מאמרים

 • home
 • מאמרים
 • פלילי
 • בקשת חנינה מנשיא המדינה לרגל חגיגות 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל

בקשת חנינה מנשיא המדינה לרגל חגיגות 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל

עו"ד אלעד רן   |   לייעוץ אישי 03-7773333

במסגרת המתווה החדש של בקשות חנינה מנשיא המדינה לאור 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל יעשה נשיא המדינה שימוש רב יותר בסמכותו לחנינה של אזרחים ויינתן משקל מיוחד למאפיינים, נסיבות משפחתיות ואישיות וכן, לתהליכי טיפול ושיקום.

משרד עורכי דין שאול – רן ושות׳ מתמחה התמחות מיוחדת בהגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה, מנסיוננו הרב מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בהגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה, עורך דין אשר מכיר את הליך הגשת הבקשה על בוריו, בעל ניסיון רב בניסוח בקשות חנינה לנשיא המדינה ובקיא בתנאים הרבים אשר יובילו לבסוף לקבלת חנינה מנשיא המדינה וזאת, גם לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל.

עורך דין אלעד רן, מומחה בהגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה, מסביר:

עורך דין מומחה בהגשת בקשת חנינה

 

כאמור, לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל, נקבע על ידי נשיא המדינה ראובן ריבלין, בשיתוף פעולה עם משרד המשפטים ושרת המשפטים איילת שקד, מתווה חנינות מיוחד המבוסס על שיקולי חסד, רחמים ותקנת השבים.

במסגרת מתווה החנינות האמור, השימוש בסמכותו של נשיא המדינה למתן חנינה יהיה מקל יותר ויינתן משקל מיוחד למאפיינים ספציפיים ולנסיבות אישיות ומשפחתיות מיוחדות, כמו גם לתהליכי טיפול ושיקום, כפי שיובא במאמר זה.

שרת המשפטים צוטטה אומרת:

“אין יום מתאים מהיום, לקראת סיום יום הזיכרון וכניסת יום העצמאות, מלהעביר מסר של עידוד השיקום וחיזוק למי שנלחם במלחמות ישראל ובמשך שנים סובל מהלם, הסתבך בפלילים …”

הגישה של משרד המשפטים וכן של לשכת נשיא המדינה היא גישה מרחיבה ומקלה יותר בקבלת בקשות חנינה במתווה זה – כאמור, לאור חגיגות 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל.

יודגש, החנינה תינתן רק לאחר הגשת בקשת חנינה העומדת בתנאים, מפורטת ומלאה וכן שקילת נסיבות כל מקרה לגופו. לכן, לטעמנו יש חשיבות מכרעת, לצורך הצלחת בקשת החנינה, להיוועץ ולהיעזר בעורך דין מומחה בהגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה, אשר ניסיונו רב והצלחותיו מוכחות, עורך דין אשר יתאים את בקשת החנינה לנסיבותיו האישיות של המבקש כך שהסיכוי שבקשת החנינה תתקבל יגדל.

יש לציין, כי כמות בקשות החנינה המתקבלות מדי שנה אינו גבוה ולכן חשוב להיוועץ בבעל מקצוע מיומן, עורך דין מקצועי, אשר יכין את בקשת החנינה מנשיא המדינה באופן מיטבי ויקפיד לכלול בה את כל הדרישות והתנאים על מנת שיקבע לבסוף כי הבקשה עומדת גם בתנאי המתווה החדש – חנינה לרגל 70 שנה למדינת ישראל.

לרגל 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל ישקלו חנינות בשלושה נושאים:

 1. מאסרים.
 2. קנסות.
 3. מחיקת מרשם פלילי.

מאסרים

הגשת בקשה על ידי עורך דין פלילי מומחה בגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה תגדיל את סיכויי ההצלחה באופן ניכר, מתן חנינה לאסיר בעל מאפיינים המפורטים ברשימה להלן, תינתן לאחר שהאסיר ריצה לפחות שליש מתקופת מאסרו:

 1. אסיר הסובל ממחלה קשה.
 2. אסיר בעל לקות קשה.
 3. אסיר מעל גיל 70.
 4. אסיר שילדיו הקטינים מטופל על ידי מי שאינו הורה שלהם בשל עונש המאסר.
 5. אסיר שעבר התעללות על ידי נפגע העבירה.
 6. אסיר המרצה מאסר חלף קנס.
 7. אסיר המרצה עונש מאסר ראשון של עד שנתיים.

ביחס לכל בקשה יבדקו מאפיינים ברשימה להלן (הרשימה אינה סגורה):

 1. חומרת העבירה ונסיבות ביצוע העבירה.
 2. תקופת ריצוי המאסר.
 3. רצידיביזם – חזרה על ביצוע העבירות.
 4. מסוכנות.
 5. התנהגות האסיר בכלא.
 6. חרטה.
 7. תהליכי טיפול ושיקום.
 8. עמדת נפגעי עבירה במקרים המתאימים.

חשוב להדגיש, כי אין מדובר ברשימה סגורה הכוללת אך ורק 8 תנאים, קיימים תנאים נוספים לכן מומלץ להיוועץ בעורך דין המומחה בנושא ובהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה.

מתן חנינה יכול להינתן גם בדרך של קיצור תקופת המאסר אותה מרצה האסיר, כך שאסיר יוכל לעמוד בפני ועדת השחרורים אשר תשקול לשחרר אותו בשחרור מוקדם. לגבי אסירים הסובלים מלקויות קשות ככל ונשיא המדינה ייתן חנינה משרדו אף יימצא מקום מתאים עבורם לטיפול ולשיקום בקהילה.

מתן חנינה לאסיר

לוח הזמנים:

מתווה החנינות המיוחד יחול על אסירים, שהחלו לרצות את מאסרם לפני יום העצמאות הקרוב 20.4.2018 ושבקשות החנינה שלהם יוגשו במשך חצי שנה בין 20.4.2018 ל- 14.10.2018.

קנסות

נשיא המדינה ישקול בקשות חנינה להקלה בעונשי קנסות לאנשים אשר מגיל 75 ומעלה, כמו כן למי שמונה לו אפוטרופוס.

ביחס לכל בקשה, יבדקו מאפיינים אלו (הרשימה אינה סגורה):

 1. חומרת העבירה ונסיבותיה.
 2. יתר רכיבי העונש שהוטלו בנוסף לקנס.
 3. מועד הטלת הקנס.
 4. גובה הקנס.
 5. מאמצי תשלום הקנס.
 6. יכולת התשלום.

חשוב להדגיש, כי אין מדובר ברשימה סגורה הכוללת אך ורק 6 תנאים, קיימים תנאים נוספים לכן מומלץ להיוועץ בעורך דין המומחה בנושא ובהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה.

לוח הזמנים:

מתווה החנינות המיוחד יחול על אסירים, שהחלו לרצות את מאסרם לפני יום העצמאות הקרוב 20.4.2018 ושבקשות החנינה שלהם יוגשו במשך חצי שנה בין 20.4.2018 ל- 14.10.2018.

מחיקת מרשם פלילי

יבוצע מהלך נרחב שמטרתו מתן חנינות למחיקת רישום פלילי לחיילים שהסתבכו בפלילים טרם שירותם הצבאי וכן לחיילים אשר במהלך שירות צבאי – סדיר או קבע וכן בשירות לאומי, וזאת על מנת להקל עליהם לחזור ולהשתלב בחברה האזרחית בתום שירותם הצבאי ולאור השירות שעשו למדינת ישראל.

בקשת החנינה תועבר לנשיא המדינה ולשרת המשפטים וזאת לאחר מתן המלצה של ועדה מיוחדת שהוקמה בענין למטרה זו בלבד, מטעם רשות השירות הלאומי האזרחי.

ביחס לכל בקשה, יבדקו מאפיינים אלו (הרשימה אינה סגורה):

 1. חומרת העבירה ונסיבותיה.
 2. נסיבות אישיות.
 3. התנהגות במהלך השירות הצבאי או הלאומי אזרחי.
 4. חלוף הזמן.
 5. תהליכי טיפול ושיקום.
 6. עמדת נפגעי עבירה במקרים המתאימים.

חשוב להדגיש, כי אין מדובר ברשימה סגורה הכוללת אך ורק 6 תנאים, קיימים תנאים נוספים לכן מומלץ להיוועץ בעורך דין המומחה בנושא ובהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה.

בקשות אלה אינן מוגבלות בזמן וניתן להגישן בכל עת.

המלצות מעורך דין מומחה בהגשת בקשות חנינה מהנשיא:

 • תשומת לבכם, טיפול בית הנשיא בבקשת חנינה מהנשיא אורך זמן.
 • נשיא המדינה דן בבקשת החנינה רק לאחר שהסתיימו כל ההליכים המשפטיים בעניינו של המבקש.
 • על פי חוק זכויות נפגעי עבירה, נפגעי עבירות מין או אלימות וכן נפגעי עבירות גרם מוות ברשלנות והפקרה בתאונת דרכים, זכאים להביע את עמדתם בכתב, בטרם תתקבל החלטת נשיא המדינה בבקשת חנינה,
 • איך לשפר את הסיכוי להצליח בבקשת חנינה? כדאי ואף מומלץ להגיש את בקשת החנינה מנשיא המדינה על ידי עורך דין מומחה בהגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה, אשר בקיא בתנאי המתווה החדש .
 • מה צריכה לכלול בקשת החנינה שמוגשת לרגל 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל? יש לציין במפורש בבקשת החנינה כי הבקשה מוגשת במסגרת המתווה המיוחד לרגל 70 שנה לעצמאות מדינת ישראל.

 

זקוק לעורך דין פלילי בתל אביב או בסמוך למקום מגוריך? במשרד עורכי דין שאול-רן ושות’ צוות עורכי דין המתמחה בהגשת בקשות חנינה מהנשיא וישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

חייג עכשיו