ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות בין היתר עדויות, תמונות, צילומי וידאו, מסמכים, מידע, תמונות, חפצים, ראיות פורנזיות וכל דבר שמסייע בחקירה ובמשפט. עובדות במשפט הפלילי ניתן להוכיח באמצעות ראיות ישירות או ראיות נסיבתיות. הראיות הנסיבתיות הן שכיחות יותר מראיות ישירות, וכשאין בנמצא ראיות ישירות הראיות הנסיבתיות מקבלות חשיבות גבוהה. עו"ד אלעד שאול מסביר.

ראיה ישירה

ראיה ישירה היא ראיה של מי שמעיד על מעשה פלילי שהוא ראה. דוגמא לראיה ישירה היא כאשר העד מעיד שראה במו עיניו עבירה פלילית כמו תקיפה או גניבה וכולי. גם צילום של מצלמה שמראה אדם שמבצע עבירה פלילית הוא ראיה ישירה. ראיות אלו חזקות יחסית ובית המשפט יכול לבסס עליהן הרשעה פלילית ללא קושי מיוחד.

ראיה נסיבתית

ראיה נסיבתית מוכיחה עובדה שמתוכה אפשר להסיק מסקנה שמתיישבת עם ההיגיון הישר. ראיה נסיבתית היא לא ראיה שמוכיחה בצורה ישירה את אשמתו של הנאשם בביצוע המעשה הפלילי, אלא מוכיחה רק עובדה שמלמדת כאפשרות יחידה, שהנאשם אכן אשם בביצוע העבירה. ראיה נסיבתית דורשת תהליך של הסקת מסקנה כדי שניתן יהיה לקבוע ממצא לפיה, וזאת לעומת ראיה ישירה שלא דורשת הליך של הסקת מסקנה.

 

דוגמאות לראיות נסיבתיות

ראיה נסיבתית יכולה להיות עדות ראיה לגבי אדם שיצא ממקום מסוים כשהוא מחזיק סכין ועליה סימני דם. במקרה כזה ניתן להסיק שאותו אדם שנצפה עם הסכין – ביצע פשע שקשור בפציעה או ניסיון רצח של אדם אחר. מעדותו של עד הראייה צריך להסיק מסקנות ולא ניתן לקבוע חד משמעית שמחזיק הסכין ביצע פשע.

ראיה נסיבתית היא גם ראיה פורנזית כמו DNA של מי שהיה בזירה וגם טביעת אצבע על סכין. ראיות לגבי זיהוי פלילי של עד מומחה הן ראיות נסיבתיות. לדוגמא, מומחה לזיהוי פלילי מתחום הבליסטיקה של כלי ירי ועוד.

 

ההבדל בין ראיה ישירה ולראיה נסיבתית

מראיה ישירה ניתן להסיק רק מסקנה אחת והיא התוצאה החד משמעית של הראיה (לדוגמה: אדם מצולם יורה באדם אחר, ניתן לקבוע שהאדם ירה באדם האחר על סמך הצילום).

מראיה נסיבתית ניתן להסיק מסקנה מרשיעה בסבירות כזו או אחרת, ולחילופין ניתן גם להגיע למסקנה שאינה מרשיעה (לדוגמה: מציאת דגימת זרע על גופה של מתלוננת בעבירת אונס אפשר להסביר בכך שהיה מגע מיני בהסכמה).

בדרך כלל בתיקים פליליים ישנן כמה ראיות נסיבתיות שמצטברות ויכולות לתמוך ביחד במסקנה שהנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום. ככל שיש יותר ראיות נסיבתיות הן יכולות לבסס מסקנה מרשיעה בוודאות גדולה יותר.

לדוגמא: אבק שריפה על בגדיו של חשוד שנתפס ליד זירת רצח, וטביעת אצבעות על אקדח, יש בהם כדי לחזק את העובדה שהוא ביצע את הירי.

הראיה הישירה מועדפת על פני ראיה נסיבתית לצורך הוכחת עובדות, שכן ראיה נסיבתית עלולה לגרום לטעות בהסקת מסקנות.

