ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך ההנאה מפעולת ההרס בלבד. מקורה של המילה בין היתר בתקופת המהפכה הצרפתית, כשעשו בה שימוש לתיאור ההרס הרב לרכוש הכנסייה, בשל התנגדותה למהפכה.

מהו ונדליזם? כיצד מתייחס חוק  העונשין לעבירות של ונדליזם, ומה העונשים בחוק ?  מדוע בני נוער מבצעים עבירות ונדליזם ? ומהו הקושי בחקירת המשטרה ? – על כל אילו במאמר הנדון.

מה זה ונדליזם

ונדליזם הוא השחתת רכוש ציבורי או פרטי. מקרי ונדליזם הם בין היתר : השחתה של ציוד, הרס של מתקני רחוב, עקירת ספסלים, הרס פחי אשפה, פנסי תאורה, ניפוץ שמשות, פגיעה במכוניות, ריסוס צבע על קירות של מבני ציבור ורכוש, הרס של תשתיות מים וחשמל, הרס פיסול סביבתי ואומנות במרחב, הרס תשתיות תחבורה, עקירת צמחים, השחתת ציוד בבתי ספר, השחתת בנייני מגורים ומשרדים, גרפיטי על קירות של בניינים מנהרות ודרכים, וכולי.

פעולות של ונדליזם מקבלות לעיתים גם אופי מעין פוליטי במסגרת השחתה של אנדרטאות או פגיעה ברכוש ששייך לקבוצת אנשים על רקע אתני, או על רקע של אג'נדה מסוימת.

גם באינטרנט יש מעשי ונדליזם שבאים לביטוי בפריצות למחשבים למטרת  מחיקת קבצים, הוצאת מידע, פגיעה בפרטיות, החלפת תוכן, וכולי.

גרפיטי שנעשה ללא היתר של בעל הרכוש עליו בוצע מהווה אף הוא ונדליזם, ואומני גרפיטי נחקרים לא אחת במשטרה ומוטלים עליהם קנסות. עם זאת, כאן המקום לציין, שיש הרואים בגרפיטי מעשה אומנות או מסר חברתי בעיקר בזמני משבר. (נזכיר כאן את אומניות הגרפיטי שביקשו להעלות מודעות להשבתה של חברתן – אומנית גרפיטי גם היא – שנחטפה לעזה. הן ריססו על קיר בשכונת פלורנטין את דמותה של רחל אדרי המפורסמת, הגיבורה מאופקים, שהצילה את חייה ואת חיי בעלה כשעמדה בגבורה ובאומץ מול המחבלים, וכן את דמותו של הנשיא ביידן בערב בו הגיע לישראל).

ונדליזם  – חוק העונשין

מעשה של ונדליזם ברכוש הציבורי או הפרטי הוא עבירה פלילית שהמעורבים בה (אחד או מספר אנשים) צפויים לעונשים. חוק העונשין קובע כי ונדליזם היא עבירה שבאה לביטוי בהשחתת רכוש של אחר באופן מכוון ללא סיבה. מעשה ההשחתה יכול כאמור להתבצע בכל מקום ציבורי, וגם בשטח פרטי.

חוק העונשין אוסר על צורות שונות של מעשי ונדליזם ובין היתר השחתת  מודעות, השחתת פני מקרקעין, והיזק לרכוש.

בפרק ח', שכותרתו פגיעות בסדרי המשטר והחברה, בסימן ט שכותרתו בריונות ותקלות לציבור, בסעיף 195 "השחתת מודעות"  – החוק אוסר להשחית או להשמיד במזיד ללא רשות, הודעה או תעודה שהודבקו  על בנין במתחם ציבורי  .

בסעיף 196  "השחתת פני מקרקעין" – החוק אוסר לכתוב לצייר לשרטט  או לחרוט על מקרקעין או להדביק עליהם כתב או שלט שלא כדין.

בנוסף, בפרק י"א שכותרתו פגיעות ברכוש, בסימן ט' שכותרתו היזק: בסעיפים 452 היזק בזדון (הרס נכס או פגיעה בו), החוק אוסר על הריסת נכס  או פגיעה בו במזיד,  ובסעיף 453 יש איסור על היזקים מיוחדים כמו פגיעה בבאר מים, בקידוח מים, סכר, גדה, מאגר מים, רכוש בעל ערך תרבותי, מדעי, או היסטורי, נזקים שערכם עולה על כחצי מיליון שקלים. וכן הלאה. לכל סוג של היזק קובע החוק עונשי מאסר שונים.

על חומרת מעשה הוונדליזם משפיעים :

המקום שבו בוצע המעשה;

סוג המעשה שבוצע;

זהותו של המבצע, המזמין או מי שהכין את מעשה העבירה;

כך יש הבדל בין מי שמצייר גרפיטי על רכוש, ובין מי שמדביק מודעות על רכוש של אחר, לבין מי שהרס פסל, או השחית קירות של מבני ציבור כדי לשבר ולפגוע.

כמו כן החוק עושה  הבחנה בין מבצע העבירה, אל מול מזמין העבירה או מי שהכין אותה. מי שהזמין או הכין את העבירה או נתן הרשאה לביצוע העבירה יקבל עונש דומה למבצע העבירה בחריגים הבאים:

העבירה נעשתה ללא ידיעת האדם;

או שהוא נקט אמצעים סבירים למנוע את העבירה;

 

עונשים  על מעשי ונדליזם

חוק העונשין קובע עונשים על השחתת מודעות והשחתת פני מקרקעין. בין היתר בסעיף 195 , מי שמוריד או משמיד מודעה /תעודה מקיר ציבורי שעליו היא נתלתה, ומשחית אותה בכוונה דינו עד 3  חודשים מאסר.

סעיף 196 לחוק קובע שאין לצייר, לכתוב, לרסס, לשרטט, לבצע חריטה או להדביק על קיר של אחר או לפגוע ברכושו של אחר ללא רשות . מי שעובר על איסור זה עונשו מאסר שנה.

מטרת הענישה היא בין היתר לצורך הרתעה.

יש מקרים שבית המשפט יקבע עונש של תשלום פיצויים או עבודות שרות ו(במקום עונשי מאסר). מדובר במצב בו מעורבים קטינים ואז רואים בענישה כמשקמת.

החוק קובע עונשים לגבי היזק לרכוש בזדון  ובין היתר בסעיף 452 – מי שפוגע וגורם להרס של נכס במזיד שלא כדין עונשו עד 3 שנים מאסר.

כמו כן בסעיף 453 נקבעו עונשים גם לגבי היזקים מיוחדים לרכוש. למשל, לנזק לקווי תשתיות, מתקני תשתיות או מתקנים להבטחת בטיחות הציבור, או היזק לרכוש  עם ערך תרבותי היסטורי אומנותי –העונש יהיה  4 שנים מאסר, אם הנזק הוא לרכוש שערכו יותר מחצי מיליון ש"ח מדובר בעבירה בנסיבות מחמירות והעונש בהתאם – 7 שנות מאסר, ואם מדובר על נזק למתקן רגיש על פי חוק המאבק בטרור – העונש יהיה 10 שנים מאסר.

כאן חשוב להדגיש שקיימת חשיבות רבה להיוועצות עם עורך דין מומחה בדין הפלילי ובעבירות רכוש, שיכול לסייע להקל ככל האפשר בעניין העונש.

עבירות ונדליזם נוער

בני נוער רבים מבצעים מעשי ונדליזם. עיקר תופעות הוונדליזם הן בתקופת החופשים כאשר מתעוררים תחושות של חרדה, מצוקה, ושעמום. רבים מבני הנוער הולכים לאיבוד בחופש הגדול וסובלים מדיכאון נפשי, ובדידות, הם מסתובבים ללא מסגרות, מחוסרי מעש ומשועממים, ומוצאים עיסוק בהשחתה הרס, ושבר.

מעשי ונדליזם מבוצעים על ידי בני נוער לא מעט במוסדות החינוך בשעות שמחוץ ללימודים. יש מקרים בהם בית הספר מטיל על האשמים עונשים נוספים מלבד קנסות, ובין היתר השהייה או עבודות שירות.

מבחינה פסיכולוגית, אנשי מקצוע רבים רואים  במעשי ונדליזם סוג של הוצאת קיטור ותסכול עקב כשל בתפקוד וקושי בהתמודדות.

ונדליזם והחקירה במשטרה

ההליך הפלילי מתחיל בזימון לחקירה במשטרה. המשטרה נעזרת בין היתר בראיות כמו תיעוד ממצלמות אבטחה, והקלטות. לחשוד שזומן לחקירה באזהרה על היותו מעורב במעשה ונדליזם עומדת זכות השתיקה.

מאחר ואדם שעומד לחקירה לא תמיד יודע את הזכויות שלו ולא מכיר את תחבולות החקירה ואת כוונות החוקרים (למשל לקבל הודאה) – חשוב והכרחי להתייעץ עם עורך דין פלילי המומחה גם בעבירות רכוש.

לייעוץ לפני חקירה >>>

חשיבות היעוץ המשפטי

אם אתה חשוד בעבירת ונדליזם כיחיד או כחלק מקבוצה –חשוב שתדע איך להתנהל נכון במטרה לא להסתבך: למשל לא לחתום על מסמכים מבלי לקרוא אותם, לא לדבר עם החוקרים ולא להודות, ועוד עצות חשובות אחרות. לפיכך, חשוב מאוד להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי של עורך דין פלילי ולהתכונן ככל האפשר לחקירה כדי להימנע מהפללה עצמית, ולעבור את הליך החקירה ללא מעצר או כתב אישום בסופו.

יעוץ משפטי הוא בלתי ניתן לוויתור ! היעוץ המשפטי מאפשר לחשוד להתמודד עם החקירה ולמנוע הפללה עצמית שלו, לדעת מה צפוי בחקירה ולצאת ממנה בשלום ללא כתבי אישום.

עורך הדין אלעד שאול מומחה בעל ניסיון רב בדין הפלילי בכלל ובעבירות רכוש בפרט, מייצג בנאמנות, במסירות ובהצלחה רבה חשודים ונאשמים. אם הסתבכתם בחשד לעבירת ונדליזם  אל תהססו לצור קשר עם עורך הדין אלעד שאול – הוא המומחה הנכון ביותר עבורכם. טיפולו המשפטי המקצועי של עורך הדין אלעד שאול יבטיח אתכם ואת הצלחתכם המקסימלית בהליך המשפטי.

4 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
ונדליזם הוא השחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית. ונדליזם יכול להיות הרס מתקנים, השחתת ציוד ורכוש, גרפיטי, פגיעה בחי ובצומח, השחתת אומנות סביבתית, פגיעה בתשתיות, ניפוץ זכוכיות, וכולי. ישנן תופעות של ונדליזם גם באינטרנט ע"י הרס של אתרים או מחיקת קבצים ומידע, ויש גם ונדליזם בעל אופי פוליטי. במצבי משבר לאומיים יש הרואים בגרפיטי סוג של אומנות מחאה המבטאת פורקן ללחץ נפשי.
העונשים על מעשי ונדליזם מפורטים בחוק העונשין בפרק שכותרתו פגיעה בסדרי המשטר והחברה ובפרק שכותרתו פגיעות ברכוש. העונשים הם עונשי מאסר לתקופות שונות בהתאם לסוג המעשה, זהות המבצע, והמקום שבו בוצע. עונשים נוספים הם קנסות, עבודות שירות, וכן השהיה ממוסדות חינוך.
חומרת מעשי ונדליזם מושפעת ממקום המעשה, סוג המעשה, וזהות המבצע המזמין או מכין העבירה. יש הבדלים בין פעולות שונות של ונדליזם, מציור גרפיטי ועד להרס מוחלט של מבנים או השחתת קירות. יש גם הבחנה מול המעורבים בביצוע העבירה – המבצע, המזמין או מי שהכין את העבירה.
מי שנחשד בביצוע עבירת ונדליזם חשוב שייעזר ביעוץ משפטי מקצועי כדי שידע כיצד להתנהל ולהגיב במסגרת החקירה, ויתאפשר לו "לצאת" ממנה ללא הפללה עצמית, מעצר או אישום פלילי. היוועצות עם עורך דין פלילי המומחה בתחום של עבירות רכוש במקרים כאילו הינה חובה ובלתי ניתנת לוויתור.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ונדליזם?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!