מאמרים

איך מוחקים רישום פלילי?

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

רישום פלילי לאחר הרשעה בבית המשפט נמחק 10 שנים לאחר תום תקופת ההתיישנות. תקופת ההתיישנות נעה בין 0 ל-15 שנים ועליה יש להוסיף 10 שנים המתנה עד למחיקה. ניתן לקצר את תקופת ההתיישנות ואת תקופת המחיקה בדרכים שונות ובין היתר באמצעות בקשת חנינה מנשיא המדינה.

תוך כמה זמן חלה התיישנות הרישום הפלילי?

תקופת ההתיישנות נגזרת ישירות מהעונש שהוטל על הנאשם על ידי בית המשפט והכל כפי שיוצג כאן:

העונשנאשם בגירנאשם קטין
עד 1 שנות מאסר7 שנים + העונשמתיישן מיד עם גזר הדין
עד 3 שנות מאסרכנ”ל5 שנים + העונש
עד 5 שנות מאסר10 שנים + העונש7 שנים + העונש
מעל 5 שנות מאסרעד 15 שנים + העונש10 שנים + העונש
עונש אחר
(מאסר על תנאי, קנס
פסילה, התחייבות)
7 שנים + העונש3 שנים + העונש
אי הרשעהמתיישן מיד עם גזר הדיןמתיישן מיד עם גזר הדין

הערה חשובה – תקופת ההתיישנות היא x שנים + העונש שהוטל. זאת אומרת שאם תקופת ההתיישנות על 6 חודשי מאסר היא 7 שנים, הרישום הפלילי יתיישן בחלוף 7 שנים + 6 חודשים, שהם העונש.

יש מקרים שתקופת המחיקה קצרה מעשר שנים?

כן בהחלט! יש מספר מקרים המוגדרים כחריג בחוק המרשם הפלילי ובהם אין תקופת התיישנות כלל ובמקומה ישנה תקופת מחיקה קצרה מהרגיל, זאת אומרת, קצרה מעשר שנים למחיקת הרישום הפלילי:

5 שנים מיום פסק הדין – בעבירה שבוצעה על ידי קטין מתחת לגיל 14.

3 שנים מיום פסק הדין – בעבירה מסוג עוון שבוצעה על ידי קטין בין הגילאים 14 ל-16.

5 שנים מיום פסק הדין – בעבירה שבגינה הוטל עונש של פיקוח קצין מבחן בלבד.

5 שנים מיום פסק הדין – בעבירה שבגינה הוטל עונש של אי הרשעה ושעות לתועלת הציבור (של”צ).

5 שנים מיום פסק הדין – בעבירה שבגינה הוטל צו טיפול לנוער לפי סעיף 26.

מה המשמעות של מחיקת רישום פלילי?

מחיקת הרישום הפלילי אין משמעותה שהרישום נמחק לחלוטין. הרישום נשאר במאגרי המשטרה. משמעות מחיקת רישום פלילי היא שהמידע לא יועבר לגורמים אשר לפני המחיקה היו רשאים לעיין במרשם הפלילי. לאחר מחיקת רישום פלילי רשאים לעיין בו רק מספר מצומצם של גורמים ובניהם משטרת ישראל, צה”ל, שב”כ, הממשלה, היועמ”ש, הועדה למינוי שופטים ומספר גורמי עילית נוספים.

יצירת קשר עם עורך דין מומחה למחיקת רישום פלילי

משרד עורך דין פלילי אלעד שאול בעל ניסיון רב ומתמחה במחיקת רישום פלילי, קיצור תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה בדרך של פנייה לנשיא המדינה בבקשה לחנינה. רוצה למחוק רישום פלילי? רוצה לקבל חנינה מהנשיא? פנה עכשיו להתייעצות עם עורך דין למחיקת רישום פלילי או השאר את פרטיך ועורך דין מחיקת רישום פלילי ישוב אליך ללא התחייבות.

חייג עכשיו