הבאת אדם לידי מעשה זנות

מבנהו של חוק העונשין בישראל מחלק אותו לפרקים, כאשר כל פרק מחולק לסימנים, אשר אותם מחלקים לסעיפים ולתתי סעיפים. בגלל מבנה החוק, ומהעובדה שיש בו סימן שלם העוסק בנושא עבירות הזנות – סימן י' השייך לפרק ח' שעוסק בסדרי החברה והמשטר – ניתן ללמוד על החשיבות הרבה שמעניק המחוקק לעבירות הזנות, ולרצינות שבה הוא מוכן לאכוף אותן.

בסימן 15 סעיפים, שלמרות שחלק מהם בוטלו מורחבים לעשרות של תתי סעיפים המשמשים להגדרת עבירות הסרסרות והזנות. זאת, בנוסף לאמור קודם לכן, מצביע על החומרה שמאפיינת את העבירות הנ"ל בדין הישראלי, ולמעשה משותפת לעולם במידה רבה, וכיוצא בכך את הנכונות למגר את התופעה ואת ההתנהגויות הנלוות לה ומאפשרות אותה.

 

מהי זנות?

למרות האמור, הנחיות פרקליט המדינה מהשישי במאי – 2019 מלמדות שבניגוד למה שמקובל לחשוב, עיסוקה של אישה בזנות לא מהווה עבירה פלילית לכשעצמה. עניין זה נחשב לנפוץ יחסית בעולם, וההצדקה לכך נובעת בין היתר מתפיסת המחוקק בארץ ובעולם את העוסקת בזנות כקורבן בפני עצמה. יודגש כי צריכת זנות מהווה עבירה לפי חוק איסור צריכת זנות.

הלכה למעשה עיסוק בזנות לא מהווה עבירה מפני שחוק העונשין לא מכיל איסור לעסוק בזנות לכשעצמה. בפועל, מעשה זנות לכשעצמה איננה מוגדרת בחוק העונשין, וזאת למרות ניסיונות שהיו לכך בעבר, אך לא עלו לכדי שינוי חקיקה של ממש.

לכן, במציאות המתבטאת בבית המשפט, מעשה זנות מוגדר כהתנהגות הכוללת שימוש בגופה של האישה בתמורה לתשלום ובמטרה ליצירת סיפוק ליצר המיני, בכל צורה, אך בתנאי שהתקיים מגע עם גופה של האישה.

כלומר, כל אקט מיני המתרחש בתמורה לכסף נחשב עיסוק בזנות, וצריכת זנות עבור הצד המשלם. כפי שנאמר, העיסוק עצמו בזנות אינו נחשב לעבירה פלילית לבדו, אך מנגד, כל מעשה המוביל אישה לתת שירותי זנות או לעסוק בזנות באופן כללי נתפס בחומרה רבה ביותר, ואסור לפי חוק העונשין בצורה מובהקת וברורה ביותר.

 

הבאת אדם לידי מעשה זנות

המחוקק הישראלי קבע בחוק העונשין איסורים על שידול, הן דרך התנהגות והן אם דרך מחדל, לביצוע של מעשה זנות. סעיף 201 קובע "המביא אדם לידי מעשה זנות עם אדם אחר, דינו – מאסר 5 שנים". עבירה זו נחשבת לעבירה מסוג פשע, ומתקיימת אף אם מדובר היה במקרה חד פעמי.

מעשה הזנות יכול שיתרחש דרך שירותי מין מלאים או חלקיים, כאשר מטרתם היא לספק את היצר המיני או את תאוות המין של האחר, בכפוף למתן תמורה כספית, חומרית בכל אופן שהוא, ואף דרך טובות הנאה כאלה ואחרות.

יודגש כי לשם התקיימות יסודות העבירה, כלומר שכדי שניתן יהיה להרשיע בגינה, אין חובה לקיום יחסי מין מלאים – אלא כל גירוי שהוא ובתנאי שכולל מגע, הנעשה תוך קבלת תמורה, ומטרתו להביא לסיפוק היצר המיני – יהיה טוב להחלת הסעיף. העונש על עבירה זו הינו 5 שנות מאסר, כאשר כפי שיורחב בהמשך מדובר בעונש מקסימום, אשר בפעמים רבות ההחלטה שניתנת בפועל כוללת עונש נמוך יותר. הבאת אדם לעיסוק בזנות.

