מאמרים

  • home
  • מאמרים
  • פלילי
  • החוק לצמצום השימוש במזומן – יישומים לעזרת הציבור

החוק לצמצום השימוש במזומן – יישומים לעזרת הציבור

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333
במאמר זה של משרדנו, מפרט עו״ד אלעד רן, שותף מייסד במשרד שאול – רן ושות׳, עורך דין פלילי המתמחה בעבירות צווארון לבן, מיסים, הלבנת הון ופשיעה כלכלית, בעל נסיון משפטי ושנות ותק רבות, על שני סימולטורים חדשים שפרסמה לאחרונה רשות המיסים לצורך מתן עזרה לציבור, לאחר כניסתו לתוקף של חוק צמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018, אשר נכנס לתוקפו בתאריך 1.1.2019. 

הגבלת השימוש במזומן

כאמור, רשות המיסים השיקה שני יישומים לחוק לצמצום השימוש במזומן. האחד – סימולטור המאפשר לחשב מה הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן בעסקה מסוימת וכן חישוב סכום ההפרה והסנקציה בגינה והשני – יישום לעדכון ולהשלמת פרטי אמצעי תשלום ע”י רוכש זכות במקרקעין.

כפי שפורט בהרחבה במאמר נוסף של משרדנו – ההשלכות הפליליות של חוק הגבלת השימוש במזומן – מטרת החוק, לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, והלבנת הון ומימון טרור.

היישום הראשון

היישום הראשון הוא סימולטור המאפשר למשתמש לבדוק ולחשב מה הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן בעסקה מסוימת וכן חישוב של סכום ההפרה והסנקציה שתנקוט הרשות כנגד המפרים בגין אותו סכום.

הסימולטור נועד לסייע לציבור לכלכל מראש את צעדיו, למלא אחר הוראות החוק ולהימנע מלעבור בשוגג על הוראות החוק. הסימולטור מאפשר לחשב מהו הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן, בהתאם לנתוני עסקה שמוזנים וכן מאפשר לראות מה גובה הסנקציה הכספית שתוטל בגין הפרה של החוק, שוב בהתאם לנתוני עסקה שמוזנים

לקישור ליישום הראשון – לחץ כאן

היישום השני

היישום השני הוא סימולטור המאפשר לעדכן ולהשלים את פרטי אמצעי תשלום, על ידי רוכש זכות במקרקעין.

בהתאם לחוק לצמצום השימוש במזומן נדרש כל רוכש זכויות במקרקעין, בעת הגשת הצהרה, לפרט מהם אמצעי התשלום בעבור עסקת המקרקעין. הפירוט, שיוזן ביישום, כולל את שווי העסקה ואת הסכומים ששולמו בכל אמצעי תשלום (מזומן / העברה בנקאית (משכנתה) / המחאה/ אחר).

במקרים בהם אמצעי התשלום לא ידועים לרוכש בעת הגשת ההצהרה, הוא נדרש להשלים את המידע עד תום שישה חודשים ממועד מסירת החזקה במקרקעין

לקישור ליישום השני – לחץ כאן.

סמכויות פיקוח ואכיפה

כאמור, החוק להגבלת השימוש במזומן מעניק לרשויות האכיפה במדינת ישראל סמכויות פיקוח תוך הטלת עיצומים וקנסות מנהליים ואף חמור מכך, הגשת כתבי אישום כנגד מי שיוכח שהפר את החוק במרמה. חשוב לדעת, כל עיצום כספי שיוטל על מפר יפורסם באתר רשות המסים ויכלול, בין היתר, את פרטיו המלאים של המפר.

כדאי להיערך מראש ולוודא כי הינכם מבינים ומבצעים את הקבוע בדרישות החוק, אשר ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.

שאול – רן ושות׳, משרד עורכי דין פליליים בעלי התמחות בעבירות כלכליות

לצורך קבלת ייעוץ משפטי מעורכי דין פליליים בעלי התמחות מיוחדת בעבירות צווארון לבן, מיסים ועבירות כלכליות ניתן ליצור קשר עם משרדנו: שאול – רן ושות׳, מענה וזמינות 24/7 במספר: 03-7773333

במשרדנו עורכי דין בעלי מומחיות ושנות ניסיון רבות הן ברשות המיסים והן בפרקליטות, עורכי דין אשר יעשו כל שבידם לייעץ ואף להגן על זכויותיכם מול רשויות האכיפה, בחקירה ובבתי המשפט.

חייג עכשיו