גרימת מוות ברשלנות – עונש

הרפורמה בעבירות ההמתה יצרה מדרג חדש של עבירות שגרמו למותו של אדם אחר. החמורה מבין העבירות החדשות היא עבירת הרצח בנסיבות מחמירות והעבירה הקלה ביותר, באופן יחסי, היא עבירת גרימת מוות ברשלנות. מהי עבירת גרימת מוות ברשלנות? מה העונש על עבירה זו? כל זאת ועוד בהמשך המאמר.

 

מה זה גרימת מוות ברשלנות?

גרימת מוות ברשלנות היא עבירת המתה הקבועה בסעיף 304 לחוק העונשין. אני רוצה להביא את גוף הסעיף כאן, שיהיה לנגד עיניכם. הסעיף מורה בלשון תמציתית זו:

"הגורם ברשלנות למותו של אדם, דינו – מאסר שלוש שנים"

הסעיף קובע כי מי שגרם ברשלנות למותו של אדם, עונשו מאסר של שלוש שנים לכל היותר. כדי להבין מה נחשב לגרימת מוות ברשלנות, יש להכיר את כל המדרג של עבירות ההמתה ובעיקר את עבירת ההמתה בקלות דעת.

 

מדרג עבירות ההמתה

הרפורמה האחרונה בעבירות ההמתה יצרה 5 עבירות המתה חדשות או מחודשות. נמנה אותן מהחמורה שבהן לקלה ביותר:

  1. עבירת הרצח בנסיבות מחמירות;
  2. עבירת רצח;
  3. עבירת המתה באחריות מופחתת;
  4. עבירת ההמתה בקלות דעת;
  5. עבירת גרימת מוות ברשלנות.

 

עבירות הרצח וההמתה באחריות מופחתת, אינן רלוונטיות לעניינו. נגיד בקצרה כי אותן עבירות עוסקות בגרימת מוות בכוונה או באדישות. הרוצח, בעבירות אלו, התכוון להרוג או לכל הפחות היה אדיש לכך שאדם ייהרג ממעשיו. לא כך הוא ביחס לעבירות ההמתה בקלות דעת ועבירת גרימת המוות ברשלנות. נעמיק בשתי עבירות אלו.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

המתה בקלות דעת

סעיף 301 ג מורה כי "הגורם למותו של אדם בקלות דעת, דינו – מאסר שתים עשרה שנים". מהי המתה בקלות דעת? בתי המשפט פירשו קלות דעת כך – אדם נטל סיכון מופרז, מתוך אמונה כי מעשהו לא יגרום למותו של אדם, על אף שניתן היה לצפות כי אותו מעשה יגרום למותו של אדם אחר.

למשל, אדם שנהג תחת השפעת אלכוהול ובאותה נהיגה דרס אדם למוות, עבר על עבירת ההמתה בקלות דעת. הנהג לא התכוון להרוג והוא אף לא היה אדיש למותו של הנדרס, אולם הוא נהג בקלות דעת בכך שעלה על ההגה בעודו שיכור ונטל בכך סיכון בלתי סביר.

 

גרימת מוות ברשלנות

עבירת גרימת מוות ברשלנות הינה עבירה קלה יותר מעבירת ההמתה בקלות דעת. ההבדל בין גרימת מוות ברשלנות לבין המתה בקלות דעת הינו דק מאוד ונעסוק בו להלן. לרוב, גרימת מוות ברשלנות תתרחש בתאונות דרכים. נהג שסטה מהנתיב והוביל למותו של אדם, לא אותת ונכנס ברכב אחר ואף נסע במהירות גבוהה מהמותרת ודרס הולך רגל, גרם ברשלנות למותו של אדם.

עם זאת, הגבול בין עבירות ההמתה בקלות דעת לבין עבירות גרימת מוות ברשלנות הוא דק מאוד. הוכחה אם גרימת מוות הייתה בקלות דעת או ברשלנות, אינה פשוטה כלל וכלל. כפי שנראה מיד, לקביעה באיזו עבירה מדובר השלכה קריטית מאוד על הנאשם.

 

מה העונש על גרימת מוות ברשלנות ועל המתה בקלות דעת?

כפי שניתן לראות בבירור מהסעיפים שהוצגו, עונש המקסימום על עבירת גרימת מוות ברשלנות הוא 3 שנות מאסר. לעומת זאת, עונש המקסימום על המתה בקלות דעת מכפיל את עצמו פי 4 ועומד על 12 שנות מאסר! פער עצום זה בעונשים על עבירות ההמתה יוצר חשיבות קריטית מאוד להכרעה האם המתה נגרמה מפעולה בקלות דעת או ברשלנות.

 

מה ההבדל בין גרימת מוות ברשלנות לבין המתה בקלות דעת?

אכן לא פשוט להוכיח האם מדובר בגרימת מוות ברשלנות או בהמתה בקלות דעת. האם נהיגה באור אדום הוא רשלנית או קלת דעת? ומה עם נהיגה ב-30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית? ומה עם 40 קמ"ש מעל למותר? האם נהיגה לאחר לילה ללא שינה היא רשלנית או בקלות דעת?

שאלות אלו זכו לבירור ראשוני בפסיקת בתי המשפט. בע"פ 2211-21 אמיר בדארנה נ' מדינת ישראל הסביר השופט גרוסקופף מה ההבדל המהותי בין שתי העבירות:

" שני היסודות כרוכים בנטילת סיכון בלתי סביר מבחינה אובייקטיבית לגרימת תוצאה בה אין הנאשם מעוניין; ההבדל ביניהם נוגע במודעות הסובייקטיבית של הנאשם לקיומו של סיכון זה: הרשלן לא מודע מבחינה סובייקטיבית לקיומו של הסיכון הבלתי סביר (למרות שהיה צריך להיות מודע לו); קל הדעת מודע מבחינה סובייקטיבית לקיומו של הסיכון הבלתי סביר (ומחליט במודע ליטול אותו בתקווה שלא יתממש)."

אם כן, בית המשפט קובע כי אותם מעשים עצמם יכולים להיחשב גם להמתה בקלות דעת וגם לגרימת מוות ברשלנות! מה שמבחין בין עבירות אלו, הוא תודעת הנאשם. ככל שהנאשם היה מודע לסיכון שהוא לוקח ובחר לקחת אותו בכל זאת, הרי שמדובר בהמתה בקלות דעת. לעומת זאת, אדם שלא היה מודע לכך שהוא נוטל סיכון משמעותי, למרות שהיה עליו להיות מודע לכך, ייחשב למי שגרם למותו של אדם ברשלנות והוא לא יורשע בהמתה בקלות דעת.

ניתן לראות כי ההבדל בין העבירות הינו מנטלי, תודעתי בלבד, ולא תלוי בהכרח בנסיבות. ניתן לטעון, כמובן, שישנן נסיבות בהן טענה כי אדם לא היה מודע לסיכון היא מגוחכת. כך, למשל, אם נער שיחק עם חברו באקדח, טענה לפיה היורה לא היה מודע לסיכון שגורמת הירייה צפויה להידחות. אולם במקרים רבים, ובראשם תאונות דרכים, אכן קיים תחום אפור רחב שקשה להכריע בו אם מדובר בהמתה בקלות דעת או ברשלנות.

מה ישפיע באותם מקרים על פסיקתו של בית המשפט אם מדובר בגרימת מוות ברשלנות או בהמתה בקלות דעת? במידה רבה, איכות הייצוד המשפטי של הנאשם היא שתכריע באיזו עבירה יורשע הנאשם. הפרקליטות צפויה לדרוש, כמעט בכל מצב, הרשעה בהמתה בקלות דעת. אולם ככל שהייצוג המשפטי של הנאשם איכותי וטוב, סביר בהחלט שהפרקליטות תיסוג מדרישה זו ותבקש להרשיע את הנאשם בגרימת מוות ברשלנות ותו לא.

 

גרימת מוות ברשלנות – עונשים נוספים.

לבסוף, חשוב לציין כי העונש על גרימת מוות ברשלנות לא מסתכם בשלוש שנות מאסר לכל היותר. כאשר גרימת המוות ברשלנות קרתה בתאונת דרכים, רישיונו של הנהג צפוי להישלל ובית המשפט עלול אף להטיל עליו עונשים כספיים. אולם גם כאן, חומרת העונשים הנוספים וכן משך המאסר שיוטל על הנהג, תלויים, במידה רבה, באיכות הייצוג המשפטי של הנאשם.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי גרימת מוות ברשלנות? חוששים מהרשעה בהמתה בקלות דעת? פנו אלינו למשרד עו"ד אלעד שאול. עו"ד אלעד שאול ושאר צוות המשרד ישמחו לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי. עו"ד אלעד שאול הינו עו"ד מקצועי ומנוסה המתמחה בתחום הפלילי, ואף עבד בעברו בפרקליטות המדינה כך שהוא מכיר את הליכי התביעה מבפנים. צרו קשר עם צוות המשרד לקביעת ייעוץ ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

דרגו את המאמר
שאלות ותשובות
גרימת מוות ברשלנות היא עבירת המתה הקבועה בסעיף 304 לחוק העונשין. לפי סעיף זה, מי שגורם ברשלנות למותו של אדם, מבלי שהתכוון לגרום למותו או שהיה אדיש לגרימת מותו, עובר על עבירת גרימת מוות ברשלנות.
שתי עבירות אלו הן עבירות המתה בהן הממית לא התכוון בכלל לגרום למותו של אדם. עם זאת, בעבירת ההמתה בקלות דעת, האדם היה מודע לכך שהוא נוטל סיכון משמעותי שעלול לגרום למותו של אדם. מנגד, בעבירת גרימת מוות ברשלנות, האדם לא היה מודע לכך שהוא נוטל סיכון שעלול לגרום למותו של אדם.
העונש על גרימת מוות ברשלנות עומד על 3 שנות מאסר לכל היותר. העונש צפוי להיות קצר יותר במקרים בהם אדם גרם מוות ברשלנות קלה או בינונית, וקרוב לעונש המקסימום כאשר העבירה היא עבירת רשלנות חמורה. 
בנוסף לעונשי מאסר בפועל, יוטלו על הנאשם קנסות ושלילת רישיון הנהיגה של הנהג. שלילת הרישיון מהווה סנקציה חמורה וכמעט מתבקשת, כאשר גרימת המוות ברשלנות קרתה בתאונת דרכים.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא גרימת מוות ברשלנות – עונש?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
תותח על
אורי נ.
אורי נ.
09:12 25 Sep 17
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!