כחלק מהאיסור על סרסרות, נאסרו התנהגויות נלוות המהוות עבירות בפני עצמן. ההצדקה להפיכת ההתנהגויות לעבירות בעלות רמת ענישה נמוכה יותר נעוצה בכך שהדרישה הראייתית להוכחת העבירה נמוכה יותר, וכך אל מול העונש הצפוי הנמוך יותר, עולה הסבירות להרשיע.

בתוך עבירות אלה ניתן למנות את האיסור לפי סעיף סעיפים 201 ו-202 לחוק, העוסקים באיסור הבאת אדם לידי מעשה זנות, אשר הרשעה בו עשויה להביא ל5 שנות מאסר, וכן את האיסור להביא אדם לעיסוק בזנות, אשר אסור לגרור עונש של עד 7 שנות מאסר. עוד ניתן לראות את עבירת ההחזקה והשכרה של מקום לשם זנות לפי סעיף 204 לחוק העונשין, העשויה לגרור עונש של עד 5 שנות מאסר.

בנוסף לאלו, וכפי שעולה מהנחיות פרקליט המדינה, ניתן למנות תחת איסור זה גם את סעיף 377א(א)(6), אשר לפיו מי שסוחר בבני אדם לשם ביצוע עבירות מין בהם, או סוחר בהם תוך העמדתם בסיכון לכך – דינו מאסר של עד 16 שנים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

העונש על הבאת אדם לזנות

אם כן, חשוב להבין שמבנהו של חוק העונשין פועל כך שרובן המוחלט של העבירות, ולמעט חריגים בודדים בלבד, העונשים המצוינים בחוק מהווים עונשי מקסימום, כלומר העונשים שיותר מהם לשופט אסור לפסוק, אך אין הוא מחויב לרף מינימלי מסוים. עובדה זו בין היתר מצביעה על חשיבות בחירת המייצג שלכם, שכן בעזרת ייצוג איכותי ניתן לשנות את ההכרעה דרמטית.

אם כן, למשל בעבירת הבאת אדם לידי מעשה זנות לפי סעיף 201, ניתן להרשיע ולגזור עד 5 שנות מאסר. ככלל, גובה העונש נקבע בסופו של דבר כנגזרת של נסיבות המקרה, של מאפייני הנאשם או הנאשמת, וכן של מאפייני הנפגעת או הנפגע, ושל משך הפגיעה, עוצמתה, תדירותה, ותוך שימוש בפרמטרים נוספים.

פרקטיקה זו של עונשי מקסימום עומדת לעיתים קרובות לביקורת ציבורית עקב הכרעות מקלות יתר על המידה לדעת הציבור, ואולם, ככל שפרטי המקרה רלוונטים, ניתן להרשיע ביותר מעבירה אחת וכך להגדיל את העונש משמעותית.

כמו כן, סעיף 203 לחוק העונשין מלמד על נסיבות מחמירות שבהתקיימותן יעלו העונשים לעבירות 'הבאת אדם לידי מעשה זנות' לפי סעיף 201, וכן 'הבאת אדם לידי עיסוק בזנות' לפי סעיף 202 מ-5 ו-7 שנות מאסר בהתאמה, עד לכדי 10 או 16 שנות מאסר בפועל.

הנסיבות המחמירות בסעיף 203(א), העשויות להביא לעונשי מאסר של עד 10שנים הינן ביצוע העבירה לפי הסעיפים 201 ו-202 תוך ניצולם של יחסי מרות, יחסי תלות, יחסי חינוך או יחסי השגחה, או לחלופין תוך ניצול מצוקה כלכלית או מצוקה נפשית שהאדם שהובא לידי מעשה הזנות או לידי העיסוק בזנות שרוי בה.

