מאמרים

חקירה באזהרה ומתן עדות – הבדלים ומשמעות!

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

כל אזרח ואדם במדינת ישראל עלול להיות מוזמן לחקירה פלילית, הידועה גם בשמות נוספים כגון – חקירה באזהרה או חקירה תחת אזהרה.

בכולם, המדובר בחקירה פלילית כנגד חשוד בעבירה פלילית או בעבירות פליליות והחשש הוא כי בסיום החקירה הנחקר ייעצר, שדבריו ישמשו בסיס להגשת כתב אישום נגדו או שמסירת העדות תהפוך לחקירה באזהרה והעד יהפוך ממוסר עדות לנחקר באזהרה.   

גופי החקירה במדינת ישראל רבים ובהם, משטרת ישראל, רשות המסים – מס הכנסה, מע”מ, מכס, הרשות להגבלים עסקיים, הרשות לניירות ערך, להב 433, ביטוח לאומי ועוד.

חקירה פלילית ומתן עדות

ייעוץ לפני חקירה

הכלל הראשון והחשוב ביותר, זומנתם לתחנת משטרה, רשות המסים מס הכנסה, מע”מ, מכס ביטוח לאומי, רשות להגבלים עסקיים, רשות לניירות ערך, התייעצו באופן מידי עם עורך דין פלילי מומחה. עורך דין פלילי מומחה ומנוסה יוכל לאבחן ואף לבדוק מול רשויות החקירה את מטרת זימונכם, לייעץ לכם באופן מושכל כיצד להתנהג בחקירה, להכין אתכם לתרגילי חקירה ובכלל, להסביר כיצד לשמור על זכויותיכם על מנת לא להפליל את עצמכם ואף, ככל ועולה הצורך, ללוות אתכם לחקירה או למתן העדות.

כבר עתה חשוב להדגיש, רשויות החקירה לא פעם נוקטות בשמות שונים כשהן מזמינות חשודים ו/או נחקרים לחקירה, מסיבות שונות, ביניהן כדי להבטיח את הגעת הנחקר, כדי למנוע שיבוש הליכי משפט וכו’ ולכן, אם זימנו אתכם ל– “תשאול או כדי לשאול שאלות או לבדיקהוכמובן, אם נוקטים במונח המדויק חקירה או עדות” מומלץ ואף חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין פלילי מומחה כבר בשלב זה.

זכות להיוועץ בעורך דין פלילי

לכל אדם אשר נחקר תחת אזהרה יש את הזכות להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני שהוא נחקר במשרדי היחידה החוקרת ובטרם יענה על שאלות החוקרים. מומלץ מאוד לנצל זכות זו ולהתקשר מיד לעורך דין פלילי מומחה על מנת שזה יגיע לייעץ לכם באופן מיידי. מניסיוננו, פעמים רבות פעולה זו תציל את חירותך ותמנע פגיעה בזכויותיך ואף יכולה להכריע בהחלטה אם יוגש כנגדך כתב אישום.

חשוב לדעת :
אם אתה נחקר באזהרה אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית או עבירות פליליות !

חשוב לדעת :
אנו שבים ושומעים מלקוחות כי קיים בקרבם חשש גדול כי אם רשויות החקירה יידעו שהם פנו לקבל ייעוץ מעורך דין פלילי עוד בטרם החקירה, מיד החוקר יחשוב שהם אשמים וכי, ככל הנראה, התייעצו עם עורך דין פלילי כי החשדות כנגדם מוצדקים.
לא כך כלל וכלל !!! מדובר בזכות חשובה מאין כמותה והחשיבה המוטעית כי על הנחקר למצוא חן בעיני החוקר היא לא רק שגויה, היא אף עלולה להוביל את הנחקר לפגיעה קשה בזכויותיו ויכולתו להגן על עצמו מפני הליכים פליליים.

בהמשך לפסק דינו המזכה של בית המשפט העליון בעניין חייבטוב (2018), אחת הנקודות העקרוניות והחשובות שעלו בפסק הדין:

בפסק דין זה הפכה עמדתו של השופט י’ דנציגר בעניין אבו עצא להלכה ברורה, המשפיעה באופן אדיר על קידום זכות ההיוועצות. למעשה, בהתאם להלכה שנקבעה בבית המשפט העליון לאחרונה – בהעדר תיעוד ראוי של רשויות החקירה על הוויתור של הנחקר, ניתן יהיה להעלות טענות  פסלות בבית המשפט לפי הלכת יששכרוב הידועה.  

להלן הציטוט מפסק דינו של בית המשפט העליון (פסקה 91 לפסק דינו של השופט א’ שהם):

בעניין אבו עצא, ציין השופט דנציגר כי בשל היותה של זכות ההיוועצות זכות מהותית ויסודית, יש להקפיד על קיומה בתנאים הולמים, מבחינת המקום והזמן, וכאשר נטען כי החשוד ויתר על זכות ההיוועצות, יש להראות כי מדובר בוויתור מפורש, שכן לדידו של השופט דנציגר,

אין לאפשר היסק בדבר ויתור משתמע על הזכות להיוועץ בעורך דין. הטעם לכך, הוא שזכות ההיוועצות היא המפתח להגשמת יתר זכויותיו של החשוד והנאשם בהליך הפלילי שכן, כפי שהודגש לעיל, מטרתו של המפגש עם עורך הדין היא לאפשר היוועצות המעמידה את הנחקר על מלוא זכויותיו ומאפשרת פיקוח על אופן ניהול החקירה בזמן אמת. זכות ההיוועצות היא בריח התיכון ותנאי בלעדיו אין לשם הגשמת מכלול זכויות החשוד והנאשם בהליך הפלילי.

זאת יש לזכור, במהלך חקירתו במשטרה נתון החשוד בלחץ נפשי כבד, בין היתר בשל ההאשמות המוטחות בו, ובשל ניתוקו מסביבתו הטבעית וממשפחתו ונוכח פער כוחות מובנה בין הנחקר לבין חוקריו. במצב דברים זה מעייניו של החשוד אינם נתונים במלואם לעמידה על זכות ההיוועצות, ומשכך סבורני כי לא ניתן לראות באי עמידתו המפורשת על זכותו להיוועץ בעורך דין משום ויתור על זכות זו” (שם, בפסקה 108).

דבריו אלה של השופט דנציגר מקובלים עליי לחלוטין, ואף אני סבור כי מוטלת החובה על גורמי החקירה לברר, אם אכן מוותר החשוד על זכות ההיוועצות. כמו כן, יש לתעד את דבר הוויתור בהקלטת וידאו-אודיו, בכדי לאפשר ביקורת שיפוטית, בשלב מאוחר יותר, בנוגע למימוש זכות ההיוועצות על ידי החשוד


חקירה באזהרה

בתחילת החקירה באזהרה קיימת חובה על החוקר להזהיר את החשוד בדבר החשדות כנגדו וליידע אותו בדבר זכויותיו: זכותך להיוועץ בעורך דין, זכותך לשמור על זכות השתיקה, זכותך לא להפליל את עצמך בזמן חקירתך.

מזהירים את החשוד כי כל דבר שהוא מוסר בחקירה עלול לשמש כנגדו וכי ההחלטה הבלעדית היא שלו, אם לשתף פעולה עם החוקר ולמסור גרסתו לחשדות כנגדו או לשמור על זכות השתיקה.

ההחלטה אם לשתוק או למסור גרסה היא החלטה קריטית להמשך ההליך. חשוב לקבל את ההחלטה לאחר התייעצות עם עורך דין פלילי מנוסה שיידע לעזור לקבל החלטה מושכלת ולשקול הן את היתרונות והן את החסרונות של כל בחירה. עו”ד פלילי מנוסה ומומחה יוכל לייעץ ולהסביר את החשדות כנגדך, את זכויותיך כנחקר, עורך דין פלילי מיומן ידע מהר מאוד לבחון, מתוך דבריך בלבד, את חומרת החשדות העומדים כנגדך ולייעץ לך באופן מיטבי בסיטואציה זו, אשר אינה פשוטה כלל וכלל ועימה מתמודדים נחקרים נורמטיביים, פעמים רבות, לראשונה בחייהם.

חשוב להיות קר רוח, לקרוא לעורך דין פלילי מנוסה ומיומן שיהווה חיזוק ומגן לזכויותיך.

הזמנה לעדות

רבים חושבים, כי אם הוזמנו למתן עדות הם אינם חשופים להליך פלילי, הם אינם עתידים להיחקר וכי מדובר בעדות בלבד. לא כך כלל וכלל!

חשוב לדעת, עדים אינם רשאים לשתוק בחקירה, זכותם היחידה היא לא לענות על שאלות שעלולות להפליל אותם. עדות יכולה להפוך ברגע אחד לחקירה באזהרה. פעמים רבות, רשויות החקירה מתחילות את החקירה במסירת עדות כתרגיל חקירה, כדי לנסוך בטחון בנחקר וברגע, בשלב מסויים במהלך העדות העדות הופכת לחקירה באזהרה.

