מאמרים

התיישנות רישום פלילי

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

מתי מתיישן רישום פלילי ואיך מוחקים אותו?

מאגר הרישום הפלילי מנוהל ומוסדר באמצעות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981. בחוק מוסדרים גם כללי ההתיישנות רישום פלילי ומחיקת רישום פלילי. כמו כן, מסדיר החוק את הגופים והגורמים אשר יכולים לקבל מידע ממאגר הרישום הפלילי. כאשר רישום פלילי מתיישן הוא נסתר מעיני חלק מהגופים וכאשר נמחק רישום פלילי, הוא הופך מסווג עוד יותר וחשוף לעיני גורמים בודדים בלבד.

התיישנות רישום פלילי

מתי מתיישן רישום פלילי? התיישנות רישום פלילי חלה על הרשעות בלבד. זאת אומרת, רק במקרים בהם הוגש כתב אישום, הנאשם עמד מול שופט, הודה או נמצא אשם, והורשע בפלילים. תקופת ההתיישנות נגזרת ישירות מהעונש שהוטל על הנאשם על ידי בית המשפט והכל כפי שיוצג כאן:

העונשנאשם בגירנאשם קטין
עד 1 שנות מאסר7 שנים + העונשמתיישן מיד עם גזר הדין
עד 3 שנות מאסרכנ”ל5 שנים + העונש
עד 5 שנות מאסר10 שנים + העונש7 שנים + העונש
מעל 5 שנות מאסרעד 15 שנים + העונש10 שנים + העונש
עונש אחר
[מאסר על תנאי, קנס,
פסילה, התחייבות]
7 שנים + העונש3 שנים + העונש
אי הרשעההתיישן מיד עם גזר הדין
(ראה מחיקת רישום פלילי)
התיישן מיד עם גזר הדין
(ראה מחיקת רישום פלילי)

איך מחשבים תקופת התיישנות רישום פלילי?

תקופת התיישנות הרישום הפלילי מחושבת באופן הבא: תקופת ההתיישנות כפי שמופיעה בטבלה + העונש עצמו. לדוגמה, מי שנגזרו עליו 3 שנות מאסר, תקופת ההתיישנות של עונשו היא 7 שנים (לפי הטבלה). לתקופה זו יש להוסיף את העונש עצמו וזו תקופת ההתיישנות של הרישום הפלילי. זאת אומרת 7 שנים + 3 שנות מאסר, תקופת ההתיישנות היא 10 שנים.

בעבירה שבגינה נגזר על נאשם עונש של אי הרשעה , מתיישנת העבירה מיד עם גזר הדין ועל כן היא סמויה מעיניהם של גופים רבים מיד עם יציאתו של הנאשם מבית המשפט.

להלן מספר דוגמאות על מנת להמחיש את חישוב ההתיישנות של הרישום הפלילי:

נאשם בגיר בזמן ביצוע העבירה?

אם נשפטת ביום 1.1.2016 ללא הרשעה בדין – הרישום בגין אי ההרשעה יתיישן מיד.

אם נשפטת ביום 1.1.2016 הורשעת ונגזר דינך לעונשך מאסר על תנאי – הרישום בגין ההרשעה יתיישן ביום 1.1.2023 – שבע שנים מיום גזר הדין.

אם נשפטת ביום 1.1.2016 הורשעת ונגזר דינך לעונש 6 חודשי מאסר בפועל – הרישום בגין ההרשעה יתיישן ביום 1.7.2023 – שבע שנים מיום גזר הדין + 6 חודשים [העונש].

אם נשפטת ביום 1.1.2016 הורשעת ונגזר דינך לעונש 3 שנות מאסר בפועל – הרישום בגין ההרשעה יתיישן ביום 1.1.2029 – עשר שנים מיום גזר הדין + 3 שנים [העונש].

נאשם קטין בזמן ביצוע העבירה?

אם נשפטת ביום 1.1.2016 ללא הרשעה בדין – הרישום בגין אי ההרשעה יתיישן מיד.

אם נשפטת ביום 1.1.2016 הורשעת ונגזר דינך לעונשך קנס – הרישום בגין ההרשעה יתיישן ביום 1.1.2019 – שלוש שנים מיום גזר הדין.

אם נשפטת ביום 1.1.2016 הורשעת ונגזר דינך לעונש 3 שנות מאסר בפועל – הרישום בגין ההרשעה יתיישן ביום 1.1.2024 – חמש שנים מיום גזר הדין + 3 שנים [העונש].

מחיקת רישום פלילי

תקופת המחיקה לרישום פלילי היא התקופה הנמנית מיום תקופת ההתיישנות, כמפורט מעלה, במהלך תקופה זו המידע שנצבר עליך ברישום הפלילי אינו מועבר לגורמים אשר במקרים אחרים רשאים לקבל את המידע. תקופת המחיקה היא 10 שנים מרגע תום תקופת ההתיישנות.

באילו מקרים קיימת תקופה קצרה מהרגיל למחיקת הרישום?

ישנם מקרים חריגים בהם אין תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה קצרה מן הרגיל, ובניהן:

5 שנים מיום פסק הדין – בעבירה שבוצעה על ידי קטין מתחת לגיל 14.

3 שנים מיום פסק הדין – בעבירה מסוג עוון שבוצעה על ידי קטין בין הגילאים 14 ל-16.

5 שנים מיום פסק הדין – בעבירה שבגינה הוטל עונש של פיקוח קצין מבחן בלבד.

5 שנים מיום פסק הדין – בעבירה שבגינה הוטל עונש של אי הרשעה ושעות לתועלת הציבור (של”צ).

5 שנים מיום פסק הדין – בעבירה שבגינה הוטל צו טיפול לנוער לפי סעיף 26.

מה המשמעות של מחיקת רישום פלילי?

מחיקת הרישום הפלילי אין משמעותה שהרישום נמחק לחלוטין. הרישום נשאר במאגרי המשטרה. משמעות מחיקת רישום פלילי היא שהמידע לא יועבר לגורמים אשר לפני המחיקה היו רשאים לעיין במרשם הפלילי. לאחר מחיקת רישום פלילי רשאים לעיין בו רק מספר מצומצם של גורמים ובניהם משטרת ישראל, צה”ל, שב”כ, הממשלה, היועמ”ש, הועדה למינוי שופטים ומספר גורמי עילית נוספים.

מה ניתן לעשות כדי להקדים את הליך ההתיישנות והמחיקה?

ניתן להגיש בקשה לחנינה מנשיא המדינה במטרה לקצר את תקופת ההתיישנות ואת תקופת המחיקה. לשם כך, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה במחיקת רישום פלילי ובבקשות חנינה לנשיא המדינה.

משרד עורך דין פלילי אלעד שאול בעל ניסיון רב ומתמחה במחיקת רישום פלילי, קיצור תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה בדרך של פנייה לנשיא המדינה בבקשה לחנינה. רוצה למחוק רישום פלילי? רוצה לקבל חנינה מהנשיא? פנה עכשיו להתייעצות עם עורך דין למחיקת רישום פלילי.

חייג עכשיו