בתת הסעיף השני, 203(ב), נמנות הנסיבות המחמירות אשר עשויות להביא עד כדי 16 שנות מאסר בפועל, והן ביצוע העבירות לפי סעיפים 201 ו-202 בנסיבות הכוללות:

  • שימוש של הנאשם או הנאשמת בכח, או בהפעלת אמצעי לחץ שונים, ובתוך כך איום באחד מאלה. גם במקרה זה החוק אינו מבדיל בין מקרה שבו נעשו הדברים כלפי האדם שהובא לידי מעשה זנות או כלפי האדם שהובא לידי עיסוק בזנות.
  • אם התרחש ניצול מצב על ידי הנאשם או הנאשמת, והמצב המונע התנגדותו של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, או תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו.
  • אם הנאשמת או הנאשם ביצעו מניפולציה, והשיגו הסכמת האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות במרמה.

 

מקרה מהפסיקה להמחשת הנושא

בפסק דין יחסית מפורסם הורשעו שני נאשמים בעבירת הבאת אדם לידי עיסוק בזנות – לפי סעיף 202, ובנסיבות מחמירות לפי סעיף 203 לחוק. בנוסף הורשעו השניים בהחזקת מקום לשם זנות לפי סעיף 204, וכן בעבירה של סרסרות למעשי זנות לפי סעיף 199 לחוק.

הנאשם הראשון הורשע בגין עבירה של גרימה לעזיבת המדינה על מנת לעסוק בזנות, וכן בביצוע מעשה מגונה. הנאשם השני הורשע בעבירת סיוע לגרימה לעזיבת המדינה לשם עיסוק בזנות, וכן בבעילה אסורה בהסכמה, ובביצוע מעשה סדום ווכן בעבירה של מעשה מגונה.

בין השניים היה סיכום לפיו יביאו נשים ממדינות ברית המועצות לשעבר אל ישראל, וזאת בכדי שיעבדו בתמורה לשכר במתן שירותי מין לגברים. סוכם בניהם שהנאשם הראשון ידאג להביא את הנשים, ושהנאשם השני יסייע לו, וכך היה. הנאשמים דאגו להביא את הנשים בכדי שיעסקו בזנות, וזאת תוך ניצול מכוון של מצבן הכלכלי והנפשי.

הנאשם הראשון מצא את הנשים בעזרת רשת האינטרנט, תמרן אותן להגיע ארצה, וזאת תוך הבטחות שקריות שמטרתן לגרום להן להאמין כי ירוויחו כספים רבים, ושעבודתן תהיה בעיסוי ובכלל לא תכלול עיסוק בזנות או במתן שירותי מין. לאחר שאלו הגיעו לארץ הנאשם הראשון יידע אותן שתפקידן יהיה לספק שירותי מין בתמורה לתשלום, והגדיל לעשות כשהבטיח תשלום עודף בעבור יחסי מין מלאים.

ההסדר שנכפה על הנשים הטיל עליהן להעביר חצי מהסכום שקיבלו לנאשם השני, וסכום נוסף לנאשם הראשון. כמו כן, ביצעו הנאשמים עצמם עבירות מין בנשים, וזאת תוך ניצול כוחם ומעמדם שלהם, וחוסר האונים של הנשים אשר לא ידעו את השפה וכיוצא בכך כמעט חסרות יכולת להסתדר עצמאית.

פסק הדין ממחיש היטב כיצד הנאשמים ביצעו כמעט את כל העבירות בסימן, ולכן אין זה מפתיע שהם הורשעו. אולם, על הנאשמים נגזר עונש של 4 שנות מאסר בפועל בלבד, וכן הם חויבו בהוצאות משפט ובפיצויים למתלוננות. מספר פסק הדין: בתפ"ח 24041-12-15. קראו גם על: הטרדה מינית

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
שאלות ותשובות
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הבאת אדם לידי מעשה זנות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
חוק הסרטונים
הגנת הפרטיות
חוק הסרטונים

חוק הסרטונים הוא התיקון לחוק למניעת הטרדה מינית האוסר לפרסם סרטון או תצלום של אדם, המתמקד במיניותו, ללא הסכמת המצולם. החוק למניעת הטרדה מינית מ-

קרא עוד »
צילום חשוד במשטרה
מונחים מקצועיים
צילום חשוד במשטרה

צילום חשוד במשטרה מתבצע לאחר חקירת חשוד באזהרה במסגרת עבודות צילום והטבעה (טביעות אצבע). מדובר ברגע לא נעים שחווה כל אדם שנחקר בחשד לביצוע עבירה

קרא עוד »
סכסוכי שכנים
מונחים מקצועיים
סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים בבניין משותף או בבתים פרטיים הם בין הסכסוכים הנפוצים ביותר. מדובר בסכסוכים הקשורים למגורים בשכנות, שטחי חניה, ניהול, אחזקה, שימוש ברכוש המשותף, מטרדי

קרא עוד »
זוטי דברים
מונחים מקצועיים
זוטי דברים

המשפט הפלילי מטפל בהתנהגויות פסולות שביצע אזרחים כלפי אזרחים אחרים או כלפי המדינה, באמצעות הטלת עונשים ושלילת חירות ממבצע העבירה. הסנקציות שאפשר להטיל על נאשם

קרא עוד »
ראיה נסיבתית
מונחים מקצועיים
ראיה נסיבתית

ראיות הן אמצעי משפטי לברור עובדות, הן מוכיחות לבית המשפט שנאשם ביצע את העבירה וניתן להסיק מהן מסקנות לגבי אשמתו או חפותו. ראיות יכולות להיות

קרא עוד »
ביטול כתב אישום
הליכים ושירותים
ביטול כתב אישום

ישנן מספר דרכים לקדם ביטול כתב אישום ולהימנע ממיצוי ההליך הפלילי נגדכם. מהו כתב אישום? איך ניתן לבטל אותו ומה ההשלכות של ביטול כתב אישום?

קרא עוד »
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד אלעד תמיד זמין ליעוץ ומענה. נעזרתי בשירותיו מס פעמים
Sharon E.
Sharon E.
16:53 04 Apr 16
תותח על
Uri N.
Uri N.
09:12 25 Sep 17
הייתי בסיטואציה קשה. והגעתי אליו ממש במקרה. לא ידעתי לאן אני נכנס, הייתי מבולבל והרוס, עד שהגעתי אליו. הוא פשוט הקשיב לי, והעמיד אותי על 2 רגליי. פרס בפניי את האפשרויות והיה לצידי לכל אורך הדרך.רוצה לשבח ולהגיד שעו"ד אלעד שאול אדם ענק עם לב יותר ענק, נלחם בשבילי ותמך בי, ולא הרפה. גם כשהייתי נודניק בשיחות, ידע להסביר, עד שאבין ואדע הכל.תודה לך! אין ספק שאלוהים שלח לי אותך. המלאך השומר שלי.
Shay B.
Shay B.
15:03 21 Nov 19
זה העו"ד שתרצה/י לפנות אליו. יסודי, מקצועי, רציני. עזר לי בשני מקרים, והשיג את התוצאה הרצויה. ממליץ בחום!
Meir B.
Meir B.
15:22 25 Nov 19
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
באמת בן אדם טוב ועוזר תודה רבה ממליץ בחום
אורים ש.
אורים ש.
11:29 10 Nov 22
דיברתי עם אלעד בטלפון לגבי מקרה שהייתי צריך עזרה לגביו.בסופו של דבר עברתי את התהליך איתו וגיליתי אדם מקצועי שיודע להגיד את המילה הנכונה ולתת לך תחושת ביטחון.מאוד מקצועי - ממליץ בחום
John C.
John C.
13:04 28 Oct 22
עו"ד פלילי נהדר, אדם קשוב, מקצועי, מבין עניין, יצירתי מאוד ובעל כושר שכנוע. ייצג אותי בתיק של תלונת שווא על הטרדה מינית וגם בחקירה תחת אזהרה בחקירה במשטרה. תודה לאל התיק נסגר מחוסר אשמה ואין לי מילים איך להודות לו!
arie B.
arie B.
09:56 26 Apr 22
לעורכי הדין אהרון מלכה ואלעד שאול היקרים,אין מילים שיכולו להביע את הערכתנו על העזרה והנתינה, על המאמצים הענקיים שעשיתם למעננו,על האוזן הקשבת בכל רגע נתון,תודה על הסבלנות ועל ההשקעה המתמדת והבלתי פוסקת,על כך שאתם רואים את האדם עצמו ואת מכאוביו לפני הכל, תודה שהחזרתם לנו את החיים למשפחה.אתם הבחירה הכי טובה שעשינו,תודה על הכל מכל הלב והנשמה.
ornat H.
ornat H.
17:24 20 Apr 22
עורך דין אלעד שאול הוא העורך דין הפלילי הכי טוב שיצא לי להכיר !מעבר לאישיותו הייחודית הוא מקצועי ברמות.ממליצה בחום לכל מי שנזקק לעזרה בתחום הפלילי וניהול משברים לא לחשוב פעמיים ולצלצל לאלעד!!
בר י.
בר י.
13:26 20 Apr 22
עו''ד מקצועי שמכיר טוב טוב כאב של לקוחות עם ארגז כלים חשוב לפתרון כל סוגיה! פשוט תותח!
yael E.
yael E.
13:15 20 Apr 22
עו''ד מספר 1. בן אדם רציני, מקצועי ויסודי!
Marina G.
Marina G.
12:39 20 Apr 22
עורך דין פלילי אלעד שאול היה באמת הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, השירות,היחס האישי,ההקשבה ,רואים שבאמת אכפת לו לעזור לך והוא רוצה בטובתך. אני שמעתי דברים טובים על אלעד,אבל מעולם תיארתי שהוא יעלה על כל הציפיות שלי, פשוט תודה,אני יודע בוודאות שבלעדיך לא הייתי מגיע לאותם תוצאות,אלוף אלוף אלוף!!
רון ח.
רון ח.
12:34 20 Apr 22
חביב, מקצועי, מלא בידע. מומלץ בחום!
Emily A.
Emily A.
12:18 20 Apr 22
ממליצה מאוד משרד עורכי דין מקצועי , איכותי , אלופים בשרות 🙏🙏
מירי מ.
מירי מ.
14:48 12 Jan 22
ממליצה בחום מדובר באנשי מקצוע מהמעלה הראשונה ביותר אדיבים לוחמניים ומה לא בקיצור מספר 1 בארץ נקודה
הדר א.
הדר א.
14:30 12 Jan 22
מדובר במקצוענים אמתיים אנשי שירות ברמה הגבוהה ביותר משרד שאני מכנה אותו לוחמים ,שירותים רגישים עם הסבר פנים ללקוח בכל שעה והכי חשוב לוחמניים ממליץ לכולם שירות מספר 1 בארץ 🙏🙏
david M.
david M.
14:27 12 Jan 22
מקצוען אמיתי.
Tomer
Tomer
10:41 25 Dec 21
במקרה הגעתי למשרד של עו"ד אלעד שאול, ואני חייב לציין שהטיפול שלו במקרה שלי היה יוצא דופן!!! האיכפתיות שלו, החריצות, המקצועיות והיחס האישי - אלה לא רק סיסמאות, ככה הוא מתנהל!!! ממליץ בחום!!!!
מיכאל ו.
מיכאל ו.
18:30 20 Dec 21
תודה על השירות המשפטי והטיפול המצוין אני מעריך אותך
ציון א.
ציון א.
11:17 12 Sep 21
מאוד נדיר בעולם הזה למצוא עו״ד כלכך מקצוען ומסור. לבחור בו הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלנו, ובתחום הזה ההחלטה הזאת יכולה להיות גורלית. עובד מסביב לשעון, מקדיש תשומת לב לכל תיק, וחד ומדויק בצורה בלתי רגילה. ממליצים מאוד מאוד על עו״ד אלעד שאול לכל צורך של עו״ד פלילי.
KC
KC
07:29 30 Jun 21
עו"ד אלעד שאול הוא עו"ד מנוסה ומקצועי, טיפל בי במקצועיות ובמסיקות והביא לתוצאה המבוקשת.תודה רבה.
אורן בן ס.
אורן בן ס.
11:44 21 Jul 20
אף פעם לא תיארתי לעצמי שיצטרך עורך דין פלילי. מצאתי את החי טוב בעולם באחריות. חביייבייי
מופיד ת.
מופיד ת.
20:59 20 Jul 20
אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מצוין! ממליץ
Dani A.
Dani A.
19:48 08 Jul 20
איכות השירות יוצאת מגדר הרגיל.כל יעוץ - יעוץ.כל עצה - עצה.הופתעתי לגלות עו"ד מבריק וחריף, אסטרטג מנוסה שהרגיש לי קצת כאילו חוזה את הנולד.... Briliant!
Gal W.
Gal W.
21:02 29 Jun 20
העורך דין הכי טוב בארץ לעבירות מחשב וסייבר. הגעתי אליו אחרי שעברתי עורך דין חאפר שאיכזב מאוד. עו"ד שאול עשה עבודה מרשימה לאללה! שוקראן חביבי
Wisam F.
Wisam F.
20:51 29 Jun 20
עו"ד מתחשב ענייני שממש הציל אותי ואת משפחתי..
Roy K.
Roy K.
09:05 23 Oct 17
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד.
David I.
David I.
21:07 02 Nov 16
תמיד תודה
איציק א.
איציק א.
18:57 05 Apr 16
ממליצים בחום!
בתור אחד שחלק איתו חדר כמתמחה בפרקליטות מחוז תל אביב פליל, אוכל לומר בלב שלם שהוא אחד המוכשרים שנתקלתי בהם...
לואי ע.
לואי ע.
03:58 05 Apr 16
אלוף
אורטל ל.
אורטל ל.
18:13 04 Apr 16
ממליץ.
Joe A.
Joe A.
23:22 05 Mar 16
עורך דין מעולה!! יחס אישי מצויין!שירות אמין הגון ויסודימומלץ ביותר!!!
dor E.
dor E.
21:25 26 Feb 16
העורך דין הפלילי ה כ י מקצועי, יסודי וחד!!!
נטע צ.
נטע צ.
20:21 20 Feb 16
עו"ד מקצוען!
נדב ש.
נדב ש.
20:09 20 Feb 16
אנושי, ישר אמין ונאמן
שירלי ר.
שירלי ר.
19:47 20 Feb 16
מקצועי, אחראי ואמין.
Ronen A.
Ronen A.
19:15 20 Feb 16
קודם כל אדם מדהים, ולאחר מכן עורך דין מנוסה הבקיא ברזי המשפט. עלה והצלח!
אסף ד.
אסף ד.
18:36 20 Feb 16
מבריק
אליהו א.
אליהו א.
18:26 20 Feb 16
.אמין חד ומפולפל
yacov y
yacov y
18:25 20 Feb 16
מלך
Carmel A.
Carmel A.
17:11 20 Feb 16
עו"ד שאול אלבז, עו"ד ברמה גבוהה, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית, בעל יחסי אנוש מעולים ושירות מקצועי, אמין ואדיב ביותר. מומלץ מאוד!
עדי משה ב.
עדי משה ב.
16:59 20 Feb 16
מקצועי ואמין!
Nir R.
Nir R.
16:51 20 Feb 16
מקצועי ואמין !!
הודיה ש.
הודיה ש.
16:43 20 Feb 16
עו״ד שאול אלבז הוא עו״ד מצוין ומומלץ מאוד! לא תתאכזבו. מקצועי מאוד,אמין ונעים הליכות.
Sharon S.
Sharon S.
16:35 20 Feb 16
אדם שמבין עניין בעל תשוקה וכישרון למקצוע
Yotam H.
Yotam H.
16:32 20 Feb 16
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה