תחומי התמחות

 • home
 • תשלום כופר בעבירות מס

תשלום כופר בעבירות מס

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

כל אדם במדינת ישראל עלול למצוא עצמו חשוד ואף נאשם בעבירות מס. כל אדם, גם אם הוא נמנה על שומרי החוק הקפדניים ביותר, גם אם לא הייתה בליבו כל כוונה להתחמק מתשלום מס אמת, עלול למצוא עצמו מתמודד בהליך משפטי ארוך, יקר ומתיש בבית המשפט, מול רשות המיסים.

הליך הטלת כופר הנו חלופה להליך פלילי וחוסך ממשלם הכופר הליכים משפטיים בבית משפט.

תשלום כופר בעבירות מס

 

ברשות המסים קיימת ועדת כופר אחת הדנה במגוון נושאים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע”מ, מכס ומס קניה, בסמכותה לדון בבקשות כופר ולקבל החלטות בעניינן.

ועדת הכופר בוחנת את בקשת הכופר ומחליטה אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק/הנישום, לכופר. חשוב לדעת, היוועצות בעורך דין מיסים מומחה ובעל ניסיון בהגשת בקשות כופר, יכולה להטות את הכף ולהכריע בהצלחת בקשת הכופר ולחסוך הליך פלילי.

ככל שהוחלט בוועדת הכופר לקבל ולאשר את בקשת הכופר, יוטל על העוסק, במקום ההליך הפלילי, חיוב כספי – הלכה למעשה, ממירים את ההליך הפלילי בכופר כסף.


ועדות הכופר פועלות מכוח סעיפי החוק הבאים:

 • סעיף 221 לפקודת מס הכנסה.
 • סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין.
 • סעיף 121 לחוק מע”מ.
 • סעיף 231 א’ לפקודת המכס.
 • סעיף 25 לפקודת מס קניה.
 • סעיף 60 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים.

 

בהליך פלילי מול רשויות המס אשר לא מסתיים בכופר כסף, מתקיימים הליכים משפטיים ארוכים בבית המשפט. ראשית, מוגש כתב אישום כנגד נאשם אשר נחשד שהעלים או התחמק מתשלום מס, בגין עבירות מס הכנסה, עבירות מע”מ, עבירות מכס וכיוצ”ב. ככל שהוחלט על ידי בית המשפט כי הנאשם אשם בדין, כיום, בהתאם לפסיקה הנהוגה, צפוי הנאשם בעבירות מיסים לענישה מחמירה אשר כוללת מאסר בפועל ובנוסף אף ענישה נלווית, בין היתר, תשלום קנס כספי כבד וכו’.

לעומת זאת, בהליך הטלת הכופר נמנע “עינוי הדין” מהחשוד/הנישום – לא מוגש כתב אישום ואין כל הליך משפטי בבית משפט – החשוד משלם כופר כסף בלבד בגין מעשיו.

אם נעצרת או נחקרת או זומנת לרשות המיסים בחשד לעבירות מס – עבירות מס הכנסה, עבירות מכס או עבירות מע”מ, עבירות מיסוי מקרקעין – דע כי אתה חשוף להליך פלילי! פנה למשרד שאול – רן ושות’ עורכי דין, במשרדנו צוות עורכי דין מומחים במיסים ומשפט פלילי. כל תיק מטופל על ידי צוות של עורכי דין – עורך דין מס הכנסה, עורך דין מע”מ, עורך דין פלילי אשר יבחנו את המקרה וייעצו לך בדבר האפשרות להגיש בקשה לכופר כסף, אשר תחסוך הליך פלילי, ארוך, קשה ויקר.

כופר כסף הוא זכות ולא חובה

דווקא משום קיומה של הקלה משמעותית זו בחוק, רשות המסים מקפידה הקפדה יתירה, על עקרונות של שוויוניות ופומביות ושקיפות ההליך – לכן, החלטות ועדת הכופר מפורסמות לציבור. חלה על רשות המסים החובה לפרסם את רשימת תיקי הכופר, סעיפי העבירה שיוחסו לחשודים והקריטריונים שהביאו להחלטה להטיל כופר וכמובן את סכומי הכופר שנקבעו לבסוף.

גם אדם הבטוח כי הוא חף מפשע וכי משפט פלילי כנגדו יסתיים בזיכויו המלא ומכל אשמה, עשוי בנסיבות מסוימות להעדיף המרת האישום הפלילי בכופר וזאת, על מנת להימנע מן הצורך לנהל מאבק ממושך על חפותו, בבית המשפט, מאבק קשה לכל הדעות – לנאשם, למשפחתו, נפשית וכלכלית.

סעיף 221 לפקודת מס הכנסה וההלכה הפסוקה

לשון החוק, בסעיף 221 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ”א-1961 –

“221. אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 215-220 רשאי המנהל, בהסכמתו של האדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יעלה על פי שניים מהקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה, ואם עשה כן – ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר.

לפי סעיף 221 לפקודת מס הכנסה – מנהל רשות המסים במדינת ישראל רשאי לקחת כופר כסף מאדם שעבר עבירות מס מסוימות, במקום לנקוט נגדו הליך פלילי.

אם אותו אדם שילם את כופר הכסף שנקבע על ידי ועדת הכופר ייפסק כל הליך נגדו על אותה עבירה, ואם היה עצור עליה – ישוחרר”.

זוהי אם כן, הקלה משמעותית מאוד בעונש כנגד נישום בהשוואה לנאשם שעבר את אותה עבירה ממש ולא זכה לסיים את ההליך בכופר כסף. ככל שלא יינתן כופר כסף ייאלץ הנאשם לעבור הליך משפטי – פלילי, ארוך ומתיש שבמהלכו יידרש להוציא מכיסו עלויות משפטיות רבות וכן יסבול עוגמת נפש רבה הוא ומשפחתו, הליך משפטי ארוך אשר בסופו, ככל שימצא אשם, הוא צפוי להרשעה פלילית, לעונש מאסר בפועל, קנס כספי וכן פרסום שמו ברבים בפסק הדין.

הליכי הטלת הכופר

על חקירתם של מבצעי עבירות המס מופקדים משרדי השומה לחקירות. בתום הליך חקירה מוגש לסגן מנהל רשות ברשות המסים, הממונה על חקירות, דו”ח מסכם של כל הליך החקירה ובו אחת מההמלצות:

 1. להגיש כתב אישום נגד הנישום;
 2. להיענות לבקשת הנישום ולהטיל עליו כופר במקום הליך פלילי;
 3. לסגור את תיק החקירה שבמשרד השומה לחקירות ולהעבירו למשרד שומה אזורי לשם עריכת שומה להמשך טיפול במישור האזרחי;

רשות המסים הכינה בשנת 1991 נוהל, שעודכן ופורסם באוקטובר 2004, המפרט את השיקולים להחלטה על עצם הטלת הכופר. בין שיקולים אלה יש להביא בחשבון, בין היתר, את מידת חומרת העבירה, את מצבם האישי של העבריין ובני משפחתו, וכן את העניין הציבורי בהעמדת העבריין לדין. כמו כן נקבעו בנוהל אמות המידה לקביעת סכום הכופר ואופן הטיפול בבקשות להקטנת הכופר, לאחר שנקבע הכופר.

שיקולי רשות המסים – בקשת כופר : בעד!

 1. קולת העבירה – ההיקף הכספי של העבירה קטן יחסית, מידת האשם של העבריין, פסיקת בית המשפט במקרים דומים. מידת מעורבותו ויוזמתו של העבריין בביצוע העבירה (עבריין עיקרי מול עבריין נגרר).
 2. מצב אישי של העבריין – גיל מבוגר, מחלה קשה או נכות, אסון אישי וכיוצא באלה.
 3. מצב אישי של תלויים -מצבם של בני משפחה התלויים בעבריין.
 4. העניין הציבורי בהבאת העבריין לדין – הנזק מניהול המשפט יעלה על התועלת שבו, העומס על מערכת המשפט ומשקל ההרתעה.
 5. הסרת המעשה ו/או המחדל העברייני – תיקון המעשה בדרך של תשלום המס, תיקוני דוחות וכדומה.
 6. במקרים חריגים, יילקחו בחשבון גם שיקולים אלו:
  • היותו של העבריין נכה צה”ל ורקע בטחוני אחר, תרומה לציבור.
  • מידת שיתוף הפעולה של העבריין במהלך חקירה.
  • חלוף זמן קיצוני – אם העיכובים לא נגרמו על ידי העבריין.

שיקולי רשות המסים – בקשת כופר : נגד!

 1. עבריין מועד הרשעות קודמות, עבירה חוזרת, הוטל כופר בעבר.
 2. חומרת העבירה – ההיקף הכספי של העבירה גדול יחסית, משך ביצועה, אי הסרת המחדל.
 3. עבירה של מייצג (רו”ח) – אם נעברה במסגרת תפקידו כמייצג.
 4. גורם ההרתעה בענפים מסוימים (ענפים שהעבירות בהם הפכו ל”מכת מדינה”).
 5. עבירה בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות.
 6. עבירות נוספות – אם נוסף לעבירה או עבירות בתחום המס, נעברו גם עבירות לפי חוק העונשין, התשל”ז- 1977 או לפי כל דין אחר.
 7. הוצע לעבריין לשלם כופר כסף בעבר והוא סירב לשלמו.

לחצו כאן לקישור לנוהל.

תשלום כופר בעבירות מס

עורך דין מומחה בהגשת בקשת כופר כסף בגין עבירות מס

במשרד שאול – רן ושות’, עורכי דין למיסים מומחים ומנוסים, בעלי למעלה מ- 20 שנות ניסיון, המגנים על נישומים, חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליכים המשפטיים מול רשות המסים – הליך פלילי והליך אזרחי. מגישים בשם לקוחותינו בקשות לכופר אשר התקבלו על ידי רשות המסים וחסכו ללקוחותינו הליכים פליליים קשים ומייגעים, הכל בלחימה בלתי מתפשרת עבור לקוחות המשרד.

עורך דין אלעד רן, שותף מייסד בפירמת עו”ד שאול-רן ושות’, עורך דין המומחה בחוקי המס השונים ובמשפט פלילי, בהלכות הנהוגות בבתי המשפט, בעל ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי מס מורכבים – עבירות מס הכנסה, עבירות מע”מ ומכס, הלבנת הון, עבירות מרמה והונאה, עבירות צווארון לבן. עו”ד אלעד רן הוא שותף מייסד במשרד שאול – רן ושות’, משרדנו שם לו למטרה לשמש חומה בצורה בהגנת לקוחותינו אל מול רשויות החקירה במדינת ישראל.

במשרדנו עורכי דין פליליים יוצאי רשות המיסים, הפרקליטות והתביעה המשטרתית, המגנים על חשודים ונאשמים בעבירות מס ועבירות פליליות מורכבות.

חייג עכשיו