי לפני כל חקירה במשטרה!

 

אפשר להרשיע על סמך ראיה נסיבתית?

כן. ניתן להרשיע אדם במשפט פלילי על סמך ראיות נסיבתיות. לעניין זה נקבע בע"פ 3263/13 בן שטרית נ' מדינת ישראל ניתן ביום 19.3.17 :

"כפי שכבר צוין, על אף הקושי הטמון בראיות נסיבתיות אשר אין בהן כדי להוכיח באופן ישיר את הטעון הוכחה, בית משפט זה הטעים לא אחת כי כוחן אינו נופל מזה של ראיות ישירות, וכי ניתן לבסס הרשעה בפלילים בהתבסס על ראיות נסיבתיות בלבד".

כדי להרשיע על סמך ראיה נסיבתית בית המשפט צריך לקבוע שהמסקנה ההגיונית היחידה שמובנת מתוך הראיות הנסיבתיות היא שהנאשם ביצע את העבירה ויש להרשיע אותו.

בהערת אגב נציין שיש עבירות שדורשות תוספת של חיזוק ראייתי לצד ראיות נסיבתיות.

 

המבחן התלת שלבי והמבחן הדו שלבי לצורך הרשעה על סמך ראיות נסיבתיות

בפסיקה נקבעו מבחנים להסתמכות על ראיות נסיבתיות לצורך הרשעה בתיקים שיש בהם ראיות מסוג זה בלבד.

המבחן התלת שלבי בודק:

  1. בדיקת מהימנות – האם כל ראיה נסיבתית במסגרת התיק הפלילי מוכיחה ממצא עובדתי.
  2. מבחן השכל הישר – האם כל הראיות הנסיבתיות יחד מביאות למסקנה בקשר לאשמת הנאשם על פי ההיגיון והשכל הישר. בשלב זה בודקים את המשקל המצטבר של הראיות במטרה לבחון אם אפשר ללמוד מהן על המעורבות של הנאשם במעשה העבירה כמסקנה סבירה.
  3. בדיקת הסבר חלופי – בשלב השלישי תינתן לנאשם אפשרות לתת הסבר או גרסה חלופיים, שמעלים ספק בכל מה שקשור להרשעה שלו על פי הראיות הנסיבתיות. ההסבר שנותן הנאשם לראיות המפלילות נגדו יבחן על פי מבחן הספק הסביר. למשל חשוד בפריצה שיש נגדו ראיות נסיבתיות של טביעת אצבעות, ייתן גרסה לפיה הוא חילק חבילות באותו האזור, מה שמסביר את טביעות האצבעות.

בקשר לשני השלבים הראשונים יש להוכיח שהמסקנה המובילה להרשעה היא כתוצאה מצירוף של מספר ראיות נסיבתיות. כשיש ראיות נסיבתיות בית המשפט צריך לוודא לפני שהוא מרשיע את הנאשם, שאין אפשרות אחרת הגיונית וסבירה, מלבד האפשרות שמפלילה את הנאשם. בית המשפט יכול להרשיע כל סמך ראיות נסיבתיות לאחר שבדק אותן, בדק את הסברי הנאשם ומצא שאין שום מסקנה הגיונית מלבד הרשעה.

המבחן הדו שלבי להסתמכות על ראיות נסיבתיות:

בפסק דין ע"פ 6392/13 מדינת ישראל נ' קריאף צמצם בית המשפט את המבחן התלת שלבי לבדיקת ראיות נסיבתיות למבחן דו שלבי:

השופט ניל הנדל קבע שיש לצמצם את מבחן שלושת השלבים למבחן דו שלבי כדי להקל על נאשם בהוכחת חפותו. בכל מקרה על התביעה להוכיח שיש תוצאה אחת יחידה שהיא סבירה שיש בה כדי להרשיע את הנאשם.

לפי המבחן הדו שלבי, שני השלבים הראשונים מוטלים על התביעה:

  1. עליה להוכיח ממצאים עובדתיים על סמך ראיות ישירות.
  2. בית המשפט צריך לבחון האם התביעה יכולה לצרף גם עובדות שאין בהן ראיות ישירות ובשלב זה יבדקו גם את גרסת הנאשם.

נציין כי המבחן הדו שלבי אומץ גם בת"פ 53698-03-17 בעניין מדינת ישראל נגד אבישי בן דוד.

 

חשיבות ההתייעצות עם עורך דין פלילי

חשוד בחקירה באזהרה זקוק לליווי משפטי צמוד וייעוץ לפני החקירה ובמהלכה כדי להגדיל משמעותית את הסיכוי לסגור את התיק הפלילי ללא העמדה לדין. נאשם שהוגש נגדו כתב אישום צריך להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי מטעמו כדי להוביל לזיכוי, ביטול כתב האישום או הרשעה בעבירה הקלה ביותר.

הגרסה שייגבש לכם עורך הדין הפלילי תפריך את הראיות הנסיבתיות ועשויה לשכנע את בית המשפט ב"סיפור אחר" שנובע מהן. ראיות נסיבתיות מושפעות מהגרסה שנתן הנאשם בחקירתו במשטרה ולכן חייבים להיות זהירים מאוד בכל אמירה או עדות שניתנת במהלך החקירה.

עורך הדין אלעד שאול מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל, מומחה למשפט הפלילי ודיני הראיות, בעל ניסיון עתיר שנים בתיקים פליליים שיש בהם ראיות נסיבתיות, וטיפל בתיקים פליליים מסובכים ומורכבים בהצלחה רבה, תוך שהביא לזיכוי של הנאשמים.

אם נקלעתם לחקירה פלילית או אם הוגש נגדכם כבר כתב אישום על סמך ראיות נסיבתיות חשוב שתיפנו בהקדם לעורך הדין אלעד שאול לקבלת טיפול איכותי מסור ודיסקרטי שעשוי לחלץ אתכם מהתיק הפלילי.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
ראיות הן אמצעי לברר עובדות ולהוכיח שהנאשם ביצע את המעשה הפלילי. ראיות יכולות להיות בין היתר עדויות, תמונות, צילומי וידאו, מסמכים, מידע, תמונות, חפצים, וכל דבר שמסייע בחקירה ובמשפט.
ראיה ישירה היא ראיה של מי שמעיד על מעשה שהוא היה עד לו, כך למשל מישהו שראה במו עיניו מעשה גניבה, ומעיד על כך. ראיה נסיבתית מוכיחה עובדה שמתוכה אפשר להסיק מסקנה שמיישבת עם ההיגיון הישר. ראיה נסיבתית דורשת תהליך של הסקת מסקנה.
ניתן להרשיע אדם במשפט פלילי על סמך ראיות נסיבתיות. כדי להרשיע על סמך ראיה נסיבתית בית המשפט צריך לקבוע שהדבר ההגיוני היחיד שאפשר להסיק מתוך הראיות הנסיבתיות הוא הרשעה של הנאשם.
המבחן התלת הוא מבחן שנקבע בפסיקה שמאפשר לבית המשפט להסתמך על ראיות נסיבתיות לצורך הרשעה בתיקים שיש בהם ראיות כאילו בלבד. על פי מבחן זה בודקים : האם כל ראיה נסיבתית מוכיחה ממצא עובדתי. האם כל הראיות הנסיבתיות יחד במצטבר מביאות למסקנה הגיונית בקשר לאשמת הנאשם. בשלב השלישי תינתן לנאשם אפשרות לתת הסבר או גרסה חלופיים, שמעלים ספק בכל מה שקשור להרשעה שלו על פי הראיות הנסיבתיות.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ראיה נסיבתית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
יהודה ושלהבת ש.
יהודה ושלהבת ש.
13:38 05 Apr 16
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה