ונדליזם

תופעות של ונדלים במחוזותינו הינם שכיחים ומוכרים. אנו נתקלים חדשות לבקרים במקרים של ונדליזם שבא לביטוי בהשחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית ולצורך ההנאה מפעולת ההרס בלבד. מקורה של המילה בין היתר בתקופת המהפכה הצרפתית, כשעשו בה שימוש לתיאור ההרס הרב לרכוש הכנסייה, בשל התנגדותה למהפכה.

מהו ונדליזם? כיצד מתייחס חוק  העונשין לעבירות של ונדליזם, ומה העונשים בחוק ?  מדוע בני נוער מבצעים עבירות ונדליזם ? ומהו הקושי בחקירת המשטרה ? – על כל אילו במאמר הנדון.

מה זה ונדליזם

ונדליזם הוא השחתת רכוש ציבורי או פרטי. מקרי ונדליזם הם בין היתר : השחתה של ציוד, הרס של מתקני רחוב, עקירת ספסלים, הרס פחי אשפה, פנסי תאורה, ניפוץ שמשות, פגיעה במכוניות, ריסוס צבע על קירות של מבני ציבור ורכוש, הרס של תשתיות מים וחשמל, הרס פיסול סביבתי ואומנות במרחב, הרס תשתיות תחבורה, עקירת צמחים, השחתת ציוד בבתי ספר, השחתת בנייני מגורים ומשרדים, גרפיטי על קירות של בניינים מנהרות ודרכים, וכולי.

פעולות של ונדליזם מקבלות לעיתים גם אופי מעין פוליטי במסגרת השחתה של אנדרטאות או פגיעה ברכוש ששייך לקבוצת אנשים על רקע אתני, או על רקע של אג'נדה מסוימת.

גם באינטרנט יש מעשי ונדליזם שבאים לביטוי בפריצות למחשבים למטרת  מחיקת קבצים, הוצאת מידע, פגיעה בפרטיות, החלפת תוכן, וכולי.

גרפיטי שנעשה ללא היתר של בעל הרכוש עליו בוצע מהווה אף הוא ונדליזם, ואומני גרפיטי נחקרים לא אחת במשטרה ומוטלים עליהם קנסות. עם זאת, כאן המקום לציין, שיש הרואים בגרפיטי מעשה אומנות או מסר חברתי בעיקר בזמני משבר. (נזכיר כאן את אומניות הגרפיטי שביקשו להעלות מודעות להשבתה של חברתן – אומנית גרפיטי גם היא – שנחטפה לעזה. הן ריססו על קיר בשכונת פלורנטין את דמותה של רחל אדרי המפורסמת, הגיבורה מאופקים, שהצילה את חייה ואת חיי בעלה כשעמדה בגבורה ובאומץ מול המחבלים, וכן את דמותו של הנשיא ביידן בערב בו הגיע לישראל).

ונדליזם  – חוק העונשין

מעשה של ונדליזם ברכוש הציבורי או הפרטי הוא עבירה פלילית שהמעורבים בה (אחד או מספר אנשים) צפויים לעונשים. חוק העונשין קובע כי ונדליזם היא עבירה שבאה לביטוי בהשחתת רכוש של אחר באופן מכוון ללא סיבה. מעשה ההשחתה יכול כאמור להתבצע בכל מקום ציבורי, וגם בשטח פרטי.

חוק העונשין אוסר על צורות שונות של מעשי ונדליזם ובין היתר השחתת  מודעות, השחתת פני מקרקעין, והיזק לרכוש.

בפרק ח', שכותרתו פגיעות בסדרי המשטר והחברה, בסימן ט שכותרתו בריונות ותקלות לציבור, בסעיף 195 "השחתת מודעות"  – החוק אוסר להשחית או להשמיד במזיד ללא רשות, הודעה או תעודה שהודבקו  על בנין במתחם ציבורי  .

בסעיף 196  "השחתת פני מקרקעין" – החוק אוסר לכתוב לצייר לשרטט  או לחרוט על מקרקעין או להדביק עליהם כתב או שלט שלא כדין.

בנוסף, בפרק י"א שכותרתו פגיעות ברכוש, בסימן ט' שכותרתו היזק: בסעיפים 452 היזק בזדון (הרס נכס או פגיעה בו), החוק אוסר על הריסת נכס  או פגיעה בו במזיד,  ובסעיף 453 יש איסור על היזקים מיוחדים כמו פגיעה בבאר מים, בקידוח מים, סכר, גדה, מאגר מים, רכוש בעל ערך תרבותי, מדעי, או היסטורי, נזקים שערכם עולה על כחצי מיליון שקלים. וכן הלאה. לכל סוג של היזק קובע החוק עונשי מאסר שונים.

על חומרת מעשה הוונדליזם משפיעים :

המקום שבו בוצע המעשה;

סוג המעשה שבוצע;

זהותו של המבצע, המזמין או מי שהכין את מעשה העבירה;

כך יש הבדל בין מי שמצייר גרפיטי על רכוש, ובין מי שמדביק מודעות על רכוש של אחר, לבין מי שהרס פסל, או השחית קירות של מבני ציבור כדי לשבר ולפגוע.

כמו כן החוק עושה  הבחנה בין מבצע העבירה, אל מול מזמין העבירה או מי שהכין אותה. מי שהזמין או הכין את העבירה או נתן הרשאה לביצוע העבירה יקבל עונש דומה למבצע העבירה בחריגים הבאים:

העבירה נעשתה ללא ידיעת האדם;

או שהוא נקט אמצעים סבירים למנוע את העבירה;

 

עונשים  על מעשי ונדליזם

חוק העונשין קובע עונשים על השחתת מודעות והשחתת פני מקרקעין. בין היתר בסעיף 195 , מי שמוריד או משמיד מודעה /תעודה מקיר ציבורי שעליו היא נתלתה, ומשחית אותה בכוונה דינו עד 3  חודשים מאסר.

סעיף 196 לחוק קובע שאין לצייר, לכתוב, לרסס, לשרטט, לבצע חריטה או להדביק על קיר של אחר או לפגוע ברכושו של אחר ללא רשות . מי שעובר על איסור זה עונשו מאסר שנה.

מטרת הענישה היא בין היתר לצורך הרתעה.

יש מקרים שבית המשפט יקבע עונש של תשלום פיצויים או עבודות שרות ו(במקום עונשי מאסר). מדובר במצב בו מעורבים קטינים ואז רואים בענישה כמשקמת.

החוק קובע עונשים לגבי היזק לרכוש בזדון  ובין היתר בסעיף 452 – מי שפוגע וגורם להרס של נכס במזיד שלא כדין עונשו עד 3 שנים מאסר.

כמו כן בסעיף 453 נקבעו עונשים גם לגבי היזקים מיוחדים לרכוש. למשל, לנזק לקווי תשתיות, מתקני תשתיות או מתקנים להבטחת בטיחות הציבור, או היזק לרכוש  עם ערך תרבותי היסטורי אומנותי –העונש יהיה  4 שנים מאסר, אם הנזק הוא לרכוש שערכו יותר מחצי מיליון ש"ח מדובר בעבירה בנסיבות מחמירות והעונש בהתאם – 7 שנות מאסר, ואם מדובר על נזק למתקן רגיש על פי חוק המאבק בטרור – העונש יהיה 10 שנים מאסר.

כאן חשוב להדגיש שקיימת חשיבות רבה להיוועצות עם עורך דין מומחה בדין הפלילי ובעבירות רכוש, שיכול לסייע להקל ככל האפשר בעניין העונש.

עבירות ונדליזם נוער

בני נוער רבים מבצעים מעשי ונדליזם. עיקר תופעות הוונדליזם הן בתקופת החופשים כאשר מתעוררים תחושות של חרדה, מצוקה, ושעמום. רבים מבני הנוער הולכים לאיבוד בחופש הגדול וסובלים מדיכאון נפשי, ובדידות, הם מסתובבים ללא מסגרות, מחוסרי מעש ומשועממים, ומוצאים עיסוק בהשחתה הרס, ושבר.

מעשי ונדליזם מבוצעים על ידי בני נוער לא מעט במוסדות החינוך בשעות שמחוץ ללימודים. יש מקרים בהם בית הספר מטיל על האשמים עונשים נוספים מלבד קנסות, ובין היתר השהייה או עבודות שירות.

מבחינה פסיכולוגית, אנשי מקצוע רבים רואים  במעשי ונדליזם סוג של הוצאת קיטור ותסכול עקב כשל בתפקוד וקושי בהתמודדות.

ונדליזם והחקירה במשטרה

ההליך הפלילי מתחיל בזימון לחקירה במשטרה. המשטרה נעזרת בין היתר בראיות כמו תיעוד ממצלמות אבטחה, והקלטות. לחשוד שזומן לחקירה באזהרה על היותו מעורב במעשה ונדליזם עומדת זכות השתיקה.

מאחר ואדם שעומד לחקירה לא תמיד יודע את הזכויות שלו ולא מכיר את תחבולות החקירה ואת כוונות החוקרים (למשל לקבל הודאה) – חשוב והכרחי להתייעץ עם עורך דין פלילי המומחה גם בעבירות רכוש.

לייעוץ לפני חקירה >>>

חשיבות היעוץ המשפטי

אם אתה חשוד בעבירת ונדליזם כיחיד או כחלק מקבוצה –חשוב שתדע איך להתנהל נכון במטרה לא להסתבך: למשל לא לחתום על מסמכים מבלי לקרוא אותם, לא לדבר עם החוקרים ולא להודות, ועוד עצות חשובות אחרות. לפיכך, חשוב מאוד להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי של עורך דין פלילי ולהתכונן ככל האפשר לחקירה כדי להימנע מהפללה עצמית, ולעבור את הליך החקירה ללא מעצר או כתב אישום בסופו.

יעוץ משפטי הוא בלתי ניתן לוויתור ! היעוץ המשפטי מאפשר לחשוד להתמודד עם החקירה ולמנוע הפללה עצמית שלו, לדעת מה צפוי בחקירה ולצאת ממנה בשלום ללא כתבי אישום.

עורך הדין אלעד שאול מומחה בעל ניסיון רב בדין הפלילי בכלל ובעבירות רכוש בפרט, מייצג בנאמנות, במסירות ובהצלחה רבה חשודים ונאשמים. אם הסתבכתם בחשד לעבירת ונדליזם  אל תהססו לצור קשר עם עורך הדין אלעד שאול – הוא המומחה הנכון ביותר עבורכם. טיפולו המשפטי המקצועי של עורך הדין אלעד שאול יבטיח אתכם ואת הצלחתכם המקסימלית בהליך המשפטי.

4 מתוך 5 - (2 הצבעות)
שאלות ותשובות
ונדליזם הוא השחתת רכוש ציבורי או פרטי ללא סיבה הגיונית. ונדליזם יכול להיות הרס מתקנים, השחתת ציוד ורכוש, גרפיטי, פגיעה בחי ובצומח, השחתת אומנות סביבתית, פגיעה בתשתיות, ניפוץ זכוכיות, וכולי. ישנן תופעות של ונדליזם גם באינטרנט ע"י הרס של אתרים או מחיקת קבצים ומידע, ויש גם ונדליזם בעל אופי פוליטי. במצבי משבר לאומיים יש הרואים בגרפיטי סוג של אומנות מחאה המבטאת פורקן ללחץ נפשי.
העונשים על מעשי ונדליזם מפורטים בחוק העונשין בפרק שכותרתו פגיעה בסדרי המשטר והחברה ובפרק שכותרתו פגיעות ברכוש. העונשים הם עונשי מאסר לתקופות שונות בהתאם לסוג המעשה, זהות המבצע, והמקום שבו בוצע. עונשים נוספים הם קנסות, עבודות שירות, וכן השהיה ממוסדות חינוך.
חומרת מעשי ונדליזם מושפעת ממקום המעשה, סוג המעשה, וזהות המבצע המזמין או מכין העבירה. יש הבדלים בין פעולות שונות של ונדליזם, מציור גרפיטי ועד להרס מוחלט של מבנים או השחתת קירות. יש גם הבחנה מול המעורבים בביצוע העבירה – המבצע, המזמין או מי שהכין את העבירה.
מי שנחשד בביצוע עבירת ונדליזם חשוב שייעזר ביעוץ משפטי מקצועי כדי שידע כיצד להתנהל ולהגיב במסגרת החקירה, ויתאפשר לו "לצאת" ממנה ללא הפללה עצמית, מעצר או אישום פלילי. היוועצות עם עורך דין פלילי המומחה בתחום של עבירות רכוש במקרים כאילו הינה חובה ובלתי ניתנת לוויתור.
זקוקים לייעוץ אישי בנושא ונדליזם?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה