חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות פיקטיביות הפכו מכת מדינה והוכרזה נגדן מלחמה על ידי רשות המיסים. חוק מס ערך מוסף קובע שעוסק רשאי לנכות תשומות (הוצאות) מחשבוניות שהונפקו כדין. ישנם סוגים רבים של חשבוניות פיקטיביות וכל אחת מהן עלולה לסבך את העוסק בפלילים. מהן חשבוניות פיקטיביות? כיצד ניתן להתמודד עם התופעה של הפקת חשבוניות פיקטיביות? ומה העונש על הפקת חשבוניות מס פיקטיביות? עו"ד אלעד שאול מסביר:

 

מהי חשבונית מס ומתי מוציאים אותה?

עוסק שמספק שירות או מוצר ומקבל תשלום צריך להוציא חשבונית מס הכולל את המחיר בתוסף 17% מע"מ (נכון לינואר 2021). העוסק גובה את המע"מ מהצרכן עבור רשות המיסים והוא צריך להעביר את מלוא הסכום למדינה. המס נקרא "מס עסקאות" כלומר שיעור המע"מ מתוך כלל עסקאותיו. בגין השירות שעושה העוסק למדינה, הוא זכאי לקבל בחזרה את המע"מ שהוא משלם באופן ישיר לעיסקו.

לדוגמה: מאפיה זכאית לקבל בחזרה מע"מ ששילמה בגין קמח. המס אותו זכאי העוסק לדרוש בחזרה נקרא "מס תשומות". בסופו של יום העוסק משלם לרשות המיסים "מס עסקאות" פחות "מס תשומות" – הנוסחה נקראת "עקרון ההקבלה". כאשר יוצאת חשבונית מס המשמעות שהיא שהתקיימה עסקה (שירות או מוצר) והתקבל תשלום בגינה.

כדי לשמור על עקרון ההקבלה על החשבונית לשקף בדיוק את העסקה שנעשתה, הצדדים לה והתמורה שהתקבלה. נקודת מוצא היא שניתן לקבל בחזרה מע"מ רק בגין חשבונית מס שיצאה כדין.

 

מה זה חשבונית פיקטיבית?

אין הגדרה בחוק לחשבוניות פיקטיביות אך נכון לומר שמדובר בחשבונית שלא משקפת את העסקה שנעשתה. המושג "חשבונית פיקטיבית" נוצר בבית המשפט בשל תופעת החשבוניות הכוזבות. סעיף 38 לחוק המע"מ קובע: עוסק רשאי לנכות תשומות מחשבוניות מס שהוצאה לו כדין, סעיף 42 לחוק המע"מ קובע שחשבונית תונפק רק על ידי עוסק מורשה ובעקבות עסקה חייבת במס.

המשמעות היא שכדי שחשבונית תהיה "כשרה" עליה לשקף עסקה אמיתית שהתבצעה בין שני צדדים אמיתיים (מקבל השירות ונותן השירות). רבים טועים לחשוב שחשבוניות פיקטיביות הן אך ורק חשבוניות מזויפות.

לדוגמה: אדם הדפיס בבית דפוס חשבוניות עם שם עסק מזוייף ומספר עוסק מזוייף והפיץ אותן. ברור שמדובר בחשבונית פיקטיבית שלא משקפת עסקה אמיתית וכשרה אשר גובלת בעולם של עבירות מס. אך זו לא הדרך היחידה ואנו נתקלים בעוסקים נורמטיביים שהוציאו חשבונית פיקטיבית בלי לשים לב!

דוגמאות לחשבוניות פיקטיביות:

 • העוסק לא לקח חלק בעסקה – כשמוציא החשבונית לא לקח חלק פעיל בעסקה.
 • לא הייתה עסקה – כשלא הייתה עסקה כלל והחשבונית הוצאה ממניעים אחרים.
 • עסקה שונה – חשבונית שלא משקפת את העסקה שהייתה בפועל.
 • חשבונית מזויפת – אם מוציא החשבונית כלל לא עוסק ו/או חברה או שהחשבונית מזוייפת.

 

ישנן דוגמאות רבות נוספות לחשבונית פיקטיבית אך אלו העיקריות שבהן.

 

מה התועלת בחשבוניות פיקטיביות?

