מעשה סדום

מעשה סדום היא אחת מעבירות המין החמורות ביותר בישראל.

מה בדיוק מהווה מעשה סדום ובאילו נסיבות? ומה העונשים בגין העבירה?

עו"ד פלילי אלעד שאול בסקירה מקיפה על העבירה:

הקדמה: עבירות מין בישראל

הדין הישראלי מטפל בעבירות מין בחומרה רבה.

עבירת המין החמורה והמוכרת ביותר בחוק העונשין היא אינוס שעונשה בין 16 ל-20 שנות מאסר.

אחריה נמצאים במדרג החומרה:

 1. מעשה סדום.
 2. מעשה מגונה (יש להבדיל בין מעשה מגונה "רגיל" לבין מעשה מגונה בפומבי).
 3. בעילה אסורה בהסכמה.
 4. עבירות מין במשפחה.
 5. ניצול יחסי מרות בין רופא למטופל, מורה לתלמיד או עובד ומעביד.
 6. תקיפה מינית של קטינים או חסרי ישע.
 7. הטרדה מינית לפי חוק למניעת הטרדה מינית.

כל עבירת מין היא חמורה וברירת המחדל היא לגזור על הנאשם עונש מאסר ממושך.

עבירת מעשה הסדום היא אחת החמורות בספר החוקים.

בשונה מעבירת האינוס שעוסקת בהחדרת איבר או חפת לאיבר מינה של אישה, מעשה מגונה דן במקרים אחרים.

מהו מעשה סדום?

הגדרה חוקית למעשה סדום

סעיף 347ג לחוק העונשין מגדיר מעשה סדום כך:

"החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם."

בשפה פשוטה, מעשה סדום הוא ביצוע מין אנאלי או אוראלי באדם.

חשוב להבין שלפי ההגדרה בחוק החדירה לפי הטבעת יכולה להיות של כל איבר או כל חפץ.

מנגד, חדירה לפיו של אדם חייבת להיות על ידי איבר מין בלבד ולא חפץ או איבר אחר.

עונש בגין מעשה סדום

מנעד הענישה רחב ומשתנה בין 3 שנות מאסר במקרים "קלים" ועד 20 שנות מאסר במעשה סדום בנסיבות מחמירות.

ברוב המקרים מדובר בעבירה מסוג פשע.

לכן הנאשם זכאי לעריכת שימוע טרם הגשת כתב אישום ואני ממליץ לנצל זכות זו.

מעבר לעונש המאסר שמוטל בדרך כלל על עברייני מין, הם נאלצים לספוג הליכים נוספים כגון:

 1. צו פיקוח על עברייני מין – גם לאחר שיסיים לרצות את עונשו, עבריין המין יהיה מוגבל ומפוקח.
  בית המשפט רשאי להטיל צו מכוח חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין.
  עבירות המין הן העבירות היחידות שגם לאחר שחרור ממאסר העבריין ממשיך לשלם מחיר.
 2. יחידת הפיקוח – יחידת הפיקוח מטעם שירות בתי הסוהר נקראת "יחידת צור".
  פקחי היחידה עוקבים אחרי העבריין לאחר שחרורו ומוודאים שהוא עומד בתנאי צו הפיקוח.
  אם התגלתה הפרה העבריין צפוי לעמוד לדין.
 3. הערכת מסוכנות מינית – בחלק מהמקרים נאשם נדרש לבצע הערכת מסוכנות מינית.
  מעריכי המסכנות מטעם המרכז לבריאות הנפש (מב"ן) יקבעו עד כמה העבריין מסוכן לציבור.
  רמות הסיכון נחלקות לשלוש רמות: נמוכה, בינונית וגבוהה.
  לפי רמת המסוכנות המינית יוחלט אם לנכות שליש מהמאסר, לאפשר יציאה לחופשה וכדומה.
 4. טיפול יעודי לעברייני מין – במהלך המאסר וגם אחרי השחרור נדרשים עברייני מין לעבור טיפול מיוחד.
  הטיפול יכול לכלול שיחות פרטניות, טיפול קבוצתי ואף טיפול תרופתי ("סירוס כימי").

הרשעה בעבירת מין היא אירוע משנה חיים ויש להתייחס לכך ברצינות.

אם זומנתם לחקירה במשטרה פנו בדחיפות לקבלת ייעוץ מעורך דין פלילי מומחה.

מעשה סדום בקטין

עשיית מעשה סדום בקטין שבין הגילאים 14 ל-16 עלולה לעלות לעבריין בחמש שנות מאסר.

העונש דומה אם המעשה בוצע בקטין בין 16 ל-18 כשהמבצע מנצל יחסי תלות, חינוך או השגחה.

מהם יחסי תלות ומרות?

 1. יחסים בין מורה לתלמיד.
 2. מדריך לחניך.
 3. הורה לילד.
 4. בייביסיטר וילד שבהשגחתו.
 5. כל יחסים שמעצם טבעם מעידים על תלות של הקטין במבצע העבירה.

יחסי מטופל ומטפל

חל איסור לבצע מעשה סדום גם במקרים של יחסי מטופל ומטפל, למשל:

 1. פסיכולוג ומטופל.
 2. פסיכיאטר.
 3. עובד סוציאלי.

כל אלו נכונים בעניינו של קטין בין הגילאים 16 ל-18.

החוק מכיר גם ביחסי מרות בין מטפל מתחזה או לא מוסמך לבין מטופל.

החוק קובע חזקה לפיה מעשה שבוצע במסגרת יחסי מרות – נעשה תוך ניצול פערי הכוחות.

על הנאשם יהיה להוכיח שלא ניצל את יחסי המרות, למשל, שהיחסים החלו עוד לפני הטיפול.

מעשה סדום בקטין בנסיבות אינוס

כאשר הקטין או הקטינה מתחת לגיל 14 לא מדובר במעשה סדום "רגיל".

החוק קובע שבמקרה כזה מדובר באונס לכל דבר ועניין.

המשמעות היא שהעונש מזנק מ-5 שנות מאסר עד ל- 20 שנות מאסר.

לסיכום, מעשה סדום בקטין עונשו בין 5 שנות מאסר במקרה "קל" ועד 20 שנות מאסר במקרה שנעשה בנסיבות אינוס.

מעשה סדום בין בגירים

יחסי עבודה או שירות בין בגירים

כמו בקטינים גם בבגירים חל איסור לבצע מעשה סדום במסגרת יחסי מרות.

העונש שמוטל במקרה זה הוא מקל יחסית "רק" 3 שנות מאסר.

יחסי מרות בעניינם של בגירים יכול להיות:

 1. יחסי עובד מעביד.
 2. יחסים במסגרת שירות.

במסגרת יחסי עבודה יש יחסי מרות קלאסיים (בוס ועובד).

בשנים האחרונות יש מגמה להרחיב את הגדרת יחסי המרות גם לכפיפות עקיפה.

כפיפות עקיפה – עובד בארגון מול בכיר שלא ממונה עליו.

במסגרת טיפול נפשי

חל איסור על מטפל נפשי לבצע מעשה סדום במטופל נפשי.

הגדרת "טיפול נפשי" כוללת אבחון, ייעוץ, טיפול או שיחות כדי לסייע לאדם להתמודד עם קושי רגשי.

מיהו "מטפל נפשי"?

החוק מגדיר באופן רחב:

 1. מי שעוסק במתן טיפול נפשי.
 2. מי שמציג עצמו כמטפל נפשי (גם אם לא מוסמך).
 3. בפרט: פסיכולוג, פסיכיאטר עובד סוציאלי.

ביצוע מעשה סדום באדם במהלך תקופת הטיפול הנפשי דינה 4 שנות מאסר.

עד מתי אסור למטפל נפשי לקיים יחסים עם מטופל?

החוק קובע תקופת צינון של 3 שנים ממועד סיום הטיפול האחרון.

במסגרת ייעוץ של רב

גל על רב או כוהן דת חל איסור לבצע מעשה סדום.

האיסור מדבר על בעילה או מעשה סדום באדם במהלך תקופת ייעוץ הוא הדרכה מצד הרב תוך ניצול תלות נפשית ברב.

מקרים רבים בהם רבנים קיימו יחסים עם מאמינים – הגיעו כדי הליכים פליליים והגשת כתב אישום.

מעשה סדום בנסיבות מחמירות

סעיף 347(ב) לחוק קובע עבירה בנסיבות מחמירות:

"העושה מעשה סדום באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345, בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס"

המשמעות היא שמי שביצע מעשה סדום בנסיבות שקבועות בסעיף האונס – דינו כדין אנס.

העונש בגין העבירה בנסיבות אינוס נע בין 16 שנות מאסר ועד 20 שנות מאסר.

אלו הנסיבות שיכולות לבסס נסיבות אינוס:

 1. שלא בהסכמה חופשית – מעשה סדום ללא הסכמה חופשית הוא אונס לכל דבר.
 2. בהסכמה שהושגה במרמה – למשל רופא שמבצע מעשה מגונה בתירוץ שמדובר בטיפול רפואי.
 3. בקטין מתחת לגיל 14 – עבירה בקטין מתחת לגיל 14 – מהווה אונס.
 4. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה – בין אם מתוך שכרות, אובדן הכרה או שימוש בסמים.
 5. ניצול מחלת נפש או לקות שכלית – סעיף שנועד להגן על לוקים בשכלם או בנפשם.
 6. באיומים – איום בנשק קר או חם.
 7. תוך גרימת חבלה פיזית – אם במהלך מעשה הסדום הקורבן נחבל.
 8. בהתעללות – אם המעשה נעשה באכזריות או שנעשתה התעללות במהלך המעשה, לפניו או אחריו.
 9. בנוכחות אחרים – ביצוע מעשה סדום יחד עם אחרים (אונס קבוצתי).

"אונס של גבר"

האם אפשר לאנוס גבר?

התשובה היא כן.

ראינו קודם לכן שמעשה סדום שמבוצע שלא בהסכמה חופשית דינו כדין אונס.

מדובר בסעיף חשוב המאפשר הכרה באונס הומוסקסואלי – אונס של גבר.

המשמעות היא שהעונש זהה עד 16 שנות מאסר ואף 20 שנות מאסר במקרים חמורים.

הסעיף שמשווה מעשה סדום לאונס חשוב גם למקרים בהם אישה נאנסה אנאלית, ללא חדירה וגינלית.

פיצוי קורבן העבירה

במסגרת ההליך הפלילי שופט רשאי לפסוק לצד עונש המאסר גם פיצוי לקורבן העבירה.

הפיצוי המקסימלי במסגרת משפט פלילי הוא כ- 250,000 ש"ח.

הפיצוי נגזר בהתאם לנסיבות העניין:

 1. הסבל שנגרם לקורבן במהלך האקט המיני.
 2. הכאב והסבל שמלווים את הקורבן מאז ועד היום.
 3. הצורך להרתיע את עברייני מין.

פיצוי שנפסק במסגרת ההליך הפלילי לא מונע הגשת תביעה נזיקית.

עורך דין לייצוג בעבירות מין

עו"ד פלילי אלעד שאול יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל ומנוסה מאוד בייצוג בתיקי עבירות מין.

עורכי הדין במשרד אלעד שאול ושות' עבדו בעברת בפרקליטות או בתביעה המשטרתית.

אנו מכירים היטב את נהלי המשטרה והפרקליטות ונוכל לעזור לכם בכל שלבי ההליך.

המשרד מדורג בין המובילים בישראל לפי חברות Bdi ו-דאן אנד ברדסטריט.

5 מתוך 5 - (29 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא מעשה סדום?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי Elad@ese.co.il

שאלות ותשובות
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
מאמרים נוספים בתחום
תיק פלא משטרתי
תיק פל"א

תיק פל"א משטרה הוא אחד המונחים המקצועיים הבולטים במשפט הפלילי ונסקור אותו במאמר זה. מה כולל תיק פל"א, כיצד ניתן לקבל העתק ממנו והאם אפשר לסגור אותו מבלי שיוגש כתב

קרא עוד
היזק לרכוש במזיד
היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד היא אחת העבירות הנפוצות במדינת ישראל, אני נתקל בה לא מעט במהלך עבודתי. לרוב, מדובר באירועים יום יומיים שהחריפו לגרימת נזק לרכוש, דוגמת ריב בין בני

קרא עוד
חבלה במזיד ברכב
חבלה במזיד ברכב

חבלה במזיד ברכב היא עבירה חמורה שאנו נתקלים בה לעיתים קרובות במסגרת סכסוכי נהגים בכביש, סכסוכי שכנים, הליכי גירושין או אפילו סתם מתוך ונדליזם. מה העונש על חבלה במזיד ברכב

קרא עוד
הפרת צו הרחקה
הפרת צו הרחקה

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית המכונה "הפרת הוראה חוקית". צו הרחקה הוא צו שניתן על ידי בית משפט ומטרתו להרחיק אדם מטריד מסביבת מבקש הצו, ההרחקה יכולה להיות פיזית

קרא עוד
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה