ועדת שחרורים

ועדת שחרורים נערכת לרוב על מנת לבחון את זכאותו של אסיר לשחרור מוקדם לאחר ריצוי שני שלישים ממאסרו. עו"ד אלעד שאול מסביר על ועדת השחרורים, האמונה על שחרור אסירי על תנאי ועל הרשות לשיקום האסיר שאחראית על שיקומם של אסירים במדינת ישראל:

 

חשיבות הליכי השיקום בועדת שחרורים

עם הכניסה לכלא האסיר חווה קשיים רבים הנובעים מאובדן החופש הפיזי, אובדן חופש הבחירה, אובדן הפרטיות, ניתוק מהמשפחה ונזקים כלכליים. נוסף על כך, האסירים מתמודדים עם חסכים שקדמו למאסר – חסרים רגשיים, חינוכיים-תרבותיים ותפקודיים, חוסר משאבים ומקורות תמיכה פנימיים וחיצוניים וקשרים כושלים עם מוסדות המדינה ומסגרותיה.

בטרם כניסה למאסר מומלץ לאסיר להיערך לתקופת מאסרו על מנת להגדיל את הסיכוי לזכות בשחרור מוקדם לאחר ריצוי שני שלישים במה שמכונה "ועדת שליש". כדי להגביר את הסיכוי לעלות לוועדת שלישי ולזכות בשחרור מוקדם צריך להתחשב בהליכי שיקום וטיפול שנערכים בין כתלי הכלא.

הליכי השיקום והטיפול משפיעים גם על קיצור עונש מאסר והמתקת עונשים פליליים במסגרת בקשת חנינה לנשיא המדינה לקיצור תקופת המאסר. ייצגנו אסירים רבים במסגרת ועדות השחרורים (ועדות שליש) ובבקשות בפני נשיא המדינה לקיצור עונש המאסר במסגרת מוסד החנינה, תוך שימוש בידע נרחב שרכשנו בתקופת עבודתנו בפרקליטויות וברשויות המדינה השונות.

 

כיצד מתבצע הליך השיקום בבית הסוהר?

הטיפול והשיקום בין כתלי בית הסוהר הוא באחריות מחלקת חינוך, טיפול ושיקום בשירות בתי הסוהר, שתפקידה הוא להקטין את הסיכויי לשובו של האסיר לבית הכלא לאחר שחרורו (מניעת "רצידיביזם"). הדבר נעשה בשילוב של מסלולי חינוך ותוכניות טיפול ושיקום במסגרת בית הסוהר, כל אלו הוכחו מחקרית כמסייעות לאסירים לפתוח בחיים חדשים לאחר השחרור ולא לחזור לדרך הפשע.

כך למשל מתאפשר לאסיר להשלים בגרויות בזמן תקופת מאסרו בכפוף להגשת בקשה מטעמו, בחינת הבקשה על ידי שב"ס ואם תאושר – הרשמה ללימודים.

הייתרונות בהליך הטיפול והשיקום בבית הסוהר הן:

 1. שילוב בכלא: אסיר שמשתלב בהליך חינוכי או שיקומי זוכה לטיפול קבוצתי, פרטני וקהילתי בעל היבטים של תמיכה והשתלבות. המפגשים המשותפים כוללים לעיתים גם את בני המשפחה של האסיר ואף נערך לפעמים טיפול משותף לאסיר ולבני משפחתו כגון מסוגלות הורית, סדנאות שליטה בכעסים וכדומה. הדבר מסייע לאסיר להשתלב בין כתלי הכלא, למצוא את עצמו חברתית ואף להרחיק אותו מחברה שולית בתוך בית הסוהר. כמובן שהדבר מובא לידיעתה של ועדת השחרורים בזמן ובמועד המתאים לכך.
 2. מזעור נזקים לאסיר: במסגרת הליכי הטיפול ניתן להתרשם מהאסיר, לאתר אסירים שחשופים להתעללות או נתונים בסיכון בזמן מאסרם, להפחית אובדנות בקרב אסירים ואף לבחור אגף מתאים לשיבוץ. אסיר שבוחר להימנע מהליך טיפול או חינוכי, לרוב ינהל אינטראקציה מועטה יחסית עם רשויות הכלא ובכך הוא עלול ליפול בין הכסאות.
 3. הקניית כלים מתקנים: הטיפול הפרטני, הקבוצתי והקהילתי, לצד החינוך הפורמלי והלא פורמאלי במסגרת המאסר, מאפשרים לאסר לרכוש כלים לעתיד שיאפשרו לו לשמור על דרך הישר כשישוב לאזרחות. בין יתר התהליכים שעובר האסיר הוא זכאי למשל להליכי השמה תעסוקתית, גמילה מסמים, טיפול בעבריינות מין והפחתת מסוכנות מינית, טיפול בעברייני אלימות במשפחה, הקניית הרגלי עבודה, שינוי דפוסי התנהגות עברייניים ורכישת דפוסים נורמטיביים. כל אלו עומדים לנגד עיני ועדת השחרורים כשהיא מחליטה אם להורות על שחרור האסיר בשחרור מוקדם או לא.
 4. הכנה לשחרור: חלק גדול מהליכי הטיפול והחינוך נערכים בשיתוף פעולה עם גורמי קהילה החיצוניים לבית הסוהר ובשיתוף הרשות לשיקום האסיר (רש"א). אגפי השיקום מתחלקים לשלושה סוגים: קבוצתי, פרטני והוסטל. על אלו נוספת הכנת תוכנית שיקום בשיתוף רש"א. כמובן שועדת שחרורים מתרשמת מרמת המוכנות של אסיר להשתחרר ולחזור לחברה והדבר מהווה רכיב מכריע בהחלטה אם לקצר את המאסר או לא.

 

הרשות לשיקום האסיר (רש"א) – פעילות השיקום

רש"א אחראית לטיפול באסיר ובמשפחתו עד שנתיים מיום שחרורו מהכלא, תהליך השיקום של אסירים משוחררים מכונה "שיקום בפיקוח", כלומר – תהליך שיקום בבקרה ובפיקוח של נציג הרשות לשיקום האסיר. פעילות הרשות נעשית בשני אופנים עיקריים: פעילות ישירה של עובדי הרשות ופעילות באמצעות גופים התנדבותיים שהרשות מפקחת עליהם ומסייעת להם בפעילות השוטפת. פעילו רש"א נעשית בכמה מוקדים:

 • פעילות רש"א בבית הסוהר: בכל מתקן כליאה בישראל עובד יועץ רש"א, הוא נפגש עם האסיר במהלך 120 הימים שלפני מועד השחרור, מאבחן אותו ומכין עבורו תוכנית שיקום המוכנה "תוכנית רש"א". במסגרת התוכנית יפורט הליך הטיפול, השיקום, התעסוקה והפיקוח של רש"א מול האסיר בזמן שחרור. תוכנית רש"א חשובה מאוד לוועדת השחרורים ובמקרים רבים היא תנאי מקדים לשחרור מוקדם.
 • סדנאות והכנה לשחרור: יועצי הרשות לשיקום האסיר מפעילים סדנאות הכנה לשחרור ומכינים את האסיר לקראת שחרורו, בין היתר, מסייעים לו בהשמה תעסוקתית וברכישת כלים להתמודד עם האזרחות.
 • פעילות חוץ קהילתית: הפעילות החוץ קהילתית של רש"א מתבטאת בעיקר בהפעלת הוסטלים לאסירים משוחררים. הרשות מפעילה שבעה הוסטלים בערים: חיפה, ירושלים ובאר שבע; הוסטל לאסירי אלמ"ב בראשון לציון ובמקומות נוספים. ההוסטלים מיועדים לאסירים המכורים לסמים, עברייני מין, עברייני אלימות במשפחה, בני מיעוטים ואסירות לטיפול דאידי (טיפול הורה-ילד) וכן אסירות עם ילדיהן. הרשות מפקחת על אסירים המופנים לקהילות טיפוליות – להוסטלים של חסות הנוער, לקיבוצים ולישיבות.
 • פעילות בקהילה: רש"א הקימה בתל אביב מרכז תעסוקתי טיפול לאסירות משוחררות; בנוסף ובסיוע שירות המבחן למבוגרים והמוסד לביטוח לאומי הוקם מרכז אמבולטורי לטיפול בעברייני מין.
 • תעסוקה: ברחבי הארץ מפעילה רש"א 6 רכזי תעסוקה שתפקידם הוא להפעיל סדנאות הכנה בבית הסוהר, לפל בהשמת אסירים לאחר שחרורם, לגייס מעסיקים ידידים ולספק ליווי תעסוקתי לאסירים משוחררים כדי לסייע להם להתמיד בעבודה. גם התמדה בעבודה הוכחה כמקטינה חזרת האסיר לעולם הפשע. רכישת מקצוע בזמן ריצוי המאסר באה לידי ביטוי אף היא במסגרת ועדת השחרורים.
 • רכזי שיקום האסיר: הרשות מינתה ב-40 יישובים רכזי שיקום האסיר, שהם עובדי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. הרכזים מטפלים באסירים משוחררים ובבני משפחותיהם. כמו כן, הם אחראים לפיתוח פרויקטים למען שיקום האסיר, כמו קבוצות טיפוליות לאסירים משוחררים הנמצאים בתוכניות שיקום בפיקוח, קבוצות טיפוליות לנשות אסירים, חונכות לילדי אסירים, פעילות העשרה ופרויקטים נוספים ביישובים. הרכזים מקבלים הנחיה מקצועית מהרשות לשיקום האסיר. ברשויות מקומיות שבהן אין רכזי שיקום האסיר, בעיקר ביישובים קטנים, פועלי יועצי הרשות לשיקום האסיר (שהם עובדי הרשות) ומכינים באמצעות מחלקת הרווחה תוכניות שיקום בפיקוח.

 

במסגרת ייעוץ וליווי לאסירים שאנו מעניקים, אנו מסייעים גם בתקשורת מול רש"א, בייעוץ לאסיר כיצד להתמודד עם רכזי שיקום האסיר, הדרך הנכונה לבצע את הליך הטיפול, החינוך וההשמה התעסוקתית במטרה למקסם את הסיכוי לעלות לועדת שליש ולזכות בשחרור מוקדם.

 

חברי ועדת השחרורים

לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר ועדת השחרורים תורכב משלושה חברים:

 1. שופט המשמש כיו"ר ועדת השחרורים.
 2. נציגי ציבור: שני נציגים שמונו על ידי שר המשפטים והם בהכשרתם קרימינולוגים, עו"ס, פסיכולוג, פסיכיאטר או איש חינוך.

 

בנוסף לכך ישנו איש שב"ס בדרגת רב כלאי לפחות שלוקח חלק בוועדה וממליץ המלצותיו אך אין לו זכות הצבעה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

תפקיד ועדת השחרורים

סעיף 3 לחוק שחרור על תנאי קובע:
" אסיר, למעט אסיר עולם, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים, שנשא לפחות שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת, רשאית ועדת שחרורים, לבקשתו, לשחררו על-תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר."
תפקיד ועדת השחרורים הוא לבחון ולהחליט האם אסיר ראוי להשתחרר על תנאי, לאחר שריצה רק חלק מעונשו, בהתאם לחוק.
 ועדות השחרורים מחליטות האם ראוי האסיר לשחרור על תנאי על פי שיקולים של נסיבות העבירה וחומרתה, הרשעות קודמות, רמת מסוכנות לשלום הציבור, סיכוי שיקום האסיר, דיונים קודמים בפני הועדה, כתבי אישום נוספים שתלויים ועומדים כנגד האסיר, התנהגותו בתקופת המאסר, חוות דעת שירות בתי הסוהר על האסיר ותפקודו, חוות דעת הרשות לשיקום האסיר, חוות דעת שירות המבחן, משטרת ישראל או גורמי הבטחון, נתוניו האישיים של האסיר ועוד שיקולים מנחים.

הדיון בועדת שחרורים

בדיון בועדה יהיו נוכחים האסיר ועורך דינו, אם השכיל האסיר לשכור עורך דין פלילי, ונציג היועץ המשפטי לממשלה. אם נציגי הפרקליטות הסכימו עם עוה"ד המייצג את האסיר על שחרור מוקדם, ניתן לקיים את הדיון בהיעדרו של האסיר ולהורות על שחרורו.

אולם במקרים רבים הפרקליטות מתנגדת וצריך לנהל דיון לגופו של עניין בבקשת האסיר לשחרור. במסגרת הדיון נערך פרוטוקול שמתעד את מה שנאמר במסגרת הועדה ובסופו של דיון תינתן החלטה. אם הועדה החליטה לשחרר את האסיר על תנאי, ייקבעו תנאים לשחרור שיפורטו להלן.

 

תנאי השחרור לאחר שהוחלט בועדת השחרורים על שחרורו של אסיר

התנאים לשחרור מוקדם קבועים בחוק והועדה רשאית לקבוע את התנאים שיחולו על האסיר בתקופת השחרור על תנאי:

 1. איסור לעבור עבירה: אסור לאסיר לעבור עבירת עוון או פשע במשך תקופת התנאי.
 2. ערבויות: הועדה רשאית להטיל על האסיר ערבויות לשחרור, למשל, הפקדת סכום כספי או החתמת ערב צד ג' שיערוב לכך שהאסיר לא מפר את התנאים.
 3. חובת פיקוח וטיפול: הועדה רשאית להתנות את השחרור בהשתתפות האסיר בהליכי פיקוח, טיפול וחינוך מטעם רש"א – עמידה בתוכנית רש"א היא בחלק גדול מהמקרים גורם משמעותי לשחרור האסיר ולהתמדתו בחיים נורמטיביים מחוץ לכתלי הכלא.
 4. הודעה על מקום מגורים: האסיר חייב להודיע למנהל בית הסוהר על כתובת מגוריו.
 5. התייצבות במשטרה: תוך 48 שעות מרגע השחרור על האסיר להתייצב במשטרה וידווח שהוא אסיר ברישיון המתגורר בתחום השיפוט של התחנה.
 6. התייצבות תקופתית: כל חודש האסיר צריך להתייצב במפני השוטר הממונה ולעדכן על מקום מגוריו העדכני.
 7. איסור יציאה מהארץ: אסור לאסיר ברישיון לצאת מהארץ, אלא אם קיבל אישור לכך.

 

על הגבלות אלו ניתן להוסיף הגבלות נוספות אם הוטלו על האסיר, כגון צו פיקוח על עברייני מין וכדומה שמונעים העסקת עברייני מין במוסדות ציבוריים או בכל מקום בו נמצאים קטינים וחסרי ישע.

 

ייצוג משפטי בועדת שחרורים: יתרונות וחסרונות

אסיר רשאי להיות לא מיוצג בועדת השחרורים ולהציג את עמדתו בעצמו. יחד עם זאת, שלטונות שב"ס מצויים בעמדת כוח מובהקת כלפי האסיר, ישנם פערי ידע ואמצעים כלכליים בין האסיר למדינת ישראל ולכן ייצוג האסיר את עצמו מסתיים, ברוב המקרים, בתוצאה פחות טובה מאשר זו שתתקבל עם ייצוג משפטי איכותי.

החיסרון היחיד בייצוג של עורך דין בועדת השחרורים היא העלות הכספית של שכר הטרחה, אך אפשר בהחלט לקבוע שעלות זו זניחה ביותר ביחס לחירות שהאסיר יכול לזכות בה – כפי שנאמר "אין מחיר לחופש".

עורך דין אלעד שאול, בעל המשרד, יוצא פרקליטות מחוז ת"א פלילי וחברת וועדות פליליות שונות בלשכת עורכי הדין. יחד עם עורכי הדין במשרד, מייצגים נאמנה אסירים בוועדות שחרורים, וועדות שלישי ובעתירות אסיר מול שירות בתי הסוהר. המשרד מדורג בין המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי – צווארון לבן ומפקיד על ייצוג איכותי ותקיף. אנו לרשותך לייעוץ בכל עת.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ועדת שחרורים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!