מאמרים

עורך דין פלילי מסביר על חשבוניות פיקטיביות

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

חשבוניות פיקטיביות (המכונות גם חשבוניות כוזבות או חשבוניות שהוצאו שלא כדין) נחשבות מזה שנים רבות ל”מכת מדינה”, אשר רשויות אכיפת החוק מנסות להילחם בהן בכל הכלים העומדים לרשותן – הן באמצעות סנקציות פליליות, כגון עונשי מאסר ארוכים והן באמצעות סנקציות אזרחיות, כגון תשלומי מיסים וקנסות.

חשבוניות פיקטיביות

מתי יש להוציא חשבונית מס?

כאשר עוסק מספק שירות או מוצר ומקבל תשלום בעבור אותו שירות או מוצר, עליו להוציא חשבונית מס הכוללת את המחיר ואת סכום המע”מ (17% מהמחיר נכון לחודש מרץ 2019). את המע”מ, העוסק גובה מהצרכן עבור רשות המיסים, ועליו החובה להעביר את הסכום במלואו לרשות המיסים. המע”מ אותו הוא מעביר לרשות המיסים נקרא מס עסקאות (כלומר, שיעור המע”מ מתוך עסקאותיו של העוסק).

בנוסף, לאותו עוסק ישנה הזכות לקבל בחזרה את המע”מ שהוא משלם עבור הוצאות שהוציא בקשר לעסקו. כך למשל, עוסק המייצר לחם, רשאי לקבל בחזרה את המע”מ בגין הקמח שהוא קונה. המע”מ אותו רשאי לקבל העוסק בחזרה נקרא מס תשומות.

המס אותו על העוסק לשלם לרשות המיסים בסופו של דבר, על-פי הדו”ח התקופתי שהוא מגיש, הוא מס העסקאות פחות מס התשומות. במקרים בהם מס התשומות עולה על מס העסקאות, זכאי העוסק לקבל את הסכום בחזרה מרשות המיסים. עקרון זה נקרא גם עקרון ההקבלה.

מה המשמעות של חשבונית מס?

כאשר יוצאת חשבונית מס, משמע שהעוסק סיפק שירות או מוצר וקיבל בעבורו תשלום. על מנת שעקרון ההקבלה ישמר, על החשבונית לשקף בדיוק את העסקה שנעשתה ואת התמורה שניתנה בגינה.

חוק מע”מ קובע, כי הזכות לקבל בחזרה את המע”מ ששולם קיימת רק כאשר החשבונית יצאה כדין, כלומר יצאה בעבור השירות או המוצר שמצוין בה, על-ידי הצדדים הנכונים לעסקה ובמחיר העסקה האמיתי.

מהי חשבונית פיקטיבית?

חשבונית פיקטיבית היא חשבונית אשר אינה משקפת בדיוק את העסקה שנעשתה.

עוסקים רבים טועים לחשוב שחשבונית פיקטיבית משמעה חשבונית מזויפת. למשל, אדם הלך לבית דפוס, והדפיס חשבוניות שבכותרת שלהן כתוב “קוקה קולה” והוא אינו באמת ספק של קוקה קולה. כמובן שמדובר בחשבונית פיקטיבית, אך זו לא הדרך היחידה להוציא חשבונית פיקטיבית. כל פרט שאינו נכון בחשבונית ואינו משקף בדיוק את העסקה שנעשתה הופך את החשבונית לפיקטיבית.

סוג נוסף הוא חשבונית פיקטיבית הוא חשבונית שאין מאחוריה שום עסקה או מוצר וכל תכליתה היא להקטין את תשלומי המיסים.

חשוב לזכור, גם אם השירות או המוצר סופק באמת, בעבור הסכום שכתוב בחשבונית, אך הספק שהוציא את החשבונית הוא לא מורשה החתימה ו/או לא הספק שסיפק בפועל את השירות ו/או המוצר – עדיין מדובר בחשבונית פיקטיבית, ואסור לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית זו.

