עבודות שירות

מה המשמעות של עבודות שירות? והאם עבודות שירות נחשבות לעונש מאסר?

אדם שהורשע בפלילים עלול להישלח למאסר בפועל בבית הסוהר, האם יש חלופה למאסר בפועל?

אחד העונשים המקובלים הוא הטלת מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות במוסדות ללא כוונות רווח כגון בתי חולים, מסגרות צדקה, מוסדות לילדים ושיקום נכים, ארגונים התנדבותיים ועוד, עו"ד אלעד שאול מסביר:

מהן עבודות שירות?

עבודות שירות הן חלופה למאסר בפועל בבית הכלא.

נאשם שנגזר עליו עונש שאורכו עד תשעה חודשי מאסר בפועל יכול לבקש מבית המשפט לאפשר לו לרצות את המאסר בדרך של עבודות שירות.

עבודות השירות מבוצעות במוסדות מדינה שונים או במוסדות ללא כוונות רווח כגון:

 1. משטרת ישראל.
 2. בתי חולים.
 3. חברה קדישא.
 4. אתרי מורשת והנצחה.
 5. עמותות.
 6. ועוד.

האסיר שמבצע את עבודות השירות נמצא תחת פיקוח מתמיד של מנהל מטעם מקום העבודה ומפקח נוסף מטעם שירות בתי הסוהר (שב"ס).

במרבית המקרים, עבודות השירות מתחילות בשעות הבוקר (8:00) ומסתיימות אחר הצהריים (16:00), חמישה ימים בשבוע.

עובד השירות נדרש להגיע בזמן, להקפיד על הופעה נאותה, לבצע את המוטל עליו על ידי המנהלים ואף למסור בדיקות שתן נקיות למפקח מטעם שב"ס.

בכל שלב רשאי מקום העבודה לבקש מהמפקח להפסיק את עבודות השירות ולבקש מבית המשפט להורות על המשך ריצוי העונש מאחורי סורג ובריח.

מה המטרה של עבודות השירות?

מחקרים רבים שפורסמו ברחבי העולם קבעו שעונש המאסר עלול להיות לא יעל ואף לגרום נזקים חמורים לאסיר, בעיקר בעונשי מאסר קצרים.

בין יתר הנזקים ניתן למנות:

 1. חשיפה לסמים בין כתלי בית הכלא.
 2. חשיפה לכנופיות ויצירת חברויות עם עבריינים מקצועיים.
 3. עלויות גבוהות למדינה המחוייבת לתנאי המחיה של האסיר.

לכן הוחלט לאפשר לחלק מהנאשמים עליהם נגזרו עונשי מאסר קצרים, עד 9 חודשי מאסר בפועל, לרצות את עונשם בדרך חלופית.

התועלת שצומחת לאסיר ולחברה מריצוי העונש בעבודות שירות היא:

 1. מזעור הנזק שנגרם כתוצאה ממאסר ממשי.
 2. שיקום העבריין ומתן כלים לעבודה נורמטיבית.
 3. עזרה לציבור באמצעות עבודה ללא שכר במוסדות המדינה.
 4. ענישה ממשית וחינוכית לעבריין המורשע.

האם עבודות שירות ושירות לתועלת הציבור (של"צ) זהים?

בהחלט לא.

עבודות שירות הן חלופה למאסר בפועל, הן מוטלות על מי שהורשע בעבירה פלילית בבית המשפט ועליו לעבוד ברציפות למספר מספר חודשים.

עובד השירות הוא אסיר לכל דבר ועניין, מחזיק בתעודת אסיר וניתן להחזירו לבית הסוהר אם לא ימלא את המוטל עליו.

מנגד, שירות לתועלת הציבור (של"צ) הוא עונש חינוכי בעל אופי התנדבותי.

לא מדובר בחלופת מאסר, אלא בהתנדבות למוסדות מסויימים בהתאם להמלצת שירות המבחן – את העונש ניתן לרצות על פני תקופה ארוכה, מספר שעות בכל שבוע.

עונש של"צ ניתן לגזור גם על נאשם שלא הורשע בבית המשפט, במסגרת הסדר מותנה למשל או אם בית המשפט החליט שלא להרשיע את הנאשם.

חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות

על מנת שבית המשפט יוכל לגזור על נאשם עונש לריצוי בעבודות שירות, הוא מחוייב לקבל חוות דעת מהממונה על נושא עבודות השירות.

הממונה על עבודות השירות מנסח חוות דעת על בסיס מידע שאסף מהנאשם עצמו ומגרומים נוספים כגון:

 1. המשטרה.
 2. גורמי המודיעין בבתי הסוהר.
 3. שירות הבחן.
 4. משרד הבריאות.
 5. ועוד.

מעבר לכך, הממונה לעבודות השירות בודק היכן ניתן להציב את הנאשם, אילו מקומות עבודה פנויים ואילו תואמים את יכולותיו ואת מצבו הבריאותי.

הממונה שוקל שיקולים הנוגעים לעבירה בה הורשע הנאשם, עברו הפלילי, חוות הדעת של גורמים טיפוליים שונים, היסטוריה בעבירות מין, צווי הרחקה וכדומה.

לממונה מותר אף לשקול את ההיסטוריה של הנאשם במאסר קודם שריצה כעובד שירות – כך שאם במאסר קודם הוא תיפקד באופן לקוי, הממונה יכול לסרב לקבלו.

עורך דין פלילי המייצג נאשם שנגזר עליו עונש מאסר, צריך להנחות את הלקוח איך להתנהג בזמן פגישה עם הממונה על עבודות השירות על מנת שלא יקרה מצב בו הנאשם נמצא לא מתאים.

המשמעות של אי התאמה לעבודות שירות, ברוב המקרים, היא שליחת הנאשם לכלא.

הליך אבחון והשמת הנאשם

במסגרת בדיקת הנאשם הוא נדרש לעבור בדיקות רפואיות שונות, למסור בדיקות שתם נקיות ולוותר על סודיות רפואית בפני בתי הסוהר.

אם ימצא שהנאשם חולה, הן פיזית והן נפשית, יתכן שהממונה ימצא אותו לא מתאים לריצוי העונש בעבודות שירות.

חשוב להתכונן מראש לפגישה במפקדת הממונה על עבודות השירות, להכין את כל המסמכים הנדרשים לרבות אישור בריאות מרופא המשפחה ולהתכונן לראיות האישי.

במסגרת הראיון יישאל המועמד שאלות הנודעות ליכולותיו ומידת הרצינות שלו לרצות עונש כעובד שירות – על המועמד לדעת בדיוק מה לענות וכיצד להתנהג.

הפקעת עבודות שירות וריצוי מאסר בפועל

במקרים בהם נאשם שהחל בביצוע עבודות השירות מבצע הפרות משמעת בוטות, רשאי קצין שירות בתי הסוהר להחליט שהנאשם ימשיך את ריצוי עונשו במאסר בפועל כפי שקבע בית המשפט.

לפני קבלת החלטה יש לערוך לנאשם שימוע טרם הפסקה מנהלית של עבודות השירות – אנו ממליצים לשכור שירותיו של עורך דין פלילי לייצוג בהליך.

מה הביא את המחוקק בישראל לחפש בעבודות שירות חלופת מאסר בפועל?

המטרה בעבודות שירות היא מתן יכולת לשופטים בהליך הפלילי "להמתיק" עונש מאסר לנאשמים כדי לצמצם את חשיפתם לתנאי כליאה קשים בבית הכלא בעבירות כגון:

 1. עבירות אלימות.
 2. מין.
 3. עבירות סמים.
 4. מרמה והונאה.
 5. ועוד.

עונש זה מעביר מסר לנאשם על ידי בית המשפט, שאמנם הרשיע אותו בעובדות כתב אישום פלילי אך הוא מאפשר לנאשם לשקם את חייו ולחזור למסלול תקין לאחר שישלם את חובות לחברה.

המטרה היא לאפשר לנאשם להימנע מחוויה לא פשוטה של מאסר בפועל ולמנוע ממנו ללמוד ולהעמיק את עולם הפשע במסגרת מאסרו.

אם אתה נמצא בתחילתו של הליך משפטי פלילי, או לקראת סיומו ואתה חושש מריצוי עונש מאסר בפועל, אני ממליץ לך לפנות לעורך דין פלילי בדחיפות.

ייצוג נאשמים בפני שירות בתי הסוהר

כאחד המשרדים המובילים בישראל, על פי חברות הדירוג המובילות, אנו יודעים לייצג כל נאשם בפני השירות ובתי בית המשפט.

הליך בדיקת ההתאמה לעבודות השירות יכול לעבור בקלות, אך גם עלול להסתבך.

כך למשל, הנתונים הבאים עלולים למנוע מנאשם את היכולת לרצות עונש מאסר כעובד שירות:

 1. הפרעה נפשית.
 2. מחלה או קושי פיזי.
 3. מסוכנות מינית גבוהה.
 4. מידע מודיעיני המצביע על מסוכנות.

הייצוג מול שירות בתי הסוהר הוא חלק ממומחיות המשרד בתחום המשפט הפלילי-מנהלי.

בין יתר הצלחותינו אפשר לציין את אחד הנאשמים היחידים בישראל שאושר לו לבצע עבודות שירות למרות שאובחן כבעל מסוכנות מינית גבוהה.

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא עבודות שירות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה