הבאת אדם לידי מעשה זנות

מבנהו של חוק העונשין בישראל מחלק אותו לפרקים, כאשר כל פרק מחולק לסימנים, אשר אותם מחלקים לסעיפים ולתתי סעיפים. בגלל מבנה החוק, ומהעובדה שיש בו סימן שלם העוסק בנושא עבירות הזנות – סימן י' השייך לפרק ח' שעוסק בסדרי החברה והמשטר – ניתן ללמוד על החשיבות הרבה שמעניק המחוקק לעבירות הזנות, ולרצינות שבה הוא מוכן לאכוף אותן.

בסימן 15 סעיפים, שלמרות שחלק מהם בוטלו מורחבים לעשרות של תתי סעיפים המשמשים להגדרת עבירות הסרסרות והזנות. זאת, בנוסף לאמור קודם לכן, מצביע על החומרה שמאפיינת את העבירות הנ"ל בדין הישראלי, ולמעשה משותפת לעולם במידה רבה, וכיוצא בכך את הנכונות למגר את התופעה ואת ההתנהגויות הנלוות לה ומאפשרות אותה.

 

מהי זנות?

למרות האמור, הנחיות פרקליט המדינה מהשישי במאי – 2019 מלמדות שבניגוד למה שמקובל לחשוב, עיסוקה של אישה בזנות לא מהווה עבירה פלילית לכשעצמה. עניין זה נחשב לנפוץ יחסית בעולם, וההצדקה לכך נובעת בין היתר מתפיסת המחוקק בארץ ובעולם את העוסקת בזנות כקורבן בפני עצמה. יודגש כי צריכת זנות מהווה עבירה לפי חוק איסור צריכת זנות.

הלכה למעשה עיסוק בזנות לא מהווה עבירה מפני שחוק העונשין לא מכיל איסור לעסוק בזנות לכשעצמה. בפועל, מעשה זנות לכשעצמה איננה מוגדרת בחוק העונשין, וזאת למרות ניסיונות שהיו לכך בעבר, אך לא עלו לכדי שינוי חקיקה של ממש.

לכן, במציאות המתבטאת בבית המשפט, מעשה זנות מוגדר כהתנהגות הכוללת שימוש בגופה של האישה בתמורה לתשלום ובמטרה ליצירת סיפוק ליצר המיני, בכל צורה, אך בתנאי שהתקיים מגע עם גופה של האישה.

כלומר, כל אקט מיני המתרחש בתמורה לכסף נחשב עיסוק בזנות, וצריכת זנות עבור הצד המשלם. כפי שנאמר, העיסוק עצמו בזנות אינו נחשב לעבירה פלילית לבדו, אך מנגד, כל מעשה המוביל אישה לתת שירותי זנות או לעסוק בזנות באופן כללי נתפס בחומרה רבה ביותר, ואסור לפי חוק העונשין בצורה מובהקת וברורה ביותר.

 

הבאת אדם לידי מעשה זנות

המחוקק הישראלי קבע בחוק העונשין איסורים על שידול, הן דרך התנהגות והן אם דרך מחדל, לביצוע של מעשה זנות. סעיף 201 קובע "המביא אדם לידי מעשה זנות עם אדם אחר, דינו – מאסר 5 שנים". עבירה זו נחשבת לעבירה מסוג פשע, ומתקיימת אף אם מדובר היה במקרה חד פעמי.

מעשה הזנות יכול שיתרחש דרך שירותי מין מלאים או חלקיים, כאשר מטרתם היא לספק את היצר המיני או את תאוות המין של האחר, בכפוף למתן תמורה כספית, חומרית בכל אופן שהוא, ואף דרך טובות הנאה כאלה ואחרות.

יודגש כי לשם התקיימות יסודות העבירה, כלומר שכדי שניתן יהיה להרשיע בגינה, אין חובה לקיום יחסי מין מלאים – אלא כל גירוי שהוא ובתנאי שכולל מגע, הנעשה תוך קבלת תמורה, ומטרתו להביא לסיפוק היצר המיני – יהיה טוב להחלת הסעיף. העונש על עבירה זו הינו 5 שנות מאסר, כאשר כפי שיורחב בהמשך מדובר בעונש מקסימום, אשר בפעמים רבות ההחלטה שניתנת בפועל כוללת עונש נמוך יותר. הבאת אדם לעיסוק בזנות.

כחלק מהאיסור על סרסרות, נאסרו התנהגויות נלוות המהוות עבירות בפני עצמן. ההצדקה להפיכת ההתנהגויות לעבירות בעלות רמת ענישה נמוכה יותר נעוצה בכך שהדרישה הראייתית להוכחת העבירה נמוכה יותר, וכך אל מול העונש הצפוי הנמוך יותר, עולה הסבירות להרשיע.

בתוך עבירות אלה ניתן למנות את האיסור לפי סעיף סעיפים 201 ו-202 לחוק, העוסקים באיסור הבאת אדם לידי מעשה זנות, אשר הרשעה בו עשויה להביא ל5 שנות מאסר, וכן את האיסור להביא אדם לעיסוק בזנות, אשר אסור לגרור עונש של עד 7 שנות מאסר. עוד ניתן לראות את עבירת ההחזקה והשכרה של מקום לשם זנות לפי סעיף 204 לחוק העונשין, העשויה לגרור עונש של עד 5 שנות מאסר.

בנוסף לאלו, וכפי שעולה מהנחיות פרקליט המדינה, ניתן למנות תחת איסור זה גם את סעיף 377א(א)(6), אשר לפיו מי שסוחר בבני אדם לשם ביצוע עבירות מין בהם, או סוחר בהם תוך העמדתם בסיכון לכך – דינו מאסר של עד 16 שנים.

עורכי דין אלעד שאול ושות׳

ייצוג משפטי מוביל בתחומי המשפט הפלילי!

 

העונש על הבאת אדם לזנות

אם כן, חשוב להבין שמבנהו של חוק העונשין פועל כך שרובן המוחלט של העבירות, ולמעט חריגים בודדים בלבד, העונשים המצוינים בחוק מהווים עונשי מקסימום, כלומר העונשים שיותר מהם לשופט אסור לפסוק, אך אין הוא מחויב לרף מינימלי מסוים. עובדה זו בין היתר מצביעה על חשיבות בחירת המייצג שלכם, שכן בעזרת ייצוג איכותי ניתן לשנות את ההכרעה דרמטית.

אם כן, למשל בעבירת הבאת אדם לידי מעשה זנות לפי סעיף 201, ניתן להרשיע ולגזור עד 5 שנות מאסר. ככלל, גובה העונש נקבע בסופו של דבר כנגזרת של נסיבות המקרה, של מאפייני הנאשם או הנאשמת, וכן של מאפייני הנפגעת או הנפגע, ושל משך הפגיעה, עוצמתה, תדירותה, ותוך שימוש בפרמטרים נוספים.

פרקטיקה זו של עונשי מקסימום עומדת לעיתים קרובות לביקורת ציבורית עקב הכרעות מקלות יתר על המידה לדעת הציבור, ואולם, ככל שפרטי המקרה רלוונטים, ניתן להרשיע ביותר מעבירה אחת וכך להגדיל את העונש משמעותית.

כמו כן, סעיף 203 לחוק העונשין מלמד על נסיבות מחמירות שבהתקיימותן יעלו העונשים לעבירות 'הבאת אדם לידי מעשה זנות' לפי סעיף 201, וכן 'הבאת אדם לידי עיסוק בזנות' לפי סעיף 202 מ-5 ו-7 שנות מאסר בהתאמה, עד לכדי 10 או 16 שנות מאסר בפועל.

הנסיבות המחמירות בסעיף 203(א), העשויות להביא לעונשי מאסר של עד 10שנים הינן ביצוע העבירה לפי הסעיפים 201 ו-202 תוך ניצולם של יחסי מרות, יחסי תלות, יחסי חינוך או יחסי השגחה, או לחלופין תוך ניצול מצוקה כלכלית או מצוקה נפשית שהאדם שהובא לידי מעשה הזנות או לידי העיסוק בזנות שרוי בה.

בתת הסעיף השני, 203(ב), נמנות הנסיבות המחמירות אשר עשויות להביא עד כדי 16 שנות מאסר בפועל, והן ביצוע העבירות לפי סעיפים 201 ו-202 בנסיבות הכוללות:

  • שימוש של הנאשם או הנאשמת בכח, או בהפעלת אמצעי לחץ שונים, ובתוך כך איום באחד מאלה. גם במקרה זה החוק אינו מבדיל בין מקרה שבו נעשו הדברים כלפי האדם שהובא לידי מעשה זנות או כלפי האדם שהובא לידי עיסוק בזנות.
  • אם התרחש ניצול מצב על ידי הנאשם או הנאשמת, והמצב המונע התנגדותו של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, או תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו.
  • אם הנאשמת או הנאשם ביצעו מניפולציה, והשיגו הסכמת האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות במרמה.

 

מקרה מהפסיקה להמחשת הנושא

בפסק דין יחסית מפורסם הורשעו שני נאשמים בעבירת הבאת אדם לידי עיסוק בזנות – לפי סעיף 202, ובנסיבות מחמירות לפי סעיף 203 לחוק. בנוסף הורשעו השניים בהחזקת מקום לשם זנות לפי סעיף 204, וכן בעבירה של סרסרות למעשי זנות לפי סעיף 199 לחוק.

הנאשם הראשון הורשע בגין עבירה של גרימה לעזיבת המדינה על מנת לעסוק בזנות, וכן בביצוע מעשה מגונה. הנאשם השני הורשע בעבירת סיוע לגרימה לעזיבת המדינה לשם עיסוק בזנות, וכן בבעילה אסורה בהסכמה, ובביצוע מעשה סדום ווכן בעבירה של מעשה מגונה.

בין השניים היה סיכום לפיו יביאו נשים ממדינות ברית המועצות לשעבר אל ישראל, וזאת בכדי שיעבדו בתמורה לשכר במתן שירותי מין לגברים. סוכם בניהם שהנאשם הראשון ידאג להביא את הנשים, ושהנאשם השני יסייע לו, וכך היה. הנאשמים דאגו להביא את הנשים בכדי שיעסקו בזנות, וזאת תוך ניצול מכוון של מצבן הכלכלי והנפשי.

הנאשם הראשון מצא את הנשים בעזרת רשת האינטרנט, תמרן אותן להגיע ארצה, וזאת תוך הבטחות שקריות שמטרתן לגרום להן להאמין כי ירוויחו כספים רבים, ושעבודתן תהיה בעיסוי ובכלל לא תכלול עיסוק בזנות או במתן שירותי מין. לאחר שאלו הגיעו לארץ הנאשם הראשון יידע אותן שתפקידן יהיה לספק שירותי מין בתמורה לתשלום, והגדיל לעשות כשהבטיח תשלום עודף בעבור יחסי מין מלאים.

ההסדר שנכפה על הנשים הטיל עליהן להעביר חצי מהסכום שקיבלו לנאשם השני, וסכום נוסף לנאשם הראשון. כמו כן, ביצעו הנאשמים עצמם עבירות מין בנשים, וזאת תוך ניצול כוחם ומעמדם שלהם, וחוסר האונים של הנשים אשר לא ידעו את השפה וכיוצא בכך כמעט חסרות יכולת להסתדר עצמאית.

פסק הדין ממחיש היטב כיצד הנאשמים ביצעו כמעט את כל העבירות בסימן, ולכן אין זה מפתיע שהם הורשעו. אולם, על הנאשמים נגזר עונש של 4 שנות מאסר בפועל בלבד, וכן הם חויבו בהוצאות משפט ובפיצויים למתלוננות. מספר פסק הדין: בתפ"ח 24041-12-15. קראו גם על: הטרדה מינית

5 מתוך 5 - (5 הצבעות)
זקוקים לייעוץ אישי בנושא הבאת אדם לידי מעשה זנות?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה:
תרצו לחזור לנקודה מסוימת בכתבה?
כותב המאמר
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
שותף מייסד במשרד. מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל, יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב ובוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. נחשב לאחד המומחים הבולטים בתחומי עבירות מחשב, סייבר, מרמה והונאה ועבירות צווארון לבן. מוסמך מטעם גופי ממשל בארץ, באירופה ובארה"ב לניהול סיכוני סייבר, הגנת הפרטיות וניהול משברים.

עו"ד אלעד שאול בפייסבוק • עו"ד אלעד שאול ביוטיוב • מייל אישי [email protected]

מאמרים נוספים בתחום
עורך דין אלעד שאול רקע שקוף
זקוקים לייעוץ?
השאירו פרטים ונשוב אליכם במהרה
הנושא דחוף? חייגו 24 שעות ביממה
לקוחות ממליצים
עו"ד בין החריפים בארץ. נלחם עם השיניים (והשכל) כדי להוציא אותך מכל צרה!
Tomer A.
Tomer A.
08:09 24 Jul 24
שירות מצויין !שנון, חברותי והכי חשוב - מקצוען !
Marom A.
Marom A.
08:00 24 Jul 24
עו"ד בהחלט מקצועי. יחס מאוד מקצועי. בעל ידע רב
Orit E.
Orit E.
07:36 24 Jul 24
העו"ד מספר 1
הדר ו.
הדר ו.
07:16 24 Jul 24
אלוף העולם בהתגלמותו
Ygal T.
Ygal T.
07:01 24 Jul 24
משרד עו״ד הכי מיקצועי שתכירו. אמין עם שרות ברמה הכי גבוהה שיש!!
Dor M.
Dor M.
06:57 24 Jul 24
תותח!!!
Yinon B.
Yinon B.
06:54 24 Jul 24
אני ממליץ בחום רב על עו"ד אלעד שאול.אדם רב תושייה, חכם מאוד, נבון, ויעיל מאוד מאוד.ממליץ בכל פה
מאור ו.
מאור ו.
06:50 24 Jul 24
אדם מיוחד עם ידע מדהים והמון אכפתיות ורצון לעזור בגובה העיניים.. תצליח תמיד
נטלי ס.
נטלי ס.
06:48 24 Jul 24
העו"ד בתחום הפלילי הכי מקצועי שיש.
אור ל.
אור ל.
06:47 24 Jul 24
משרד איכותי ורציני. בקיאים בחומר החוקתי ברמה גבוהה. אדיבים ושמחים לענות לשאלות. בהחלט משרד שאפשר לסמוך עליו. המשיכו כך! עלו והצליחו!
Eilon H.
Eilon H.
06:45 24 Jul 24
עו"ד ברמה גבוההמתן שירות אישי ואיכותי.
Renana Amiel Ben H.
Renana Amiel Ben H.
06:45 24 Jul 24
שירות מקצועי ביותר ואדיבות רבה,יחסי אנוש מעולים.ממליצה בחום.
תהל ע.
תהל ע.
06:41 24 Jul 24
עו״ד אלוף משכמו ומעלה וכל מילה מיותרת!
Meital D.
Meital D.
06:41 24 Jul 24
איש נדיר וטובנהנה לעקוב אחריו
חזקי ג.
חזקי ג.
06:39 24 Jul 24
ע"וד דין אם לב ונשמה נותן הרבה מעבר לע"וד אין עלייך תודה אלעד שאול
ישי ר.
ישי ר.
06:10 24 Jul 24
אלעד היקר ושות' מקצועיים ביותר בתחום. השירות אדיב, מסביר הכל באופן מפורט ומאפשר ללקוח להבין את התיק ואת ההשלכות של כל צעד שיעשה.מי שכבר נכנס לסיפור שמצריך עו"ד בסמיכות אליו, שיזכור את השם אלעד שאול, וכבר חצי מהבעיה נפתרה.מומלץ בחום.
אוהד כ.
אוהד כ.
05:55 24 Jul 24
עורך דין שאול ממה שלמדתי להכיר ולעקוב עורך דין רציני שחושב מחוץ לקופסא ותמיד דואג ללקוחות שלו ותמיד יעשה הכל בשבילם במסגרת החוק בכל שעה .
דודו ס.
דודו ס.
05:37 24 Jul 24
חד כמו תער, שירות מקצועי, מספר 1 בתחום.
דוד ה.
דוד ה.
05:14 24 Jul 24
עו''ד מהשורה הראשונה, אנושי ומקצוען!מומלץ ביותר
מנדי ב.
מנדי ב.
04:56 24 Jul 24
מקצוען, חד וברור. כל מה שצריך מעו"ד בתחום הזה.מומלץ!
בן פ.
בן פ.
04:53 24 Jul 24
מקצועי ורהוט , שנון ובעל קריזמה שחסרה לכמה מעו״ד שאני מכירה
Shira C.
Shira C.
04:43 24 Jul 24
בכל יום רואים אלפי עורכי דין אבל לא בכל יום רואים עורך דין שתופס את תשומת הלב שלך, שמדבר ממקום כנה ואמיתי, שמשדר רצינות חכמה ומקצועיות, אחד כזה שעושה למקצוע עריכת הדין שם טוב.מבחינתי ככה צריך להיות הסטנדרט של כל עורך דין, קודם כל בנאדם אחרי זה עורך דין ממולח מקצוען. תודה שבאנו.
Gal B.
Gal B.
00:08 24 Jul 24
מספר 1 בתחומו! עו״ד מקצועי, יסודי ואנושי.נותן שירות ברמה גבוהה וקפדנית, ממליצה בחום.
אורלי ג.
אורלי ג.
23:30 23 Jul 24
אם אתם מחפשים עו״ד מבריק, מקצועי, סופר שירותי וכנה אלעד זה האיש!ממליץ בחום.
Zevi P.
Zevi P.
23:14 23 Jul 24
אלוף, קשוב, ומקצועי
לאה מ.
לאה מ.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מקצוען שנותן את האמת בפרצוף בלי מסכות.
שמואל ב.
שמואל ב.
22:52 23 Jul 24
עורך דין מס׳ 1!!!!!🏆
rozan A.
rozan A.
22:50 23 Jul 24
נאמן לדרכו, ולטובת עמו. בין העו"ד הבודדים עם עקרונות שלא מתייפיפים.
שרה ש.
שרה ש.
22:41 23 Jul 24
מקצועניות וכנות
ריקי רוזנפלד // א.
ריקי רוזנפלד // א.
22:40 23 Jul 24
עורך דין ענייני שלא מפחד להגיד את האמת גם אם היא כואבת!
ori Z.
ori Z.
22:40 23 Jul 24
משדר ידע רב ומקצועיות
ruchami E.
ruchami E.
22:33 23 Jul 24
אלוף!!
Batsheva B.
Batsheva B.
22:25 23 Jul 24
משרד של מקצוענים
שמעון ב.
שמעון ב.
22:21 23 Jul 24
כריש ללא ספק
מיכל ק.
מיכל ק.
22:00 23 Jul 24
לא צרכתי את שירותיו של אלעד שאול כעו״ד אך התרשמתי מתכונותיו הבולטות שודאי מעידות על בעל המקצוע שהוא. ניכר שמדובר באדם ישר והגון.
Shira B.
Shira B.
21:58 23 Jul 24
אלעד היקר עורך דין הגון וישר,פניתי אליו לצורך ייעוץ וקיבלתי מענה מהיר, חד ומקצועי ביותר.ממליצה בחום רב!
keren S.
keren S.
21:55 23 Jul 24
מקצוען, יסודי ואנושי!
Roni C.
Roni C.
21:53 23 Jul 24
לא תמצאו בן אדם ישר אמין ומקצועי כמו אלעד!שווה כל שקל!
נתן ל.
נתן ל.
21:45 23 Jul 24
עו״ד אלעד וירטואוז, מקצועי, יסודי, חד וידען!!ובי באופן אישי הוא מעורר השראה רבה..
רינת בן ש.
רינת בן ש.
21:45 23 Jul 24
אין כמו אלעד. איש יקר, ישר ואמיתי עם הלב במקום הנכון.
Dan S.
Dan S.
21:44 23 Jul 24
מספר 1
lulu
lulu
21:37 23 Jul 24
עו"ד מקצועי חד מיומן ואמין! שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. ממליצה בחום!
נוי נ.
נוי נ.
21:33 23 Jul 24
עורך דין פלילי מהמקצועים שיש!
אליהו ז.
אליהו ז.
21:29 23 Jul 24
עו"ד מספר 1 בתחומו ומעבר לכל בנאדם ישר שמדבר בגובה העיניים לא תתחרטו
Alon K.
Alon K.
21:29 23 Jul 24
רמה אחת מעל כולם 🏆מומלץ בחום!!
Shimon D.
Shimon D.
21:29 23 Jul 24
עו"ד אלעד שאול, ערכי, מוסרי ענייני ,מקצועי ומדוייק. 🎯
אלין י
אלין י
21:25 23 Jul 24
אמנם לא הייתי לקוחה שלו, אך כעוקבת באינסטוש התרשמתי מאוד מהשירות המעולה שהוא מעניק ללקוחותיו ומהיותו אדם אינטליגנטי ומרשים. אלעד משדר מקצועיות ובקיאות בתחום המשפטי, ומצטייר כאדם נעים ומסביר פנים. אז אם אתם מחפשים עו"ד פלילי תותח עם יחס אישי ואנושי, נראה כי עו"ד אלעד הוא הבחירה הטובה ביותר!!!
הודיה א.
הודיה א.
21:22 23 Jul 24
היי,שירות מדהים ומקצועי!אדם אנושי,מקצוען ברמות ועושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר❤️🫶
חזן א.
חזן א.
21:22 23 Jul 24
שילוב מנצח של מסירות, רגישות, אינטליגנציה ומקצועיות שיא. אפשר לסמוך עליו בלב שקט.
Yael M.
Yael M.
21:19 23 Jul 24
אלעד שאול הינו עו״ד מצויין אשר שמו הולך לפניו, אם תצטרכו את שירותיו - אתם בידיים טובות! אדם משכמו ומעלה.
ליאל ר.
ליאל ר.
21:18 23 Jul 24
מקצועיות ואמינות שיא, לצד יחס מכיל ומכבד.
יוסי בן ח.
יוסי בן ח.
21:17 23 Jul 24
מקצועי מאוד, הפליליסט הטוב ביותר בפער.
גיא ש.
גיא ש.
21:16 23 Jul 24
עו''ד אמין, מקצועי ויסודי.אחד לדןר!
Miri V.
Miri V.
21:13 23 Jul 24
עו"ד תותח!
שמעון מ.
שמעון מ.
21:12 23 Jul 24
עו״ד אלעד שאול מקצועי ובעל ניסיון רב!! ממליצה
חלי ע.
חלי ע.
21:11 23 Jul 24
עורך דין אלוף ומקצועי שהוא קודם כל בן אדם טוב.מומלץ!!!
שני נ.
שני נ.
21:10 23 Jul 24
עו"ד מצוין, מבריק ומוכשר..
Amiel L.
Amiel L.
21:05 23 Jul 24
עורך דין מקצועי ברמות, אחלה יחסי אנוש יודע לעשות את העבודה!ממליץ בחום
גל כ.
גל כ.
21:00 23 Jul 24
עו''ד מקצועי ואמין ממליץ בחום
יצחק ז.
יצחק ז.
20:59 23 Jul 24
אלעד איש חד, עבודה יסודית בלי לפספס כלום בדרך.ישר כח
ishaia R.
ishaia R.
20:54 23 Jul 24
אלעד בחור נחמד רציני והכי חשוב - מקצועי הוא העניק לי שירות מעולה.שירות אישי ומקצועי. תמיד פנוי לשאלה או התייעצות, תמיד רוצה בטובתי ותמיד נחמד.אלעד הוא מקצוען אמיתי, ידעתי שאני בידיים טובות מהרגע הראשוןהשירות שהוא מעניק הוא מעולה ואמיתי בלי משחקים, עורך דין לאנשים שחשוב להם שהעבודה תבוצעיש בעלי מקצוע אמיתיים ויש בעלי מקצוע שעושים הרבה רעש, ההבדלים הם שאלה שעושים רעש וצלצולים לא באמת עושים את העבודה ואלעד בהחלט עושה את העבודה על הצד הטוב ביותראין לי ספק שאפנה ואשתמש בשירותיו של אלעד גם בעתיד במקרה הצורךתודה רבה עו''ד אלעד שאול
daniel D.
daniel D.
07:51 10 Sep 23
שלום רב,רוצה להגיד רק שאין עורכי דין מקצועיים ואמינים כאלה. עונה על כל שאלה, בן אדם מאוד מקצועי שעזר לי באמת המוןרוצה להמליץ עליו וכל מי שיקח את השרותים שלו לא יצטער על זה.ממליץ בחום פשוט אלוף☝️🙏
איציק ק.
איציק ק.
04:53 04 Sep 23
Efficiency, professionalism, quickness, well hearted gentleman !
Stephane P.
Stephane P.
08:43 24 Aug 23
‏בן אדם משכמו ומעלה אמין!!!
Bar T.
Bar T.
08:28 07 Aug 23
הטופ של הטופ!שירות ומקצועיות ללא פשרות,לא "חושב" אלא גר מחוץ ל"קופסא"תודה רבה על טיפול מסור ויעיל 🙏🏻
משה כ.
משה כ.
18:48 26 Jul 23
שירות מדהים!
david H.
david H.
18:33 13 Jun 23
אלעד, אהרן והצוות מעולים מצוינים משכמם ומעלה.
Menashe
Menashe
08:07 14 Feb 23
js_loader
לשיחת ייעוץ עם עו״ד אלעד שאול, ללא עלות וללא התחייבות, חייגו עכשיו!