חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות פיקטיביות הפכו מכת מדינה והוכרזה נגדן מלחמה על ידי רשות המיסים. חוק מס ערך מוסף קובע שעוסק רשאי לנכות תשומות (הוצאות) מחשבוניות שהונפקו כדין. ישנם סוגים רבים של חשבוניות פיקטיביות וכל אחת מהן עלולה לסבך את העוסק בפלילים. מהן חשבוניות פיקטיביות? כיצד ניתן להתמודד עם התופעה של הפקת חשבוניות פיקטיביות? ומה העונש על הפקת חשבוניות מס פיקטיביות? עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

מהי חשבונית מס ומתי מוציאים אותה?

עוסק שמספק שירות או מוצר ומקבל תשלום צריך להוציא חשבונית מס הכולל את המחיר בתוסף 17% מע"מ (נכון לינואר 2021). העוסק גובה את המע"מ מהצרכן עבור רשות המיסים והוא צריך להעביר את מלוא הסכום למדינה. המס נקרא "מס עסקאות" כלומר שיעור המע"מ מתוך כלל עסקאותיו. בגין השירות שעושה העוסק למדינה, הוא זכאי לקבל בחזרה את המע"מ שהוא משלם באופן ישיר לעיסקו.

לדוגמה: מאפיה זכאית לקבל בחזרה מע"מ ששילמה בגין קמח. המס אותו זכאי העוסק לדרוש בחזרה נקרא "מס תשומות". בסופו של יום העוסק משלם לרשות המיסים "מס עסקאות" פחות "מס תשומות" – הנוסחה נקראת "עקרון ההקבלה". כאשר יוצאת חשבונית מס המשמעות שהיא שהתקיימה עסקה (שירות או מוצר) והתקבל תשלום בגינה.

כדי לשמור על עקרון ההקבלה על החשבונית לשקף בדיוק את העסקה שנעשתה, הצדדים לה והתמורה שהתקבלה. נקודת מוצא היא שניתן לקבל בחזרה מע"מ רק בגין חשבונית מס שיצאה כדין.

 

מה זה חשבונית פיקטיבית?

אין הגדרה בחוק לחשבוניות פיקטיביות אך נכון לומר שמדובר בחשבונית שלא משקפת את העסקה שנעשתה. המושג "חשבונית פיקטיבית" נוצר בבית המשפט בשל תופעת החשבוניות הכוזבות. סעיף 38 לחוק המע"מ קובע: עוסק רשאי לנכות תשומות מחשבוניות מס שהוצאה לו כדין, סעיף 42 לחוק המע"מ קובע שחשבונית תונפק רק על ידי עוסק מורשה ובעקבות עסקה חייבת במס.

המשמעות היא שכדי שחשבונית תהיה "כשרה" עליה לשקף עסקה אמיתית שהתבצעה בין שני צדדים אמיתיים (מקבל השירות ונותן השירות). רבים טועים לחשוב שחשבוניות פיקטיביות הן אך ורק חשבוניות מזויפות.

לדוגמה: אדם הדפיס בבית דפוס חשבוניות עם שם עסק מזוייף ומספר עוסק מזוייף והפיץ אותן. ברור שמדובר בחשבונית פיקטיבית שלא משקפת עסקה אמיתית וכשרה אשר גובלת בעולם של עבירות מס. אך זו לא הדרך היחידה ואנו נתקלים בעוסקים נורמטיביים שהוציאו חשבונית פיקטיבית בלי לשים לב!

דוגמאות לחשבוניות פיקטיביות:

 • העוסק לא לקח חלק בעסקה – כשמוציא החשבונית לא לקח חלק פעיל בעסקה.
 • לא הייתה עסקה – כשלא הייתה עסקה כלל והחשבונית הוצאה ממניעים אחרים.
 • עסקה שונה – חשבונית שלא משקפת את העסקה שהייתה בפועל.
 • חשבונית מזויפת – אם מוציא החשבונית כלל לא עוסק ו/או חברה או שהחשבונית מזוייפת.

 

ישנן דוגמאות רבות נוספות לחשבונית פיקטיבית אך אלו העיקריות שבהן.

 

מה התועלת בחשבוניות פיקטיביות?

עוסק מורשה או חברה רשאים לקזז תשומות (הוצאות) ששילמו במסגרת העסק והדבר מוביל להקטנת תשלומי המס. לכן ישנם עוסקים שמשתמשים בחשבוניות פיקטיביות מבלי להבין את חומרת המעשה ובעובדה שמדובר בעבירות שמוגדרות עבירות מס. חשוב לזכור, גם שירות או מוצר שסופקו וכלולים בחשבונית יכולים להסתיים בחשבונית פיקטיבית – למשל, אם הסכום שכתוב בחשבונית לא משקף את האמת.

סוג נוסף הוא אם מנפיק החשבונית הוא לא מורשה חתימה בחברה או לא מי שסיפק את השירות בפועל. חל איסור לנכות תשומות מחשבונית שלא משקפת בדיוק את העסקה שהתקיימה.

 

דוגמאות לחשבוניות פיקטיביות:

 1. סכום התמורה אינו נכון.
 2. שם העוסק שנתן את השירות או המוצר אינו נכון.
 3. שם מקבל השירות או המוצר אינו נכון.
 4. תאריך העסקה אינו נכון.
 5. מהות השירות או המוצר שנכתב בגוף החשבונית אינו נכון (למשל: עסקה של חומרי בניה כשבחשבונית נכתב שסופקו עובדים).
 6. אין כלל עסקה מאחורי החשבונית.

 

למעשה, כל פרט מהותי בחשבונית שאינו נכון עלול להפוך אותה לפיקטיבית. אם יש חשש שהחשבונית שקיבלתם פיקטיבית – אסור לכם להגיש אותה לרואה החשבון ולדרוש בגינה החזר תשומות. במילים אחרות: העוסק לא זכאי לקבל בחזרה את המע"מ שכתוב בחשבונית פיקטיבית גם אם שילם את התמורה והמע"מ בגינה.

החשבונית הפיקטיבית מאפשרת למקבל החשבונית לנכות את מס התשומות הכלול בה ולקבל החזר מע"מ מהמדינה כשהוא לא זכאי להחזר. בנוסף החשבונית מאפשר לעוסק להגדיל הוצאותיו ולהקטין את ההכנסה החייב במס ובכך הוא משלם פחות מס הכנסה. חשבונית פיקטיבית היא עבירה פלילית חמורה שעלולה להסתכם בתקופת מאסר ארוכה בכלא.

רשויות המס ובתי המשפט מתייחסים בחומרה לכל פעולה באמצעות חשבוניות פיקטיביות בשל סכומי הכסף הגדולים שנגזלים מהמדינה בשל התופעה.

 

לא ידעתי שהחשבונית פיקטיבית – האם אני מוגן?

לרוב לא. נשאלת השאלה "האם העוסק ידע שהחשבונית פיקטיבית"? רוב בעלי העסקים שמזומנים לחקירה במע"מ טוענים שלא ידעו שעשו שימוש בחשבונית פיקטיבית. לצערנו בעלי עסקים רבים לא יודעים שלא רק שבודקים אם הם ידעו שהחשבונית פיקטיבית אלא בודקים גם אם "היה עליהם לדעת" אם הן חשבוניות פיקטיביות. נשאלת השאלה "עד כמה רחוק אני צריך ללכת כדי לוודא שחשבונית לא פיקטיבית?".

התשובה מרחיקת לכת. קיומה של חשבונית פיקטיבית מקים חזקה שיש לפסול את הספרים של מוציא החשבונית וגם של מקזז התשומה עד שהם יוכיחו שלא ידעו שמדובר בחשבונית פיקטיבית. אם יוכח שקיימת חשבונית פיקטיבית נטל ההוכחה יעבור אל כתבי בעל העסק שיאלץ להוכיח שפעל כדין. מדובר בחריג להליכים פליליים שבהם האחריות להוכיח אשמה מוטלת על המדינה.

לא פשוט לשכנע את רשות המסים שעוסק לא ידע ולא היה עליו לדעת שחשבונית פיקטיבית – לשם כך מומלץ לפנות לעורך דין מומחה למיסוי פלילי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מה העונש על חשבוניות פיקטיביות?

רשויות המס ובתי המשפט הנהיגו בשנים האחרונות מגמה בולטת של החמרה בענישה נגד עברייני מס.

גובה העונש שצפוי לעוסק או לבעל חברה תלוי בנתונים כגון:

 • סכום החשבונית
 • היקף המרמה
 • אופי העבירות
 • רמת התחכום

 

כך למשל הנפקת חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים כשחלק מהחשבוניות מזויפות תוביל לעונש מאסר בפועל ברוב המקרים. מצד שני, חשבוניות בהיקף כספי קטן, ללא זיוף ובמקרה גבולי של חוסר תשומת לב יסתיים בענישה נמוכה יותר. בעבירות מס "טכניות" ניתן להמיר את ההליך הפלילי בקנס כספי המכונה "כופר" במהלכו העוסק משלם סכום נכבד ובתמורה הוא לא עומד לדין.

בעבירות מס "מהותיות" מוגשים כתבי אישום חמורים ובתי המשפט גוזרים עונשי מאסר שנעים בין מספר חודשי מאסר ועד מספר שנים בכלא. לצד הענישה הפלילית ישנה שומה אזרחית שמוטלת על בעל העסק, לעיתים אף "כפל מס" וזאת לצד קנס כספי גבוה.

 

1. השלכות במישור הפלילי

הוצאה או קיזוז חשבוניות פיקטיביות היא עבירה פלילית. לחוקרי מע"מ ומס הכנסה סמכויות חקירה תפיסה ומעצר כפי שנתונות לשוטרי משטרת ישראל. אם זומנתם לחקירה במשרדי מע"מ או מס הכנסה מומלץ לפנות בדחיפות לעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מע"מ. חקירה במע"מ עלולה להוביל להגשת כתב אישום נגד בעל העסק ועתירה למאסר בפועל.

העונש על חשובניות פיקטיביות עוד עד 5 שנות מאסר בנסיבות רגילות ובנסיבות מחמירות עד 7 שנות מאסר. לצערנו בתי המשפט גוזרים עונשי מאסר בפועל גם על עוסקים נורמטיביים שזו הסתבכותם הראשונה.

 

2. השלכות במישור האזרחי

רשויות מע"מ ומס הכנסה נוקטות ביד קשה גם באכיפה הכלכלית כלפי מי שעובר עבירות של חשבוניות פיקטיביות. למנהל ברשות המיסים סמכות לפסול את ספרי החשבונות של העסק. המשמעות של "פסילת ספרים" היא שלא יראו בספרי העסק כספרים קבילים ולכן הממונה ברשות המיסים רשאי להוציא שומה לפי ראות עיניו. בעקבות פסילת ספרים אנו נתקלים בשומות מס גבוהות ביותר שהעוסק לא יכול לשלם.

סנקציה נוספת לפי סעיף 50 היא "כפל מס" הכלול בחשבונית הפיקטיבית. לדוגמה אם קוזזו 2,500,000 ש"ח כפל המס יהיה 5,000,000 ש"ח.

 

ההבדל בין חשבונית פיקטיבית לחשבונית זרה

בעבר המונח "חשבונית זרה" תיאר חשבונית ששיקפה עסקה אמיתית שהתרחשה אך לא בין הצדדים הנכונים. כיום חשבונית זרה היא חשבונית פיקטיבית לכל דבר ועניין. עוסקים מזומנים לחקירה במע"מ בגין חשבוניות זרות ומוגשים בעניינן כתבי אישום פליליים. חשבונית זרה היא עדיין חשבונית פיקטיבית לעניין מע"מ והיא לא משקפת את העסקה במדוייק.

מצד שני, ניתן לפעמים להכיר בחשבונית זרה לצורך "הוצאות העסק". ההיגיון הוא שמדובר בעסקה שהתבצעה ושולמה בגינה תמורה. לכן ההוצאה תוכר לצורכי מס הכנסה ולא לצורכי מע"מ.

 

שימוע לפני הגשת כתב אישום בעבירות מס

הוצאת או קיזוז חשבוניות פיקטיביות היא עבירה פלילית מסוג פשע. בעבירות מסוג פשע רשויות המס מחויבות לאפשר לחשוד לקיים שימוע לפני הגשת כתב אישום באמצעות עורך דין מומחה למיסוי פלילי. במסגרת השימוע מקבל עורך הדין את חומרי החקירה ומנהל משא ומתן עם התביעה. הסנגור יבקש לא להגיש כתב אישום, להמיר את העבירה הפלילית בכופר כסף או להגיע להסדר טיעון.

כדי לסגור את התיק ללא כתב אישום או לפחות לזכות בהקלה בעונש מומלץ לפנות לעורך דין פלילי מומחה לעבירות מס.

 

כיצד להימנע מעבירה של חשבוניות פיקטיביות?

עוסקים רבים מבצעים עבירה פלילית ומנכים חשבוניות פיקטיביות מכיוון שהם לא מודעים לחובה המוטלת עליהם בחוק. עוסק זכאי לקבל החזר מע"מ, אך הזכות הזו מגיעה עם אחריות רבה וחובות. העוסק חייב לבדוק באופן ספציפי כל חשבונית שקיבל וכל חשבונית שהוציא ולוודא שהן הוצאו כדין. בבית המשפט נקבע שעוסק שלא ביצע את כל הבדיקות, ביצע עבירה פלילית גם אם חשב באמת ובתמים שהחשבונית תקינה.

אלו חלק מהבדיקות שעוסק חייב לבצע כדי לוודא שהחשבונית תקינה:

 • אישור ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור – על העוסק לבדוק אישורי ניכוי מס במקור ואישורי ניהול ספרים.
 • תעודת עוסק מורשה – על העוסק לקבל תעודת עוסק מורשה ולוודא שהעסק איתו הוא עובד אמיתי.
 • הסכם חתום – על העוסק לחתום הסכם מתן שירותים עם הספק ולפרט בו את השירות והתשלומים.
 • בדיקת מורשה חתימה – על העוסק לוודא שמנפיק החשבונית והחותם עליה מורשה לעשות זאת מטעם הספק.

 

מדובר ברשימה חלקית בלבד.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מיסים המתמחה במשפט פלילי שיבחן את המקרה שלכם לגופו.

 

עורך דין לייצוג בתיקי חשבוניות פיקטיביות

עורכי הדין הפליליים במשרד אלעד שאול ושות' מתמחים בייצוג בעבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון. המשרד מדורג בין המובילים בישראל על פי חברות הדירוג Bdi ודן אנד ברדסטריט בתחום עבירות צווארון לבן ומיסוי אזרחי ופלילי. קהל לקוחות המשרד מונה בכירים במערכת הציבורית, בעלי עסקים ואנשים פרטיים שהסתבכו לראשונה עם מערכת אכיפת החוק.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חשבוניות פיקטיביות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!