מאמרים

  • home
  • מאמרים
  • פלילי
  • בית משפט המחוזי בת”א החזיר רישיון נשק למרות תיק משטרה סגור

בית משפט המחוזי בת”א החזיר רישיון נשק למרות תיק משטרה סגור

עו"ד אלעד שאול   |   לייעוץ אישי 03-7773333

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל עתירה מנהלית שהוגשה לו נגד המשרד לבטחון פנים, האגף לרישוי כלי יריה והממונה על פקיד רישוי כלי יריה והורה להשיב את רישיון הנשק לעותר, למרות קיומו של תיק משטרה שנסגר בחוסר ראיות (עת”מ 17308-04-18 עומרי עציון נ’ המשרד לבטחון פנים – אגף רישוי כלי ירייה, כבוד השופ חגי ברנר, סגן נשיא):

עתירה מנהלית להחזרת נשק

עתירה מנהלית להשבת רישיון נשק בבית משפט מחוזי ת”א

העותר החזיק ברישיון לשאת כלי יריה משך יותר מ-20 שנה. עקב סכסוך בין העותר לבין אדם אחר, הוגשה תלונה למשטרה לפיה נטען שהעותר איים על המתלונן ואף הצמיד את האקדח לראשו על מנת להפחידו.

העותר טען שחש מאוים מפני המתלונן, שהתקרב לרכבו יחד עם שלושה בני מיעוטים ולכן שלף את אקדחו מהנרתיק כשהוא פונה כלפי מטה. תיק החקירה נסגר בחוסר ראיות ולא הוגש בו כתב אישום פלילי.

למרות סגירת התיק, המשטרה המליצה לבטל את רשיונו של העותר, פקיד רישוי כלי יריה ביטל את רישיון האקדח והעותר הגיש ערר לממונה על פקיד הרישוי.

כצפוי, הערר נדחה בהסתמך על “המלצת משטרת ישראל”. העותר, בנחישות רבה, החליט להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בת”א כנגד ההחלטה. 

אופיו הטוב של העותר והיעדר עבר פלילי

בין יתר הטענות שהעלה העותר באמצעות עורכי דינו, טען להיעדר עבר פלילי, ניהול אורח חיים נורמטיבי לחלוטין ואף מעבר לכך.

עוד טען העותר, שהוא זקוק לנשקו האישי במסגרת עבודתו, שכן הוא עובד באזורים מסוכנים ובניהם שטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית. 

לצד טענות בדבר אופיו הטוב של העותר, הוגשו על ידי עורכי הדין שלל נימוקים משפטיים וטענות להוכחת פסלות ההחלטה של המשרד לבטחון פנים לבטל את הרישיון.

כך למשל, נטען שהממונה על פקיד הרישוי כלל לא עיין בתיק החקירה על בסיסו נדחה הערר, לא קיבל החלטה עצמאית והתבסס על המלצת המשטרה באופן מוחלט.

עמדת המשרד לבטחון פנים בעתירה המנהלית

מנגד, המשרד לבטחון פנים, באמצעות פרקליטות מחוז ת”א, טען כי ההחלטה להורות על ביטול רישיון הנשק של העותר הייתה סבירה בנסיבות העניין.

כפי שקורה במרבית התיקים, תלו במשרד לבטחון פנים את ההחלטה בצורך “לשמור על שלום הציבור” מפני העותר, שכן מהמעשים שיוחסו לו עולה מסוכנות לשלום הציבור.

החלטת בית המשפט המחוזי בעתירה המנהלית

כבוד השופט חגי ברנר (סגן הנשיא) קיבל את העתירה המנהלית וחייב את המדינה להחזיר את רישיון הנשק לעותר ואף לשלם לו 20,000 ש”ח הוצאות משפט. 

החלטה זו נקבעה למרות ההלכה הנוהגת שנקבעה בבית המשפט העליון, לפיה כל עוד מדובר בהחלטה שרשות מנהלית סבירה הייתה יכולה להתערב, על בית המשפט להימנע מלהתערב בהחלטה (בר”מ 3186/03 מדינת ישראל נ’ שולמית עין דור).

ההחלטה התקבלה בעיקר על בסיס הקביעה לפיה הממונה על פקיד הרישוי לא נתן דעתו למכלול הנתונים הרלוונטיים במקרה הספציפי, בדומה מאוד למה שאירע בעת”מ (מינהליים ירושלים) 14241-01-13 איתן כהן נ’ השר לבטחון פנים

אי הפעלת שיקול דעת על ידי הרשות

אחד הנימוקים המשמעותיים ביותר שהובילו את בית המשפט המחוזי לקבל את העתירה היא העובדה שהממונה על פקיד הרישוי לא הפעיל שיקול דעת כלל.

ההחלטה לבטל את רישיון הנשק ולדחות את הערר התקבלו באופן אוטומטי, על בסיס המלצת המשטרה, ומבלי להפעיל כל שיקול דעת או לעיין בתיק החקירה.

המשרד לבטחון פנים לא נתן כל משקל לאישיותו של העותר, לגרסתו לעניין האירועים המתוארים בתיק המשטרה, כמו גם לאינטרס של המתלונן לפגוע בעותר בשל הסכסוך ארוך השנים בניהם.

על פקיד הרישוי להפעיל שיקול דעת עצמאי ולא לפעול כחותמת גומי של המשטרה.

הדבר נקבע פעם אחר פעם בפסיקות בתי המשפט השונים ולא בא לידי ביטוי בשינוי התנהלות המשרד לביטחון פנים בנושא רישוי כלי יריה.

ביטול רישיון נשק קיים מול סירוב לתת רישיון חדש

נימוק נוסף לטובתו של העותר מצא בית המשפט בעובדה שהוא בעל רישיון נשק קרוב ל-20 שנה.

כלל ידוע במשפט המנהלי הוא שכאשר מדובר בביטול רישיון נשק קיים, יש להצביע על נימוקים כבדי משקל לפני ששוללים את הרישיון (בג”צ 799/80 פנחס שללם נ’ משרד הפנים).

למרות קיומו של תיק המשטרה הסגור, בית המשפט בחן את הראיות בתיק והשתכנע שמרביתם נוטות לטובת גרסתו של העותר ולכן לא ניתן לקבוע שעולה ממנו סיכון ניכר.

בסופו של יום, בית המשפט קבע שעל הממונה על פקיד הרישוי היה לבדוק מבחן פשוט מאוד: האם העותר, על מכלול נתוניו האישיים, הוא אדם שהחזקתו בנשק מקימה חשש סביר לשלום הציבור? למרות שהוגשה נגדו תלונה למשטרה, בית המשפט קבע שהתשובה היא לא!

עורך דין מומחה לעתירות מנהליות להשבת נשק

משרד עורכי דין שאול-רן ושות’ הוא ממשרדי עורכי דין פליליים הבולטים בישראל בתחום רישוי נשק וכלי היריה. למשרדנו ניסיון עתיר שנים והצלחות בעררים בפני הממונה על פקיד רישוי כלי יריה וכן בעתירות מנהליות כנגד החלטות הממונה. בטרם תנקוט כל פעולה, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה לרישוי כלי יריה ליעוץ.

חייג עכשיו