טיפ זהב

אם הוצגה לכם ראייה בחקירת משטרה שמסבכת אתכם בביצוע העבירה אל תודו ואל תאשרו את תוכנה. אם תודו, יהיה קשה מאוד לפסול את הראיה בהמשך הדרך. אז איך להגיב לראייה מסבכת בחקירה? יש כמה דרכים, המרכזית היא בהכחשה כללית בסגנון "לא ביצעתי כל עבירה" או "אני חף מפשע" מבלי להתייחס ישירות לראייה שהוצגה לך. דרך מורכבת יותר, היא לספק הסבר חלופי לראייה שמוצגת לכם או לטעון שהראייה "לא אותנטית". יש לפנות לייעוץ משפטי ספציפי לפני כל חקירה במשטרה!

 

אפשר להרשיע על סמך ראיה נסיבתית?

כן. ניתן להרשיע אדם במשפט פלילי על סמך ראיות נסיבתיות. לעניין זה נקבע בע"פ 3263/13 בן שטרית נ' מדינת ישראל ניתן ביום 19.3.17 :

"כפי שכבר צוין, על אף הקושי הטמון בראיות נסיבתיות אשר אין בהן כדי להוכיח באופן ישיר את הטעון הוכחה, בית משפט זה הטעים לא אחת כי כוחן אינו נופל מזה של ראיות ישירות, וכי ניתן לבסס הרשעה בפלילים בהתבסס על ראיות נסיבתיות בלבד".

כדי להרשיע על סמך ראיה נסיבתית בית המשפט צריך לקבוע שהמסקנה ההגיונית היחידה שמובנת מתוך הראיות הנסיבתיות היא שהנאשם ביצע את העבירה ויש להרשיע אותו.

בהערת אגב נציין שיש עבירות שדורשות תוספת של חיזוק ראייתי לצד ראיות נסיבתיות.

 

המבחן התלת שלבי והמבחן הדו שלבי לצורך הרשעה על סמך ראיות נסיבתיות

בפסיקה נקבעו מבחנים להסתמכות על ראיות נסיבתיות לצורך הרשעה בתיקים שיש בהם ראיות מסוג זה בלבד.

המבחן התלת שלבי בודק:

  1. בדיקת מהימנות – האם כל ראיה נסיבתית במסגרת התיק הפלילי מוכיחה ממצא עובדתי.
  2. מבחן השכל הישר – האם כל הראיות הנסיבתיות יחד מביאות למסקנה בקשר לאשמת הנאשם על פי ההיגיון והשכל הישר. בשלב זה בודקים את המשקל המצטבר של הראיות במטרה לבחון אם אפשר ללמוד מהן על המעורבות של הנאשם במעשה העבירה כמסקנה סבירה.
  3. בדיקת הסבר חלופי – בשלב השלישי תינתן לנאשם אפשרות לתת הסבר או גרסה חלופיים, שמעלים ספק בכל מה שקשור להרשעה שלו על פי הראיות הנסיבתיות. ההסבר שנותן הנאשם לראיות המפלילות נגדו יבחן על פי מבחן הספק הסביר. למשל חשוד בפריצה שיש נגדו ראיות נסיבתיות של טביעת אצבעות, ייתן גרסה לפיה הוא חילק חבילות באותו האזור, מה שמסביר את טביעות האצבעות.

בקשר לשני השלבים הראשונים יש להוכיח שהמסקנה המובילה להרשעה היא כתוצאה מצירוף של מספר ראיות נסיבתיות. כשיש ראיות נסיבתיות בית המשפט צריך לוודא לפני שהוא מרשיע את הנאשם, שאין אפשרות אחרת הגיונית וסבירה, מלבד האפשרות שמפלילה את הנאשם. בית המשפט יכול להרשיע כל סמך ראיות נסיבתיות לאחר שבדק אותן, בדק את הסברי הנאשם ומצא שאין שום מסקנה הגיונית מלבד הרשעה.

המבחן הדו שלבי להסתמכות על ראיות נסיבתיות:

בפסק דין ע"פ 6392/13 מדינת ישראל נ' קריאף צמצם בית המשפט את המבחן התלת שלבי לבדיקת ראיות נסיבתיות למבחן דו שלבי:

השופט ניל הנדל קבע שיש לצמצם את מבחן שלושת השלבים למבחן דו שלבי כדי להקל על נאשם בהוכחת חפותו. בכל מקרה על התביעה להוכיח שיש תוצאה אחת יחידה שהיא סבירה שיש בה כדי להרשיע את הנאשם.

לפי המבחן הדו שלבי, שני השלבים הראשונים מוטלים על התביעה:

  1. עליה להוכיח ממצאים עובדתיים על סמך ראיות ישירות.
  2. בית המשפט צריך לבחון האם התביעה יכולה לצרף גם עובדות שאין בהן ראיות ישירות ובשלב זה יבדקו גם את גרסת הנאשם.

נציין כי המבחן הדו שלבי אומץ גם בת"פ 53698-03-17 בעניין מדינת ישראל נגד אבישי בן דוד.

 

חשיבות ההתייעצות עם עורך דין פלילי

חשוד בחקירה באזהרה זקוק לליווי משפטי צמוד וייעוץ לפני החקירה ובמהלכה כדי להגדיל משמעותית את הסיכוי לסגור את התיק הפלילי ללא העמדה לדין. נאשם שהוגש נגדו כתב אישום צריך להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי מטעמו כדי להוביל לזיכוי, ביטול כתב האישום או הרשעה בעבירה הקלה ביותר.

הגרסה שייגבש לכם עורך הדין הפלילי תפריך את הראיות הנסיבתיות ועשויה לשכנע את בית המשפט ב"סיפור אחר" שנובע מהן. ראיות נסיבתיות מושפעות מהגרסה שנתן הנאשם בחקירתו במשטרה ולכן חייבים להיות זהירים מאוד בכל אמירה או עדות שניתנת במהלך החקירה.

עורך הדין אלעד שאול מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל, מומחה למשפט הפלילי ודיני הראיות, בעל ניסיון עתיר שנים בתיקים פליליים שיש בהם ראיות נסיבתיות, וטיפל בתיקים פליליים מסובכים ומורכבים בהצלחה רבה, תוך שהביא לזיכוי של הנאשמים.

אם נקלעתם לחקירה פלילית או אם הוגש נגדכם כבר כתב אישום על סמך ראיות נסיבתיות חשוב שתיפנו בהקדם לעורך הדין אלעד שאול לקבלת טיפול איכותי מסור ודיסקרטי שעשוי לחלץ אתכם מהתיק הפלילי.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
ראיות הן אמצעי לברר עובדות ולהוכיח שהנאשם ביצע את המעשה הפלילי. ראיות יכולות להיות בין היתר עדויות, תמונות, צילומי וידאו, מסמכים, מידע, תמונות, חפצים, וכל דבר שמסייע בחקירה ובמשפט.
ראיה ישירה היא ראיה של מי שמעיד על מעשה שהוא היה עד לו, כך למשל מישהו שראה במו עיניו מעשה גניבה, ומעיד על כך. ראיה נסיבתית מוכיחה עובדה שמתוכה אפשר להסיק מסקנה שמיישבת עם ההיגיון הישר. ראיה נסיבתית דורשת תהליך של הסקת מסקנה.
ניתן להרשיע אדם במשפט פלילי על סמך ראיות נסיבתיות. כדי להרשיע על סמך ראיה נסיבתית בית המשפט צריך לקבוע שהדבר ההגיוני היחיד שאפשר להסיק מתוך הראיות הנסיבתיות הוא הרשעה של הנאשם.
המבחן התלת הוא מבחן שנקבע בפסיקה שמאפשר לבית המשפט להסתמך על ראיות נסיבתיות לצורך הרשעה בתיקים שיש בהם ראיות כאילו בלבד. על פי מבחן זה בודקים : האם כל ראיה נסיבתית מוכיחה ממצא עובדתי. האם כל הראיות הנסיבתיות יחד במצטבר מביאות למסקנה הגיונית בקשר לאשמת הנאשם. בשלב השלישי תינתן לנאשם אפשרות לתת הסבר או גרסה חלופיים, שמעלים ספק בכל מה שקשור להרשעה שלו על פי הראיות הנסיבתיות.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ראיה נסיבתית?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!