ועדת שחרורים

ועדת שחרורים נערכת לרוב על מנת לבחון את זכאותו של אסיר לשחרור מוקדם לאחר ריצוי שני שלישים ממאסרו. עו"ד אלעד שאול מסביר על ועדת השחרורים, האמונה על שחרור אסירי על תנאי ועל הרשות לשיקום האסיר שאחראית על שיקומם של אסירים במדינת ישראל:

 

חשיבות הליכי השיקום בועדת שחרורים

עם הכניסה לכלא האסיר חווה קשיים רבים הנובעים מאובדן החופש הפיזי, אובדן חופש הבחירה, אובדן הפרטיות, ניתוק מהמשפחה ונזקים כלכליים. נוסף על כך, האסירים מתמודדים עם חסכים שקדמו למאסר – חסרים רגשיים, חינוכיים-תרבותיים ותפקודיים, חוסר משאבים ומקורות תמיכה פנימיים וחיצוניים וקשרים כושלים עם מוסדות המדינה ומסגרותיה.

בטרם כניסה למאסר מומלץ לאסיר להיערך לתקופת מאסרו על מנת להגדיל את הסיכוי לזכות בשחרור מוקדם לאחר ריצוי שני שלישים במה שמכונה "ועדת שליש". כדי להגביר את הסיכוי לעלות לוועדת שלישי ולזכות בשחרור מוקדם צריך להתחשב בהליכי שיקום וטיפול שנערכים בין כתלי הכלא.

הליכי השיקום והטיפול משפיעים גם על קיצור עונש מאסר והמתקת עונשים פליליים במסגרת בקשת חנינה לנשיא המדינה לקיצור תקופת המאסר. ייצגנו אסירים רבים במסגרת ועדות השחרורים (ועדות שליש) ובבקשות בפני נשיא המדינה לקיצור עונש המאסר במסגרת מוסד החנינה, תוך שימוש בידע נרחב שרכשנו בתקופת עבודתנו בפרקליטויות וברשויות המדינה השונות.

 

כיצד מתבצע הליך השיקום בבית הסוהר?

הטיפול והשיקום בין כתלי בית הסוהר הוא באחריות מחלקת חינוך, טיפול ושיקום בשירות בתי הסוהר, שתפקידה הוא להקטין את הסיכויי לשובו של האסיר לבית הכלא לאחר שחרורו (מניעת "רצידיביזם"). הדבר נעשה בשילוב של מסלולי חינוך ותוכניות טיפול ושיקום במסגרת בית הסוהר, כל אלו הוכחו מחקרית כמסייעות לאסירים לפתוח בחיים חדשים לאחר השחרור ולא לחזור לדרך הפשע.

כך למשל מתאפשר לאסיר להשלים בגרויות בזמן תקופת מאסרו בכפוף להגשת בקשה מטעמו, בחינת הבקשה על ידי שב"ס ואם תאושר – הרשמה ללימודים.

הייתרונות בהליך הטיפול והשיקום בבית הסוהר הן:

 1. שילוב בכלא: אסיר שמשתלב בהליך חינוכי או שיקומי זוכה לטיפול קבוצתי, פרטני וקהילתי בעל היבטים של תמיכה והשתלבות. המפגשים המשותפים כוללים לעיתים גם את בני המשפחה של האסיר ואף נערך לפעמים טיפול משותף לאסיר ולבני משפחתו כגון מסוגלות הורית, סדנאות שליטה בכעסים וכדומה. הדבר מסייע לאסיר להשתלב בין כתלי הכלא, למצוא את עצמו חברתית ואף להרחיק אותו מחברה שולית בתוך בית הסוהר. כמובן שהדבר מובא לידיעתה של ועדת השחרורים בזמן ובמועד המתאים לכך.
 2. מזעור נזקים לאסיר: במסגרת הליכי הטיפול ניתן להתרשם מהאסיר, לאתר אסירים שחשופים להתעללות או נתונים בסיכון בזמן מאסרם, להפחית אובדנות בקרב אסירים ואף לבחור אגף מתאים לשיבוץ. אסיר שבוחר להימנע מהליך טיפול או חינוכי, לרוב ינהל אינטראקציה מועטה יחסית עם רשויות הכלא ובכך הוא עלול ליפול בין הכסאות.
 3. הקניית כלים מתקנים: הטיפול הפרטני, הקבוצתי והקהילתי, לצד החינוך הפורמלי והלא פורמאלי במסגרת המאסר, מאפשרים לאסר לרכוש כלים לעתיד שיאפשרו לו לשמור על דרך הישר כשישוב לאזרחות. בין יתר התהליכים שעובר האסיר הוא זכאי למשל להליכי השמה תעסוקתית, גמילה מסמים, טיפול בעבריינות מין והפחתת מסוכנות מינית, טיפול בעברייני אלימות במשפחה, הקניית הרגלי עבודה, שינוי דפוסי התנהגות עברייניים ורכישת דפוסים נורמטיביים. כל אלו עומדים לנגד עיני ועדת השחרורים כשהיא מחליטה אם להורות על שחרור האסיר בשחרור מוקדם או לא.
 4. הכנה לשחרור: חלק גדול מהליכי הטיפול והחינוך נערכים בשיתוף פעולה עם גורמי קהילה החיצוניים לבית הסוהר ובשיתוף הרשות לשיקום האסיר (רש"א). אגפי השיקום מתחלקים לשלושה סוגים: קבוצתי, פרטני והוסטל. על אלו נוספת הכנת תוכנית שיקום בשיתוף רש"א. כמובן שועדת שחרורים מתרשמת מרמת המוכנות של אסיר להשתחרר ולחזור לחברה והדבר מהווה רכיב מכריע בהחלטה אם לקצר את המאסר או לא.

 

הרשות לשיקום האסיר (רש"א) – פעילות השיקום

רש"א אחראית לטיפול באסיר ובמשפחתו עד שנתיים מיום שחרורו מהכלא, תהליך השיקום של אסירים משוחררים מכונה "שיקום בפיקוח", כלומר – תהליך שיקום בבקרה ובפיקוח של נציג הרשות לשיקום האסיר. פעילות הרשות נעשית בשני אופנים עיקריים: פעילות ישירה של עובדי הרשות ופעילות באמצעות גופים התנדבותיים שהרשות מפקחת עליהם ומסייעת להם בפעילות השוטפת. פעילו רש"א נעשית בכמה מוקדים:

 • פעילות רש"א בבית הסוהר: בכל מתקן כליאה בישראל עובד יועץ רש"א, הוא נפגש עם האסיר במהלך 120 הימים שלפני מועד השחרור, מאבחן אותו ומכין עבורו תוכנית שיקום המוכנה "תוכנית רש"א". במסגרת התוכנית יפורט הליך הטיפול, השיקום, התעסוקה והפיקוח של רש"א מול האסיר בזמן שחרור. תוכנית רש"א חשובה מאוד לוועדת השחרורים ובמקרים רבים היא תנאי מקדים לשחרור מוקדם.
 • סדנאות והכנה לשחרור: יועצי הרשות לשיקום האסיר מפעילים סדנאות הכנה לשחרור ומכינים את האסיר לקראת שחרורו, בין היתר, מסייעים לו בהשמה תעסוקתית וברכישת כלים להתמודד עם האזרחות.
 • פעילות חוץ קהילתית: הפעילות החוץ קהילתית של רש"א מתבטאת בעיקר בהפעלת הוסטלים לאסירים משוחררים. הרשות מפעילה שבעה הוסטלים בערים: חיפה, ירושלים ובאר שבע; הוסטל לאסירי אלמ"ב בראשון לציון ובמקומות נוספים. ההוסטלים מיועדים לאסירים המכורים לסמים, עברייני מין, עברייני אלימות במשפחה, בני מיעוטים ואסירות לטיפול דאידי (טיפול הורה-ילד) וכן אסירות עם ילדיהן. הרשות מפקחת על אסירים המופנים לקהילות טיפוליות – להוסטלים של חסות הנוער, לקיבוצים ולישיבות.
 • פעילות בקהילה: רש"א הקימה בתל אביב מרכז תעסוקתי טיפול לאסירות משוחררות; בנוסף ובסיוע שירות המבחן למבוגרים והמוסד לביטוח לאומי הוקם מרכז אמבולטורי לטיפול בעברייני מין.
 • תעסוקה: ברחבי הארץ מפעילה רש"א 6 רכזי תעסוקה שתפקידם הוא להפעיל סדנאות הכנה בבית הסוהר, לפל בהשמת אסירים לאחר שחרורם, לגייס מעסיקים ידידים ולספק ליווי תעסוקתי לאסירים משוחררים כדי לסייע להם להתמיד בעבודה. גם התמדה בעבודה הוכחה כמקטינה חזרת האסיר לעולם הפשע. רכישת מקצוע בזמן ריצוי המאסר באה לידי ביטוי אף היא במסגרת ועדת השחרורים.
 • רכזי שיקום האסיר: הרשות מינתה ב-40 יישובים רכזי שיקום האסיר, שהם עובדי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. הרכזים מטפלים באסירים משוחררים ובבני משפחותיהם. כמו כן, הם אחראים לפיתוח פרויקטים למען שיקום האסיר, כמו קבוצות טיפוליות לאסירים משוחררים הנמצאים בתוכניות שיקום בפיקוח, קבוצות טיפוליות לנשות אסירים, חונכות לילדי אסירים, פעילות העשרה ופרויקטים נוספים ביישובים. הרכזים מקבלים הנחיה מקצועית מהרשות לשיקום האסיר. ברשויות מקומיות שבהן אין רכזי שיקום האסיר, בעיקר ביישובים קטנים, פועלי יועצי הרשות לשיקום האסיר (שהם עובדי הרשות) ומכינים באמצעות מחלקת הרווחה תוכניות שיקום בפיקוח.

 

במסגרת ייעוץ וליווי לאסירים שאנו מעניקים, אנו מסייעים גם בתקשורת מול רש"א, בייעוץ לאסיר כיצד להתמודד עם רכזי שיקום האסיר, הדרך הנכונה לבצע את הליך הטיפול, החינוך וההשמה התעסוקתית במטרה למקסם את הסיכוי לעלות לועדת שליש ולזכות בשחרור מוקדם.

 

חברי ועדת השחרורים

לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר ועדת השחרורים תורכב משלושה חברים:

 1. שופט המשמש כיו"ר ועדת השחרורים.
 2. נציגי ציבור: שני נציגים שמונו על ידי שר המשפטים והם בהכשרתם קרימינולוגים, עו"ס, פסיכולוג, פסיכיאטר או איש חינוך.

 

בנוסף לכך ישנו איש שב"ס בדרגת רב כלאי לפחות שלוקח חלק בוועדה וממליץ המלצותיו אך אין לו זכות הצבעה.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

תפקיד ועדת השחרורים

סעיף 3 לחוק שחרור על תנאי קובע:
" אסיר, למעט אסיר עולם, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים, שנשא לפחות שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת, רשאית ועדת שחרורים, לבקשתו, לשחררו על-תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר."
תפקיד ועדת השחרורים הוא לבחון ולהחליט האם אסיר ראוי להשתחרר על תנאי, לאחר שריצה רק חלק מעונשו, בהתאם לחוק.
 ועדות השחרורים מחליטות האם ראוי האסיר לשחרור על תנאי על פי שיקולים של נסיבות העבירה וחומרתה, הרשעות קודמות, רמת מסוכנות לשלום הציבור, סיכוי שיקום האסיר, דיונים קודמים בפני הועדה, כתבי אישום נוספים שתלויים ועומדים כנגד האסיר, התנהגותו בתקופת המאסר, חוות דעת שירות בתי הסוהר על האסיר ותפקודו, חוות דעת הרשות לשיקום האסיר, חוות דעת שירות המבחן, משטרת ישראל או גורמי הבטחון, נתוניו האישיים של האסיר ועוד שיקולים מנחים.

הדיון בועדת שחרורים

בדיון בועדה יהיו נוכחים האסיר ועורך דינו, אם השכיל האסיר לשכור עורך דין פלילי, ונציג היועץ המשפטי לממשלה. אם נציגי הפרקליטות הסכימו עם עוה"ד המייצג את האסיר על שחרור מוקדם, ניתן לקיים את הדיון בהיעדרו של האסיר ולהורות על שחרורו.

אולם במקרים רבים הפרקליטות מתנגדת וצריך לנהל דיון לגופו של עניין בבקשת האסיר לשחרור. במסגרת הדיון נערך פרוטוקול שמתעד את מה שנאמר במסגרת הועדה ובסופו של דיון תינתן החלטה. אם הועדה החליטה לשחרר את האסיר על תנאי, ייקבעו תנאים לשחרור שיפורטו להלן.

 

תנאי השחרור לאחר שהוחלט בועדת השחרורים על שחרורו של אסיר

התנאים לשחרור מוקדם קבועים בחוק והועדה רשאית לקבוע את התנאים שיחולו על האסיר בתקופת השחרור על תנאי:

 1. איסור לעבור עבירה: אסור לאסיר לעבור עבירת עוון או פשע במשך תקופת התנאי.
 2. ערבויות: הועדה רשאית להטיל על האסיר ערבויות לשחרור, למשל, הפקדת סכום כספי או החתמת ערב צד ג' שיערוב לכך שהאסיר לא מפר את התנאים.
 3. חובת פיקוח וטיפול: הועדה רשאית להתנות את השחרור בהשתתפות האסיר בהליכי פיקוח, טיפול וחינוך מטעם רש"א – עמידה בתוכנית רש"א היא בחלק גדול מהמקרים גורם משמעותי לשחרור האסיר ולהתמדתו בחיים נורמטיביים מחוץ לכתלי הכלא.
 4. הודעה על מקום מגורים: האסיר חייב להודיע למנהל בית הסוהר על כתובת מגוריו.
 5. התייצבות במשטרה: תוך 48 שעות מרגע השחרור על האסיר להתייצב במשטרה וידווח שהוא אסיר ברישיון המתגורר בתחום השיפוט של התחנה.
 6. התייצבות תקופתית: כל חודש האסיר צריך להתייצב במפני השוטר הממונה ולעדכן על מקום מגוריו העדכני.
 7. איסור יציאה מהארץ: אסור לאסיר ברישיון לצאת מהארץ, אלא אם קיבל אישור לכך.

 

על הגבלות אלו ניתן להוסיף הגבלות נוספות אם הוטלו על האסיר, כגון צו פיקוח על עברייני מין וכדומה שמונעים העסקת עברייני מין במוסדות ציבוריים או בכל מקום בו נמצאים קטינים וחסרי ישע.

 

ייצוג משפטי בועדת שחרורים: יתרונות וחסרונות

אסיר רשאי להיות לא מיוצג בועדת השחרורים ולהציג את עמדתו בעצמו. יחד עם זאת, שלטונות שב"ס מצויים בעמדת כוח מובהקת כלפי האסיר, ישנם פערי ידע ואמצעים כלכליים בין האסיר למדינת ישראל ולכן ייצוג האסיר את עצמו מסתיים, ברוב המקרים, בתוצאה פחות טובה מאשר זו שתתקבל עם ייצוג משפטי איכותי.

החיסרון היחיד בייצוג של עורך דין בועדת השחרורים היא העלות הכספית של שכר הטרחה, אך אפשר בהחלט לקבוע שעלות זו זניחה ביותר ביחס לחירות שהאסיר יכול לזכות בה – כפי שנאמר "אין מחיר לחופש".

עורך דין אלעד שאול, בעל המשרד, יוצא פרקליטות מחוז ת"א פלילי וחברת וועדות פליליות שונות בלשכת עורכי הדין. יחד עם עורכי הדין במשרד, מייצגים נאמנה אסירים בוועדות שחרורים, וועדות שלישי ובעתירות אסיר מול שירות בתי הסוהר. המשרד מדורג בין המובילים בישראל בתחום המשפט הפלילי – צווארון לבן ומפקיד על ייצוג איכותי ותקיף. אנו לרשותך לייעוץ בכל עת.

5 מתוך 5 - (3 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ועדת שחרורים?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה