מאמרים

עורך דין חילוטים – הליכי חילוט והשבת רכוש

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

רקע – הליכי חילוט והשבת רכוש

בשנים האחרונות, ניכרת התעוררות במסגרת המאבק של רשויות אכיפת החוק בארגוני הפשיעה, בהון השחור ובפשיעה הכלכלית – עבירות צווארון לבן. אחד הכלים המרכזיים והחשובים שמצאו רשויות האכיפה בשנים האחרונות במלחמתם בהון השחור ובפשיעה הכלכלית והן משקיעות מאמצים רבים בתחום זה, הוא הליך החילוט. המדובר בחילוט רכוש אשר קיים חשד כי הושג בעבירה או שניתן כשכר עבור ביצוע עבירה.

עורך דין חילוט

רשויות האכיפה – משטרת ישראל, להב 433, רשות המיסים, יאל”כ (היחידה הארצית לפשיעה כלכלית) ויחידות נוספות, אינן עורכות הבחנה אם מדובר בארגוני פשיעה ואם בעברייני צווארון לבן, הליכי החילוט הם כלי מניעתי ואמצעי לחץ נוסף, במסגרת ההליכים הפליליים במאבק הרשויות במי שנחשד או נאשם בביצוע עבירות פליליות וכלכליות.

עורך דין אלעד רן, בעל ניסיון ומומחיות במשפט פלילי, דיני מיסים, עבירות צווארון לבן ופשיעה כלכלית, נותן הצצה במאמר זה ומסביר מניסיונו רב השנים בתחום החילוטים על הליכי החילוט השונים. מנסיוננו, קיימת חשיבות רבה להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מומחה, עורן דין המתמחה בהליכי חילוט, אשר ילחם ויגן על זכויותיכם ורכושכם.

חילוט רכוש בעבירות פליליות

ההסדרים החוקיים העיקריים ביחס לחילוט קיימים בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש] התשכ”ט-1969, בחוק איסור הלבנת הון, תש”ס- 2000, בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס”ג- 2003 ובפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל”ג- 1973.

על מטרות החילוט ניתן ללמוד מהתבטאויות בית המשפט במקרים שונים ועל העיקרון השב וחוזר בפסקי הדין השונים, העיקרון לפיו יש “להוציא את בלעו של הגזלן מפיו” ו- “חילוץ רווחי הפעילות העבריינית מבין ציפורניו של העבריין” ועוד. על מנת לאפשר חילוט בסוף ההליך הפלילי, נקבבעו הסדרי ביניים המאפשרים מתן סעדים זמניים, שמטרתם תפיסה ושימור מצבת נכסיו של חשוד או נאשם ומניעת הברחתם עד להכרעת הדין בעניינו – הקביעה אם אשם או זכאי.

חילוט רכוש בעבירות מס

חילוט הרכוש נעשה בהתאם לתיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון תש”ס-2000, אשר נכנס לתוקף ביום 7.10.2016 ואשר קבע כי עבירות מס חמורות יוכרו אף הן כעבירות מקור – זאת לצד עבירות חמורות אחרות, כגון סחר בסמים, סחיטה באיומים, זנות, הימורים ועוד. כתוצאה מקביעה זו, יחולו על אותן עבירות מס כל הסנקציות שחלות על עבירות מקור לפי חוק זה ואשר כוללות חילוט רכוש, ענישה ברף מחמיר יותר ועד עשר שנות מאסר ותשלום קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. כיום, קיימת העברת מידע ישירה בין הרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים.

ההגנות מפני חילוט

הפסיקה הדגישה, כי פגיעה בזכותו של צד תמים, אשר לא היתה לו נגיעה לעבירה, חורגת מתכליתם ומטרתם של הליכי החילוט. ובחקיקה השונה, נקבעו הסדרים אשר דומים במהותם ומטרתם איזונים ובלמים לרשויות האכיפה, במטרה להגן על זכויות צד שלישי תמים, הטוען כי זכותו מצדיקה מניעת חילוט רכוש או לחילופין, שחרור רכוש אשר נתפס וחולט שלא כדין.

ביהמ”ש העליון קבע, כי לבית המשפט שיקול דעת רחב למנוע חילוט רכוש, מקום בו קיימים נימוקים מיוחדים המצדיקים זאת. ההגנות מפני חילוט, המצויות בחוקים השונים שהובאו לעיל, מאפשרות לבתי המשפט הכרעה בכל מקרה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות, תוך שקילת שיקולים רלוונטיים מגוונים, אשר ימנעו פגיעה קשה ולא מידתית ב”טוענים לזכות” וכן בנושים וצדדים שלישיים ה”טוענים לזכות” באותו רכוש.

היקף השימוש בהליכי חילוט במדינת ישראל

היקף השימוש בכלי החילוט עולה בעשרות אחוזים משנה לשנה : בשנת 2017 חצה לראשונה היקף החילוטים הזמניים – תפיסות רכוש לאחר פתיחת חקירה – את רף מיליארד השקלים, עליה של כ- 70% לעומת שנת 2016. אחת הסיבות לזינוק העצום בהיקפי החילוטים הזמניים בשנת 2017 היא התוספת וההכרה בעבירות מס כעבירת מקור לצורך חוק איסור הלבנת הון, מהלך שאפשר את הרחבת סמכות החילוט גם כנגד עברייני הצ ווארון הלבן ועבירות מס.

הליכי החילוט הזמני שנויים במחלוקת, שכן היקפי החילוט ועיתוי ביצוע הליכי החילוט על ידי רשויות האכיפה נעשים בשלב בו לחשוד עדיין עומדת חזקת החפות. הלכה למעשה, מונע החילוט הזמני מהחשוד לעשות ברכושו ובכספו כל שימוש, ולכן הוא יכול בקלות לגרום לשיתוק מוחלט של עסקיו, בתחום האישי נגרמים נזקים מידיים עד כדי חוסר יכולת לעמוד בתשלומים שוטפים כמו קניות, גנים לילדים.

עורך דין חילוט

עורך דין המתמחה בהליכי חילוט

במשרד שאול-רן ושות’, עורכי דין המתמחים בהליכי חילוט, בעלי ניסיון ומומחיות במשפט פלילי, מיסים, עבירות צווארון לבן ופשיעה כלכלית. מניסיוננו, פניה לעורך דין המתמחה בהליכי חילוט בשלביו המוקדמים של ההליך יכולה להשפיע מאוד בהגנה על רכושכם היקר והשבתו חזרה לידיכם. לצורך תיאום פגישה 03-7773333

חייג עכשיו