מאמרים

קטינים בהליך הפלילי

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

עורך דין אלעד רן, שותף מייסד בפירמת עורכי הדין שאול-רן ושות’, מומחה למשפט פלילי ועבירות צווארון לבן, מסביר על זכויותיהם של קטינים במסגרת ההליך הפלילי ועל החשיבות של ליווי קטין ומשפחתו על ידי עורך דין פלילי מנוסה – בשלב הייעוץ לפני חקירה, בהליכי המעצר ובבית המשפט אל מול רשויות התביעה.

קטינים בהליך הפלילי

מיהו קטין

כשעוסקים בקטינים בפלילים, המדובר במי שהינם בין הגילאים 12 ל-18. החוק המרכזי החל בעניינם הוא חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל”א-1971. 

חשוב לדעת, גם הליכים פליליים בעניינם של קטינים ונוער המתחילים בחקירה במשטרה יכולים להוביל להגשת כתב אישום, להרשעה פלילית ורישום פלילי אותו קשה מאוד למחוק.

אם כתב האישום הוגש בטרם הקטין עבר את גיל 18, הוא יוגש לבית המשפט לנוער.

סעיף 1 לחוק הנוער קובע –

קטין” – לרבות בגיר שביום הגשת כתב האישום נגדו לא מלאו לו שמונה-עשרה שנה” 

ההנחיות לגבי קטינים בפקודות משטרת ישראל

לצד ההוראות בחוק יש הוראות מנהליות בפקודות המטא”ר של משטרת ישראל לענין קטינים, הוראות אלה קובעות את העקרונות לגבי מעצר קטינים:

  1. בכל תחנה יש יחידת נוער עם קצין נוער.

  2. מעצר יזום של קטין יבוצע על ידי עובדי נוער, שהוסמכו לכך, הם לא לובשים מדים ולא נוסעים בניידות משטרה מסומנות.

  3. אין לבצע מעצר יזום בשעות הלילה, אלא אם הדבר דרוש לחקירה ולא ניתן לעשות זאת ביום.

  4. אין לבצע מעצר של קטין בבית הספר, אלא במקרים מיוחדים וחריגים.

  5. ככלל, ראוי לנקוט אמצעים שלא ימשכו תשומת לב במעצר קטין.

  6. ככלל אין לכבול קטין בעת מעצרו. לעומת זאת, יש נוהל משטרתי חדש לגבי כבילה שבכל זאת מאפשר לכבול קטין מגיל 12 במקרים חריגים.

  7. קטין מתחת לגיל 12 ניתן לעיכוב, לא למעצר. הנוהל הוא לקיחת הקטין לתחנת המשטרה לחקירה והזמנת פקיד סעד להמשך טיפול – לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

  8. אין להוביל קטין עצור עם עצורים בגירים. גם ההובלה תעשה כך שלא תבליט את היותו עצור.

  9. אין לצלם למאגר המשטרתי ילד שטרם מלאו לו 14. לגבי ילד מעל גיל 14 יש הנחיות מיוחדות.

  10. ככלל חיפוש אצל קטין יעשה ע”י עובד נוער.

הוראות נוספות בחוק לגבי קטינים

סעיף 70(א) לחוק בתי המשפט קובע כי – אין לפרסם מידע מתוך פרוטוקול של בימ”ש לנוער:

“לא יפרסם אדם דבר על דיון שהתנהל בבית משפט בדלתיים סגורות אלא ברשות בית המשפט.”

סעיף 70(ג) לחוק בתי המשפט – מטיל מגבלות על פרסום פרטים אישיים של קטין הנאשם בכל משפט פלילי:

” לא יפרסם אדם, בלי רשות בית המשפט, שם קטין שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים והוא נאשם או עד במשפט פלילי, או מתלונן או ניזוק במשפט בשל עבירה לפי סעיפים 345 עד 358, סעיף 360 וסעיפים 208 עד 214 לחוק העונשין, התשל”ז-1977, ולא את תמונתו, מענו או פרטים אחרים העשויים להביא לזיהויו של הקטין. “

תסקיר שירות מבחן בשלב המעצר

ככלל, שירות המבחן לנוער מעורב כבר בשלב המעצר, אבל אין חובה לעשות זאת בהליך המעצר. ניתן להורות על מעצר גם אם אין בנמצא תסקיר שירות המבחן. זאת, בשונה משלב גזירת העונש בסיום המשפט המחייב הימצאותו של תסקיר לעונש.

ס’ 12 לחוק הנוער קובע:

” (א) נתגלה בחקירה פלילית, כי קיים יסוד להעמיד לדין קטין, תודיע על כך המשטרה לקצין מבחן והוא יהיה רשאי להשתמש בסמכויותיו של פקיד סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי-נפש ונעדרים), תשט”ו-1955, אף שלא לפי צו בית-משפט. (ב) אין להעמיד לדין קטין שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, אלא לאחר התייעצות עם קצין מבחן. “

ס’ 22 לחוק הנוער קובע:

” קבע בית-משפט לנוער שהקטין ביצע את העבירה, יורה על הגשת תסקיר קצין מבחן לפי סעיף 3 לחוק דיני עונשין (דרכי ענישה) (נוסח משולב), תש”ל-1970, ורשאי בית המשפט להורות על עריכת בדיקות וחקירות כאמור בסעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ”ה-1965.”

בבש”פ 6354/96 פלוני נ’ מדינת ישראל – השופטת בייניש התייחסה לטענת הסנגור שלא היה תסקיר שירות מבחן בשלב המעצר:

“אשר לטענה בדבר הצורך בתסקיר קצין מבחן, בית משפט זה כבר הביע עמדתו מספר פעמים, כי רצוי לערב את שירות המבחן בשלב המעצר, בכל מקרה של מעצר קטין, גם כאשר החוק אינו מחייב זאת. עם זאת קבע כי אין בהעדרו של תסקיר שירות המבחן כדי להשמיט את הקרקע מהאפשרות לצוות על מעצר קטין, הכל לפי העבירה, סוגה, אופיה והנסיבות הקשורות בקטין ובביצוע העבירה.”

דיון בדלתיים סגורות

סעיף 9 לחוק הנוער – קובע כי בית משפט לנוער ידון בענינו של קטין בדלתיים סגורות.

“בית-משפט לנוער ידון בדלתיים סגורות, אולם רשאי הוא להרשות לאדם או לסוגי בני-אדם להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או מקצתו.”

הוא רשאי להתיר לאנשים מסוימים להיות נוכחים בדיון. קצין מבחן תמיד יהיה נוכח באולם בית המשפט.

הודעה להורה או קרוב על מעצר של קטין

סעיף 11 לחוק הנוער – קובע כי בעת מעצר קטין, חלה חובה להודיע על כך בהקדם האפשרי להורה או לקרוב של הקטין –

“הממונה על תחנת משטרה שהובא אליו קטין שנעצר, יודיע על כך בהקדם האפשרי לאחד מהורי הקטין, ואם לא ניתן להודיע להורה כאמור – לאדם הקרוב לקטין; אך אם חשש שההודעה עשויה לפגוע בשלום הקטין, לא יודיע אלא לקצין מבחן.”

עורך דין פלילי לייצוג קטינים בהליך הפלילי

עו”ד אלעד רן, שותף מייסד בפירמת עורכי הדין שאול-רן ושות’, יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל – פרקליטות מחוז מרכז ותביעות תל אביב. עו”ד אלעד רן, בעל ניסיון רב בייצוג קטינים ונוער – חשודים ונאשמים.

במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים, המייצגים באופן שוטף קטינים ונוער בהליכים פליליים בבתי המשפט לנוער, הליכים קשים ומורכבים הן לקטינים והן לבני משפחתם המלווים אותם.

משרדנו ייצג בפרשיות שזכו לתהודה תקשורתית, הכל תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ולחימה בלתי מתפשרת על זכויות לקוחותינו. 

חייג עכשיו