דוגמאות לחשבוניות פיקטיביות, כאשר:

 1.  סכום התמורה אינו נכון.
 2.  שם העוסק שנתן את השירות או המוצר אינו נכון.
 3.  שם מקבל השירות או המוצר אינו נכון.
 4.  תאריך העסקה אינו נכון.
 5.  מהות השירות או המוצר שנכתב בגוף החשבונית אינו נכון. למשל, כאשר העסקה הינה בגין אספקת חומרי בניין, כאשר בחשבונית נכתב שסופקו עובדים.
 6.  אין כלל עסקה מאחורי החשבונית.

למעשה, כל פרט בחשבונית שאינו נכון הופך את החשבונית לפיקטיבית, ולכן אסור לעוסק שקיבל חשבונית כזו לנכות את מס התשומות הכלול בה. במילים אחרות: העוסק אינו זכאי לקבל בחזרה את המע”מ הכלול בחשבונית פיקטיבית, גם אם הוא באמת שילם את התמורה ואת המע”מ בגין השירות או המוצר שקיבל.

למה צריך חשבוניות פיקטיביות?

חשבונית פיקטיבית היא דרך נפוצה ולא חוקית להתחמק מתשלומי מיסים. למעשה, זו דרך קלה ביותר ויחד עם זאת קשה לגילוי בידי הרשויות, ובשל כך הפכה לדרך מרכזית להתחמק מתשלומי מיסים.

החשבונית הפיקטיבית מאפשרת למקבל החשבונית לנכות את מס התשומות הכלול בה, בניגוד לחוק, ובכך לקבל את המע”מ בחזרה מהמדינה, וזאת מבלי שהתקיימה עסקה אמיתית. בנוסף, היא מאפשרת לעוסק להגדיל את הוצאותיו, ובכך להקטין את הכנסתו החייבת ולשלם פחות מס הכנסה.

מדובר בעבירה פלילית לכל דבר ועניין, אשר העונש בצידה מגיע במקרים רבים לתקופות מאסר ארוכות.

רשויות המס ובתי המשפט מתייחסים בחומרה רבה לכל פעולה באמצעות חשבוניות פיקטיביות, וזאת בשל הכסף הרב שנגזל מקופת המדינה, ואשר מחייב את המדינה להקדיש משאבים רבים לטיפול בתופעה.

האם יש הבדל בין חשבונית פיקטיבית לבין חשבונית זרה?

חשבונית זרה היא חשבונית אשר משקפת עסקה אמיתית, אך לא בין הצדדים הנכונים לעסקה. בעבר נודעה חומרה פחותה לחשבוניות זרות, מאחר ואכן עומדת עסקה מאחוריה, אך עם השנים והצורך להילחם בתופעת החשבוניות הזרות, נקבע כי חשבוניות זרות הן חשבוניות פיקטיביות לכל דבר ועניין.

אם כך, חשבונית זרה היא עדיין חשבונית פיקטיבית לעניין מע”מ, וזאת מהטעם שהיא אינה משקפת את העסקה במדויק, כאמור לעיל, ולכן אינה מקיימת את עקרון ההקבלה.

אף על פי כן, בכל הקשור לענייני מס הכנסה, חשבונית זרה יכול ותוכר לצורך הוצאות, במובן שאם העסקה אכן התבצעה, ואכן שולמה תמורה בגינה – התמורה תוכר לעוסק כהוצאה לצרכי מס הכנסה.

מהן השלכות של חשבוניות פיקטיביות במישור הפלילי?

כפי שנכתב, הוצאה או ניכוי של חשבוניות פיקטיביות היא עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך. לחוקרי מע”מ ומס הכנסה סמכויות חקירה, תפיסה ומעצר כפי שנתונות לשוטרי משטרת ישראל.

לכן, במידה וזומנתם לחקירה במשרדי מע”מ או מס הכנסה, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מס פליליות, ואין להקל ראש בזימון כזה לחקירה, אשר עלול להוביל להגשת כתב אישום נגד הנחקר והליך משפטי פלילי כנגדו.

חוק מע”מ קובע עונש של עד 5 שנות מאסר למי שהוציא חשבונית פיקטיבית או ניכה חשבונית פיקטיבית, בכוונה להתחמק מתשלום מס; ואם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות – עד 7 שנות מאסר.

מהן השלכות של חשבוניות פיקטיביות במישור האזרחי?

ההשלכות הן קשות, ורשויות מע”מ ומס הכנסה נוקטות ביד קשה גם באכיפה הכלכלית כלפי מי שעובר עבירות של חשבוניות פיקטיביות.

ראשית, למנהל ברשות המיסים סמכות לפסול את ספרי החשבונות של העסק. המשמעות של סנקציה זו היא כי לא יראו בספרי העסק כספרים קבילים ולכן תהיה סמכות לשום את העוסק לפי מיטב דעתו והערכתו של הממונה ברשות המיסים.

נוסף על כך, על המוציא ועל המנכה חשבונית פיקטיבית יוטל כפל המס – סעיף 50, הכלול בחשבונית הפיקטיבית. מדובר בסנקציה עונשית כבדה ביותר. לשם הדוגמה, אם המע”מ הכלול בחשבונית הפיקטיבית הוא 100 ₪, העוסק יאלץ לשלם לרשות המיסים 200 ₪ בגינה.

כיצד להימנע מביצוע עבירות של חשבוניות פיקטיביות?

עוסקים רבים נקלעים בעל כורחם לביצוע עבירות של ניכוי חשבוניות פיקטיביות, מכיוון שאינם מודעים מספיק לחוק.

על העוסק המקבל חשבונית מספק, לבצע את כל הבדיקות כדי לוודא שהחשבונית שבידיו הוצאה כדין, ולכן מותר לו לדרוש את המע”מ בחזרה.

בפסיקת בית המשפט נקבע, כי גם אם העוסק חשב והאמין, באמת ובתמים, שהחשבונית שקיבל תקינה – עדיין מדובר בעבירה במידה ולא ביצע את כל הבדיקות.

בין יתר הבדיקות שעל העוסק לבצע, כדי לוודא שהחשבונית שבידיו תקינה:

 1. על העוסק לבדוק אישורי ניכוי מס במקור ואישורי ניהול ספרים.
 2. על העוסק לקבל תעודת עוסק מורשה.
 3. על העוסק לחתום הסכם מתן שירותים עם הספק.
 4. על העוסק לוודא שמי שמוציא את החשבונית ומי שחתום על ההסכם אכן מוסמך לחתום ולהוציא חשבונית בשם הספק, וזאת באמצעות אישור עורך-דין.
 5. על העוסק לחתום הסכם מתן שירותים עם הספק.

אין המדובר ברשימה סגורה של בדיקות, מומלץ להיוועץ בעורך דין מיסים המתמחה בעבירות פליליות, שייבחן כל מקרה לגופו ויעניק ייעוץ פרטני למקרה.

לסיכום

כאשר עסוק מקבל חשבונית מס מספק, מומלץ לערוך את כל הבדיקות האפשריות כדי לאמת את תקינות החשבונית. אם יש ספק – פנו בהקדם והיוועצו בעורך דין צווארון לבן המומחה בענייני מיסים.

אם בכל זאת זומנתם לחקירה ברשות המיסים מומלץ ורצוי להיוועץ בהקדם בעורך דין פלילי הבקיא בדיני המס, על מנת להימנע מהליכים פליליים ארוכים וקשים אשר הענישה בגינם עלולה להגיע למאסר מאחורי סורג ובריח.

במשרד שאול – רן ושות’ עורכי דין המתמחים במיסים, יוצאי רשות המיסים ומחלקות מיסים בפירמות מהגדולות בעולם.

משרדנו מייצג נישומים, חשודים ונאשמים בעבירות מס ומספק ייעוץ מס וליווי בחקירות מס מורכבות ללקוחות בארץ ובעולם.

כמו כן, מספק משרדנו ליווי וייצוג משפטי בבתי המשפט בהליכים אזרחיים ופליליים בתל אביב ובכל רחבי הארץ – פנו 24/7 למענה וייעוץ משפטי 03-7773333.

חייג עכשיו