תעודת יושר

תעודת יושר היא מסמך רשמי ממשטרת ישראל המעיד על היעדר עבר פלילי.

איך מוציאים אותה? כמה עולה הגשת בקשה  והאם החוק החדש שעתיד להכנס לתוקף בינואר 2021 ימנע קבלת המסמך לידיך?

עו"ד אלעד שאול מסביר:

תעודת יושר מהמשטרה – המידע הפלילי אודותיך

המונח "תעודת יושר" נקבע לפני שנים רבות ומשמש אזרחים רבים עד היום. יחד עם זאת לא מדובר בכינוי רשמי אלא בסלנג שמתייחס לתדפיס מידע פלילי או תעודת מידע פלילי הכולל את המרשם הפלילי המלא של כל אזרח בישראל. מה כולל תדפיס המידע הפלילי שאנו מוציאים מהמשטרה?

1. הרשעות

אם יש לחובת האזרח הרשעות בהליכים פליליים, הם יופיעו בראש הדף הראשון. אם אין רישום פלילי, העמוד הראשון ייצא ללא רישום פלילי.

2. תיקים פתוחים (מב"ד)

כנגד מי שנחקר במשטרה נפתח תיק פלילי והוא מצוי במרשם הפלילי, איזור זה בתעודת היושר מכונה תיק מב"ד, ראשי תיבות של תיק ממתין לבירור דין.

בסיום החקירה הפלילית המשטרה מעבירה את התיק לתובע והוא מחליט אם להגיש כתב אישום או לגנוז את התיק.

כל עוד תיק החקירה לא נסגר הוא יופיע ברובריקת התיקים הפתוחים, כשגם לאחר כתב אישום ועד לגזר הדין יופיע התיק במרשם פלילי כתיק פתוח וליצדו פרטים על כתב האישום.

3. תיקים סגורים

משבצת התיקים הסגורים בתעודת היושר כוללת מידע על תיקי חקירה שנסגרו מבלי שהחשוד עמד בהם לדין. ישנן שלוש עילות מרכזיות לסגירת תיק משטרה: חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור וחוסר אשמה.

תיק משטרה שנסגר בעילת "חוסר אשמה" נמחק לחלוטים מהמרשם המשטרתי ולא מפריע לקבלת תעודת יושר. מנגד, תיק חקירה שנסגר בחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור יופיע במרשם ולא יאפשר לאזרח לקבל תעודת יושר.

כדי למחוק את תיקי המשטרה הסגורים ניתן כמובן להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה לחוסר אשמה וכך התיק ימחק ממאגר מרשם פלילי.

איך מוציאים תעודת יושר

עד לינואר 2021 ניתן לגשת לתחנת המשטרה הקרוב לביתכם לצורך הגשת בקשה לקבלת תעודת יושר. בתאריך 16 לינואר 2021 יכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים החדש ויחליף את חוק המרשם הפלילי הישן.

תעודת היושר כוללת מידע על הרשעות, תיקי משטרה פתוחים ואף תיקים שנסגרו.

לרוב המעסיקים אין זכות בחוק להיחשף למידע הזה – בוודאי לא מעסיקים מהמגזר הפרטי.

אך כל הניסיונות למנוע ממעסיקים לבקש להציג תעודת יושר נכשלו ולכן, לפי החוק החדש לא תתאפשר הוצאת תעודת יושר כלל ומסירתה לאזרח, החלטה שהתקבלה במטרה למנוע ממעסיקים לבקש ממבקשי עבודה להציג תעודה בניגוד לחוק.

קבלת תעודת היושר בעקבות חוק המידע הפלילי החדש

החוק החדש מפריד בין זכות העיון במידע הפלילי שמצוי בידי המשטרה לבין הזכות לקבל תעודת יושר.

אדם שירצה לעיין ברישום הפלילי שלו יוכל להגיע לתחנה ולצפות ברישום על גבי מסך המחשב בלבד, האזרח יוכל להעתיק את המידע בכתב ידו על גבי דף אך לא יוכל לקבל תעודת יושר רשמית מהמשטרה ואף לא יוכל לצלם את המסך באמצעות הטלפון הסלולארי.

מדוע חשוב לאפשר לאזרח לרשום את פרטי התיקים שנמצאים ברישום הפלילי שלו?

על מנת לאפשר קבלת שירותים מעורך דין פלילי כגון:

  1. בקשת חנינה מנשיא המדינה – בקשה שמוגשת לנשיא המדינה כדי לקצר את תקופת ההתיישנות או המחיקה של המרשם הפלילי.
  2. מחיקת רישום פלילי – הליך המחיקה אפשרי במספר דרכים וצורות והוא תלוי בסוג הרישום הפלילי, המועדים הרלוונטיים והנסיבות של התיק הספציפי.
  3. שינוי עילת סגירה של תיקי משטרה סגורים.
  4. טיפול בתיקים פתוחים (מב"דים).

יחד עם זאת, גופים שכן רשאים לקבל מידע פלילי אודותיך ימשיכו לקבל את התדפיס ישירות מהמשטרה.

האם מעסיק יכול לבקש ממני להציג לו תעודת יושר?

חד משמעית לא.

תדפיס המידע הפלילי שלך שייך אך ורק לך והוא נמסר לעיונך בלבד. מעסיק פרטי לא רשאי לבקש לעיין בתדפיס – דרישה זו מהווה עבירה פלילית וזכותך לנקוט הליכים נגד המעסיק.

חשוב להדגיש, שגופים הרשאים לפי חוק לעיין בתעודת היושר שלך יכולים לעשות זאת ישירות מול משטרת ישראל והם לא צריכים לבקש ממך להמציא את תעודת היושר.

לכן אם מעסיק מבקש ממך להציג לו תדפיס רישום פלילי – הוא פועל בניגוד לחוק ואתה רשאי בהחלט לסרב.

חשוב להבדיל בין מקרה בו מעסיק מבקש מעובד להוציא מהמשטרה תדפיס רישום פלילי ולהציג בפניו, לבין מעסיק שמבקש מעובד לחתום על "ויתור סודיות" או הסמכה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי.

מעסיקים מסויימים, לרוב רשויות מדינה, רשאים להחתים את המועמד לעבודה על טופס הסכמה לעיון במרשם הפלילי.

עם הטופס המעסיק ניגש לכל תחנת משטרה והמשטרה מאפשרת לו לעיין אך ורק במידע שהוא זכאי לראות על פי חוק.

אם המעסיק לא רשאי לעיין במידע, המשטרה לא תאפשר לו את העיון גם אם העובד חתם על הסכמה.

אם יש ספק, אין ספק! פנה לעורך דין פלילי לקבלת ייעוץ בנושא הצגת תעודת יושר למעסיק והבן את זכויותיך.

תעודת יושר קונסולרית

יש להבדיל בין תדפיס מידע פלילי רגיל לבין תעודת יושר קונסולרית – תדפיס המידע הפלילי כולל את כל הרישומים שיש כנגד האזרח, החל מתיקי משטרה סגורים ועד הרשעות בבית המשפט.

תעודת יושר קונסולרית כוללת אך ורק את מה שהקונסוליה זכאית לראות – מדובר בהבדל עצום שיכול להכריע באילו מקרים אדם יקבל אזרחות זרה ובאילו מקרים הוא יידחה.

כך למשל, אזרח שיש לו תיקי משטרה שנסגרו מבלי שהוגש בהם כתב אישום – עלול להוציא תדפיס רישום פלילי רגיל הכולל את התיקים הסגורים ולהציג אותו לקונסוליה. אם היה מתייעץ עם עורך דין פלילי המתמחה בנושא הרישום הפלילי לפני המעשה, הוא היה מגיש תעודת יושר קונסולרית שלא כוללת מידע על תיקים סגורים ובכך שומר על הפרטיות שלו ומגדיל את סיכוייו לקבלת דרכון זר.

תעודת יושר קונסולרית ניתן להזמין ישירות מאתר משטרת ישראל והיא תישלח ישירות לקונסוליה הרלוונטית. יש לכם ספק בנוגע לרישומים הפליליים שלכם? אל תפעלו לבד ופנו לקבלת ייעוץ. סוף מעשה במחשבה תחילה.

כמה עולה להוציא תעודת יושר קונסולרית

הוצאת תדפיס מידע פלילי היא בחינם ונועדה אך ורק למקרים הבאים:

  1. לצורכי אימוץ: ניתן לבקש אישור בדבר היעדר עבר פלילי שימסר לרשות האימות הבין ארצית.
  2. הגשה לרשות ממלכתית זרה: למשל לצורך קבלת אזרחות או הוצאת דרכון זר.

את התעודה מבקשים באמצעות מילוי טופס אותו ניתן להוריד מאתר המשטרה והיא תישלח ישירות לרשות הזרה בהתאם לסוגי הרישום שהיא רשאית לקבל לפי החוק – כך למשל שגרירות פורטוגל לא רשאית לקבל מידע על רישום פלילי שהתיישן, לכן תעודת היושר תישלח אליה ישירות מהמשטרה ללא הרישומים שהתיישנו.

הוצאתי תעודת יושר ומופיעים בה רישומים – מה עושים?

יש מספר סוגי רישומים שיכולים להופיע בתעודת היושר:

  1. הרשעות: יש לשים לב אם ההרשעה התיישנה והאם נמחקה. אם מדובר בהרשעה שהתיישנה ונמחקה אין צורך בטיפול משפטי נוסף, הרשעות תמיד מופיעות בתעודת היושר והן לעולם לא יימחקו פיזית מהדף, אך הרשעה שנמצאת בסטטוס "מחוק" חשופה לעיני מספר גופים קטן מאוד. אני מדגיש – אין צורך להגיש בקשת חנינה להרשעות שנמחקו בשל חלוף הזמן, אין לנשיא סמכות למחוק הרשעות "פיזית" אלא לקצר את תקופת המחיקה.
  2. תיקים פתוחים: אם מופיע לכם תיק פתוח או תיק מב"ד פנו בדחיפות לקבלת ייעוץ משפטי! אתם מצויים בסיכון להעמדה לדין פלילי, הגשת כתב אישום וסנקציות נוספות שניתן למנוע בשלב מוקדם. ניתן להימנע מהגשת כתב אישום באמצעות הליך שימוע פלילי ובהליכים מורכבים נוספים שמצריכים התערבות משפטית מצד עו"ד.
  3. תיקים סגורים: תיקי משטרה סגורים חשופים לעיני מספר גופים ועלולים להשפיע על קבלה לעבודה, הוצאת רישיון נשק ועוד. ניתן למחוק תיקי משטרה סגורים באמצעות שינוי עילת סגירה או בקשה לביטול מרשם משטרתי.

אדם נורמטיבי צריך להנות מרישום פלילי נקי לחלוטין!

אם ביקשת לעיין במרשם הפלילי שלך ומופיעים תיקים פתוחים, סגורים או הרשעות פנה אלינו, משרד עורכי דין פליליים יוצאי הפרקליטות וזרועות תביעה.

יחד נבחן איזה סוג רישום פלילי, הדרך הנכונה לבקשת מחיקת רישום פלילי ונעריך את הסיכויים והסיכונים במסגרת התהליך.

אנו לרשותך בכל עת.

5 מתוך 5 - (10 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא תעודת יושר?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה