מאמרים

ההשלכות הפליליות בחוק לצמצום השימוש במזומן

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

במסגרת ההיערכות לכניסתו לתוקף של החוק לצמצום השימוש במזומן – ביום 1.1.2019, מפרסמת רשות המיסים חוזר ובו הנחיות מפורטות לקראת כניסתן לתוקף של הוראות החוק.

רשויות המס במדינת ישראל נערכות לקראת אכיפה מחמירה בחוק זה על מנת למגר את הפשיעה הפלילית והכלכלית וכן לצמצום ההון השחור. 

במאמר זה, עורך דין אלעד רן ירחיב את היריעה ויסביר (ראו מאמר נוסף: שימוש במזומן ושיקים – הגבלות בחוק לצמצום השימוש במזומן) על התייחסותן של רשויות המס ורשויות האכיפה במדינה לחוק זה, וכן על סמכויות האכיפה הפליליות והמנהליות שבו כנגד אנשים פרטיים, עוסקים וחברות.

עורך דין אלעד רן הוא שותף מייסד במשרד שאול – רן ושות’, מתמחה בעבירות צווארון לבן, מיסים, הלבנת הון ופשיעה כלכלית, מייצג לקוחות פרטיים וחברות, אנשי ציבור, רואי חשבון ודמויות מפתח בצמרת העסקית של מדינת ישראל, בעל נסיון משפטי ושנות ותק רבות. 

הגבלת שימוש במזומן

כפי שהוסבר, החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול.

ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך התייחסות נקודתית והבחנה בין: עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רואה חשבון ועורך דין, בעת מתן “שירות עסקי” ללקוח. בחוק נקבע כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה.

רשויות האכיפה במדינה פועלות כדי לצמצם את ההון השחור, הלבנת הון ומימון טרור וכן לסייע במאבק בפשיעה הכלכלית ובפשיעה הפלילית המאורגנת, לרבות עבירות מס ועבירות כלכליות הפוגעות בקופת המדינה.

הסנקציות כנגד מפרי חוק צמצום השימוש במזומן

החוק מתיר עסקאות בהן ניתן להעביר תשלום במזומן, בעסקאות בהן מחיר העסקה הוא:

  1.  עד 11,000 ש”ח, כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק.
  2.  עד 50,000 ש”ח, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.
  3.  עד 55,000 ש”ח, כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר.
  4.  עד 11,000 ש”ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה, או הלוואה, למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
  5.  עד 50,000 ש”ח לגבי קבלה או תשלום במזומן של מתנה.
  6.  עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים האמורים לעיל בסעיפים 1 עד 5, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו בסעיף 8ב’ לחוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000.

הסנקציה על הפרתו של עוסק היא עיצום כספי.

הסנקציה על הפרה של עוסק היא הטלת עיצום כספי, שיעור העיצום הכספי נגזר מסכום ההפרה.

שימו לב, כל עיצום כספי שיוטל יפורסם באתר רשות המסים ויכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים של מפר החוק: דבר הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה, סכום העיצום הכספי שהוטל, ופרטים על המפר.

מהו סכום ההפרה? סכום ההפרה הוא הסכום ששולם במזומן, הסכום ששולם בשיק או בשיק המוסב, מבלי שצויינו כל הפרטים הנדרשים בחוק – אם הפרתם חוק החישוב של שיעור העיצום הכספי שיוטל עליכם יחושב כך –

סכום ההפרה עד 25,000 ש״ח – שיעור העיצום הכספי הוא 15%.

סכום ההפרה מעל 25,000 ש״ח ועד 50,000 ש״ח – שיעור העיצום הכספי הוא 20%.

סכום ההפרה מעל 50,000 ש״ח – שיעור העיצום הכספי הוא 30%.

הסנקציה על הפרתו של אדם פרטי היא קנס מנהלי

הסנקציה על הפרה של אדם פרטי היא הטלת קנס מנהלי, שיעור הקנס המנהלי (כספי) ייקבע בחקיקה.

האכיפה הפלילית באשר למעשה מרמה

 מי שייקבע כי עבר על הוראות חוק זה במרמה, במטרה להתחמק מהוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, צפוי להיחקר ואף להיות מוגש כנגדו כתב אישום פלילי. יתנהלו כנגדו הליכים פליליים בבית המשפט שהעונש בצידם הוא 3 שנות מאסר, במידה ויורשע.

המעשים הפליליים בגינם יוגש כתב אישום : פיצול עסקאות, פיצול שכר עבודה, פיצול תרומה/מתנה/הלוואה וכן רישום פרטים כוזבים במסמך.

לאור החשיבות הרבה שנותנות רשויות האכיפה וההערכות הרבה לקראת כניסתו של חוק זה, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי בעל מומחיות בעבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות.

הוזמנתם לחקירה או הוגש נגדכם כתב אישום פלילי – המלצתנו הראשונה, אשר מגובה בניסיון רב שנים, היא כי תיוועצו בהקדם האפשרי בעורך דין צווארון לבן, אשר מתמחה בהליכים בפליליים ויגן על זכויותיכם בחקירה או בבית המשפט.

סייגים להפעלת החוק

ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו בנוגע לקבלת מזומן על ידי רשויות המדינה;

ההגבלות לא יחולו בנוגע לעסקאות של תשלום במזומן בין קרובי משפחה, כהגדרתם בחוק, שאינו תשלום בגין שכר עבודה.

סמכויות פיקוח ואכיפה

כאמור, החוק מעניק לרשות המיסים ולרשויות האכיפה במדינת ישראל סמכויות פיקוח ואכיפה, הטלת עיצומים וקנסות מנהליים וחמור מכך, הגשת כתבי אישום כנגד מי שיוכח שהפר חוק במרמה.

שימו לב, כל עיצום כספי שיוטל יפורסם באתר רשות המסים ויכלול בין היתר את פרטיו של המפר.

כדאי להיערך מראש ולוודא כי הינכם מבינים ועומדים בדרישות החוק, אשר ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר 2019.

לצורך קבלת ייעוץ משפטי מעורכי דין פליליים בעלי התמחות מיוחדת בעבירות צווארון לבן, מיסים ועבירות כלכליות ניתן ליצור קשר עם משרדנו, שאול – רן ושות׳, בטלפון 03-7773333. במשרדנו עורכי דין בעלי מומחיות ושנות ניסיון רבות ברשות המיסים ובפרקליטות, עורכי דין אשר יעשו כל שבידם לייעץ ואף להגן על זכויותיכם בחקירה ובתי המשפט.

חייג עכשיו