מאמרים

סגירת תיק מעשה סדום

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

עקב חלוף הזמן

לקוח המשרד קטין “בן טובים” ממרכז הארץ נחקר בחשד לביצוע עבירה של מעשה סדום ומעשה מגונה כלפי חברו לכיתה בזמן ששהו יחד בטיול כיתתי. עו”ד אלעד שאול ליווה את הלקוח עוד מחקירתו הראשונה במשטרה וכלה בהליך השימוע בפרקליטות מחוז המרכז. בסופו של יום, זיהה צוות המשרד כי חלפה תקופת ההתיישנות המנויה בחוק ולאור דרישה נחרצת של עו”ד אלעד שאול הורתה פרקליטת המחוז על גניזת התיק.

סגירת תיק מעשה סדום

סגירת תיק מעשה מגונה ומעשה סדום בקטין

לאחר תום חקירת משטרה הועבר תיק החקירה כנגד קטין לקוח המשרד לטיפול פרקליטות מחוז המרכז. עו”ד אלעד שאול ניהל את הליך השימוע הפלילילפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ובמסגרתו ניהל מגעים להסדר טיעון לפיו יודה הלקוח בעובדות כתב אישום מתוקן.

ואולם מאחר והעבירה נעשתה, לכאורה, אל מחוץ לגבולות המדינה עבר התיק לחוות דעתה של המחלקה הבין לאומית בפרקליטות המדינה.

ביטול כתב אישום עקב חלוף הזמן בעבירות מין

לאורך כל התקופה בה שהה התיק בפרקליטות המדינה דאג צוות המשרד להתריע, לזרז ולהאיץ בפרקליטות לסיים את הטיפול בתיק בשים לב לגילו הצעיר של הלקוח ולכך כי הוא עצם קיומו של התיק מעיב על גיוסו לצה”ל.

בחלוף שנה ממועד ביצוע העבירה הוציא עורך הדין שאול מכתב התראה חמור לפרקליטות מחוז המרכז עו”ד עמיאל ודרש להורות על גניזת התיק בו במקום וזאת לאור חלוף הזמן ובהתקיים התיישנות העבירה שבוצעה על ידי קטין. כך, הלכה למעשה בוטל כתב אישום כנגד הקטין אשר היה על סף עמידה לדין פלילי.

אי העמדה לדין בעבירת מעשה סדום

ואכן תוך ימים ספורים התקבלה תגובת פרקליטות מחוז המרכז לפיה תיק החקירה ייגנז מעילה של “מכלול הנסיבות אינן מצדיקות להעמיד לדין”.

הנה כי כן, תשומת לב וליווי צמוד של עורך דין פלילי במסגרת חקירה בעבירות מין מסוג “מעשה סדום” הובילה בסופו של יום לגניזת תיק חמור ביותר בשלב מחדלים רבים ושיהוי ניכר של הפרקליטות.

סגירת תיק מעשה סדום בקטין

חייג עכשיו