עוד יוסבר, כי מסירת תשובות במהלך עדות יכולה להוביל את החוקר למסקנה כי גם אתם מעורבים בביצוע עבירות ולהפוך אתכם לחשודים, תוך אזהרתכם וחקירתכם באזהרה.

ככל וזומנתם למסור עדות, רצוי ומומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי.

תרגילי חקירה ופעולות חקירה

עורך דין פלילי מיומן ומנוסה יעזור לנחקר לשמור על זכויותיו ולהתמודד בהצלחה עם תרגילי חקירה של היחידה החוקרת אשר מטרתם, לחלץ מהנחקר ראיה אשר תוביל לבסוף להגשת כתב אישום כנגדו. להלן מספר כללי אצבע כיצד לנהוג בחקירה פלילית, אין המדובר ברשימה סגורה ולפיכך, מומלץ בחום להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה על מנת להתאים את האסטרטגיה המשפטית למקרה הספציפי:

החוקר אינו חבר: נקודת המוצא הראשונה היא שחוקר המשטרה אינו חבר שלכם, תפקידו לאסוף די ראיות על מנת להגיש כתב אישום ולבסס תיק פלילי שיוביל להרשעה בבית המשפט.

הבינו מה החשדות כנגדכם: ברוב המקרים, חוסר הידיעה של נחקר ואי הבהירות מסייעת לחוקר לחלץ מהנחקר מידע חשוב, כך הנחקר מוסר פרטים שרצוי היה להימנע למסור אותם. יש לדרוש לדעת מהי העבירה המדויקת שבגינה נחקרים ולא לנסות לברר את העבירה, תוך כדי מסירת עובדות (עשיתי כך ולא כך).

מדובבים ושיחות מסדרון: חלק משיטות החקירה שמפעילה משטרת ישראל בתחנות המשטרה ובבתי מעצר כוללות גם שימוש באמצעי האזנה והקלטה וכן שימוש במדובבים שתפקידם לחלץ מהחשוד הודאה, אשר תוביל לבסוף להרשעה בתיק פלילי. לפיכך, נקטו משנה זהירות ואל תתפתו לשיחות חבריות עם חוקרים במסדרון התחנה ואף לא לשיחות שלא לפרוטוקול עם החוקר או עם חבר לתא המעצר, שכן אלה יתועדו מיד, בין במזכר כתוב ובין בתיעוד אודיו או וידיאו שיצורף לתיק החקירה.

חוקר טוב וחוקר רע: חוקרים מנסים לנצל לא פעם את מצבו הרגיש של הנחקר ורצונו להיאחז בכל טיפת סימפטיה ואמפטיה הניתנת לו במהלך החקירה. מדובר בשיטת חקירה מוכרת וידועה אשר באמצעותה מצליח אותו חוקר “טוב” לחלץ מידע רלוונטי ומפליל מחשוד אשר שומר על זכות השתיקה.

תשבוחות על היותך נחקר טוב, הבטחות כאילו אם תשתף פעולה לא ינקטו כנגדך הליכים פליליים, אין בהם ממש. החוקר הוא לא זה שיחליט בדבר סגירתו של התיק, הגשת כתב אישום בגין החשדות וכיוצ”ב.

הצגת מוצגים ומסמכים: במהלך החקירה החוקר יכול להציג לכם סרטוני וידיאו, הקלטות אודיו, מסמכים, וכו’. שימו לב, אל תסכימו בשום פנים ואופן להתייחס לסרטון, הקלטה או מסמך אם לא ניתנה לכם שהות מספקת לבחון את כל הסרטון, לשמוע את כל ההקלטה, או לקרוא את כל המסמך. התייחסותכם נרשמת ותגובתכם לאותו סרטון (זיהוי של מופיע לדוגמא), הקלטה (זיהוי המדבר) או מסמך (פרטי עורך המסמך לדוגמא) המוצגים לכם, יכולים להוות ראיה ניצחת להגשת כתב אישום נגדכם.

אל תודה בעבירות שלא ביצעת!: תרגיל נפוץ של רשויות החקירה הוא להודיע לחשוד כי אם יודה בעבירות המיוחסות לו ויעזור לחוקרים הם יעזרו לו וישחררו אותו. מדובר בהבטחות שווא, לחוקר אין את הסמכות לקבוע מי ישוחרר ומי ייעצר הכל ניסיון לחלץ מהנחקר הודאה. ההפך הוא הנכון, אם תודה בעבירה, הסבירות למעצר רבה יותר מאשר לשחרור.

אלימות פיזית או התנהגות מאיימת: דע, לחוקר אסור להפעיל כל אלימות פיזית או מילולית כנגדך. החוקר נוהג בך לא כשורה, מקלל וכיוצ”ב. בקש שיירשום מפיך בגוף ההודעה כי אינך מוכן שינהגו בך באופן שנוהגים בך, פרט את ההתנהגות כלפיךובקש שלא יצעק עליך.

חתימה בסיום החקירה: חשוב להקפיד בתום חקירה לקרוא את הודעתכם ולוודא כי הדברים שנרשמו אכן משקפים את הגרסה המדויקת שמסרתם בחקירה. במקרה שגיליתם כי החוקר אשר רשם את ההודעה הוסיף פרטים שלא אמרתם, הוציא דברים מהקשרם, השמיט פרטים שנאמרו, זכותכם לעמוד על כך שהטעות תתוקן. אם הטעות לא תוקנה וההודעה אינה מבטאת באופן מדויק את דבריכם בשום פנים ואופן אל תחתמו על החקירה.

בבוא היום, אם יוחלט לבסוף להגיש כנגדכם כתב אישום, יהיה קשה מאוד לשכנע את השופט כי הודעתכם במשטרה אינה מבטאת באמת את הדברים שנמסרו לחוקר. משכך, חשוב והכרחי לקרוא בצורה מדוקדקת את הודעתכם ולוודא כי אכן הדברים נרשמו בדיוק כפי שמסרתם אותם ורק אז לחתום על ההודעה.

קבלת ייעוץ מעורך דין פלילי מומחה יכולה להצילכם

לסיכום, במקרה שזומנתם לחקירת משטרה, חשוב והכרחי להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי. הניסיון מלמד כי התנהלות מושכלת בהליך החקירתי יכולה להוביל להימנעות מהגשת כתב אישום כנגד החשוד או לכל הפחות למזעור נזקים בעניינו. עובדה זו יש בה להשפיע באופן קריטי על חירותו של החשוד ובמקרים לא מעטים אף על ההחלטה אם להגיש כנגדו כתב אישום פלילי אם לאו.

חתימה על החקירה

עורך דין פלילי מומחה

עורך דין פלילי מנוסה משמש לא פעם כמגן היחיד שבין הנחקר לרשויות החקירה. הוא העוגן של הנחקר ונקודת האור היחידה במהלך חקירותיו. מניסיוננו,  לעורך דין פלילי מנוסה חשיבות עליונה בהגנה על זכויות הנחקר/החשוד אשר אינו בעל ניסיון, שרוי בלחץ, ואף מבלי להבין עלול לסייע למשטרה באיסוף ראיות נגדו ובהיסח הדעת אף להפליל את עצמו.

משרדנו חרט על דגלו הגנה משפטית בלתי מתפשרת עבור לקוחותינו וניהול אסטרטגיה משפטית אשר מתחילה כבר בשלב החקירה, הכל תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ומלחמה עיקשת על זכויות לקוחותינו. מניסיוננו, כל אלה מהווים גורם מכריע בהצלחת לקוחותינו לעבור את ההליכים הפליליים בנזק מזערי ככל שניתן ולהמשיך בחייהם השלווים.

עו״ד אלעד רן, הינו שותף מייסד בפירמת עורכי הדין שאול-רן, מתמחה שנים רבות במשפט פלילי, מיסים, עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות. עו״ד אלעד רן עבד במשרד המשפטים – פרקליטות מחוז מרכז וכן כעורך דין במחלקת המיסים בפירמת רו”ח קסלמן וקסלמן (Price Waterhouse Coopers). במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן,  והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד. בשנות עבודתו כעורך דין, צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול רשויות המס וגופי חקירה שונים במדינת ישראל.

עורך דין אלעד רן מייצג ביסודיות ובדיסקרטיות רואי חשבון, עורכי דין, אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה בפני רשויות המס בהליכים אזרחיים ופליליים. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו. עורך דין אלעד רן מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי בפורומים שונים, בפני עורכי דין ורואי חשבון.

פנה לעורך דין פלילי מומחה במתן יעוץ לפני חקירה במשטרה, עו”ד פלילי המנוסה בניהול אסטרטגיה משפטית לקראת חקירה במשטרה והתחל לשמור על זכויותיך!

חייג עכשיו