תשלום כופר בעבירות מס

כל אדם במדינת ישראל עלול למצוא עצמו חשוד ואף נאשם בעבירות מס. כל אדם, גם אם הוא נמנה על שומרי החוק הקפדניים ביותר, גם אם לא הייתה בליבו כל כוונה להתחמק מתשלום מס אמת, עלול למצוא עצמו מתמודד בהליך משפטי ארוך, יקר ומתיש בבית המשפט, מול רשות המיסים. הליך הטלת כופר הנו חלופה להליך פלילי וחוסך ממשלם הכופר הליכים משפטיים בבית משפט.

ברשות המסים קיימת ועדת כופר אחת הדנה במגוון נושאים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ, מכס ומס קניה, בסמכותה לדון בבקשות כופר ולקבל החלטות בעניינן. ועדת הכופר בוחנת את בקשת הכופר ומחליטה אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק/הנישום, לכופר. חשוב לדעת, היוועצות בעורך דין מיסים מומחה ובעל ניסיון בהגשת בקשות כופר, יכולה להטות את הכף ולהכריע בהצלחת בקשת הכופר ולחסוך הליך פלילי.

ככל שהוחלט בוועדת הכופר לקבל ולאשר את בקשת הכופר, יוטל על העוסק, במקום ההליך הפלילי, חיוב כספי – הלכה למעשה, ממירים את ההליך הפלילי בכופר כסף.

ועדות הכופר פועלות מכוח סעיפי החוק הבאים:

 • סעיף 221 לפקודת מס הכנסה.
 • סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין.
 • סעיף 121 לחוק מע"מ.
 • סעיף 231 א' לפקודת המכס.
 • סעיף 25 לפקודת מס קניה.
 • סעיף 60 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים.

 

בהליך פלילי מול רשויות המס אשר לא מסתיים בכופר כסף, מתקיימים הליכים משפטיים ארוכים בבית המשפט. ראשית, מוגש כב אישום כנגד נאשם אשר נחשד שהעלים או התחמק מתשלום מס, בגין עבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ, עבירות מכס וכיוצ"ב.

ככל שהוחלט על ידי בית המשפט כי הנאשם אשם בדין, כיום, בהתאם לפסיקה הנהוגה, צפוי הנאשם בעבירות מיסים לענישה מחמירה אשר כוללת מאסר בפועל ובנוסף אף ענישה נלווית, בין היתר, תשלום קנס כספי כבד וכו'. לעומת זאת, בהליך הטלת הכופר נמנע "עינוי הדין" מהחשוד/הנישום – לא מוגש כתב אישום ואין כל הליך משפטי בבית משפט – החשוד משלם כופר כסף בלבד בגין מעשיו.

אם נעצרת או נחקרת או זומנת לרשות המיסים בחשד לעבירות מס – עבירות מס הכנסה, עבירות מכס או עבירות מע"מ, עבירות מיסוי מקרקעין – דע כי אתה חשוף להליך פלילי! פנה למשרד אלעד שאול ושות' עורכי דין, במשרדנו צוות עורכי דין מומחים במיסים ומשפט פלילי.

כל תיק מטופל על ידי צוות של עורכי דין – עורך דין מס הכנסה, עורך דין מע"מ, עורך דין פלילי אשר יבחנו את המקרה וייעצו לך בדבר האפשרות להגיש בקשה לכופר כסף, אשר תחסוך הליך פלילי, ארוך, קשה ויקר.

 

כופר כסף הוא זכות ולא חובה

דווקא משום קיומה של הקלה משמעותית זו בחוק, רשות המסים מקפידה הקפדה יתירה, על עקרונות של שוויוניות ופומביות ושקיפות ההליך – לכן, החלטות ועדת הכופר מפורסמות לציבור. חלה על רשות המסים החובה לפרסם את רשימת תיקי הכופר, סעיפי העבירה שיוחסו לחשודים והקריטריונים שהביאו להחלטה להטיל כופר וכמובן את סכומי הכופר שנקבעו לבסוף.

גם אדם הבטוח כי הוא חף מפשע וכי משפט פלילי כנגדו יסתיים בזיכויו המלא ומכל אשמה, עשוי בנסיבות מסוימות להעדיף המרת האישום הפלילי בכופר וזאת, על מנת להימנע מן הצורך לנהל מאבק ממושך על חפותו, בבית המשפט, מאבק קשה לכל הדעות – לנאשם, למשפחתו, נפשית וכלכלית.

 

סעיף 221 לפקודת מס הכנסה וההלכה הפסוקה

לשון החוק, בסעיף 221 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 – "221. אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 215-220 רשאי המנהל, בהסכמתו של האדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על פי שניים מהקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה כן – ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר.

לפי סעיף 221 לפקודת מס הכנסה – מנהל רשות המסים במדינת ישראל רשאי לקחת כופר כסף מאדם שעבר עבירות מס מסוימות, במקום לנקוט נגדו הליך פלילי. אם אותו אדם שילם את כופר הכסף שנקבע על ידי ועדת הכופר ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר".

זוהי אם כן, הקלה משמעותית מאוד בעונש כנגד נישום בהשוואה לנאשם שעבר את אותה עבירה ממש ולא זכה לסיים את ההליך בכופר כסף. ככל שלא יינתן כופר כסף ייאלץ הנאשם לעבור הליך משפטי – פלילי, ארוך ומתיש שבמהלכו יידרש להוציא מכיסו עלויות משפטיות רבות וכן יסבול עוגמת נפש רבה הוא ומשפחתו, הליך משפטי ארוך אשר בסופו, ככל שימצא אשם, הוא צפוי להרשעה פלילית, לעונש מאסר בפועל, קנס כספי וכן פרסום שמו ברבים בפסק הדין.

 

הליכי הטלת הכופר

על חקירתם של מבצעי עבירות המס מופקדים משרדי השומה לחקירות. בתום הליך חקירה מוגש לסגן מנהל רשות ברשות המסים, הממונה על חקירות, דו"ח מסכם של כל הליך החקירה ובו אחת מההמלצות:

 1. להגיש כתב אישום נגד הנישום;
 2. להיענות לבקשת הנישום ולהטיל עליו כופר במקום הליך פלילי;
 3. לסגור את תיק החקירה שבמשרד השומה לחקירות ולהעבירו למשרד שומה אזורי לשם עריכת שומה להמשך טיפול במישור האזרחי;

 

רשות המסים הכינה בשנת 1991 נוהל, שעודכן ופורסם באוקטובר 2004, המפרט את השיקולים להחלטה על עצם הטלת הכופר. בין שיקולים אלה יש להביא בחשבון, בין היתר, את מידת חומרת העבירה, את מצבם האישי של העבריין ובני משפחתו, וכן את העניין הציבורי בהעמדת העבריין לדין. כמו כן נקבעו בנוהל אמות המידה לקביעת סכום הכופר ואופן הטיפול בבקשות להקטנת הכופר, לאחר שנקבע הכופר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

שיקולי רשות המסים – בקשת כופר : בעד!

 1. קולת העבירה – היקף כספי קטן של העבירה. אשמה מינורית של מבצע העבירה. פסיקת בית המשפט במקרים דומים. חלקו, מעורבותו ויוזמתו של העבריין בביצוע העבירה (עבריין עיקרי מול מסייע).
 2. מצבו האישי של מבצע העבירה – גיל צעיר או מבוגר, מחלה קשה או נכות, אסון אישי וכיוצא בזה
 3. מצבם האישי של תלויים – מצבם של בני משפחה התלויים במבצע העבירה.
 4. העניין הציבורי בהבאת מבצע העבירה לדין – הנזק הציבורי מניהול המשפט עולה על התועלת שבניהול ההליך המשפטי כנגדו.
 5. הסרת המעשה ו/או המחדל – תיקון המעשה בדרך של הסרת מלוא המחדל על ידי תשלום מלוא סכום המס, תיקוני דוחות וכו׳.
 6. במקרים חריגים, יילקחו בחשבון גם שיקולים נוספים כגון:
  • תרומה ציבורית – מבצע העבירה שירת את המדינה או לחילופין רקע בטחוני או תרומה אחרת לקהילה.
  • שיתוף פעולה בחקירה – מידת שיתוף הפעולה של מבצע העבירה במהלך עם רשויות האכיפה.
  • חלוף זמן קיצוני – אם חלף זמן רב והליכי חקירה ארוכים גרמו לעינוי דין למבצע העבירה, עיכובים שנגרמו על ידי הרשות.

 

שיקולי רשות המסים – בקשת כופר : נגד!

 1. עבריין חוזר – קיומן של הרשעות קודמות, עבירה חוזרת (רצידיביזם), ככל שהוטל בעבר כופר כנגד מבצע העבירה והוא שב וחזר על ביצוע העבירות.
 2.  חומרת העבירה – היקפן הכספי של העבירה או העבירות גדול, משך ביצוע העבירות ארך זמן רב, לא הוסר המחדל ולא שולם המס.
 3.  עבירה של רואה חשבון, יועץ מס (עבירות מייצגים) – אם מבצע העבירה הוא מייצג הנטיה להחמיר איתו כדי לייצר הרתעה.
 4. הרתעה בענפים מסוימים – ענפים בהם העבירות הפכו ל-"מכת מדינה" .
 5. עבירה בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות.
 6. עבירות מס וכן עבירות נוספות – אם נוסף לעבירה או לעבירות בתחום המס, נעברו גם עבירות לפי חוק העונשין או עבירות לפי כל חוק אחר.
 7. הוצע למבצע העבירה לשלם כופר בעבר והוא סירב לשלם.

 

עורך דין מומחה בהגשת בקשת כופר כסף בגין עבירות מס

במשרד אלעד שאול ושות', עורכי דין למיסים מומחים ומנוסים, בעלי למעלה מ- 20 שנות ניסיון, המגנים על נישומים, חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליכים המשפטיים מול רשות המסים – הליך פלילי והליך אזרחי. מגישים בשם לקוחותינו בקשות לכופר אשר התקבלו על ידי רשות המסים וחסכו ללקוחותינו הליכים פליליים קשים ומייגעים, הכל בלחימה בלתי מתפשרת עבור לקוחות המשרד.

עורך דין אלעד שאול, שותף מייסד במשרד, עורך דין המומחה בחוקי המס השונים ובמשפט פלילי, בהלכות הנהוגות בבתי המשפט, בעל ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי מס מורכבים – עבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ ומכס, הלבנת הון, עבירות מרמה והונאה, עבירות צווארון לבן.

עו"ד אלעד שאול הוא שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות', משרדנו שם לו למטרה לשמש חומה בצורה בהגנת לקוחותינו אל מול רשויות החקירה במדינת ישראל. במשרדנו עורכי דין פליליים יוצאי רשות המיסים, הפרקליטות והתביעה המשטרתית, המגנים על חשודים ונאשמים בעבירות מס ועבירות פליליות מורכבות.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא תשלום כופר בעבירות מס?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!