מאמרים

יחידת החקירות הפליליות של הרשות לניירות ערך

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

תפקידה של יחידת החקירות ברשות לניירות ערך

יחידת החקירות ברשות לניירות ערך ממונה על ניהול הליכי חקירה לבדיקת חשדות לעבירות פליליות בשוק ההון וכן על ביצוע הליכי בירור מנהלי לבדיקת חשדות להפרות מנהליות הקשורות לשוק ההון.

יחידת החקירות הפליליות של הרשות לניירות ערך

מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך מקיימת חקירות בחשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך התשכ”ח – 1968, חוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ”ד-1994, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ”ה – 1995.

בנוסף, לחוקרי מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך סמכות לחקור בחשד לביצוע עבירות לפי חוק העונשין (בכלל זה, עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד, אי גילוי מידע, פרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, שיבוש חקירה והדחה בחקירה ועוד) וכן לפי חוק איסור הלבנת הון התש”ס-2000, במקום שעבירות אלו מבוצעות בקשר לעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות.

יחידת החקירות בנויה מצוותים של חוקרים שהינם עורכי דין ורואי חשבון במקצועם. חוקרי היחידה עוברים הכשרות בתחומי החקירות, התשאול ובתחומים המקצועיים שבטיפולם.

יחידת החקירות מקיימת במסגרת תפקידה, חקירות מורכבות ומסועפות בארץ ובחו”ל העוסקות בין היתר בחקירת עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים, דיווחים שמטרתם להטעות את ציבור המשקיעים, עסקאות בעלי שליטה ועוד.

מדובר בחוקרים מיומנים בעלי השכלה והכשרה מיוחדת, רשויות האכיפה – הרשות לניירות ערך בשיתוף פעולה עם רשות המיסים, יאל”כ (היחידה הארצית לפשיעה כלכלית) ויחידות נוספות, מגבירים בשנים האחרונות את האכיפה הפלילית כנגד עברייני צווארון לבן, במאבק הרשויות במי שנחשד או נאשם בביצוע עבירות פליליות וכלכליות.

גם בתי המשפט נרתמים למשימה ובשנים האחרונות, אנו עדים לענישה מחמירה ביותר כנגד עברייני הצווארון הלבן ועבירות על חוק ניירות ערך.

לא פעם, אנו עדים להליכי חקירה הננקטים על ידי הרשות לניירות ערך (ורשויות אכיפה אחרות מכוחה), הליכים אשר שונים מהליכי החקירה הפליליים המתנהלים כנגד חשודים ונאשמים בהליכים פליליים בעבירות שאינן כלכליות ולפיכך, אם קיבלתם פניה מהרשות לניירות ערך, בין בטלפון ובין במכתב, בה מבקשים ממכם למסור פרטים או מידע או להגיע למשרדי הרשות לניירות ערך לתשאול, לחקירה, עדות (או לכל צורך אחר) מומלץ להיעזר בדחיפות בשירותיו של עורך דין צווארון לבן, בעל מומחיות ספציפית בליווי חקירות בתחום ניירות הערך וניהול תיקי ניירות ערך.

דרכי הפעולה של הרשות לניירות ערך בהליכי חקירה בחשד לביצוע עבירות פליליות :

 1.  קבלת תיק מיחידת המודיעין בהתאם להחלטת יושב ראש הרשות לניירות ערך.
 2.  ניהול חקירה סמויה.
 3.  פתיחה בחקירה גלויה.
 4.  ניתוח חומר והסקת מסקנות על בסיס המסד הראייתי שנאסף בחקירה הסמויה והגלויה.
 5.  העברת החומר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לבחינת הממצאים והראיות ולהמשך טיפול.

סמכויות חוקרי הרשות לניירות ערך – בחקירה פלילית :

 • לדרוש מכל אדם כל ידיעה ומסמך.
 • לחקור כל אדם בשל חשד לביצוע עבירות לפי החוקים האמורים לעיל.
 • לעכב חשודים.
 • לעצור חשודים.
 • לשחרר חשודים בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים התשנ”ו-1996)
 • לערוך חיפוש.
 • לתפוס רכוש ו/או להקפיאו.
 • לחדור לחומרי מחשב.
 • לדרוש צוי מניעה.


סמכויות חוקרי הרשות לניירות ערך – בהליכי בירור מנהלי :

 • לדרוש מכל אדם ידיעה ומסמך.
 • לזמן מפרים ועדים לבירור מנהלי.
 • לערוך חיפוש במקום שאינו משמש בית מגורים בלבד בהתקיימם של תנאים מסויימים עפ”י חוק.
 • לתפוס רכוש.


הגברת האכיפה והענישה בעבירות ניירות ערך

רשויות האכיפה – הרשות לניירות ערך בשיתוף פעולה עם רשות המיסים, יאל”כ (היחידה הארצית לפשיעה כלכלית) ויחידות נוספות, מגבירים בשנים האחרונות את האכיפה הפלילית כנגד עברייני צווארון לבן, במאבק הרשויות במי שנחשד או נאשם בביצוע עבירות פליליות וכלכליות. גם בתי המשפט נרתמים למשימה, לאחרונה אנו עדים לענישה מחמירה ביותר כנגד עברייני הצווארון הלבן העוברים עבירות על חוק ניירות ערך.

הגברת האכיפה והענישה בעבירות ניירות ערך

מחלקת ניירות ערך וצווארון לבן במשרד שאול-רן ושות’ מזוהה כמובילה בתחומה. לאורך השנים, המשרד רכש ניסיון במתן ייעוץ וייצוג בתיקי ניירות ערך ואף ליווה תיקים מתוקשרים בהליכים מול הרשות לניירות ערך, בהם תיק “4000” הידוע.

משרדנו מייצג ומייעץ ללקוחות המשרד בהליכים פליליים ומנהליים מול הרשות לניירות ערך, ניתן לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי במספר 03-7773333.

עורך דין ניירות ערך מומחה

עורך דין אלעד רן, שותף מייסד במשרד שאול-רן ושות’, בעל ניסיון רב בייצוג בתיקי ניירות ערך ועבירות צווארון לבן, נותן הצצה במאמר זה ומסביר מניסיונו בתחום ניירות ערך על יחידת החקירות ברשות לניירות ערך ועל הליכי האכיפה בתחום ניירות הערך.

עו”ד אלעד רן יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, בעברו תובע בפרקליטות מחוז מרכז וכן תובע ביחידת התביעות של משטרת ישראל. בשנות עבודתו כעורך דין, צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול הרשות לניירות ערך, הרשות להגבלים עסקיים, רשות המיסים, הפרקליטות וכן גופי חקירה שונים במדינת ישראל. עו”ד אלעד רן, חבר הועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין וכן חבר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין. מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי בפורומים שונים, בפני עורכי דין ורואי חשבון.

מניסיוננו, קיימת חשיבות רבה להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי בעל מומחיות בעבירות ניירות ערך, אשר ידאג להגן על זכויותיכם כבר בשלביו הראשונים של ההליך.

חייג עכשיו