עוסק מורשה או חברה רשאים לקזז תשומות (הוצאות) ששילמו במסגרת העסק והדבר מוביל להקטנת תשלומי המס. לכן ישנם עוסקים שמשתמשים בחשבוניות פיקטיביות מבלי להבין את חומרת המעשה ובעובדה שמדובר בעבירות שמוגדרות עבירות מס. חשוב לזכור, גם שירות או מוצר שסופקו וכלולים בחשבונית יכולים להסתיים בחשבונית פיקטיבית – למשל, אם הסכום שכתוב בחשבונית לא משקף את האמת.

סוג נוסף הוא אם מנפיק החשבונית הוא לא מורשה חתימה בחברה או לא מי שסיפק את השירות בפועל. חל איסור לנכות תשומות מחשבונית שלא משקפת בדיוק את העסקה שהתקיימה.

 

דוגמאות לחשבוניות פיקטיביות:

 1. סכום התמורה אינו נכון.
 2. שם העוסק שנתן את השירות או המוצר אינו נכון.
 3. שם מקבל השירות או המוצר אינו נכון.
 4. תאריך העסקה אינו נכון.
 5. מהות השירות או המוצר שנכתב בגוף החשבונית אינו נכון (למשל: עסקה של חומרי בניה כשבחשבונית נכתב שסופקו עובדים).
 6. אין כלל עסקה מאחורי החשבונית.

 

למעשה, כל פרט מהותי בחשבונית שאינו נכון עלול להפוך אותה לפיקטיבית. אם יש חשש שהחשבונית שקיבלתם פיקטיבית – אסור לכם להגיש אותה לרואה החשבון ולדרוש בגינה החזר תשומות. במילים אחרות: העוסק לא זכאי לקבל בחזרה את המע"מ שכתוב בחשבונית פיקטיבית גם אם שילם את התמורה והמע"מ בגינה.

החשבונית הפיקטיבית מאפשרת למקבל החשבונית לנכות את מס התשומות הכלול בה ולקבל החזר מע"מ מהמדינה כשהוא לא זכאי להחזר. בנוסף החשבונית מאפשר לעוסק להגדיל הוצאותיו ולהקטין את ההכנסה החייב במס ובכך הוא משלם פחות מס הכנסה. חשבונית פיקטיבית היא עבירה פלילית חמורה שעלולה להסתכם בתקופת מאסר ארוכה בכלא.

רשויות המס ובתי המשפט מתייחסים בחומרה לכל פעולה באמצעות חשבוניות פיקטיביות בשל סכומי הכסף הגדולים שנגזלים מהמדינה בשל התופעה.

 

לא ידעתי שהחשבונית פיקטיבית – האם אני מוגן?

לרוב לא. נשאלת השאלה "האם העוסק ידע שהחשבונית פיקטיבית"? רוב בעלי העסקים שמזומנים לחקירה במע"מ טוענים שלא ידעו שעשו שימוש בחשבונית פיקטיבית. לצערנו בעלי עסקים רבים לא יודעים שלא רק שבודקים אם הם ידעו שהחשבונית פיקטיבית אלא בודקים גם אם "היה עליהם לדעת" אם הן חשבוניות פיקטיביות. נשאלת השאלה "עד כמה רחוק אני צריך ללכת כדי לוודא שחשבונית לא פיקטיבית?".

התשובה מרחיקת לכת. קיומה של חשבונית פיקטיבית מקים חזקה שיש לפסול את הספרים של מוציא החשבונית וגם של מקזז התשומה עד שהם יוכיחו שלא ידעו שמדובר בחשבונית פיקטיבית. אם יוכח שקיימת חשבונית פיקטיבית נטל ההוכחה יעבור אל כתבי בעל העסק שיאלץ להוכיח שפעל כדין. מדובר בחריג להליכים פליליים שבהם האחריות להוכיח אשמה מוטלת על המדינה.

לא פשוט לשכנע את רשות המסים שעוסק לא ידע ולא היה עליו לדעת שחשבונית פיקטיבית – לשם כך מומלץ לפנות לעורך דין מומחה למיסוי פלילי.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

מה העונש על חשבוניות פיקטיביות?

רשויות המס ובתי המשפט הנהיגו בשנים האחרונות מגמה בולטת של החמרה בענישה נגד עברייני מס.

גובה העונש שצפוי לעוסק או לבעל חברה תלוי בנתונים כגון:

 • סכום החשבונית
 • היקף המרמה
 • אופי העבירות
 • רמת התחכום

 

כך למשל הנפקת חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים כשחלק מהחשבוניות מזויפות תוביל לעונש מאסר בפועל ברוב המקרים. מצד שני, חשבוניות בהיקף כספי קטן, ללא זיוף ובמקרה גבולי של חוסר תשומת לב יסתיים בענישה נמוכה יותר. בעבירות מס "טכניות" ניתן להמיר את ההליך הפלילי בקנס כספי המכונה "כופר" במהלכו העוסק משלם סכום נכבד ובתמורה הוא לא עומד לדין.

בעבירות מס "מהותיות" מוגשים כתבי אישום חמורים ובתי המשפט גוזרים עונשי מאסר שנעים בין מספר חודשי מאסר ועד מספר שנים בכלא. לצד הענישה הפלילית ישנה שומה אזרחית שמוטלת על בעל העסק, לעיתים אף "כפל מס" וזאת לצד קנס כספי גבוה.

 

1. השלכות במישור הפלילי

הוצאה או קיזוז חשבוניות פיקטיביות היא עבירה פלילית. לחוקרי מע"מ ומס הכנסה סמכויות חקירה תפיסה ומעצר כפי שנתונות לשוטרי משטרת ישראל. אם זומנתם לחקירה במשרדי מע"מ או מס הכנסה מומלץ לפנות בדחיפות לעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מע"מ. חקירה במע"מ עלולה להוביל להגשת כתב אישום נגד בעל העסק ועתירה למאסר בפועל.

העונש על חשובניות פיקטיביות עוד עד 5 שנות מאסר בנסיבות רגילות ובנסיבות מחמירות עד 7 שנות מאסר. לצערנו בתי המשפט גוזרים עונשי מאסר בפועל גם על עוסקים נורמטיביים שזו הסתבכותם הראשונה.

 

2. השלכות במישור האזרחי

רשויות מע"מ ומס הכנסה נוקטות ביד קשה גם באכיפה הכלכלית כלפי מי שעובר עבירות של חשבוניות פיקטיביות. למנהל ברשות המיסים סמכות לפסול את ספרי החשבונות של העסק. המשמעות של "פסילת ספרים" היא שלא יראו בספרי העסק כספרים קבילים ולכן הממונה ברשות המיסים רשאי להוציא שומה לפי ראות עיניו. בעקבות פסילת ספרים אנו נתקלים בשומות מס גבוהות ביותר שהעוסק לא יכול לשלם.

סנקציה נוספת לפי סעיף 50 היא "כפל מס" הכלול בחשבונית הפיקטיבית. לדוגמה אם קוזזו 2,500,000 ש"ח כפל המס יהיה 5,000,000 ש"ח.

 

ההבדל בין חשבונית פיקטיבית לחשבונית זרה

בעבר המונח "חשבונית זרה" תיאר חשבונית ששיקפה עסקה אמיתית שהתרחשה אך לא בין הצדדים הנכונים. כיום חשבונית זרה היא חשבונית פיקטיבית לכל דבר ועניין. עוסקים מזומנים לחקירה במע"מ בגין חשבוניות זרות ומוגשים בעניינן כתבי אישום פליליים. חשבונית זרה היא עדיין חשבונית פיקטיבית לעניין מע"מ והיא לא משקפת את העסקה במדוייק.

מצד שני, ניתן לפעמים להכיר בחשבונית זרה לצורך "הוצאות העסק". ההיגיון הוא שמדובר בעסקה שהתבצעה ושולמה בגינה תמורה. לכן ההוצאה תוכר לצורכי מס הכנסה ולא לצורכי מע"מ.

 

שימוע לפני הגשת כתב אישום בעבירות מס

הוצאת או קיזוז חשבוניות פיקטיביות היא עבירה פלילית מסוג פשע. בעבירות מסוג פשע רשויות המס מחויבות לאפשר לחשוד לקיים שימוע לפני הגשת כתב אישום באמצעות עורך דין מומחה למיסוי פלילי. במסגרת השימוע מקבל עורך הדין את חומרי החקירה ומנהל משא ומתן עם התביעה. הסנגור יבקש לא להגיש כתב אישום, להמיר את העבירה הפלילית בכופר כסף או להגיע להסדר טיעון.

כדי לסגור את התיק ללא כתב אישום או לפחות לזכות בהקלה בעונש מומלץ לפנות לעורך דין פלילי מומחה לעבירות מס.

 

כיצד להימנע מעבירה של חשבוניות פיקטיביות?

עוסקים רבים מבצעים עבירה פלילית ומנכים חשבוניות פיקטיביות מכיוון שהם לא מודעים לחובה המוטלת עליהם בחוק. עוסק זכאי לקבל החזר מע"מ, אך הזכות הזו מגיעה עם אחריות רבה וחובות. העוסק חייב לבדוק באופן ספציפי כל חשבונית שקיבל וכל חשבונית שהוציא ולוודא שהן הוצאו כדין. בבית המשפט נקבע שעוסק שלא ביצע את כל הבדיקות, ביצע עבירה פלילית גם אם חשב באמת ובתמים שהחשבונית תקינה.

אלו חלק מהבדיקות שעוסק חייב לבצע כדי לוודא שהחשבונית תקינה:

 • אישור ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור – על העוסק לבדוק אישורי ניכוי מס במקור ואישורי ניהול ספרים.
 • תעודת עוסק מורשה – על העוסק לקבל תעודת עוסק מורשה ולוודא שהעסק איתו הוא עובד אמיתי.
 • הסכם חתום – על העוסק לחתום הסכם מתן שירותים עם הספק ולפרט בו את השירות והתשלומים.
 • בדיקת מורשה חתימה – על העוסק לוודא שמנפיק החשבונית והחותם עליה מורשה לעשות זאת מטעם הספק.

 

מדובר ברשימה חלקית בלבד.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מיסים המתמחה במשפט פלילי שיבחן את המקרה שלכם לגופו.

 

עורך דין לייצוג בתיקי חשבוניות פיקטיביות

עורכי הדין הפליליים במשרד אלעד שאול ושות' מתמחים בייצוג בעבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון. המשרד מדורג בין המובילים בישראל על פי חברות הדירוג Bdi ודן אנד ברדסטריט בתחום עבירות צווארון לבן ומיסוי אזרחי ופלילי. קהל לקוחות המשרד מונה בכירים במערכת הציבורית, בעלי עסקים ואנשים פרטיים שהסתבכו לראשונה עם מערכת אכיפת החוק.

5 מתוך 5 - (1 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא חשבוניות פיקטיביות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
רישום כוזב במסמכי תאגיד
צווארון לבן
רישום כוזב במסמכי תאגיד

תאגיד הוא גוף משפטי שמורכב מיחידים שהתאגדו לצורך ביצוע פעילות כלכלית ומסחרית, בין סוגי התאגידים ניתן לציין חברה, עמותה, אגודות שיתופיות, שותפות ועוד. קיימת חובה

קרא עוד »
הלבנת הון עונש
התמחויות המשרד
הלבנת הון עונש

מלחמת הרשויות בישראל בתופעת ההון השחור הובילה ליישום מדיניות ענישה מחמירה כלפי עברייני מס וכל אדם הנאשם ומורשע בביצוע עבירות כספים שמתעורר כנגדו חשד למעורבות

קרא עוד »
הלבנת הון
פלילי
הלבנת הון

הלבנת כספים, המהווה תהליך שמטרתו להסוות את מקורותיהם של כספים בלתי חוקיים, עומדת כאיום נרחב על שלמותן של מערכות פיננסיות ברחבי העולם. מסיבה זו, הוגברו

קרא עוד »
עונשים על עבירות מס
הליכים ושירותים
עונשים על עבירות מס

במדינת ישראל נהוגים אמצעים נוקשים כדי להרתיע ולהעניש אנשים או גופים החשודים בהעלמת מס, הונאה או עבירות מס אחרות. במסגרת ניסיוננו ארוך השנים בייצוג בתחום

קרא עוד »
עורך דין מידע פנים
התמחויות המשרד
עורך דין מידע פנים

שימוש במידע פנים בחברה ציבורית הינו אסור על פי חוק. האיסור חל על מסירת מידע פנים, שימוש במידע פנים על ידי איש פנים של החברה

קרא עוד »
עבירות
הוצאת שיק ללא כיסוי

הוצאת שיק ללא כיסוי הינה עבירה פלילית לפי סעיף 432(א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. העבירה נמצאת תחת סימן ו', העוסק בעבירות מרמה, סחיטה ועושק.

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה