תשלום כופר בעבירות מס

כל אדם במדינת ישראל עלול למצוא עצמו חשוד ואף נאשם בעבירות מס. כל אדם, גם אם הוא נמנה על שומרי החוק הקפדניים ביותר, גם אם לא הייתה בליבו כל כוונה להתחמק מתשלום מס אמת, עלול למצוא עצמו מתמודד בהליך משפטי ארוך, יקר ומתיש בבית המשפט, מול רשות המיסים. הליך הטלת כופר הנו חלופה להליך פלילי וחוסך ממשלם הכופר הליכים משפטיים בבית משפט.

ברשות המסים קיימת ועדת כופר אחת הדנה במגוון נושאים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ, מכס ומס קניה, בסמכותה לדון בבקשות כופר ולקבל החלטות בעניינן. ועדת הכופר בוחנת את בקשת הכופר ומחליטה אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק/הנישום, לכופר. חשוב לדעת, היוועצות בעורך דין מיסים מומחה ובעל ניסיון בהגשת בקשות כופר, יכולה להטות את הכף ולהכריע בהצלחת בקשת הכופר ולחסוך הליך פלילי.

ככל שהוחלט בוועדת הכופר לקבל ולאשר את בקשת הכופר, יוטל על העוסק, במקום ההליך הפלילי, חיוב כספי – הלכה למעשה, ממירים את ההליך הפלילי בכופר כסף.

ועדות הכופר פועלות מכוח סעיפי החוק הבאים:

 • סעיף 221 לפקודת מס הכנסה.
 • סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין.
 • סעיף 121 לחוק מע"מ.
 • סעיף 231 א' לפקודת המכס.
 • סעיף 25 לפקודת מס קניה.
 • סעיף 60 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים.

 

בהליך פלילי מול רשויות המס אשר לא מסתיים בכופר כסף, מתקיימים הליכים משפטיים ארוכים בבית המשפט. ראשית, מוגש כב אישום כנגד נאשם אשר נחשד שהעלים או התחמק מתשלום מס, בגין עבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ, עבירות מכס וכיוצ"ב.

ככל שהוחלט על ידי בית המשפט כי הנאשם אשם בדין, כיום, בהתאם לפסיקה הנהוגה, צפוי הנאשם בעבירות מיסים לענישה מחמירה אשר כוללת מאסר בפועל ובנוסף אף ענישה נלווית, בין היתר, תשלום קנס כספי כבד וכו'. לעומת זאת, בהליך הטלת הכופר נמנע "עינוי הדין" מהחשוד/הנישום – לא מוגש כתב אישום ואין כל הליך משפטי בבית משפט – החשוד משלם כופר כסף בלבד בגין מעשיו.

אם נעצרת או נחקרת או זומנת לרשות המיסים בחשד לעבירות מס – עבירות מס הכנסה, עבירות מכס או עבירות מע"מ, עבירות מיסוי מקרקעין – דע כי אתה חשוף להליך פלילי! פנה למשרד אלעד שאול ושות' עורכי דין, במשרדנו צוות עורכי דין מומחים במיסים ומשפט פלילי.

כל תיק מטופל על ידי צוות של עורכי דין – עורך דין מס הכנסה, עורך דין מע"מ, עורך דין פלילי אשר יבחנו את המקרה וייעצו לך בדבר האפשרות להגיש בקשה לכופר כסף, אשר תחסוך הליך פלילי, ארוך, קשה ויקר.

 

כופר כסף הוא זכות ולא חובה

דווקא משום קיומה של הקלה משמעותית זו בחוק, רשות המסים מקפידה הקפדה יתירה, על עקרונות של שוויוניות ופומביות ושקיפות ההליך – לכן, החלטות ועדת הכופר מפורסמות לציבור. חלה על רשות המסים החובה לפרסם את רשימת תיקי הכופר, סעיפי העבירה שיוחסו לחשודים והקריטריונים שהביאו להחלטה להטיל כופר וכמובן את סכומי הכופר שנקבעו לבסוף.

גם אדם הבטוח כי הוא חף מפשע וכי משפט פלילי כנגדו יסתיים בזיכויו המלא ומכל אשמה, עשוי בנסיבות מסוימות להעדיף המרת האישום הפלילי בכופר וזאת, על מנת להימנע מן הצורך לנהל מאבק ממושך על חפותו, בבית המשפט, מאבק קשה לכל הדעות – לנאשם, למשפחתו, נפשית וכלכלית.

 

סעיף 221 לפקודת מס הכנסה וההלכה הפסוקה

לשון החוק, בסעיף 221 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 – "221. אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 215-220 רשאי המנהל, בהסכמתו של האדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על פי שניים מהקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה כן – ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר.

לפי סעיף 221 לפקודת מס הכנסה – מנהל רשות המסים במדינת ישראל רשאי לקחת כופר כסף מאדם שעבר עבירות מס מסוימות, במקום לנקוט נגדו הליך פלילי. אם אותו אדם שילם את כופר הכסף שנקבע על ידי ועדת הכופר ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר".

זוהי אם כן, הקלה משמעותית מאוד בעונש כנגד נישום בהשוואה לנאשם שעבר את אותה עבירה ממש ולא זכה לסיים את ההליך בכופר כסף. ככל שלא יינתן כופר כסף ייאלץ הנאשם לעבור הליך משפטי – פלילי, ארוך ומתיש שבמהלכו יידרש להוציא מכיסו עלויות משפטיות רבות וכן יסבול עוגמת נפש רבה הוא ומשפחתו, הליך משפטי ארוך אשר בסופו, ככל שימצא אשם, הוא צפוי להרשעה פלילית, לעונש מאסר בפועל, קנס כספי וכן פרסום שמו ברבים בפסק הדין.

 

הליכי הטלת הכופר

על חקירתם של מבצעי עבירות המס מופקדים משרדי השומה לחקירות. בתום הליך חקירה מוגש לסגן מנהל רשות ברשות המסים, הממונה על חקירות, דו"ח מסכם של כל הליך החקירה ובו אחת מההמלצות:

 1. להגיש כתב אישום נגד הנישום;
 2. להיענות לבקשת הנישום ולהטיל עליו כופר במקום הליך פלילי;
 3. לסגור את תיק החקירה שבמשרד השומה לחקירות ולהעבירו למשרד שומה אזורי לשם עריכת שומה להמשך טיפול במישור האזרחי;

 

רשות המסים הכינה בשנת 1991 נוהל, שעודכן ופורסם באוקטובר 2004, המפרט את השיקולים להחלטה על עצם הטלת הכופר. בין שיקולים אלה יש להביא בחשבון, בין היתר, את מידת חומרת העבירה, את מצבם האישי של העבריין ובני משפחתו, וכן את העניין הציבורי בהעמדת העבריין לדין. כמו כן נקבעו בנוהל אמות המידה לקביעת סכום הכופר ואופן הטיפול בבקשות להקטנת הכופר, לאחר שנקבע הכופר.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

שיקולי רשות המסים – בקשת כופר : בעד!

 1. קולת העבירה – היקף כספי קטן של העבירה. אשמה מינורית של מבצע העבירה. פסיקת בית המשפט במקרים דומים. חלקו, מעורבותו ויוזמתו של העבריין בביצוע העבירה (עבריין עיקרי מול מסייע).
 2. מצבו האישי של מבצע העבירה – גיל צעיר או מבוגר, מחלה קשה או נכות, אסון אישי וכיוצא בזה
 3. מצבם האישי של תלויים – מצבם של בני משפחה התלויים במבצע העבירה.
 4. העניין הציבורי בהבאת מבצע העבירה לדין – הנזק הציבורי מניהול המשפט עולה על התועלת שבניהול ההליך המשפטי כנגדו.
 5. הסרת המעשה ו/או המחדל – תיקון המעשה בדרך של הסרת מלוא המחדל על ידי תשלום מלוא סכום המס, תיקוני דוחות וכו׳.
 6. במקרים חריגים, יילקחו בחשבון גם שיקולים נוספים כגון:
  • תרומה ציבורית – מבצע העבירה שירת את המדינה או לחילופין רקע בטחוני או תרומה אחרת לקהילה.
  • שיתוף פעולה בחקירה – מידת שיתוף הפעולה של מבצע העבירה במהלך עם רשויות האכיפה.
  • חלוף זמן קיצוני – אם חלף זמן רב והליכי חקירה ארוכים גרמו לעינוי דין למבצע העבירה, עיכובים שנגרמו על ידי הרשות.

 

שיקולי רשות המסים – בקשת כופר : נגד!

 1. עבריין חוזר – קיומן של הרשעות קודמות, עבירה חוזרת (רצידיביזם), ככל שהוטל בעבר כופר כנגד מבצע העבירה והוא שב וחזר על ביצוע העבירות.
 2.  חומרת העבירה – היקפן הכספי של העבירה או העבירות גדול, משך ביצוע העבירות ארך זמן רב, לא הוסר המחדל ולא שולם המס.
 3.  עבירה של רואה חשבון, יועץ מס (עבירות מייצגים) – אם מבצע העבירה הוא מייצג הנטיה להחמיר איתו כדי לייצר הרתעה.
 4. הרתעה בענפים מסוימים – ענפים בהם העבירות הפכו ל-"מכת מדינה" .
 5. עבירה בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות.
 6. עבירות מס וכן עבירות נוספות – אם נוסף לעבירה או לעבירות בתחום המס, נעברו גם עבירות לפי חוק העונשין או עבירות לפי כל חוק אחר.
 7. הוצע למבצע העבירה לשלם כופר בעבר והוא סירב לשלם.

 

עורך דין מומחה בהגשת בקשת כופר כסף בגין עבירות מס

במשרד אלעד שאול ושות', עורכי דין למיסים מומחים ומנוסים, בעלי למעלה מ- 20 שנות ניסיון, המגנים על נישומים, חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליכים המשפטיים מול רשות המסים – הליך פלילי והליך אזרחי. מגישים בשם לקוחותינו בקשות לכופר אשר התקבלו על ידי רשות המסים וחסכו ללקוחותינו הליכים פליליים קשים ומייגעים, הכל בלחימה בלתי מתפשרת עבור לקוחות המשרד.

עורך דין אלעד שאול, שותף מייסד במשרד, עורך דין המומחה בחוקי המס השונים ובמשפט פלילי, בהלכות הנהוגות בבתי המשפט, בעל ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי מס מורכבים – עבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ ומכס, הלבנת הון, עבירות מרמה והונאה, עבירות צווארון לבן.

עו"ד אלעד שאול הוא שותף מייסד במשרד אלעד שאול ושות', משרדנו שם לו למטרה לשמש חומה בצורה בהגנת לקוחותינו אל מול רשויות החקירה במדינת ישראל. במשרדנו עורכי דין פליליים יוצאי רשות המיסים, הפרקליטות והתביעה המשטרתית, המגנים על חשודים ונאשמים בעבירות מס ועבירות פליליות מורכבות.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא תשלום כופר בעבירות מס?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
רישום כוזב במסמכי תאגיד
צווארון לבן
רישום כוזב במסמכי תאגיד

תאגיד הוא גוף משפטי שמורכב מיחידים שהתאגדו לצורך ביצוע פעילות כלכלית ומסחרית, בין סוגי התאגידים ניתן לציין חברה, עמותה, אגודות שיתופיות, שותפות ועוד. קיימת חובה

קרא עוד »
הלבנת הון עונש
התמחויות המשרד
הלבנת הון עונש

מלחמת הרשויות בישראל בתופעת ההון השחור הובילה ליישום מדיניות ענישה מחמירה כלפי עברייני מס וכל אדם הנאשם ומורשע בביצוע עבירות כספים שמתעורר כנגדו חשד למעורבות

קרא עוד »
הלבנת הון
פלילי
הלבנת הון

הלבנת כספים, המהווה תהליך שמטרתו להסוות את מקורותיהם של כספים בלתי חוקיים, עומדת כאיום נרחב על שלמותן של מערכות פיננסיות ברחבי העולם. מסיבה זו, הוגברו

קרא עוד »
עונשים על עבירות מס
הליכים ושירותים
עונשים על עבירות מס

במדינת ישראל נהוגים אמצעים נוקשים כדי להרתיע ולהעניש אנשים או גופים החשודים בהעלמת מס, הונאה או עבירות מס אחרות. במסגרת ניסיוננו ארוך השנים בייצוג בתחום

קרא עוד »
עורך דין מידע פנים
התמחויות המשרד
עורך דין מידע פנים

שימוש במידע פנים בחברה ציבורית הינו אסור על פי חוק. האיסור חל על מסירת מידע פנים, שימוש במידע פנים על ידי איש פנים של החברה

קרא עוד »
עבירות
הוצאת שיק ללא כיסוי

הוצאת שיק ללא כיסוי הינה עבירה פלילית לפי סעיף 432(א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. העבירה נמצאת תחת סימן ו', העוסק בעבירות מרמה, סחיטה ועושק.

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה